Lárphointe eolais na Gaeilge: Nuacht, imeachtaí, folúntais agus níos mó

Seo thíos folúntais do phoist ina bhfuil an Ghaeilge ina riachtanas nó buntáiste. Tá réimse leathan deiseanna ar fáil, ó phoist mhúinteoireachta go folúntais san earnáil phríobháideach, tá réimse leathan de phoist le feiceáil thíos. Fógraímid poist in Éirinn agus ar fud fad an domhain. Déantar nuashonrú ar an mbunachar seo go laethúil. Luaitear sprioclá na bhfolúntas ina dteidil. Is féidir CV Gaeilge samplach a fheicéail má leanann tú an nasc seo.

Tá treoracha ag bun an leathanaigh dóibh siúd atá ag iarraidh post a fhógairt linn, chomh maith le comhairle dóibh siúd atá ag lorg poist le Gaeilge. Tá na folúntais leagtha amach de réir spriocdhátaí. Má tá ceist nó míniú ag teastáil, is féidir ríomhphost a sheoladh chuig PEIG@cnag.ie

 • 23 Eanáir: Oifigeach Tionscadail TechSpace (STEAM) as Gaeilge - Camara Education

  Curtha in Airde: 16 Eanáir

  Spriocdháta: 25 Eanáir

  Cur síos ar an bpost: Is é Camara Education Ireland mol oideachais na hÉireann don eagraíocht idirnáisiúnta forbraíochta Camara Education. Is cuid d’fhoireann Oideachais agus Oiliúna Camara é post Oifigeach Tionscadail TechSpace (STEAM) agus tuairiscíonn an duine sin do Chomhordaitheoir Chlár TechSpace.

  Tuilleadh eolais: Camara Education

 • 24 Eanáir: Oifigeach Foirne Cúnta - Comhairle Cathrach na Gaillimhe

  Curtha in Airde: 16 Eanáir

  Spriocdháta: 24 Eanáir

  Cur síos ar an bpost: Glacfar le foirmeacha iarratais chomhlánaithe don phost seo go dtí tráth nach déanaí ná 4.00p.m. Déardaoin, 24 Eanáir 2019. Caithfidh gach foirm iarratais agus iad comhlánaithe go hiomlán a bheith sa Rannóg Acmhainní Daonna faoin dáta sin.

  Tuilleadh eolais: Comhairle Cathrach na Gaillimhe

 • 25 Eanáir: Saoiste ar Scéim TÚS Chois Fharraige - Údarás na Gaeltachta

  Curtha in Airde: 21 Eanáir

  Spriocdháta: 25 Eanáir

  Cur síos ar an bpost: Tá saoiste á lorg ag Údarás na Gaeltachta do Scéim TÚS Chois Fharraige.

  Tuilleadh eolais: Údarás na Gaeltachta

 • 25 Eanáir: Léachtóir Gaeilge Páirtaimseartha - North West Regional Collge (HMP Magilligan)

  Curtha in Airde: 14 Eanáir

  Spriocdháta: 25 Eanáir

  Cur síos ar an bpost: Tá Léachtóir Gaeilge Páirtaimseartha á lorg faoi láthair ag an eagraíocht thuasluaite.

  Tuilleadh eolais: North West Regional Collge (HMP Magilligan)

 • 25 Eanáir: Comhairleoir Tionscadail Drámaí Teilifíse - Fís Éireann

  Curtha in Airde: 14 Eanáir

  Spriocdháta: 25 Eanáir

  Cur síos ar an bpost: Tá Fís Éireann ag lorg Comhairleoir Tionscadail Drámaí Teilifíse faoi láthair.

  Tuilleadh eolais: Fís Éireann

 • 25 Eanáir: Oifigeach Feidhmiúcháin - Foras na Gaeilge (Gaoth Dobhair)

  Curtha in Airde: 4 Eanáir

  Spriocdháta: 25 Eanáir

  Cur síos ar an bpost: Conradh Sealadach go dtí deireadh Eanáir 2021. Beidh an post seo lonnaithe in oifig Fhoras na Gaeilge i nGaoth Dobhair, Co.Dhún na nGall.

