Lárphointe eolais na Gaeilge: Nuacht, imeachtaí, folúntais agus níos mó

Katie McGreal, The Irish Independent, 13/04/2016

The Riptide Movement, a bheidh ag seinm ag Ravelóid

 

Tá dúil ag na Gaeil le fada an lá ina leithéid d'fhéile - ceann Gaeilge, curtha le chéile ag Gaeil agus an ceol ar fad ó ghrúpaí Gaeilge.

Agus tá sí ar an tairseach - beidh an mhórfhéile cheoil Ravelóid ar siúl ag Caisleán Ard Giolláin i dTuaisceart Bhaile Átha Cliath ar an 10 agus 11 Meitheamh.

"Tá díolachán ticéid ag dul go maith", a deir Aodhán Ó Deá, duine de na heagarthóirí. "Tá mé féin dóchasach go ndíolfar amach iad sula dtosaíonn an fhéile."

Seo an chéad bhliain den mhórfhéile cheoil seo agus má éiríonn leis tá seans go dtarlóidh sé arís an bhliain seo chugainn.

Fógraíodh roinnt imeachtaí agus ceoltóirí a bheidh ag seinm ach tá tuilleadh go fóill le fógairt. Deinmhithe go dtí seo tá Delorentos, Seo Linn, The Riptide Movement, Hamsandwich, Kíla, Heathers, Mundy, Hot House Flowers, Dublin Gospel Choir, Altan, Bréag, Mo Hat Mo Gheansaí, Aoife Scott, TG Lurgan, The Bonnymen, na Fíréin, Gráinne Holland, Boss Sound Manifesto agus Rís.

"D'aontaigh muid ar na príomhcheoltóirí a bheidh againn luath go leor sa phróiseas agus tá bannaí ceoil eile ag teacht i dteagmháil linn ag iarraidh a bheith páirteach ann freisin," a deir Aodhán.

Beidh béim ar leith ar an nGaeilge le linn na féile. Beidh gach banna ceoil ag seinm amhrán amháin ar a laghad as Gaeilge ar an ardán agus beidh neart imeachtaí Gaeilge eile ag tarlú le linn an deiridh seachtaine.

Is deireadh seachtaine do theaghlaigh a bheidh ann. Beidh ionad campála ar leith ann do theaghlaigh agus táthar ag iarraidh an méid is mó Gaeilgeoirí idir óg agus aosta a mhealladh go dtí an fhéile.

Tháinig an smaoineamh d'ollfhéile cheoil Ghaeilge ó grúpa oibre a chuir Conradh na Gaeilge le chéile leis na heagraíochtaí Glór na nGael agus an iris Nós. Tháinig Aontas na Mac Léinn in Éirinn ar bord ina dhiaidh sin freisin.

Thosaigh an chaint faoin bhféile thart ar dhá bhliain ó shin.

"Is brionglóid de chineál éigin é", a deir Aodhán. "D'aithin muid go bhfuil fás ag tarlú i méid na n-imeachtaí Gaeilge atá ag tarlú agus go bhfuil fás i gceol trí Ghaeilge le blianta beaga anuas... Tá fás ag tarlú i méid na ndaoine óga a fhreastlaíonn ar imeachtaí Gaeilge freisin."

Bheartaigh siad gur bealach maith í an fhéile seo le nasc a dhéanamh leis na rudaí sin ar fad agus ceiliúradh a dhéanamh ar an nGaeilge.

Delorentos

Maoiniú

Tá Ravelóid ar cheann de na príomhimeachtaí atá ag tarlú mar chuid d'Éire 2016. Mar sin, fuarthas maoiniú ón gciste Éire 2016. Chuir Conradh na Gaeilge agus Glór na nGael airgead isteach sa tionscadal freisin.

"Cosúil le haon fhéile cheoil eile táimid ag braith ar dhíolachán ticéad," a deir Aodhán. "Fuaireamar beagán maoiniú ó cúpla eagraíocht ach tá 90% den airgead atá againn ag teacht ó dhíolachán ticéad."

Tá cúpla urra ag an bhféile freisin. Tá Facebook ag tacú leo agus is iad O'Hara's an príomh-chomhpháirtí alcóil atá ag an bhféile.

Ionad

Nuair a chuaigh lucht na féile ag lorg áite do Ravelóid, bhí siad ag iarraidh áit a bheadh oiriúnach do 5,000 duine agus áit a bhí iargúlta go leor. Bhí siad ag iarraidh go mbeadh sé gar do phríomh-mhótarbhealach agus go mbeadh an córas iompair phoiblí in ann freastal air.

"Bhí neart boscaí le íonadh againn," a deir Aodhán, "ach líonann Caisleán Ard Giolláin an chuid is mó dóibh."

Beidh cúig phuball ann le haghaidh na n-imeachtaí, chomh maith leis an ionad campála agus spás páirceála i gcomhair 5,000 duine. Tá neart le déanamh ag lucht na féile sula dtosóidh sí.

"Táimid ar an láthair gach cúpla lá anois agus táimid ag plé leis go laethúil," a deir Aodhán.

Tá neart rudaí de dhíth ar fhéile chomh mór leis seo - mar shampla soilse san oíche agus slándáil cheart. "Ba bhreá liom dá mbeadh an fhéile ar siúl arís an bhliain seo chugainn agus ce go bhfuil níos mó oibre i gceist leis ná a shíl mé go mbeadh, tá mé cinnte go mbeidh sé níos éasca le heagrú an darna agus an tríú bliain den fhéile," a deir Aodhán.

Ticéad

Níl ticéid lae i gceist leis an bhféile agus nuair a cheannaítear ticéad don deireadh seachtaine tá campáil leis. Táthar ag súil go mbeidh daoine atá ag freastal ar an bhféile in ann a n-uirlisí ceoil féin a thabhairt leo go dtí an fhéile. "Cuirfidh sé go mór le hatmaisféar na féile má tádaoine san ionad campála le huirlisí ceoil," a deir Aodhán.

"Sin an rud is mó atá mé féin ag súil leis; an t-ionad campála a fheiceáil le 5,000 duine ann. Sílim go mbeidh atmaisféar den chéad scoth ann."
Cuireadh na ticéid ar fáil ar €99 agus bhí siad ar fáil ag an bpraghas sin go dtí Lá Fhéile Pádraig. Faoi láthair tá siad ar fáil ag €114 agus rachaidh an praghas sin suas arís go €129.

Clúdaíonn na ticéid na himeachtaí ar fad a bheidh ag tarlú le linn an deiridh seachtaine agus campáil freisin. Níl ticéid lae ar an suíomh idirilín www.raveloid.ie

 

Hot House Flowers

 

Read 1737 times
Rate this item
(0 votes)