Lárphointe eolais na Gaeilge: Nuacht, imeachtaí, folúntais agus níos mó
Dáire

Duais €1,000 bronnta ar scoileanna i ngach cúige mar chuid de Bhliain na Gaeilge

Tá duaiseanna á mbronnadh ar scoileanna ar fud na tíre as páirt a ghlacadh sa chomórtas Gaelfhíseán a bhí á reáchtáil mar chuid de Bhliain na Gaeilge.

Bhí ardchaighdeán ar na físeáin uilig sa chomórtas, agus roghnaíodh buaiteoir ó chuile chontae. .

Deir Orlaith Nic Ghearailt, Bainisteoir Feachtais Feasachta agus Seachtain na Gaeilge

“Bhí caighdeán an-ard sa chomórtas agus iomaíocht an-gearr idir na hiarratais. Is léir gur bhain na daltaí an-taitneamh as an gcomórtas agus tá moladh mór ag dul dóibh agus do na múinteoirí ar fad a chur isteach ar comhórtas an Ghaelfhíseáin. Tá níos mó ná 10,000 duine théis páirt a ghlacadh i gcomórtais Bhliain na Gaeilge ó thús na bliana."

I measc na mbuaiteoirí bhí Meánscoil an Chroí Naofa i gCloch na Coillte, Corcaigh. Bhronn Orlaith Nic Ghearailt, Bainisteoir Feachtais Feasachta agus Seachtain na Gaeilge an seic ar an scoil in éineacht le Traolach Ó Donnabháin ó Chraobh Chloch na Coillte de Chonradh na Gaeilge agus Méara an bhaile, John Loughnane.

Bhí ríméad ar dhaltaí i Meánscoil Chroí Naofa leis an duais a fháil. Dúirt Leona Meade, múinteoir Gaeilge sa scoil: "Táimid an-bhrodúil as an méid atá bainte amach ag na cailíní sa scoil agus duais an chontae buaite acu i gcomórtas Bhliain na Gaeilge. Tá an Ghaeilge beo bríomhar sa scoil agus bhaineamar an-taitneamh as páirt a ghlacadh sa chomórtas.”

Is féidir an físeán ó Mheánscoil an Chroí Naofa agus cuid de na buaiteoirí eile a fheiceáil ar www.PEIG.ie/gaelfhisean.

Tuilleadh

GAA & An Ghaeilge - Ár Spórt, Ár dTeanga - Painéal Cainte le Ciarán Kilkenny, Máire Treasa Ní Cheallaigh, agus Declan Hannon


Niamh Ní Chrónaín ag labhairt le Máire Treasa Ní Cheallaigh, Declan Hannon, & Ciarán Kilkenny

 

Ba iad Ciarán Kilkenny (peileadóir le Báile Átha Cliath), Declan Hannon (captaen iománaíochta le Luimneach) agus an tráchtaire spóirt Máire Treasa Ní Cheallaigh a bhí ar phainéal cainte faoin nasc atá idir an Cumann Lúthchleas Gael agus an Ghaeilge inné ag Zeminar. Bhí Niamh Ní Chróinín, bainisteoir Raidió Rí-Rá mar bhean an tí don seisiún ag an gcomhdháil do dhaoine óga a bhí atá ar siúl san RDS go dtí an Déardaoin.

Is é Zeminar an chomhdháil is mó atá dírithe ar fhorbairt agus ar fholláine an duine óg in Éirinn. Cuireadh tús leis in 2016 agus táthar ag súil le 20,000 duine óg a bheith i láthair ag Zeminar idir anois agus an Déardaoin.

Dúirt Ciarán Kilkenny, peileadóir le Baile Átha Cliath:
“Bhí an-áthas orm páirt a ghlacadh sa phainéal cainte faoin CLG agus faoin nGaeilge ag Zeminar mar chuid de Bhliain na Gaeilge. Tá nasc an-nádúrtha idir an Ghaeilge agus an CLG agus ceann de na spriocanna pearsanta atá agam ná an Ghaeilge a chur chun cinn i measc imreoirí óga. Is féidir le haon chlub CLG níos mó Gaeilge a úsáid trí thraenáil as Gaeilge a dhéanamh, ciorcal comhrá a bhunú nó ranganna Gaeilge a chur ar fáil. Táim an-bhrodúil go mbíonn mo chlub fhéin, Caisleán Cnucha, an-gníomhach ag cur ár dteanga náisiúnta chun cinn.”

Chomh maith leis an bpainéal tá ceantar speisialta ann don Ghaeilge darb ainm an GaelZón.Is iad Conradh na Gaeilge atá i mbun an zón a eagrú don dara bhliain as a chéile. I measc na heagraíochtaí atá sa cheantar tá Raidió Rí-Rá, Conradh na Gaeilge, Cumann na bhFiann, Coláiste Uisce, CONCOS, Gael Linn, Foras na Gaeilge agus TechSpace. Tá réimse leathan do cheardlanna ar fáil sa cheantar chomh maith, idir cheardlanna fostaíochta, cheardlanna raidió agus cheardlanna ar fhoclaíocht na teanga.

Ag labhairt faoin nGaelZón, dúirt ceann de chomhbhunaitheoirí Zeminar, Damien Clarke:
“Tá sé an-tábhachtach dúinn go bhfuil an Ghaeilge lárnach ag Zeminar. Cuireadh tús leis an nGaelZón, a chuireann spás faoi leith ar fáil do dhaoine óga leis an nGaeilge a chloisteáil agus a úsáid lasmuigh don seomra ranga. Tá Zeminar dírithe ar fholláine agus ar fhorbairt iomlán an duine óg.”

Is amárach an lá deireanach do Zeminar, mura bhfuil sibh théis freastal ar an nGaelzón go dtí seo, bí cinnte go mbualann sibh trasna leis na deiseanna iontacha leis an nGaeilge a fheiceáil agus le cúpla aiscín a fháil.

 

 

Tuilleadh