Lárphointe eolais na Gaeilge: Nuacht, imeachtaí, folúntais agus níos mó


Seo thíos folúntais do phoist ina bhfuil an Ghaeilge ina riachtanas nó buntáiste. Tá réimse leathan deiseanna ar fáil, ó phoist mhúinteoireachta go folúntais san earnáil phríobháideach, tá réimse leathan de phoist le feiceáil thíos. Fógraímid poist in Éirinn agus ar fud fad an domhain. Déantar nuashonrú ar an mbunachar seo go laethúil. Luaitear sprioclá na bhfolúntas ina dteidil. Is féidir CV Gaeilge samplach a fheicéail má leanann tú an nasc seo.

Tá treoracha ag bun an leathanaigh dóibh siúd atá ag iarraidh post a fhógairt linn, chomh maith le comhairle dóibh siúd atá ag lorg poist le Gaeilge. Tá na folúntais leagtha amach de réir spriocdhátaí. Má tá ceist nó míniú ag teastáil, is féidir ríomhphost a sheoladh chuig PEIG@cnag.ie

 • 19 Samhain: Éascaitheoir Súgartha Lasmuigh den Scoil - Mornington Community Project i bpáirt leis an Droichead

  Curtha in Airde: 6 Samhain

  Spriocdháta: 19 Samhain

  Cur síos ar an bpost: Beidh an té a cheapfar ag plé le Tús Geal Out of School Project i mBéal Feirste.

  Tuilleadh eolais: Mornington Community Project

 • 21 Samhain: Oifigeach Foirne (sealadach) - Foras na Gaeilge (Béal Feirste)

  Curtha in Airde: 31 Deireadh Fómhair

  Spriocdháta: 21 Samhain

  Cur síos ar an bpost: Beidh an post seo lonnaithe in oifigí Fhoras na Gaeilge, i mBéal Feirste. Is é an raon tuarastail don phost ná: £30,149 - £31,760 (pro rata).

  Tuilleadh eolais: Foras na Gaeilge

 • 22 Samhain: Oifigeach Cúnta Foirne (Teicneolaíocht Faisnéise) - Comhairle Contae an Chláir

  Curtha in Airde: 13 Samhain

  Spriocdháta: 22 Samhain

  Cur síos ar an bpost: Tá Oifigeach Cúnta Foirne á lorg ag Comhairle Contae an Chláir le plé leis an Teicneolaíocht Faisnéise.

  Tuilleadh eolais: Comhairle Contae an Chláir

 • 23 Samhain: Riarthóir Oifige - Comhar Naíonraí na Gaeltachta

  Curtha in Airde: 16 Samhain

  Spriocdháta: 23 Samhain

  Cur síos ar an bpost: Tá Comhar Naíonraí na Gaeltachta ag lorg iarratais do phost mar Riarthóir Oifige in Ionad Cúram Leanaí Charna, Co. na Gaillimhe. Is post páirtaimseartha é seo ag obair ó Luan go hAoine.

  Tuilleadh eolais: Comhar Naíonraí na Gaeltachta

 • 23 Samhain: Oibrí Súgartha - An Droichead

  Curtha in Airde: 16 Samhain

  Spriocdháta: 23 Samhain

  Cur síos ar an bpost: Tá Oibrí Súgartha gealgháireach á lorg ag an Droichead faoi láthair.

  Tuilleadh eolais: An Droichead

 • 23 Samhain: Cúntóirí Chúram Lae - Ionad Uíbh Eachach

  Curtha in Airde: 8 Samhain

  Spriocdháta: 23 Samhain

  Cur síos ar an bpost: De dhíth ar Ionad Uíbh Eachach le Gaelchúram Uíbh Eachach & Gaelchúram Uachtar Chluanaí a fhorbairt agus a leathnú. Riachtanach: Gaeilge líofa & NVQ L2 nó L3 GCSE Irish/Gaeilge & Béarla Grád C nó níos airde.