  Tuilleadh eolais: Foras na Gaeilge

 • 25 Eanáir: Múinteoirí Gaeilge - Muineachán le Gaeilge

  Curtha in Airde: 11 Eanáir

  Spriocdháta: 25 Eanáir

  Cur síos ar an bpost: Tá Muineachán le Gaeilge ag cur le chéile painéal múinteoirí le réimse leathan de ranganna atheagasc. Tá fáilte roimh mhic léinn, múinteoirí bunscoile, múinteoirí Gaeilge, múinteoirí ceoil, ceannairí naíscoile/naíonra agus daoine eile atá líofa sa Ghaeilge iarratas a chur isteach le haghaidh an phainéil seo.

  Tuilleadh eolais: Muineachán le Gaeilge

 • 28 Eanáir: Comhordaitheoir ar Anailís um Ionchuimsiú Sóisialta - POBAL

  Curtha in Airde: 22 Eanáir

  Spriocdháta: 28 Eanáir

  Cur síos ar an bpost: Beifear ag súil go mbeidh tuiscint ar an nGaeilge ag an té a cheapfar.

  Tuilleadh eolais: POBAL

 • 28 Eanáir: Léiritheoir Comhlach / Riarthóir Compántais - Teaċ Daṁsa

  Curtha in Airde: 15 Eanáir

  Spriocdháta: 28 Eanáir

  Cur síos ar an bpost: Cruthaíodh an ról nua seo laistigh den eagraíocht chun eagrú a dhéanamh ar oifig agus bunáit bhaile an chompántais i gCorca Dhuibhne, Co. Chiarraí, ag cinntiú go bhfeidhmíonn réimsí riaracháin agus airgeadais an chompántais go réidh éifeachtach, chomh maith le bheith ag cur tacaíocht ar fáil don Stiúrthóir Ealaíne agus an Léiritheoir.

  Tuilleadh eolais: Teaċ Daṁsa

 • 28 Eanáir: Teicneolaí Foghlamtha - National Institute of Digital Learning & Fiontar agus Scoil na Gaeilge

  Curtha in Airde: 15 Eanáir

  Spriocdháta: 28 Eanáir

  Cur síos ar an bpost: Tá Teicneolaí Foghlamtha á lorg ag Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath faoi láthair.

  Tuilleadh eolais: National Institute of Digital Learning & Fiontar agus Scoil na Gaeilge

 • 28 Eanáir: Rúnaí Oifige (sealadach) - Foras na Gaeilge (Béal Feirste)

  Curtha in Airde: 4 Eanáir

  Spriocdháta: 28 Eanáir

  Cur síos ar an bpost: Conradh Sealadach go dtí 11 Deireadh Fómhair 2019. Beidh an post seo lonnaithe in oifigí Fhoras na Gaeilge, i mBéal Feirste. Is é an raon tuarastail don phost ná: £24,429 - £25,225 (pro rata). 

  Tuilleadh eolais: Foras na Gaeilge

 • 28 Eanáir: Stiúrthóir Feidhmiúcháin - Siamsa Tíre

  Curtha in Airde: 17 Eanáir

  Spriocdháta: 28 Eanáir

  Cur síos ar an bpost: Tá Siamsa Tíre atá lonnaithe i dTrá Lí sa tóir ar Stiúrthóir Feidhmiúcháin nua.

  Tuilleadh eolais: Siamsa Tíre

 • 29 Eanáir: Leabharlannaí Cúnta um Sheirbhísí Foghlama Fadsaoil agus Taighde - IT Ceatharlach

  Curtha in Airde: 16 Eanáir

  Spriocdháta: 29 Eanáir

  Cur síos ar an bpost: Tá Leabharlannaí Cúnta um Sheirbhísí Foghlama Fadsaoil agus Taighdeb á lorg ag IT Ceatharlach faoi láthair.

