Lárphointe eolais na Gaeilge: Nuacht, imeachtaí, folúntais agus níos mó


Seo thíos folúntais do phoist ina bhfuil an Ghaeilge ina riachtanas nó buntáiste. Tá réimse leathan deiseanna ar fáil, ó phoist mhúinteoireachta go folúntais san earnáil phríobháideach, tá réimse leathan de phoist le feiceáil thíos. Fógraímid poist in Éirinn agus ar fud fad an domhain. Déantar nuashonrú ar an mbunachar seo go laethúil. Luaitear sprioclá na bhfolúntas ina dteidil. Is féidir CV Gaeilge samplach a fheicéail má leanann tú an nasc seo.

Tá treoracha ag bun an leathanaigh dóibh siúd atá ag iarraidh post a fhógairt linn, chomh maith le comhairle dóibh siúd atá ag lorg poist le Gaeilge. Tá na folúntais leagtha amach de réir spriocdhátaí. Má tá ceist nó míniú ag teastáil, is féidir ríomhphost a sheoladh chuig PEIG@cnag.ie

 • 21 Meán F: Bainisteoir - Comharchumann Ráth Chairn

  Curtha in Airde: 14 Lúnasa

  Spriocdháta: 21 Meán Fómhair

  Cur síos ar an bpost: Tá Bainisteoir á lorg ag Comharchumann Ráth Chairn chun dul i mbun cúraimí forbartha i gceantar feidhme an chomharchumainn.  Beidh an té a cheapfar fostaithe ag Comharchumann Ráth Chairn agus lonnaithe ín oifig an Chomharchumainn.  

  Tuilleadh eolaisComharchumann Ráth Chairn

 • 21 Meán F: Feidhmeannach i Rannóg na Scéimeanna - Gael Linn

  Curtha in Airde: 6 Meán Fómhair

  Spriocdháta: 21 Meán Fómhair

  Cur síos ar an bpost: Fáiltíonn Gael Linn roimh iarratais do phost mar Fheidhmeannach i Rannóg na Scéimeanna. Beidh an Feidhmeannach freagrach go príomha as díospóireachtaí Gael Linn a riaradh, mar aon le tacú le scéimeanna eile don aos óg.

  Tuilleadh eolais: Gael Linn

 • 26 Meán F: Teagascóir don Chlár Aclaíochta agus Spóirt - Muintearas Teo

  Curtha in Airde: 19 Meán Fómhair

  Spriocdháta: 26 Meán Fómhair

  Cur síos ar an bpost: Folúntas do Theagascóir don Chlár Aclaíochta agus Spóirt, Muintearas Teo. Folúntas 28 uair a chloig sa tseachtain thar tréimhse 36 seachtainí.  Ag cur Seirbhísí Acalaíochta agus Spóirt ar fáil i mbunscoileanna, Gaeltacht Chonamara.

  Tuilleadh eolais: Muintearas Teo

 • 27 Meán F: Bainisteoir Cumarsáide / Meán - An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta

  Curtha in Airde: 7 Meán Fómhair

  Spriocdháta: 27 Meán Fómhair

  Cur síos ar an bpost: Tá deis anois ann a bheith mar bhall de lucht ceannais fhoireann cumarsáide na Roinne. Soláthróidh an t-iarrthóir a n-éireoidh leis/léi comhairle ardleibhéil meán, déanfaidh sé/sí bainistiú ar chumarsáidí seachtracha na Roinne, mar aon lena gníomhaíochtaí caidreamh poiblí; agus déanfaidh sé/sí feachtais chumarsáide ghníomhacha a aithint, a stiúradh agus a chur chun feidhme chun obair na Roinne a chur chun cinn do phobail thábhachtacha.

  Tuilleadh eolais: An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta

 • 28 Meán F: Oifigeach Forbartha Óige (Cúige Mumhan) - Muintearas

  Curtha in Airde: 21 Meán Fómhair

  Spriocdháta: 28 Meán Fómhair

  Cur síos ar an bpost: Tá Muintearas ag lorg duine do phost mar Oifigeach Forbartha Óige i gCúige Mumhan. Beidh an tOifigeach freagrach as cur chun cinn seirbhísí óige sna pobail Ghaeltachta i gCúige Mumhan.

  Tuilleadh eolais: Muintearas

 • 28 Meán F: Scríbhneoir Óráidí/Cóipscríbhneoir - DCU Oifig an Uachtaráin

  Curtha in Airde: 7 Meán Fómhair

  Spriocdháta: 28 Meán Fómhair

  Cur síos ar an bpost: Tá Scríbhneoir Óráidí/Cóipscríbhneoir á lorg ag Oifig an Uachtaráin in DCU faoi láthair. Feictear ar líofacht sa Ghaeilge mar bhuntáiste don ról seo.