  Tuilleadh eolais: Ionad Uíbh Eachach

 • 23 Samhain: Comhairleoir Pleanála Teanga - Coiste Pleanála Teanga Bhearna & Chnoc na Cathrach

  Curtha in Airde: 8 Samhain

  Spriocdháta: 23 Samhain

  Cur síos ar an bpost: Tá Comhairleoir Pleanála Teanga á lorg ag Coiste Pleanála Teanga Bhearna & Chnoc na Cathrach faoi láthair. Tuilleadh eolais sa nasc thíos,

  Tuilleadh eolais: Coiste Pleanála Teanga Bhearna & Chnoc na Cathrach

 • 23 Samhain: Oifigeach Pleanála Teanga - Comharchumann Forbartha Ionad Deirbhile Teo.

  Curtha in Airde: 12 Samhain

  Spriocdháta: 23 Samhain

  Cur síos ar an bpost: Is é Comharchumann Forbartha Ionad Deirbhile i gcomhar le Gaeilge Iorrais atá freagrach as an phlean teanga do LPT Mhaigh Eo Thuaidh a chur i bhfeidhm. Ullmhaíodh an plean mar chuid denphróiseas pleanála teanga sa Ghaeltacht agus i gcomhréir le forálacha Acht na Gaeltachta, 2012. Is plean seacht mbliana atá i gceist a bhfuil mar aidhm aige cur leis an líon cainteoirí laethúla Gaeilge san LPT. Is ar an Oifigeach Pleanála Teanga a bheidh an phríomhfhreagracht an plean a chur i bhfeidhm.

  Tuilleadh eolais: Comharchumann Forbartha Ionad Deirbhile Teo.

 • 23 Samhain: Cúntóir Ionaid - Gael-Taca

  Curtha in Airde: 9 Samhain

  Spriocdháta: 23 Samhain

  Cur síos ar an bpost: Tá folúntas ag oscailt le Gael-Taca mar chúntóir Ionaid. Post 24 uair a chloig sa tseachtain, le deis do thuilleadh uaireanta i ndiaidh trí mhí.

  Beidh an duine a cheapfar freagrach as cuidiú leis an mbainisteoir dualgais na heagraíochta a chomhlíonadh, agus riaradh a dhéanamh ar an Ionad má bhíonn an bainisteoir as láthair.

  Is iad na tréithe fabhracha a bheidh ag an té a cheapfar ná: - ardchaighdeán Ghaeilge labhartha agus scríofa - deá-thréithe idirchumarsáide - taithí oibre sa roinn miondíola/ i gcaifé/ ag déanamh taighde - Dioplóma nó Céim 3ú leibhéal

  Tuilleadh eolais: Ba cheart do dhaoine a bhfuil suim acu sa phost, r-phost le litir clúdaigh agus CV a chur go poist.gaeltaca@gmail.com 

 • 24 Samhain: Oifigeach Riaracháin (le freagrachtaí Oifigigh Gaeilge) - Bord na Gaeilge UCD

  Curtha in Airde: 8 Samhain

  Spriocdháta: 24 Samhain

  Cur síos ar an bpost: Beidh scileanna eagrúcháin, scileanna ríomheolaíochta, scileanna cumarsáide agus scileanna teanga (Gaeilge agus Béarla) ar ardcaighdeán ag an té a cheapfar. Beidh said tiománta do chur chun cinn na Gaeilge, solúbtha ó thaobh uaireannta oibre de agus dírithe ar sheirbhís chustaiméara den scoth a sholáthar.

  Tuilleadh eolais: Bord na Gaeilge UCD

 • 26 Samhain: Stiúrthóir Cúnta - Naíonra Shliabh Rua (BÁC 18)

  Curtha in Airde: 27 Meán Fómhair

  Spriocdháta: 26 Samhain

  Cur síos ar an bpost: Stiúrthóir cúnta ag teastáil do Naíonra Shliabh Rua, Baile Uí Ógain, B.Á.C 18. Cumas faoi leith ag obair le leanaí óga agus scileanna cumarsáide láidre de dhíth.

  Tuilleadh eolais: Naíonra Shliabh Rua

 • 27 Samhain: Bainisteoir ar Oifig an Oideachais - Coláiste Mhuire gan Smál

  Curtha in Airde: 13 Samhain

  Spriocdháta: 27 Samhain

  Cur síos ar an bpost: Cuirfear fáilte roimh iarratais don bpost seo a leanas:Bainisteoir ar Oifig an Oideachais (Conradh Sainchuspóra). Cuirfear fáilte roimh iarratais ó dhaoine go bhfuil dearcadh dearfach acu i leith na Gaeilge.

