Lárphointe eolais na Gaeilge: Nuacht, imeachtaí, folúntais agus níos mó
                                                                        
Labhair muid le Stiofán Ó Briain le déanaí faoin taithí atá aige a bheith ag obair leis an nGaeilge agus faoi na bealaí a bhí mar mhúnla dó ag tosú amach ina shaol gairmiúil.

Cad is ainm duit?

Stiofán Ó Briain

Cén earnáil ina bhfuil tú ag obair?

Taighde agus Oideachas

Cad a bhí mar spreagadh agat dul ag obair leis an nGaeilge?

Is dócha go raibh tionchar ag roinnt rudaí orm: grá don teanga í fhéin agus suim phearsanta i gcúrsaí oideachais agus taighde trí mheán na Gaeilge. Bhí a fhios agam go mbeinn ag iarraidh a bheith ag labhairt na Gaeilge go laethúil tar éis na hollscoile agus a bheith páirteach sa phobal Gaelach i gcathair Bhaile Átha Cliath. Mar sin céim stuama a bhí inti dul sa tóir ar phost leis an nGaeilge.

Cad é an cúlra oideachais atá agat? An raibh baint ag an nGaeilge leis?

Níor fhreastail mé ar bhunscoil nó ar mheánscoil lán-Ghaeilge. I ndiaidh mo chuid scolaíochta d'fhreastail mé ar UCD agus bhain mé bunchéim sna healaíona amach sa Bhéarla agus sa Nua-Ghaeilge, agus máistreacht sa Nua-Ghaeilge ina diaidh. Bhí dlúthbhaint ag an nGaeilge le m'oideachas ollscoile, agus le m'oideachas trí chéile d'fhéadfá a rá.

Cad é an rud is mó a thaitníonn leat faoi do phost?

An fhoireann a n-oibrím leo agus an dúshlán a bhaineann le cúrsaí teanga na Gaeilge a shimpliú síos len iad a mhíniú do ghlantosaitheoirí na teanga.

An mbíonn an Ghaeilge in úsáid agat lasmuigh den obair? Céard iad na deiseanna atá ann?

Bíonn. Is í an Ghaeilge an phríomhtheanga cumarsáide idir mise agus mo chairde agus mo chéile. Freastalaím ar imeachtaí éagsúla ar nós na Pop Uipe, Féile na Gealaí agus óicheanta amach i gClub Chonradh na Gaeilge le Gaeilge a labhairt le daoine eile. Taobh amuigh de Bhaile Átha Cliath, níl deiseanna agam an Ghaeilge a labhairt.

Cad iad na príomhdhualgais a bhíonn agat?

Cúrsaí teanga agus cultúrtha ar líne do ghlantosaitheoirí a chruthú i gcomhpháirt leis an bhfoireann. Profáil a dhéanamh. Taighde oideachasúil a dhéanamh ar rathúlacht na gcúrsaí agus eispéiris na mac léinn ar na cúrsaí.

Cad a mholfá do dhaoine a bhfuil suim acu a bheith ag obair leis an nGaeilge?

Cuir feabhas ar do scileanna gramadaí agus scríofa. Bíonn poist ar fáil ag déanamh eagarthóireachta agus ag aistriú, tá scileanna mar sin an-chabhrach. Déan cinnte go bhfuil do CV aistrithe go Gaeilge agat. Labhair le daoine a oibríonn in earnáil na Gaeilge, agus iarr cabhair orthu. Bí ag féachaint ar #siógnabpost ar Twitter go rialta agus ar an leathanach folúntas ar PEIG.ie.