Lárphointe eolais na Gaeilge: Nuacht, imeachtaí, folúntais agus níos mó

   

    

   

   

  

Seo duit liosta do sheirbhísí as Gaeilge atá ar fáil do scoileanna ó chomhlachtaí, eagraíochta agus grúpaí eile.

Seo rogha PEIG.ie do chuntais shuimiúla Ghaeilge a bhfuil láithreacht acu ar na meáin shóisialta - caith súil orthu!

Má tá spéis agat sa Ghaeilge, nó má thaitníonn sé leat gaisce a dhéanmh le do chairde faoi do chuid eolais ar an nGaeilge, is fiú @theirishfor a leanúint. Cruthaithe ag Darach Ó Seaghadha, déantar cur síos ar fhocail sa Ghaeilge a bhfuil brí shuimiúil taobh thiar dóibh. Tá leabhar foilsithe ag Ó Seaghadha bunaithe ar an gcuntas, atá ar fáil ar Facebook agus Twitter, ''Motherfoclóir - dispatches from a not so dead language''.

Le déanaí tá an leabhar i ndiaidh gradam Irish Book Awards a bhuachan, agus tá podchraoladh iomráiteach faoin ainm céanna leis an Headstuff Podcast Network ag dul ó neart go neart. Is féidir dul chuig an bpodchraoladh anseo nó an leabhar a cheannach anseo.

 

Más foghlaimeoir thú, nó má tá tú ag tabhairt faoi scrúduithe Gaeilge go luath, is fiú go mór súil a chaitheamh ar an gcuntas Gaeilge Vibes. Díríonn sé go príomha ar chúrsaí a bhaineann le foghlaim na Gaeilge: an ghramadach, nathanna cainte agus gnéithe spéisiúla eile chun an próiseas foghlama a éascú.

Cuirtear an t-ábhar i láthair i gcaoi atá fuarasta le tógáil isteach - trí mhéimeanna, imeartas focal agus modhanna spraíúla eile. Bí ag súil le roinnt ábhar grinn mar aon le heolas ginearálta faoi chúrsaí na Gaeilge. Tá Gaeilge Vibes ar fáil ar Facebook, Instagram, Twitter, YouTube agus ar Snapchat ag Gaeilge_Vibes

 

Cuntas ar leith is ea Coiste na bhFocal Nua a bhíonn ag plé le focail agus frásaí nua-aimseartha na Gaeilge. Cuireann siad béim ar ghliceas agus ar éadroime na teanga, go minic ag foilsiú liostaí d'aistriúcháin agus do ghiorrúcháin ón mBéarla a bhfuil an-chuid achmhainn grinn iontu.

Roineann siad ábhar ó chuntais Ghaeilge eile chomh maith a bhfuil spéis ag an bpobal iontu: giotaí filíochta, scéalta faoi theangacha an domhain agus blúiríní staire. Is cuntas é Coiste na bhFocal Nua gurb fhiú leanúint más spéis leat léargas a fháil ar cad atá ag tarlú i saol na Gaeilge ar líne. Tá siad ar Facebook agus Twitter.

 

Is cuntas físbhlagadóireachta é BLOC a chuireann ábhar éadrom ar fáil a d’fhéadfadh a bheith bunaithe aon rud faoin spéir; ó chúrsaí taistil go léirmheastóireacht go hagallaimh phearsanta le daoine éagsúla i measc an phobail.

Bunaithe ag TG4, tá BLOC ag dul go mór i bhfeidhm ar na meáin éagsúla le daoine ar nós Oisín Mac Giolla Bhríde agus Micheál Ó Ciaraidh ag déanamh an-obair ag cur an chuntais chun cinn. Is féidir teacht ar BLOC ar Facebook, Instagram, TwitterYouTube agus Twitch.

 

Is é Spórt TG4 an cuntas a dhéanann soláthar ar na spóirt a thaispeántar ar stáisiún teilifíse TG4 ar líne. Ag baint úsáid as gearrthóga ó na craoltaí, cuirtear réimse leathan d’ábhar spóirt ar fáil ar bhonn leanúnach idir na scéalta is déanaí agus scéalta suntasacha eile ó chartlann TG4.

Cuirtear buaicphointí peile, iomána agus rugbaí chun cinn mar aon le roinnt spórt eile, ar nós na seoltóireachta agus an tsnámha. Má tá spéis agat i gcúrsaí spóirt agus Gaeilge, ba chóir duit Spórt TG4 a leanúint. Tá siad ar fáil ar Facebook, Twitter agus YouTube mar aon le suíomh TG4 é féin.

 

Cuntais luachmhara eile

ToghCon - (@ToghCon ar Twitter amháin) Díríonn ToghCon ar pholaitíocht, nuacht agus imeachtaí sóisialta na Gaeilge, ag roinnt scéalta agus ábhar ó réimse an-leathan d’fhoinsí ar an idirlíon.

Memes na Gaeilge Cuntas grinn amach is amach é Memes na Gaeilge a chuireann béim ar ghreann agus clisteacht na Gaeilge le han-chuid imeartas focal agus aistriúcháin ghreannmhara. Beidh tú ag déanamh gáire os ard, geallann muid daoibh. Tá Memes na Gaeilge ar FacebookTwitter agus Instagram.

