Lárphointe eolais na Gaeilge: Nuacht, imeachtaí, folúntais agus níos mó

 
Labhair Foireann PEIG.ie le Nigel ar na mallaibh faoina ról ag obair in eagraíocht Ghaeilge agus faoin méid a bhí mar spreagadh dó gairm bheatha leis an teanga a roghnú i ndiaidh dó a chuid oideachais a chríochnú.


Cad is ainm duit?

Nigel Govan

Cén earnáil ina bhfuil tú ag obair?

Oibrím in earnáil na Gaeilge faoi láthair, leis an gcomhlacht Gael Linn.

Cad a bhí mar spreagadh duit dul ag obair leis an nGaeilge?

I ndiaidh dom céim a bhaint amach, ní raibh mé go hiomlán cinnte céard a bhí uaim. Thuig mé ag an tráth sin gur mhaith liom cur le stádas na Gaeilge in Éirinn nó ar an gcoigríoch. Ach an rud ba mhó a chuir i dtreo earnáil na Gaeilge mé ná an tréimhse a chaitheamh thall sa Bhruiséil i mbun tréimhse oiliúna.

Le linn na tréimhse sin, chonaic mé cé chomh bródúil is a bhí gach aon duine a bhí ag obair liom, ní hamháin in Aonad na Gaeilge ach in aonaid éagsúla as a gcultúir féin. I ndiaidh dom filleadh abhaile, ní raibh spéis dá laghad agam cur isteach ar aon phost nach raibh bainteach leis an nGaeilge. D'fhéadfá a rá go gcabhraíonn tréimhse sáite i gcultúr eile le tábhacht agus luach do chultúir féin a thuiscint.

Cad é an cúlra oideachais atá agat? An raibh baint ag an nGaeilge leis?

Bhí baint láidir ag an nGaeilge le m'oideachas go háirithe i ndiaidh na meánscoile. Rinne mé bunchéim i nGaeilge agus Spáinnis i gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath. I ndiaidh na bunchéime, rinne mé máistreacht san áit chéanna dírithe ar an aistriúchán mar aon le gnéithe eile a bhaineann leis an nGaeilge. Tar éis na máistreachta, chaith mé seal in Óstaí an Rí chun an tArd-Dioplóma san aistriúchán dlíthiúil a bhaint amach agus faoi láthair tá cúrsa ar siúl agam in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath le bheith cáilithe mar theagascóir corpacmhainne agus traenálaí pearsanta.

Cad é an rud is mó a thaitníonn leat faoi do phost?

An éagsúlacht agus an spreagadh pearsanta a fhaighim uaidh.

An mbíonn an Ghaeilge in úsáid agat lasmuigh den obair? Céard iad na deiseanna atá ann?

Bíonn, labhraím Gaeilge i measc cairde ón ollscoil nuair a bhuailim leo ach tá clubanna is foirne éagsúla timpeall Átha Cliath lenar féidir Gaeilge a labhairt.

Cad iad na príomhdhualgais a bhíonn agat?

Bím freagracht as suíomh Gael Linn faoi láthair agus na meáin shóisialta a bhíonn in úsáid againn. Uaireanta, bím ar an mbóthar ag bualadh isteach chuig scoileanna nó ag freastal ar chomórtais agus rudaí éagsúla.

Cad a mholfá do dhaoine a bhfuil suim acu a bheith ag obair leis an nGaeilge?

Má tá sibh ar an ollscoil, mholfainn páirt a ghlacadh in imeachtaí atá eagraithe ag na cumainn ghaelacha, bhuailfeá le daoine éagsúla ann agus chloisfeá faoi poist éagsúla a mbeadh baint acu leis an nGaeilge. Mura bhfuil sibh ar an ollscoil nó mura bhfuil spéis agaibh freastal ar an ollscoil, mholfainn bualadh isteach chuig grúpa nó club áitiúil a bhíonn ag plé leis an nGaeilge i do cheantar, mura bhfuil a leithéid ann, mholfainn ceann a chruthú. Ná bíodh faitíos oraibh post nua le Gaeilge nach bhfuil ann faoi láthair a chruthú. Smaoinígí ar rudaí a bheadh taitneamhach is tairbhiúil le cur ar fáil don phobal.