  Tuilleadh eolais: Coláiste Mhuire gan Smál

 • 28 Samhain: Bainisteoir/Traenálaí d'fhoireann sinsir na bhFear - Na Sáirséalaigh Chill Laobháin (Muineachán)

  Curtha in Airde: 13 Samhain

  Spriocdháta: 28 Samhain

  Cur síos ar an bpost: Tá Cumann Peile na Sáirséalaigh Cill Laobhháin fós ag lorg Bainisteoir/Traenálaí do foirne Sinsir na bhfear. Club sóisir muid i gCo. Mhuineacháin atá ag iarraidh ár dteanga a chur chun cinn, tá cead againn cheanna féin páirt a glacadh i gComórtas Peile na Gaeltachta 2020. De bharr sin beadh sé ina bhuntáiste Gaeilge a bheith ag na daoine a cheapfar. Má tá suim agat, nó aithne agat ar duine eile a mbeadh suim acu, bí i dteagmháil liom ar pro.killeevan.monaghan@gaa.ie roimh 28 Samhain 2018.

  Tuilleadh eolais: pro.killeevan.monaghan@gaa.ie  

 • 29 Samhain: Oifigeach Forbartha Gaeilge - Muineachán Le Gaeilge

  Curtha in Airde: 15 Samhain

  Spriocdháta: 29 Samhain

  Cur síos ar an bpost: Tá post mar Oifigeach Forbartha Gaeilge, faoin Scéim Phobail Gaeilge, á thairiscint ag an Chumann Gaelach - Muineachán. An post seo ag díriú ar Bhaile Mhuineacháin, Tuaisceart Mhuineacháin & Ceantar Chluain Eois.

  Tuilleadh eolais:  Muineachán Le Gaeilge

 • 30 Samhain: Oifigeach Cúnta Pleanála Teanga - Comharchumann Forbartha Ghaoth Dobhair CTR

  Curtha in Airde: 12 Samhain

  Spriocdháta: 30 Samhain

  Cur síos ar an bpost: Is mian le Comharchumann Forbartha Ghaoth Dobhair CTR (mar cheanneagraíocht) i gcomhar le Meitheal Pleanála Teanga an Iarthuaiscirt (MPTIT) Oifigeach Cúnta a earcú ar bhunús chonartha. Beidh an duine a cheapfar ag obair i gcomhar leis an Oifigeach Pleanála Teanga chun Plean Teanga do Limistéar Pleanála Teanga Ghaoth Dobhair, Anagaire, Loch an Iúir agus Rann na Feirste a chur i bhfeidhm.

  Tuilleadh eolais: Comharchumann Forbartha Ghaoth Dobhair CTR

 • 30 Samhain: Teicneolaí Oideachais/Bainisteoir Tionscadal do Chlár an M.Oid. san Oideachas Lán-Ghaeilge agus Gaeltachta - Coláiste Mhuire gan Smál

  Curtha in Airde: 16 Samhain

  Spriocdháta: 30 Samhain

  Cur síos ar an bpost: Cuirfear fáilte roimh iarratais don bpost seo a leanas: Teicneolaí Oideachais/Bainisteoir Tionscadal do Chlár an M.Oid. san Oideachas Lán-Ghaeilge agus Gaeltachta (Ceapachán Cúig Bliana, Lán-Aimseartha, Sainchuspóra)

  Tuilleadh eolais: Coláiste Mhuire gan Smál

 • 30 Samhain: Oifigeach Feidhmiúcháin (Aosoideachas) - Gael Linn

  Curtha in Airde: 15 Samhain

  Spriocdháta: 30 Samhain

  Cur síos ar an bpost: Fáiltíonn Gael Linn roimh iarratais don phost mar Oifigeach Aosoideachais chun spriocanna Gael Linn sa réimse Oideachas d’Aosaigh a chur i gcrích.

  Tuilleadh eolais:  Gael Linn

 • 30 Samhain: Cúntóir Naíscoile x2 - Réaltaí Órga Teo. (BÁC)

  Curtha in Airde: 12 Samhain

  Spriocdháta: 30 Samhain

  Cur síos ar an bpost: Tá beirt á lorg faoi láthair ag Réaltaí Órga le hobair pháirtaimseartha a dhéanamh. Tá Gaeilge mhaith ag teastáil don ról seo.

