Lárphointe eolais na Gaeilge: Nuacht, imeachtaí, folúntais agus níos mó

 

Léiríonn tuairisc taighde dar teideal Céard É An Scéal? Tuairimí an Phobail i Leith na Gaeilge – Anailís Bhliantúil 2 arna coimisiúnú ag Conradh na Gaeilge i mbliana go gcreideann 63% de dhaoine ó dheas gur chóir go mbeadh gach seirbhís stáit ar fáil trí Ghaeilge do mhuintir na Gaeltachta. Chuige sin, creideann 62% de dhaoine ó dheas (ní raibh ach 10% in éadan) agus 41% de dhaoine ó thuaidh (ní raibh ach 23% in éadan) nach bhfuil go leor deiseanna ag daoine óga a gcuid Gaeilge a úsáid taobh amuigh den chóras oideachais foirmiúla. Chuir trian d’fhreagróirí ó dheas agus duine as gach cúigear ó thuaidh in iúl gur mhaith leo Gaeilge nó tuilleadh Gaeilge a fhoghlaim, dar leis an taighde a d’fhoilsigh Conradh na Gaeilge ar an suíomh PEIG.ie inniu (An Mháirt, 8 Samhain 2016).

Arsa Cóilín Ó Cearbhaill, Uachtarán Chonradh na Gaeilge

“Léiríonn an taighde is déanaí arna coimisiúnú ag Conradh na Gaeilge go bhfuil tacaíocht ann tuilleadh seirbhísí agus soláthair a chur ar fáil do phobal na Gaeilge agus na Gaeltachta.  Tugann an dara tuairisc bhliantúil sa tsraith taighde Céard é an Scéal?léargas leathan ar na tuairimí dearfacha sa phobal don Ghaeilge ar fud na hÉireann agus nochtar ann fosta cuid de na dúshláin atá roimh lucht labhartha na Gaeilge; nach bhfuil go leor deiseanna do dhaoine óga an teanga a úsáid taobh amuigh den seomra ranga, agus nach bhfuil an tacaíocht chuí ann do theaghlaigh atá ag tógáil clainne trí Ghaeilge. Ní mór don dá rialtas cluas a thabhairt do thuairimí an phobail i leith na Gaeilge agus bheith ag gníomhú dá réir.  

Is é seo an dara suirbhé atá coimisinithe ag Conradh na Gaeilge leis an chomhlacht taighde neamhspleách Millward Brown chun tuairimí an phobail i leith na Gaeilge a mheas, a raibh ar bhreis ‘s 2,000 rannpháirtí ó chúlraí éagsúla rannpháirteach ann atá ionadaíoch ar mhórphobal na hÉireann. Tá tuairisc na bliana seo bunaithe fosta ar sé fhócasghrúpa éagsúla a reáchtáil Conradh na Gaeilge, a bhí ionadaíoch ar fhoghlaimeoirí Gaeilge, mic léinn agus daltaí meánscoile, mar aon le tuismitheoirí atá ag tógáil páistí trí Ghaeilge. Tá sé beartaithe ag an Chonradh tógáil arís ar an taighde seo an bhliain seo chugainn, áit a ndíreoidh na ceisteanna ar théamaí éagsúla chun réimse ábhar a phlé agus a fhiosrú leis an phobal.

Dúirt Ursula Ní Shabhaois, Feidhmeannach Anailíse & Taighde le Conradh na Gaeilge agus údar na sraithe taighde Céard É An Scéal?:

“Léiríonn an tuairisc seo cuid de na tosaíochtaí atá ag pobal na Gaeilge agus Gaeltachta maidir leis na seirbhísí atá, agus nach bhfuil, á gcur ar fáil dóibh,. Tugtar le fios sa suirbhé seo go bhfuil tacaíocht ann gur chóir go mbeadh an dá rialtas ag comhlíonadh a gcuid dualgas i leith chosaint agus sholáthar na teanga. Ba mhian linn go mbeadh an tuairisc seo á húsáid ag an mhórphobal i gcoitinne, mar áis thacaíochta agus foinse eolais iontaofa chun cás agus riachtanais na teanga agus pobal na teanga a chur chun cinn sa todhchaí.”

Tá cóipeanna crua den tuairisc taighde ar fáil ó oifigí Chonradh na Gaeilge i nGaillimh, i mBéal Feirste, Iúr Cinn Trá agus i mBaile Átha Cliath, nó is féidir leagan bog den anailís seo ar staid reatha na Gaeilge, mar aon le tuairisc 2015, ar-líne ó PEIG.ie/taighde nó trí ríomhphost a sheoladh ag taighde@cnag.ie.

 

Read 650 times
Rate this item
(0 votes)