  Tuilleadh eolais: DCU

 • 4 Deireadh F: Tuairisceoir Parlaiminte - Tithe an Oireachtais

  Curtha in Airde: 18 Lúnasa

  Spriocdháta: 4 Deireadh Fómhair

  Cur síos ar an bpost: Tá Seirbhís Thithe an Oireachtais freagrach as Tithe an Oireachtais nó Parlaimint na hÉireann a reáchtáil, agus as an tSeirbhís a riar agus a bhainistiú. Cuireann Oifig na nDíospóireachtaí i dTithe an Oireachtais an Tuarascáil Oifigiúil faoi imeachtaí ins an dá Theach de chuid Thithe an Oireachtais agus dá gCoistí le chéile.

  Tuilleadh eolais: Tithe an Oireachtais

 • 5 Deireadh F: Éascaitheoir Fostaíochta - FÓRUM Connemara CLG

  Curtha in Airde: 18 Meán Fómhair

  Spriocdháta: 5 Deireadh Fómhair

  Cur síos ar an bpost: Ní mór go mbeadh taithí leathan ag an iarrthóir a n-éireoidh leo maidir le bheith ag obair le daoine faoi mhíchumas, a dteaghlaigh agus a gcúramóirí. Beidh air/uirthi oibriú le rannpháirtithe incháilithe chun cuidiú leo maidir le hoiliúint, oideachas agus fostaíocht; plean dul chun cinn a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm i gcomhar leis na rannpháirtithe; teagmháil a dhéanamh leis an gcoiste stiúrtha, comhordaitheoir clár, príomh-gheallsealbhóirí agus leis an bpobal níos leithne; an clár a chur chun cinn ar an margadh; tuairisciú go rialta maidir le dul chun cinn na gcliant. Caithfidh tuiscint a bheith aige/aici ar éascú fostaíochta. Beidh sé/sí ina c(h)umarsáidí den scoth, le scileanna láidre maidir le tuarascálacha a scríobh.

  Tuilleadh eolais: FÓRUM Connemara CLG

 • 11 Deireadh F: Oifigeach Riaracháin - An Státseirbhís

  Curtha in Airde: 21 Meán Fómhair

  Spriocdháta: 11 Deireadh Fómhair

  Cur síos ar an bpost:  Is é an grád mar Oifigeach Riaracháin (OR) an príomh-ghrád earcaíochta do chéimithe sa Státseirbhís agus tugann sé deis d'iarrthóirí rathúla dul chun cinn a dhéanamh chuig meánbhainistíocht. Mar Oifigeach Riaracháin bheadh ról rí-thabhachtach agat i gceapadh polasaithe agus straitéise a bhaineann le ceisteanna eacnamaíochta, airgeadais, idirnáisiúnta, timpeallachta agus sóisialta.

  Tuilleadh eolais: An Státseirbhís

 • 12 Deireadh F: Runaí/Cúntóir Riaracháin - Coláiste UISCE

  Curtha in Airde: 19 Meán Fómhair

  Spriocdháta: 12 Deireadh Fómhair

  Cur síos ar an bpost: Post Riaracháin lánaimseartha i gColáiste UISCE. Ba mhaith le Coláiste UISCE fáiltiú roimh iarratais do phost an Runaí/Cúntóir Riaracháin ar bhonn lánaimseartha. Táimid ag lorg duine fuinniúil, díograiseach le Gaeilge líofa, taithí margaíochta agus seirbhísí custaiméara le hardscileanna rúnaíochta agus ríomhaireachta, don phost dúshlánach seo. Seol do C.V. chuig: UISCE, Clochar O.P., Béal an Átha, Co. Mhaigh Eo nó jobs@uisce.ie.

  Tuilleadh eolais: jobs@uisce.ie

 • 12 Deireadh F: Ceannasaí - Tuismitheoirí na Gaeltachta

  Curtha in Airde: 20 Meán Fómhair

  Spriocdháta: 12 Deireadh Fómhair

  Cur síos ar an bpost: Tá post mar Cheannasaí á thairiscint ag Tuismitheoirí na Gaeltachta leis an eagraíocht a bhainistiú, a riaradh agus a chur chun cinn. Cuireann Tuismitheoirí na Gaeltachta cúnamh agus tacaíocht ar fáil do theaghlaigh atá ag tógáil a gclann le Gaeilge sa nGaeltacht nó ar mian leo a leithéid a dhéanamh.