  Tuilleadh eolais: IT Ceatharlach

 • 29 Eanáir: Cúntóir Taighde (x4) - Foras Taighde ar Oideachas (ERC)

  Curtha in Airde: 14 Eanáir

  Spriocdháta: 29 Eanáir

  Cur síos ar an bpost: Cruthófar painéal amháin nó níos mó ná sin óna bhféadfaí folúntais dá leithéid céanna a líonadh sa todhchaí. Beidh na painéil i bhfeidhm do thréimhse 12 mí ó spriocdháta na n-iarratas agus d’fhéadfaí síneadh 6 mhí breise a chur leis sin.

  Tuilleadh eolais: Foras Taighde ar Oideachas

 • 29 Eanáir: Oifigeach Feidmiúcháin - An Státseirbhís

  Curtha in Airde: 14 Eanáir

  Spriocdháta: 29 Eanáir

  Cur síos ar an bpost: Tá ról ar leith ag an Státseirbhís i bhforbairt shóisialta agus eacnamaíoch an Stáit. Más duine uaillmhianach, fiontraíoch thú agus gur maith leat obair dhúshlánach agus go gcreideann tú i gcoincheap na seirbhíse poiblí, is féidir go mbeadh post mar Oifigeach Feidhmiúcháin fóirsteanach duit.

  Tuilleadh eolais:  An Státseirbhís

 • 30 Eanáir: Teicneolaí Oideachais/Bainisteoir Tionscadal do Chlár an M.Oid. san Oideachas Lán-Ghaeilge agus Gaeltachta - Coláiste Mhuire Gan Smál

  Curtha in Airde: 14 Eanáir

  Spriocdháta: 29 Eanáir

  Cur síos ar an bpost: Is mian le Coláiste Mhuire gan Smál Teicneolaí Oideachais / Bainisteoir Tionscadal a cheapadh le haghaidh tréimhse cúig bliana ar bhonn lánaimseartha sainchuspóra chun tacú le dearadh, seachadadh, agus forbairt an chláir foghlama cumaisc áirithe seo ar leibhéal iarchéime. 

  Tuilleadh eolais: Coláiste Mhuire Gan Smál

 • 31 Eanáir: Ceann Foirne d'Ábhair agus Cláir Iarbhunscoile - An tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí

  Curtha in Airde: 22 Eanáir

  Spriocdháta: 31 Eanáir

  Cur síos ar an bpost: Tá Ceann Foirne d'Ábhair agus Cláir Iarbhunscoile á lorg faoi láthair ag an tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí.

  Tuilleadh eolais: An tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí

 • 31 Eanáir: Leas-Stiúrthóir (Taighde Dearadh FGL) - An tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí

  Curtha in Airde: 22 Eanáir

  Spriocdháta: 31 Eanáir

  Cur síos ar an bpost: Tá Leas-Stiúrthóir á lorg faoi láthair ag an tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí.

  Tuilleadh eolais: An tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí

 • 31 Eanáir: Comhairleoir Teanga - Naíolann Ghaoth Dobhair (Muintearas)

  Curtha in Airde: 17 Eanáir

  Spriocdháta: 31 Eanáir

  Cur síos ar an bpost: Seirbhís Chomhairleach agus Tacaíochta faoi leith a chur ar fáil san lonad Cúram Leanaí, maraon le cuairteanna baile, a chur ar fáil do  theaghlaigh atá ag tógáil a gclainne trí Ghaeilge

  Tuilleadh eolais: Naíolann Ghaoth Dobhair (Muintearas)

 • 31 Eanáir: Comhairleoir Teanga - Naíolann na nOileán, Tír an Fhia, Leitir Móir, (Muintearas)