  Tuilleadh eolais: Réaltaí Órga Teo.

 • 3 Nollaig: Painéal de Shaoririseoirí Ilmheán - Nuacht & Cúrsaí Reatha RTÉ

  Curtha in Airde: 19 Samhain

  Spriocdháta: 3 Nollaig

  Cur síos ar an bpost: Tá RTÉ ag iarraidh painéal de shaoririseoirí ilmheán a chur le chéile. Ba chóir d'iarratasóirí a líofacht sa Ghaeilge a chur in iúl san iarratas.

  Tuilleadh eolais: Nuacht & Cúrsaí Reatha RTÉ

 • 3 Nollaig: Oifigeach Óige (Cúige Uladh) - Cumann na bhFiann

  Curtha in Airde: 16 Samhain

  Spriocdháta: 3 Nollaig

  Cur síos ar an bpost: Tá Oifigeach Óige á lorg ag Cumann na bhFiann faoi láthair do Chúige Uladh.

  Tuilleadh eolais: Cumann na bhFiann

 • 3 Nollaig: Riarthóir Oifige - Cumann na bhFiann

  Curtha in Airde: 16 Samhain

  Spriocdháta: 3 Nollaig

  Cur síos ar an bpost: Tá Oifigeach Óige á lorg ag Cumann na bhFiann faoi láthair do Chúige Uladh.

  Tuilleadh eolais: Cumann na bhFiann

 • 6 Nollaig: Feidhmeannach Ilmheán & Lárphointe Feasachta - Conradh na Gaeilge

  Curtha in Airde: 16 Samhain

  Spriocdháta: 6 Nollaig

  Cur síos ar an bpost: Tá an Conradh ag lorg duine le bheith mar Fheidhmeannach Ilmheán & Lárphointe Feasachta chun obair ar an ardán ilmheán, PEIG, a chomhordú agus le feasacht ar an teanga a chur chun cinn.

  Tuilleadh eolais: Conradh na Gaeilge

 • 6 Nollaig: Oifigeach Pleanála Teanga - Comharchumann Ráth Chairn

  Curtha in Airde: 14 Samhain

  Spriocdháta: 6 Nollaig

  Cur síos ar an bpost: Is post ar chonradh trí bliana atá á thairiscint agus is féidir cur leis an tréimhse sin. Beidh an té a cheaptar freagrach as cur i bhfeidhm bhearta an phlean teanga. Beidh an té a cheaptar fostaithe ag Comharchumann Ráth Chairn Teoranta agus freagrach don Cheanneagraíocht maidir le clár oibre aontaithe a fheidhmiú.

  Tuilleadh eolais: Comharchumann Ráth Chairn

 • 7 Nollaig: Saoraistritheoirí Gaeilge (Aonteangach) - Institiúidí an Aontais Eorpaigh

  Curtha in Airde: 15 Samhain

  Spriocdháta: 7 Nollaig

  Cur síos ar an bpost: Is é a chumhdaítear sa chéad ghlao ar thairiscintí ná aistriúchán ar dhoiciméid aonteangacha, arb é is sprioctheanga iontu an Béarla nó an Fhraincis. Soláthar seirbhísí aistriúcháin ar dhoiciméid aonteangacha sa bhunteanga ó Bhéarla go Gaeilge nó soláthar seirbhísí aistriúcháin ar dhoiciméid aonteangacha sa bhunteanga ó Fhraincis go Gaeilge.

  Tuilleadh eolais: Institiúidí an Aontais Eorpaigh

 • 7 Nollaig: Saoraistritheoirí Gaeilge (Ilteangach) - Institiúidí an Aontais Eorpaigh

  Curtha in Airde: 15 Samhain

  Spriocdháta: 7 Nollaig

  Cur síos ar an bpost: Is é a chumhdaítear sa dara glao ar thairiscintí ná aistriúchán ar dhoiciméid aonteangacha agus ar dhoiciméid ilteangacha. Soláthar seirbhísí aistriúcháin ar dhoiciméid ilteangacha agus aonteangacha sa bhunteanga go Gaeilge. Is ionann líon measta na leathanach le haistriú in aghaidh na bliana agus 18000.

