Lárphointe eolais na Gaeilge: Nuacht, imeachtaí, folúntais agus níos mó

 
Labhair Foireann PEIG.ie le Niamh le déanaí faoina ról mar Bhainisteoir ar Raidió Rí-Rá agus faoina dearcadh ar earnáil na Gaeilge trí chéile.

Cad is ainm duit?

Niamh Ní Chróinín


Cén earnáil ina bhfuil tú ag obair?

Tá mé ag obair le Conradh na Gaeilge & ag feidhmiú mar bhainisteoir ar Raidió Rí-Rá. Mar sin, tá mé ag obair in earnáil na Gaeilge & na meán.


Cad a bhí mar spreagadh agat dul ag obair leis an nGaeilge?

Bhí mé an-bhainteach leis an gCumann Gaelach nuair a bhí mé sa choláiste agus bhí mé ag plé go rialta le heagraíochtaí Gaeilge & leis na daoine a bhí ag obair leo. Thaitin an réimse oibre liom agus bhraith mé go raibh an-chuid deiseanna agus féidearthachtaí amuigh ansin san earnáil.


Cad é an cúlra oideachais atá agat? An raibh baint ag an nGaeilge leis?

Bhí mé i nGaelscoil ag an mbunleibhéal, níor fhreastail mé ar Ghaelcholáiste ag an dara leibhéal ach rinne mé céim sa Ghaeilge agus sa tsocheolaíocht i gColáiste na Tríonóide ansin.


Cad é an rud is mó a thaitníonn leat faoi do phost?

Tá sé deacair rud amháin a roghnú! Tá gach duine paiseanta faoin nGaeilge agus faoin obair atá ar siúl againn. Tá an obair tábhachtach dúinn ar fad. Tá foireann den scoth againn & tá go leor deiseanna ann triail a bhaint as rudaí nua.


An mbíonn an Ghaeilge in úsáid agat lasmuigh den obair? Céard iad na deiseanna atá ann?

Bíonn! Ar dtús báire, tá an-chuid deiseanna ann an Ghaeilge a úsáid ar líne trí a bheith ag labhairt le daoine i ngrúpaí Facebook ar nós Gaeilge Amháin, ag seoladh tvuíteanna as Gaeilge chuig Gaeilgeoirí Twitter nó ag leanúint agus ag labhairt le daoine ar Snapchat. Tá clubanna peile & ióga ann ag feidhmiú trí Ghaeilge, ciorcail chomhrá, clubanna óige & oícheanta sóisialta ar nós na bPop-Up Gaeltachtaí. Dár ndóigh, má tá tú ag iarraidh éisteacht le níos mó Gaeilge, tá go leor le cloisteáil ar an raidió & ar an teilifís!


Cad iad na príomhdhualgais a bhíonn agat?

Cuirim sceideal Raidió Rí-Rá le chéile & cruthaím ábhar don stáisiún. Bím ag plé le meáin shóisialta an stáisiúin & ag déanamh ceardlanna raidió i scoileanna timpeall na tíre. Bím ag plé le hurraíocht & margaíocht an stáisiúin chomh maith. Faoi láthair, tá mé an-ghnóthach ag obair ar an albam CEOL 2018.


Cad a mholfá do dhaoine a bhfuil suim acu a bheith ag obair leis an nGaeilge?

Ní dóigh liom go bhfuil gá le céim sa Ghaeilge i gcónaí. Tá go leor daoine san earnáil a rinne stáidéar ar rud éigin iomlán éagsúil. Chabhródh sé taithí oibre scoile nó ollscoile a dhéanamh in eagraíocht Ghaeilge nó stáisiún raidió. Thabharfadh sé blaiseadh ceart duit den obair a bhíonn ar siúl againn! Bí bainteach le saol na Gaeilge & le himeachtaí na nGael - glac páirt i bhfeachtais, freastal ar imeachtaí srl. Bí cruthaitheach & bíodh go leor smaointe nua agat - taitníonn sé sin le fostóirí!