  Curtha in Airde: 17 Eanáir

  Spriocdháta: 31 Eanáir

  Cur síos ar an bpost: Seirbhís Chomhairleach agus Tacaíochta faoi leith a chur ar fáil san lonad Cúram Leanaí, maraon le cuairteanna baile, a chur ar fáil do  theaghlaigh atá ag tógáil a gclainne trí Ghaeilge

  Tuilleadh eolais: Naíolann na nOileán (Muintearas)

 • 31 Eanáir: Stiúrthóir, Curaclam agus Measúnú (Oideachas Luath-Óige agus Bunscoile) - An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnaithe

  Curtha in Airde: 15 Eanáir

  Spriocdháta: 31 Eanáir

  Cur síos ar an bpost: Is í an Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta an foras reachtúil a thugann comhairle don Aire Oideachais agus Scileanna faoi churaclam agus measúnú d’oideachas luath-óige agus do bhunscoileanna agus iarbhunscoileanna.

  Tuilleadh eolais: An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnaithe

 • 1 Feabhra: Oifigeach Feidhmiúcháin (x6) - An tÚdarás Ardoideachais

  Curtha in Airde: 14 Eanáir

  Spriocdháta: 1 Feabhra

  Cur síos ar an bpost: Tá ról tacaíochta ag an Údarás Ardoideachais i leith an ardoideachais agus bíonn ionchur aige sa chlár oibre náisiúnta beartais trí chomhairle ardchaighdeáin, ar bhonn fianaise, i dtaobh beartas taighde a chur ar fáil don Roinn Oideachais agus Scileanna agus do ghníomhaireachtaí agus Ranna eile a mbíonn baint mhór acu leis an gcóras ardoideachais.

  Tuilleadh eolais: An tÚdarás Ardoideachais

 • 8 Feabhra: Feidhmeannach Cultúrtha & Turasóireachta - Amharclann Ghaoth Dobhair

  Curtha in Airde: 14 Eanáir

  Spriocdháta: 1 Feabhra

  Cur síos ar an bpost: Tá Amharclann Ghaoth Dobhair ag tairiscint post ar chonradh mar Feidhmeannach Cultúrtha & Turasóireachta

  Tuilleadh eolais:  Amharclann Ghaoth Dobhair

 • 12 Feabhra: Aistritheoirí - Institúidí an Aontais Eorpaigh

  Curtha in Airde: 9 Eanáir

  Spriocdháta: 12 Feabhra

  Cur síos ar an bpost: Is sa Bhruiséil agus i Lucsamburg is mó a bheidh na conarthaí poist atá á dtairiscint faoin bpróiseas roghnúcháin seo/faoi na próisis roghnúcháin seo. Is féidir go mbeidh líon beag conarthaí le fáil i gcathracha eile san Aontas Eorpach agus i dtoscaireachtaí an Aontais Eorpaigh áiteanna eile ar domhan.

  Tuilleadh eolais: Institúidí an Aontais Eorpaigh

 •  

 • Bainisteoir Oifige - Casla Home Care

   

  Curtha in Airde: 21 Eanáir

  Cur síos ar an bpost: Post lán-aimseartha lonnaithe in Indreabhán.

  Tuilleadh eolais: Casla Home Care

 • Cúramóirí - Casla Home Care

   

  Curtha in Airde: 21 Eanáir

  Cur síos ar an bpost: Poist lán agus páirt aimseartha ar fáil ar fud na Gaillimhe agus go mór mór i gConnamara.

  Tuilleadh eolais: Casla Home Care

 • Teagascóirí sna hEalaíona Dúchasacha (Gaeltacht Chonamara agus Árann) - Ealaín na Gaeltachta

   

  Curtha in Airde: 17 Eanáir

  Cur síos ar an bpost: Tá Ealaín (na Gaeltachta) Teo. ag cur painéal teagascóirí le chéile a mbeadh suim acu ranganna sna healaíona dúchasacha (ceol, damhsa, lúibíní agus agallamh beirte, amhránaíocht) a sholáthar trí mheán na Gaeilge, i nGaeltacht Chonamara agus Árann, idir Mí Eanáir 2019 agus Mí Meithimh 2019.

