Lárphointe eolais na Gaeilge: Nuacht, imeachtaí, folúntais agus níos mó

Tá comhairliúchán oscailte ag Údarás Craolacháin na hÉireann faoi láthair maidir lena Scéim Teanga. Is féidir aighneachtaí a chur isteach chuig teanga@bai.ie roimh an 30 Meitheamh.

Is deis iontach í seo tionchar a bheith againn ar íomhá agus léiriú na Gaeilge ar na meáin.  

Seo daoibh rphost samplach le cur isteach mar aighneacht:

 

A chara,

Seo thíos trí mholadh don Scéim Teanga úr atá á ullmhú ag Údarás Craoltóireachta na hÉireann:

1. Conarthaí Úra 
Agus an Údarás ag bronnadh conradh úr ar eagraíochtaí craoltóireachta amach anseo, ba chóir go mbeadh céatadán áirithe den am atá acu dírithe ar an nGaeilge agus an céatadán leagtha amach go soiléir sa chonradh. Is deis iad conarthaí úra le cur leis an ábhar Gaeilge atá ar fáil faoi láthair, agus bheadh sé ar leas na stáisiúin úra bheith ag comhlíonadh a gcuid dualgais i dtaca leis seo ón tús. Nuair a thagann stáisiúin úra ar an bhfód ba chóir go mbeadh siad ag freastal ar an bpobal iomlán a oiread agus is féidir, agus is bealach éifeachtach é seo leis sin a dhéanamh.

2. Tráchtaireacht trí Ghaeilge 
Ba chóir go mbeadh tráchtaireacht ar fáil as Gaeilge mar rogha ag daoine. Le linn Chraobhacha Eorpacha Sacair, chuir RTÉ rogha teanga ar fáil don lucht féachana trí úsáid a bhaint as an teicneolaíocht ‘cnaipe dearg.’ Ba chóir go mbeadh sé de choinníoll ag craoltóirí go mbeidh tráchtaireacht Gaeilge curtha ar fáil leis an mBéarla in aon chonradh nua bronnta ar chraoltóir neamhspleách.

3. Craoltóirí agus Pobal na Gaeilge 
Tá sé ríthábhachtach go n-aithnítear go forleathan gur phobal beo bríomhar í pobal na Gaeilge agus nach féidir le aon tráchtaire nó craoltóir beag a dhéanamh de sin nó neamhaird a dhéanamh ar an bpobal sin tríd na tuairimí atá léirithe ar chláracha dá gcuid. Le déanaí, bhí roinnt samplaí ann de chraoltóir a léirigh dí-mheas ar phobal na Gaeilge agus Gaeltachta trína gcuid focal agus trí nádúr an chláir a bhí acu. In Aibreán 2015, rinneadh gearán leis an Údarás mar gheall ar chaiteachas phobal na Gaeilge ar chlár raidió. Cé gur ghlacadh leis an ngearán go pointe ag an Údarás, tá sé tábhachtach go dtuigeann craoltóirí gur gá cothromas a léiriú do phobal na Gaeilge agus Gaeltachta mar a léireofar ag pobal mionlach ar bith eile. Tríd an tuiscint seo a chothú is féidir deacrachtaí mar seo a sheachaint sa todhchaí. Chuige seo ba chóir d’UCÉ clár feasachta a leagadh amach leis na craoltóirí éagsúla a chur ar an eolas faoi na dualgais seo.

Read 514 times
Rate this item
(0 votes)