  Tuilleadh eolais: Institiúidí an Aontais Eorpaigh

 • 7 Nollaig: Oifigeach Mac Léinn - Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, OÉ Gaillimh

  Curtha in Airde: 16 Samhain

  Spriocdháta: 7 Nollaig

  Cur síos ar an bpost: Fáilteofar roimh iarratais in Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, OÉ Gaillimh, do phost buan mar Oifigeach Mac Léinn, Grád 4. Beidh ról lárnach an té a cheapfar sa phost seo in eagrú praiticiúil an tseimeastair seo in éineacht le foireann bainistíochta agus teagaisc an Acadaimh. Beidh an té a cheapfar lonnaithe i gceann d’ionaid Ghaeltachta an Acadaimh.

  Tuilleadh eolais: Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, OÉ Gaillimh

 • 1 Eanáir (Le tosú) : Profléitheoir le Gaeilge - Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh

  Curtha in Airde: 13 Samhain

  Spriocdháta: 1 Eanáir

  Cur síos ar an bpost: Tá Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh i Lucsamburg ag iarraidh profléitheoir le Gaeilge a earcú a bheadh ar fáil le hobair i Lucsamburg go ceann tréimhse sealadaí (ón 1 Eanáir 2019).

  Tuilleadh eolais: Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh

 • 1 Eanáir: Múinteoirí Gaeilge - Cumann Gaeilge na hAstráile (Melbourne)

  Curtha in Airde: 26 Meán Fómhair

  Spriocdháta: 1 Eanáir

  Cur síos ar an bpost: Tá múinteoirí Gaeilge san Astráil á lorg faoi láthair ar mhaithe le ranganna a mhúineadh i Mí Eanáir.

  Tuilleadh eolais: Cumann Gaeilge na hAstráile

 •  

  Níl aon spriocdháta sonrach luaite leis na folúntais seo a leanas:

   

 • Tréimhse Oiliúna - Aonad Aistriúcháin na Gaeilge i bParlaimint na hEorpa

   

  Curtha in Airde: 19 Samhain

  Cur síos ar an bpost: Is é an sprioc atá le sealanna oiliúna Schuman ná cur le hoideachas agus gairmoiliúint shaoránaigh an Aontais agus deis a thabhairt dóibh léargas a fháil ar an obair a dhéantar i bParlaimint na hEorpa.

  Tuilleadh eolais: Aonad Aistriúcháin Gaeilge i bParlaimint na hEorpa

 •  

 • Cúramóirí - Casla Home Care

   

  Curtha in Airde: 16 Samhain

  Cur síos ar an bpost: Tá cúramóirí á lorg ag Casla Home Care a bheidh lonnaithe timpeall chathair na Gaillimhe agus thart faoin gcontae.

  Tuilleadh eolais: Casla Home Care

 • Ionadaí in Lárionad Glaonna - PRC Recruitment (Gníomhaireacht)

   

  Curtha in Airde: 15 Samhain

  Cur síos ar an bpost: Tá duine le Gaeilge líofa á lorg ag PRC Recruitment do chliaint s'acu atá lonnaithe i mBaile Bhlainséir.

  Tuilleadh eolais: PRC Recruitment

 • Saoraistritheoirí Gaeilge - STAR Translation Services

   

  Curtha in Airde: 13 Samhain

  Cur síos ar an bpost: Tá STAR Translation Services sa tóir ar Shaoraistritheoirí Gaeilge i láthair na huauire ar mhaithe le roinnt cineálacha aistriúcháin a chur ar fáil.

  Tuilleadh eolais: STAR Translation Services

 • Eagarthóir Léarscáilíochta Iarléirithe GIS - Concentrix

   

  Curtha in Airde: 7 Samhain

  Cur síos ar an bpost: Tá duine le Gaeilge líofa nó Breatnais líofa á lorg i láthair na huaire.

  Tuilleadh eolais: Concentrix

 • Eagarthóir Tíre & Teanga Iarléirithe GIS - Concentrix

   

  Curtha in Airde: 7 Samhain

  Cur síos ar an bpost: Tá duine le Gaeilge líofa á lorg i láthair na huaire.