  Tuilleadh eolais: Ealaín na Gaeltachta

 • Gníomhaire Cúram Custaiméirí - Manpower

   

  Curtha in Airde: 15 Eanáir

  Cur síos ar an bpost: Daoine le Gaeilge á lorg i gCorcaigh

  Tuilleadh eolais: Manpower

 • Stiúrthóir Cúnta don Naíonra agus don Iar Aire.- Naíonra Tigh na Sí, Baile Locha Riach

   

  Curtha in Airde: 9 Eanáir

  Cur síos ar an bpost: Folúntas i Naíonra Tigh na Sí, Baile Locha Riach, Co. na Gaillimhe. Stiúrthóir Cúnta don Naíonra agus don Iar Aire.

  Tuilleadh eolais: Naíonra Tigh na Sí

 •  

 • Scoláireacht Nua-Ghaeilge - Ollscoil Leipzig

   

  Curtha in Airde: 8 Eanáir

  Cur síos ar an bpost: Tá Ollscoil Leipzig ag taisiscint 'a teaching and study scholarship for Modern Irish for initially 7 months starting on the 1st of March 2019.'

  Tuilleadh eolais: Ollscoil Leipzig

 • Feidhmeannach Ionad Teagmhála x2 - FMI (Field Management Ireland)

   

  Curtha in Airde: 8 Eanáir

  Cur síos ar an bpost: Tá post in FMI ar fail do Feidhmeannach Ionad Teagmhála cumasach agus spreagtha le bheith mar baill d’ár príomh-foireann i mBaile Átha Cliath.

  Tuilleadh eolais: FMI

 • Feighlí leanaí de dhíth i Rath Garbh

   

  Curtha in Airde: 4 Eanáir

  Cur síos ar an bpost: Tá feighlí leanaí ag teastáil le haire a thabhairt do triú pháiste álainn i Rath Garbh i mBaile Átha Cliath 6 go lánaimseartha ón Luan go dtí an Aoine. Táimid sásta tuarastal níos airde ná an gnáththuarastal feighlíochta leanaí a chur ar fáil ag braith ar taithí agus ar cháilíocht an té a éiríonn léi/leis an post a bhaint amach.

  Tuilleadh eolais: despainn@gmail.com

 • Craoltóirí Raidió - Raidió Fáilte

   

  Curtha in Airde: 4 Eanáir

  Cur síos ar an bpost: Tá Ráidó Fáilte ag lorg craoltóirí nua faoi láthair. Téigh sa seans!

  Tuilleadh eolais:  Raidió Fáilte

 • Cúntóir Meán Sóisialta agus Ionad Glaonna - Primtac Personnel (Gníomhaireacht)

   

  Curtha in Airde: 19 Nollaig

  Cur síos ar an bpost: Tá Primtac Personnel ag lorg daoine oilte do chliaint s'acu.

  Tuilleadh eolais: Primtac Personnel

 • Tras-scríbhneoirí Deonacha - Meitheal Dúchas.ie

   

  Curtha in Airde: 19 Nollaig

  Cur síos ar an bpost: An bhfuil fonn tras-scríofa ort? Ar mhaith leat páirt a ghlacadh sa tionscadal ach níl tú cinnte cén áit is fearr le tosú? Lean na naisc thíos agus tabharfar scéal randamach ón mbailiúchán duit le tras-scríobh!

  Tuilleadh eolais: Meitheal Dúchas.ie

 • Measúnóirí Pearsantaithe Idirlín (Éire) - Lionbridge

   

  Curtha in Airde: 12 Nollaig

  Cur síos ar an bpost: Tá Lionbridge sa tóir ar dhaoine le Béarla agus Gaeilge líofa le léirmheasanna a dhéanamh ar thorthaí cuardaigh idirlín.