Pop Up Gaeltacht Is mór an tionchar atá ag teacht an Pop Up Gaeltacht ar stádas agus feiceálacht na Gaeilge sa lá atá inniu ann. Roineann ceannchuntas na gluaiseachta eolas faoi na Pop Up Gaeltachtaí a bhíonn ag tarlú in Éirinn agus ag fud an domhain - ó Katmandu go Los Angeles agus níos faide i gcéin. Lean an cuntas agus seans go bhfeicfidh tu ceann ag tarlú i do cheantar féin. Tá siad ar fáil ag Facebook agus Twitter.

Má tá breis eolais de dhíth faoi imeachtaí, nó eolas ginearálta faoi shuíomh Bhliain na Gaeilge, is féidir teacht is teagmháil le Foireann PEIG.ie ag peig@cnag.ie

Má tá níos ó eolais de dhíth uait faoi Bhliain na Gaeilge í féin, is féidir teagmháil a dhéanamh le bnag@cnag.ie 

 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Seán Ó Briain, Feidhmeannach Feachtais
12 Páirc na Tuaithe, Dún Garbhán, Co. Port Láirge
Dáta breithe: 21 Bealtaine 1993
Uimhir theagmhála: 0871132444 Ríomhphost: sean@post.ie 
LinkedIn: Seanobriain.Linkedin.com

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

GEARRBHEATHAISNÉIS

Seán Ó Briain is ainm dom agus tá an-spéis agam i gcúrsaí Gaeilge, i measc mo shuimeanna eile. D’fhreastal mé ar Ollscoil Mhá Nuad, áit ndearna mé staidéar ar an nGaeilge agus ar an tíreolas. Is duine an-tiománta mé agus táim thar a bheith díograsach. Nuair a thugtar deis dom, déanaim gach iarracht í a thapú. Ba bhreá liom a bheith ag obair leis an nGaeilge go fadtéarmach mar is breá liom a bheith idirghníomhach léi agus í a spreagadh sa phobal. Bhí mé an-ghníomhach ar an ollscoil leis an gCumann Gaelach mar aon leis an gClub Snámha agus bhí mé i m’uachtárán ar an gCumann 2009-2010. Chabhraigh sé seo liom taithí cheart a fháil ag obair i ngrúpaí ar ábhair a bhfuil an-spéis agam iontu.
Chaith mé seal ag obair mar mhúinteoir agus mar theagascóir, ag obair le grúpaí agus le haoisgrúpaí éagsúla. Bhí sé mar sprioc agam i gcónaí a bheith ag obair leis an nGaeilge. Tá an-spéis agam i gcur chun cinn na teanga agus ceapaim go mbeidh mé in ann cur le cibé foireann a bhfuilim mar cuid di.

TAITHÍ OIBRE

Múinteoir Gaeilge, Coláiste na Rí, Dún Garbhán (2012 - 2016)

 • Ag múineadh na Gaeilge agus tíreolais
 • Ag múineadh spóirt: peil agus iomáint
 • Ag eagrú turas agus imeachtaí scoile

Teagascóir Gaeilge, Ollscoil Éireann Gaillimh, Gaillimh (2017 - 2018)

 • Ag teagasc na Gaeilge do mhic léinn bunchéime
 • Ag tacú le múineadh na n-ábhar Ceilteach san ollscoil
 • Ag déanamh feighlíochta ar mhic léinn i mbun scrúduithe

Feidhmeannach Feachtais, Gaelfhís, Baile Átha Cliath (Feabh 2018 - Anois)

 • Ag reachtáil feachtas ar son chun chun cinn na Gaeilge
 • Ag láimhseáil cuntais dhigiteacha na heagraíochta - Facebook, Twitter, Instagram

GRADAIM

2015: D'éirigh liom duais do Mhúinteoir na Bliana a bhaint amach, comórtas a reáchtáladh i measc na foirne sa scoil
2018: Bhuaigh Gaelfhís comórtas a bhain le húsáid na meán sóisilata as Gaeilge nuair a bhí na cuntais faoi mo stiúir.

SCILEANNA LUACHMHARA

 • Taithí ar na cláir ríomhaireachta seo a leanas: Wordpress, Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), Mailchimp, Google Analytics, Google Drive, Facebook (Gnó), Twitter (Gnó), Instagram (Gnó) agus LinkedIn (Gnó)
 • Taithí ar chúram agus cosaint leanaí
 • Taithí ar chraoladh agus léiriú raidió

OILIÚINT

 M.A. san Oideachas
 An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath
 Meán F. 2011 - Beal 2012
 B.A. (Onórach) Nua-Ghaeilge & Tíreolas (2.1)
 Ollscoil Éireann Gaillimh 
 Meán F. 2007 - Beal 2010
 Teastas Eorpach Gaeilge Leibhéal: C1  Márta 2017
 Ardteist: Scoil na Trá, Dún Garbhán  Meán F. 2001 - Beal 2006 

 

 

 

 
TEANGACHA

Gaeilge – Líofa (TEG C1)
Fraincís – Cumasach (B1)

RÉIMSÍ SPÉISE

Teanga na Gaeilge
An Mhúinteoireacht
Cúrsaí reatha náisiúnta agus idirnáisiúnta
Cúrsaí spóirt
Cúrsaí polaitíochta

Teistiméireachtaí le fáil ar iarratas  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fochatagóirí