  Tuilleadh eolais: Concentrix

 • Saoraistritheoir Gearmáinis go Gaeilge - STAR Translation Services

   

  Curtha in Airde: 7 Samhain

  Cur síos ar an bpost: Tá aistritheoir á lorg ag  STAR Translation Services ar mhaithe le tograí teicniúla aistriúcháin a dhéanamh.

  Tuilleadh eolais: STAR Technology Solutions

 • Ionadaí Seirbhíse do Chustaiméirí - Capita Customer Solutions (Corcaigh)

   

  Curtha in Airde: 6 Samhain

  Cur síos ar an bpost: Tá Gaeilge líofa ag teastáil don ról seo mar aon le hardchaighdeán Béarla.

  Tuilleadh eolais: Capita Customer Solutions 

 • Cúntóir Cúraim Athlonnaithe - Teach Altranais Charna

   

  Curtha in Airde: 6 Samhain

  Cur síos ar an bpost: Tá Cúntóir Cúraim Athlonnaithe á lorg ag Teacht Altranais Charna faoi láthair. Fáilte roimh Churamoirí a bhfuil Gaeilge ar a dtoil acu.

  Tuilleadh eolais: Teach Altranais Charna

 • Stiúrthóir Naíonra - Naíonra Mol an Óige (Cluain Saileach)

   

  Curtha in Airde: 22 Deireadh Fómhair

  Cur síos ar an bpost: Tá oibrí chúram leanaí á lorg ag Naíonra Mol an Óige. Tá líofacht sa Ghaeilge ag teastáil don ról seo.

  Tuilleadh eolais: Naíonra Mol an Óige

 • Aisteoirí Breise - Ros na Rún

   

  Curtha in Airde: 12 Deireadh Fómhair

  Cur síos ar an bpost: Seol ríomhphost chugainn leis na sonraí seo a leanas: D'uimhir ghutháin, grianghraf a tógadh duit le déanaí, dáta breithe agus seoladh poist.

  Tuilleadh eolais: extras@rosnarun.com 

 • Aistritheoirí Gaeilge - Word Perfect Translations

   

  Curtha in Airde: 10 Deireadh Fómhair

  Cur síos ar an bpost: Tá Aistritheoir Gaeilge á lorg Word Perfect Translations le saorobair a dhéanamh dóibh ar bhonn páirtaimseartha.

  Tuilleadh eolais: Word Perfect Translations

 • Múinteoir - Eagarthóir Ábhair (Páirtaimseartha) - Twinkl

   

  Curtha in Airde: 10 Deireadh Fómhair

  Cur síos ar an bpost: Tá Eagarthóir Ábhair á lorg ag Twinkl faoi láthair. Tá eolas ar theanga na Gaeilge ag teastáil don ról páirtaimseartha seo.

  Tuilleadh eolais: Twinkl

 • Múinteoir - Eagarthóir Ábhair (Lánaimseartha) - Twinkl

   

  Curtha in Airde: 10 Deireadh Fómhair

  Cur síos ar an bpost: Tá Eagarthóir Ábhair á lorg ag Twinkl faoi láthair. Tá eolas ar theanga na Gaeilge ag teastáil don ról lánaimseartha seo. 

  Tuilleadh eolais: Twinkl

 • Teagascóirí Gaeilge - Hibernia College

   

  Curtha in Airde: 10 Deireadh Fómhair

  Cur síos ar an bpost: Tá Teagascóirí Gaeilge á lorg ag Hibernia College faoi láthair. Tá máistreacht ag teastáil don ról seo.

  Tuilleadh eolais: Hibernia College

 • Múinteoirí Luathblianta (x2) - Naíonraí Mológa Teo, Crois Araild

   

  Curtha in Airde: 6 Meán Fómhair

  Cur síos ar an bpost: Beirt Mhúinteoirí Luathblianta ag teastáil, 5 lá sa tseachtain i Naíonraí Mológa Teo. Crois Araild, B.Á.C. 6 Thiar. FETAC/QQI leibhéal 5/6 agus cumas maith Gaeilge riachtanach. 