  Tuilleadh eolais: Tuismitheoirí na Gaeltachta

 • 12 Deireadh F: Ceannaire Club Iarscoile - Explorers Afterschool Club

  Curtha in Airde: 20 Meán Fómhair

  Spriocdháta: 12 Deireadh Fómhair

  Cur síos ar an bpost: Táimíd ag lorg ceannaire le fostú i gclub iarscoile i mBaile na Mánach. Duine díograiseacha, iomasach, fuinniúil a bhfuil ábalta an craic a bheith acu. 20 uair sa tseachtain atá i gceist. (14.15 – 18.15 gach lá i rith an tearma scoile) Cumas/tathaí faoi leith ag obair le páistí iarscoile.

  Tuilleadh eolais: Explorers Afterschool Club

 • 19 Deireadh F: Oifigeach Pleanála Teanga - Comharchumann Forbartha Mhúscraí Teo

  Curtha in Airde: 21 Meán Fómhair

  Spriocdháta: 19 Deireadh Fómhair

  Cur síos ar an bpost: Tá Comharchumann Forbartha Mhúscraí ag lorg duine fuinniúil cumasach chun Plean Teanga an cheantair sin a chur i bhfeidhm. Is gá árdchaighdeán Gaeilge idir labhartha agus scríofa. Post lán-aimseartha atá i gceist, lonnaithe i nGaeltacht Mhúscraí.

  Tuilleadh eolais: Comharchumann Forbartha Mhúscraí Teo

 • 22 Deireadh F: Stiúrthóir Ranga/ Cúntóir - Naíonra Thaobh na Coille

  Curtha in Airde: 14 Lúnasa

  Spriocdháta: 21 Meán Fómhair

  Cur síos ar an bpost: Bunaíodh Gaelscoil Thaobh na Coille i 1999. Is naíonra forásach é a mhúineann na páistí trí mhéan na Gaeilge leagtha amach tríd an gclár Aistear. Tá an seachtain oibre ar feadh cúig lae, ón Luain – Aoine (9am-4pm) le dhá seisiún in aghaidh an lae ,le 38 seachtain in aghaidh na bliana.

  Tuilleadh eolais: Naíonra Thaobh na Coille

 •  

  Níl aon spriocdháta sonrach luaite leis na folúntais seo a leanas:

   

 • Cainteoirí Gaeilge do thogra taighde teanga - Lionbridge

   

  Curtha in Airde: 18 Meán Fómhair

  Cur síos ar an bpost: Tá daoine le Gaeilge á lorg ag Lionbridge don togra seo ar chainteoirí na teanga.

  Tuilleadh eolais: Lionbridge

 • Folúntais Éagsúla Innealtóireachta - Cambus Medical (Gaillimh)

   

  Curtha in Airde: 13 Meán Fómhair

  Cur síos ar an bpost: Tá roinnt folúntas le Cambus Medical faoi láthair atá lonnaithe i mBaile an tSagairt, Co. na Gaillimhe.

  Tuilleadh eolais: Cambus Medical

 • Oifigeach Pleanála Teanga i bPort Láirge - Comhlucht Forbartha na nDéise CTR

   

  Curtha in Airde: 13 Meán Fómhair

  Cur síos ar an bpost: Tá deis iontach á tairiscint ag ár gcliaint, Comhlucht Forbartha na nDéise c.t.r., an eagraíocht atá freagrach as an plean teanga do Limistéar Pleanála Teanga na nDéise a chur i bhfeidhm, chun Oifigeach Pleanála Teanga a fhostú le bheith mar chuid dá fhoireann.

  Tuilleadh eolais:  Comhlucht Forbartha na nDéise CTR

 • Ionadaí Sheirbhís do Chustaiméirí - Prometric (Dún Dealgan)

   

  Curtha in Airde: 13 Meán Fómhair

  Cur síos ar an bpost: Tá Gaeilge agus Béarla líofa de dhíth don ról seo buan lánaimseartha seo.

  Tuilleadh eolais: Prometric 

 • Gníomhaire um Sheirbhís do Chustaiméirí - Capita Customer Solutions

   

  Curtha in Airde: Meán Fómhair

  Cur síos ar an bpost: Tá duine le Gaeilge á lorg ag Capita Customer Solutions a bheidh lonnaithe i gCloich na Coillte, Co. Chorcaí.