  Tuilleadh eolais: Lionbridge

 • Feighlí Linbh - Teaghlach i dTír an Iúir, Baile Átha Cliath 6 Thiar

   

  Curtha in Airde: 5 Nollaig

  Cur síos ar an bpost: Tá feighlí uainn le taithí ag tabhairt aire do pháistí, le haire a thabhairt do pháiste atá beagnach dhá bhliain d'aois ó mhí Eanáir ar aghaidh i dTír an Iúir, Baile Átha Cliath 6 Thiar.

  Is í an Ghaeilge an teanga baile sa teaghlach mar sin ba mhian linn go mbeadh an Ghaeilge amháin a úsáid go leanúnach lenár bpáiste/í.

  D'fhéadfaidh go mbeadh idir bhailiú amháin nó dhó agus aire a thabhairt do bheirt pháiste eile s'againn (4 & 8 (m)bliana) i gceist leis an ról seo.

  Beidh solúbthacht i gceist leis na huaireanta i dtoiseach báir agus tá sé i gceist go dtiocfadh uaireanta níos rialta amach anseo. Ráta íocaíochta le deimhniú. 

  Tuilleadh eolais: Déan teagmháil le Tara ar 086 8930748 má tá aon cheist agat. 

 • Poist Éagsúla Innealtóireachta - Aran Biomedical

   

  Curtha in Airde: 29 Samhain

  Cur síos ar an bpost: Tá folúntais éagsúla innealtóireachta ag Aran Biomedical faoi láthair, comhlacht atá lonnaithe sa Spidéal.

  Tuilleadh eolais:  Aran Biomedical

 • Ceannaire ar Chlub Iarscoile - Fhionns Afterschool (Sord)

   

  Curtha in Airde: 22 Samhain

  Cur síos ar an bpost: Feictear ar líofacht sa Ghaeilge mar bhuntáiste don ról seo atá lonnaithe in Sord, Baile Átha Cliath.

  Tuilleadh eolais: Fhionns Afterschool 

 • Feighlí Linbh - Baile Átha Cliath Thuaidh

   

  Curtha in Airde: 20 Samhain

  Cur síos ar an bpost: Feighlí linbh ag teastáil i mBÁC Thuaidh - Feighlí linbh ag teastáil i mBÁC Thuaidh (Ard Aidhin, Beaumont) ó Eanáir 2019 ar aghaidh - Leanbh 11mhí d'aois agus páiste 3 bliana (ag freastal ar naíonra) - Uaireanta: 8:00 go 4:00, Luan go Aoine. Páiste 3 bliana a bhailiú ón naíonra ar 11:30 - Ceadúnas tiomána riachtanach - Gach eolas ó Marie Uí Chearbhaill, mariney@europe.com

  Tuilleadh eolais: mariney@europe.com

 • Tréimhse Oiliúna - Aonad Aistriúcháin na Gaeilge i bParlaimint na hEorpa

   

  Curtha in Airde: 19 Samhain

  Cur síos ar an bpost: Is é an sprioc atá le sealanna oiliúna Schuman ná cur le hoideachas agus gairmoiliúint shaoránaigh an Aontais agus deis a thabhairt dóibh léargas a fháil ar an obair a dhéantar i bParlaimint na hEorpa.

  Tuilleadh eolais: Aonad Aistriúcháin Gaeilge i bParlaimint na hEorpa

 • Cúramóirí - Casla Home Care

   

  Curtha in Airde: 16 Samhain

  Cur síos ar an bpost: Tá cúramóirí á lorg ag Casla Home Care a bheidh lonnaithe timpeall chathair na Gaillimhe agus thart faoin gcontae.

