Lárphointe eolais na Gaeilge: Nuacht, imeachtaí, folúntais agus níos mó

Tá Conradh na Gaeilge tar éis scéim a sheoladh don dara bliain i ndiaidh a chéile a chuireann cúrsaí teanga agus cultúir na Gaeilge faoi bhráid do dhaoine óga ionas go mbeidh siad in ann dea-chaidreamh a chothú. 

Cuireadh an scéim seo i láthair do bhreis is 50 scoil anuraidh agus tugadh aiseolas iontach maidir leis.

Mar chuid den scéim, bíonn cur i láthair i gceist a thugann léargas ar logainmneacha áitiúla agus sloinnte éagsúla.

Chomh maith leis sin, cuirtear in iúl:
An nasc idir an Ghaeilge agus teangacha eile, an tionchar atá ag an nGaeilge ar an mBéarla, agus stádas na Gaeilge agus an cultúr a bhaineann léi sa lá atá inniu ann.

Arsa Gearóid Mac Eoin, Oifigeach Tionscadal Chonradh na Gaeilge:

"Is cúis athais dúinn go mbeidh an scéim ardaithe feasachta agus cultúir ‘Ár dTeanga Roinnte’ ag tosú arís agus go mbeidh seisiúin eolais á chur ar fáil don dara bliain i ndiaidh a chéile. Is scéim fhaisnéiseach í a fhiosraíonn an nasc idir logainmneacha áitiúla, sloinnte agus an Ghaeilge, an ceangal idir an Ghaeilge agus teangacha eile agus stádas na Gaeilge agus an borradh atá tagtha uirthí le blianta anuas.  Cuirfear tús le camchuairteanna ag dul thart ar bhunscoileanna agus ar iar-bhunscoileanna Béarla ó thuaidh ar an tseachtain seo chugainn. Rachaidh an Scéim ar aghaidh go dtí Mí an Mharta 2017. I mbliana díreoidh an scéim ar chlubanna óige Béarla chomh maith leis na scoileanna agus socrófar mórimeacht in achan chontae ar a mbeidh fáilte roimh dhaoine idir óg agus fhásta freastal. Fuarthas maoiniú agus tacaíocht ó Oifig an Fheidhmeannais leis an scéim seo a reáchtáil arís i mbliana."

Maireann na seisiúin thart ar uair an chloig agus tá siad saor in aisce.

Má tá suim agat an seisiún eolais seo a chur ar siúl i do scoil féin, is féidir dul i dteagmháil le gearoid@cnag.ie

 

 

 

 

 

Read 337 times
Rate this item
(0 votes)