  Tuilleadh eolais: Capita Customer Solutions

 • Múinteoirí Luathblianta (x2) - Naíonraí Mológa Teo, Crois Araild

   

  Curtha in Airde: Meán Fómhair

  Cur síos ar an bpost: Beirt Mhúinteoirí Luathblianta ag teastáil, 5 lá sa tseachtain i Naíonraí Mológa Teo. Crois Araild, B.Á.C. 6 Thiar. FETAC/QQI leibhéal 5/6 agus cumas maith Gaeilge riachtanach. 

  Tuilleadh eolais: dnichuilinn@gmail.com

 • Stiúrthóir Bialainne/Cócaire - Croí An Chairn (Doire)

   

  Curtha in Airde: 5 Meán Fómhair

  Cur síos ar an bpost: Tá tionscadal nua bunaithe in An Carn i gcontae Dhoire, bialann Croí An Chairn atá le hoscailt san Fhómhar. Tá Coiste Forbartha Charn Tóchair ag lorg stiúrthóra/chef/cócaire agus foireann eile a bhfuil an Ghaeilge acu le bheith páirteach sa tionscadal nua seo.

  Tuilleadh eolais: Croí An Chairn

 • Múinteoir Gaeilge - Rang de 10 duine fásta i dTrá Lí

   

  Curtha in Airde: 4 Meán Fómhair

  Cur síos ar an bpost: Múinteoir Gaeilge atá cáilithe nó mac léinn ag déanamh staidéir ar an nGaeilge chun rang a mhúineadh de 10 duine fásta ag an mbunleibhéal Gaeilge, 1/2 lá sa tseachtain.

  Tuilleadh eolais: Anseo

 • Aisteoir, ceoltóir, damhsóir, dearthóir nó léiritheoir - An Taibhdhearc

   

  Curtha in Airde: 4 Meán Fómhair

  Cur síos ar an bpost: Más aisteoir, ceoltóir, damhsóir, dearthóir nó léiritheoir thú a bheadh suim agat obair leis an Taibhdhearc amach anseo nó eolas a fháil faoi deiseanna taibhithe Gaeilge amach anseo ,bheadh riméad orthu chloisteáil uait. Fáilte roimh ríomhphost go eolas@antaibhdhearc.com le do cv.

  Tuilleadh eolais: eolas@antaibhdhearc.com

 • Cúramóirí Baile - Cúram Baile Casla

   

  Curtha in Airde: 4 Meán Fómhair

  Cur síos ar an bpost: Tá Cúram Baile Chasla ag lorg iarratais do phostanna mar chúramóirí baile i gCeantar Chonamara.

  Tuilleadh eolais: Cúram Baile Casla

 • Oifigeach Sábháilteachta - ÉireComposites

   

  Curtha in Airde: 24 Lúnasa

  Cur síos ar an bpost: Tá Oifigeach Sábháilteachta le hearcú ag ÉireComposites faoi láthair. Tá líofacht sa Ghaeilge ina buntáiste d'iarrthóirí don ról seo.

  Tuilleadh eolais: ÉireComposites

 • Múinteoirí Gaeilge - Ionad Uíbh Eachach

   

  Curtha in Airde: 24 Lúnasa

  Cur síos ar an bpost: Beidh ranganna Gaeilge ag toiseacht arís in Ionad Uíbh Eachach i mí Mheán an Fhómhair agus beidh múinteoirí de dhíth orainn le cuid de na ranganna a ghlacadh. Más suim le duine ar bith rang ar bith a theagasc (gach leibhéal de dhíth) cuir CV reatha agus litir iarratais chuig Cillian tríd an ríomhphost cultur@ionad.eu

  Tuilleadh eolais: cultur@ionad.eu

 • Rólanna Sheirbhís do Chustaiméirí - Emovis

   

  Curtha in Airde: 23 Lúnasa

  Cur síos ar an bpost: Tá rólanna Sheirbhís do Chustaiméirí á dtairiscint ag Emovis le hobair a dhéanamh san ionad glaocháin atá acu i mBaile Átha Cliath Thiar.

  Tuilleadh eolais:  Emovis

 • Teagascóirí Drámaíochta - Tuismitheoirí na Gaeltachta

   

  Curtha in Airde: 22 Lúnasa

  Cur síos ar an bpost: An bhfuil spéis agat sa drámaíocht? Tá teagascóirí drámaíochta ag teastáil ó Thuismitheoirí na Gaeltachta le ceardlanna aonuaire a chur ar siúl.

  Tuilleadh eolais: Tuismitheoirí na Gaeltachta

 • Cúntóir Naíonra - Naíonra Iognaid

   

  Curtha in Airde: 8 Lúnasa

  Cur síos ar an bpost: Cúntóir Naíonra ag teastáil cúig lá sa tseachtain i Naíonra Iognáid, cathair na Gaillimhe. FETAC leibhéal 6 agus cumas maith Gaeilge riachtanach. Taithí ag obair i naíonra ina buntáiste.

