Lárphointe eolais na Gaeilge: Nuacht, imeachtaí, folúntais agus níos mó

Cad is ainm duit?


Caitlín Nic Aoidh


Cén earnáil ina bhfuil tú ag obair? 


Bím ag obair in earnáil na teilifíse le TG4. Is láithreoir aimsire agus leanúnachais mé. 


Cad a bhí mar spreagadh agat dul ag obair leis an nGaeilge?

Rugadh agus tógadh le Gaeilge mé. Tá mo chroí 's anam sa Ghaeilge agus bhí mé i gconaí ag iarraidh poist a fháil ag úsaid mo theanga dhúchais. 


Cad é an cúlra oideachais atá agat? An raibh baint ag an nGaeilge leis?

Bhí baint ag an nGaeilge leis an gcúlra atá agam. Rinne mé céim sa Ghaeilge agus sa cheol ó Ollscoil na hÉireann Má Nuad. Rinne mé máistreacht sa Ghaeilge ón chólaiste céanna. Ina dhiaidh sin shocraigh mé an Dioplóma Gairmúil san Oideachas agus Dioplóma i Scileanna Aistriúcháin a dhéanamh in Ollscoil Éireann Gaillimh.

 

Cad é an rud is mó a thaitníonn leat faoi do phost?

Is breá liom gach ball foirne atá ag obair liom i TG4, cúrsaí aimsire ar ndóigh agus an saoirse atá againn a bheith cruthaitheach agus muid i mbun ár gcuid oibre. Faigheann muid go leor deiseanna le rudaí spéisiúla a dhéanamh agus triail a bhaint as rudaí úra, gné den phost atá iontach luachmhar measaim féin.


An mbíonn an Ghaeilge in úsáid agat lasmuigh den obair? Céard iad na deiseanna atá ann?


Bíonn an deis agam í a úsáid go rialta, le mo theaghlach, mo chairde, daoine ag an bhaile agus le daoine ar líne ar ndóigh chomh maith.

 

Cad iad na príomhdhualgais a bhíonn agat?


Is iomaí dualgas éagsúil atá agam ag brath ar an lá: an aimsir a láithriú, míreanna leanúnacháis a thaifead agus a chleachtadh, obair ar chuntais TG4 ar na meáin shóisialta agus VO's. (Guthú a dhéanamh ar fhógraí agus ábhair eile de chuid an stáisiúin)


Cad a mholfá do dhaoine a bhfuil suim acu a bheith ag obair leis an nGaeilge?


Úsáid í, ná bíodh eagla ar bith ort botún a dhéanamh riamh. Is é cleachtadh a dhéanann máistreacht. Tá go leor deiseanna ann agus mar a dúirt mo mháthair liom fadó, "osclaíonn an Ghaeilge doirse". Ag breathnú ar an áit atáim anois, is léir go raibh an ceart aici.