  Tuilleadh eolais: dnichuilinn@gmail.com

 • Stiúrthóir Bialainne/Cócaire - Croí An Chairn (Doire)

   

  Curtha in Airde: 5 Meán Fómhair

  Cur síos ar an bpost: Tá tionscadal nua bunaithe in An Carn i gcontae Dhoire, bialann Croí An Chairn atá le hoscailt san Fhómhar. Tá Coiste Forbartha Charn Tóchair ag lorg stiúrthóra/chef/cócaire agus foireann eile a bhfuil an Ghaeilge acu le bheith páirteach sa tionscadal nua seo.

  Tuilleadh eolais: Croí An Chairn

 • Múinteoirí & Ceartaitheoirí - Gaelchultúr

  Curtha in Airde: 16 Iúil

  Cur síos ar an bpost: Tá painéal páirtaimseartha múinteoirí agus ceartaitheoirí ag Gaelchultúr agus bímid ag féachaint i gcónaí le cur leis an bpainéal sin. Má thagann aon obair mhúinteoireachta/cheartúcháin chun cinn a mheasaimid a bheadh oiriúnach duit, rachaimid i dteagmháil leat chun agallamh a shocrú.

  Tuilleadh eolais: Gaelchultúr

 • Ceannaire Ógra - Feachtas (Mórcheantar Bhaile Átha Cliath)

  Curtha in Airde: 3 Iúil

  Cur síos ar an bpost: Mar cheannaire ógra, beidh tú freagrach as cabhrú leis an gclub óige a reáchtáil. Cuireann ceannairí áit shábháilte, shóisialta ar fáil do na daoine óga inar féidir leo scíth a ligean agus spraoi a dhéanamh. Beidh páirt lárnach ag na daoine óga féin i reáchtáil an chlub ach beidh na ceannairí ann mar thacaíocht thábhachtach chun imeachtaí an chlub a éascú.

  Is deis iontach é do cheannairí bualadh le daoine nua agus scileanna nua a fhoghlaim. Gheobhaidh tú taithí den scoth ar an obair don aos óg agus beidh tú ag cur le féinmhuinín agus le forbairt phearsanta daoine óga i do cheantar. Gheobhaidh tú traenáil sa gharchabhair agus sa chúram leanaí, maraon le traenáil eile.

  Tuilleadh eolais: Feachtas

 • Láithreoirí & Tuairisceoirí Deonacha - Raidió na Life

  Curtha in Airde: 23 Bealtaine

  Cur síos ar an bpost: Tá folúntais sa stáisiún do láithreoirí & tuairisceoirí deonacha ar chláir éagsúla i rith an tsamhraidh. Bain triail as rud éigin nua, agus as an stiúideonua atá againn ar Shráid Amiens! Beidh oiliúint ar fáil, déan teagmháil linn!

  Tuilleadh eolais: Raidió na Life

 •                           dfdfdfdfdffdfd

  dfgdfsgfdgsdfgdfgsfg

Conas post a fhógairt:

 • Is féidir fógra poist a chur in airde ar an leathanach seo saor in aisce, trí theagmháil a dhéanamh linn ag PEIG@cnag.ie.

 • Táimid lán-sásta poist in earnáil na Gaeilge a chur chun cinn anseo agus ar na meáin shóisialta éagsúla, ionas go mbeadh fostóirí in ann an méid is mó fógraíochta a fháil.

 • Moltar cur síos an phoist a chur chugainn i bhfoirm PDF, nó nasc don leathanach gréasáin ábhartha a chur ar fáil. 

 • Bí cinnte go luann tú spriocdháta an iarratais. Mura bhfuil spriocdháta luaite leis, cuirfear an fógra leis an suíomh ach bainfear arís é trí seachaine i ndiaidh.

  *Mura luaitear spriocdháta leis an bhfolúntas, cuirfear in airde é ar feadh 30 lá, agus théis 30 lá déanfar teagmháil leat le fiorsú an bhfuil an folúntas fós ar fáíl*

 

Conas post le Gaeilge a fháil:

Tá leabhrán cuimhsitheach curtha le chéile ag Foras na Gaeilge agus GradIreland darb ainm Do Ghairm Le Gaeilge. Foghlaim conas CV a chur le chéile as Gaeilge nó léigh faoi na réimsí oibre éagsúla ina bhfuil an Ghaeilge mar bhuntáiste. Tá sé ar fáil anseo.

Cuirimid fáilte roimh an bpobal eolas a chur chugainn faoi phost ar bith gur chóir dúinn a bheith ar an eolas faoi.