  Tuilleadh eolais: Glaoch a chur ar Gwen ag 087 2024289

 • Comhairleoir Custaiméara le Gaeilge - Teleperformance Greece (An Ghréig)

  Curtha in Airde: 24 Iúil

  Cur síos ar an bpost: Tá Teleperformance Greece sa tóir ar dhuine le Gaeilge dá bhfoireann. Téigh go suíomh na heagraíochta anseo.

  Tuilleadh eolais: Teleperformance Greece

 • Múinteoirí & Ceartaitheoirí - Gaelchultúr

  Curtha in Airde: 16 Iúil

  Cur síos ar an bpost: Tá painéal páirtaimseartha múinteoirí agus ceartaitheoirí ag Gaelchultúr agus bímid ag féachaint i gcónaí le cur leis an bpainéal sin. Má thagann aon obair mhúinteoireachta/cheartúcháin chun cinn a mheasaimid a bheadh oiriúnach duit, rachaimid i dteagmháil leat chun agallamh a shocrú.

  Tuilleadh eolais: Gaelchultúr

 • Ceannaire Ógra - Feachtas (Mórcheantar Bhaile Átha Cliath)

  Curtha in Airde: 3 Iúil

  Cur síos ar an bpost: Mar cheannaire ógra, beidh tú freagrach as cabhrú leis an gclub óige a reáchtáil. Cuireann ceannairí áit shábháilte, shóisialta ar fáil do na daoine óga inar féidir leo scíth a ligean agus spraoi a dhéanamh. Beidh páirt lárnach ag na daoine óga féin i reáchtáil an chlub ach beidh na ceannairí ann mar thacaíocht thábhachtach chun imeachtaí an chlub a éascú.

  Is deis iontach é do cheannairí bualadh le daoine nua agus scileanna nua a fhoghlaim. Gheobhaidh tú taithí den scoth ar an obair don aos óg agus beidh tú ag cur le féinmhuinín agus le forbairt phearsanta daoine óga i do cheantar. Gheobhaidh tú traenáil sa gharchabhair agus sa chúram leanaí, maraon le traenáil eile.

  Tuilleadh eolais: Feachtas

 • Láithreoirí & Tuairisceoirí Deonacha - Raidió na Life

  Curtha in Airde: 23 Bealtaine

  Cur síos ar an bpost: Tá folúntais sa stáisiún do láithreoirí & tuairisceoirí deonacha ar chláir éagsúla i rith an tsamhraidh. Bain triail as rud éigin nua, agus as an stiúideonua atá againn ar Shráid Amiens! Beidh oiliúint ar fáil, déan teagmháil linn!

  Tuilleadh eolais: Raidió na Life

 •                                   dfdfdfdfdffdfd

  dfgdfsgfdgsdfgdfgsfg

Conas post a fhógairt:

 • Is féidir fógra poist a chur in airde ar an leathanach seo saor in aisce, trí theagmháil a dhéanamh linn ag PEIG@cnag.ie.

 • Táimid lán-sásta poist in earnáil na Gaeilge a chur chun cinn anseo agus ar na meáin shóisialta éagsúla, ionas go mbeadh fostóirí in ann an méid is mó fógraíochta a fháil.

 • Moltar cur síos an phoist a chur chugainn i bhfoirm PDF, nó nasc don leathanach gréasáin ábhartha a chur ar fáil. 

 • Bí cinnte go luann tú spriocdháta an iarratais. Mura bhfuil spriocdháta luaite leis, cuirfear an fógra leis an suíomh ach bainfear arís é trí seachaine i ndiaidh.

  *Mura luaitear spriocdháta leis an bhfolúntas, cuirfear in airde é ar feadh 30 lá, agus théis 30 lá déanfar teagmháil leat le fiorsú an bhfuil an folúntas fós ar fáíl*

 

Conas post le Gaeilge a fháil:

Tá leabhrán cuimhsitheach curtha le chéile ag Foras na Gaeilge agus GradIreland darb ainm Do Ghairm Le Gaeilge. Foghlaim conas CV a chur le chéile as Gaeilge nó léigh faoi na réimsí oibre éagsúla ina bhfuil an Ghaeilge mar bhuntáiste. Tá sé ar fáil anseo.

Cuirimid fáilte roimh an bpobal eolas a chur chugainn faoi phost ar bith gur chóir dúinn a bheith ar an eolas faoi.