  Tuilleadh eolais: Casla Home Care

 • Ionadaí in Lárionad Glaonna - PRC Recruitment (Gníomhaireacht)

   

  Curtha in Airde: 15 Samhain

  Cur síos ar an bpost: Tá duine le Gaeilge líofa á lorg ag PRC Recruitment do chliaint s'acu atá lonnaithe i mBaile Bhlainséir.

  Tuilleadh eolais: PRC Recruitment

 • Saoraistritheoirí Gaeilge - STAR Translation Services

   

  Curtha in Airde: 13 Samhain

  Cur síos ar an bpost: Tá STAR Translation Services sa tóir ar Shaoraistritheoirí Gaeilge i láthair na huauire ar mhaithe le roinnt cineálacha aistriúcháin a chur ar fáil.

  Tuilleadh eolais: STAR Translation Services

 • Eagarthóir Tíre & Teanga Iarléirithe GIS - Concentrix

   

  Curtha in Airde: 7 Samhain

  Cur síos ar an bpost: Tá duine le Gaeilge líofa á lorg i láthair na huaire.

  Tuilleadh eolais: Concentrix

 • Saoraistritheoir Gearmáinis go Gaeilge - STAR Translation Services

   

  Curtha in Airde: 7 Samhain

  Cur síos ar an bpost: Tá aistritheoir á lorg ag  STAR Translation Services ar mhaithe le tograí teicniúla aistriúcháin a dhéanamh.

  Tuilleadh eolais: STAR Technology Solutions

 • Cúntóir Cúraim Athlonnaithe - Teach Altranais Charna

   

  Curtha in Airde: 6 Samhain

  Cur síos ar an bpost: Tá Cúntóir Cúraim Athlonnaithe á lorg ag Teacht Altranais Charna faoi láthair. Fáilte roimh Churamoirí a bhfuil Gaeilge ar a dtoil acu.

  Tuilleadh eolais: Teach Altranais Charna

 • Teagascóirí Gaeilge - Hibernia College

   

  Curtha in Airde: 10 Deireadh Fómhair

  Cur síos ar an bpost: Tá Teagascóirí Gaeilge á lorg ag Hibernia College faoi láthair. Tá máistreacht ag teastáil don ról seo.

  Tuilleadh eolais: Hibernia College

 • Múinteoirí & Ceartaitheoirí - Gaelchultúr

  Curtha in Airde: 16 Iúil

  Cur síos ar an bpost: Tá painéal páirtaimseartha múinteoirí agus ceartaitheoirí ag Gaelchultúr agus bímid ag féachaint i gcónaí le cur leis an bpainéal sin. Má thagann aon obair mhúinteoireachta/cheartúcháin chun cinn a mheasaimid a bheadh oiriúnach duit, rachaimid i dteagmháil leat chun agallamh a shocrú.

  Tuilleadh eolais: Gaelchultúr

 • Ceannaire Ógra - Feachtas (Mórcheantar Bhaile Átha Cliath)

  Curtha in Airde: 3 Iúil

  Cur síos ar an bpost: Mar cheannaire ógra, beidh tú freagrach as cabhrú leis an gclub óige a reáchtáil. Cuireann ceannairí áit shábháilte, shóisialta ar fáil do na daoine óga inar féidir leo scíth a ligean agus spraoi a dhéanamh. Beidh páirt lárnach ag na daoine óga féin i reáchtáil an chlub ach beidh na ceannairí ann mar thacaíocht thábhachtach chun imeachtaí an chlub a éascú.

  Is deis iontach é do cheannairí bualadh le daoine nua agus scileanna nua a fhoghlaim. Gheobhaidh tú taithí den scoth ar an obair don aos óg agus beidh tú ag cur le féinmhuinín agus le forbairt phearsanta daoine óga i do cheantar. Gheobhaidh tú traenáil sa gharchabhair agus sa chúram leanaí, maraon le traenáil eile.

  Tuilleadh eolais: Feachtas

 • Láithreoirí & Tuairisceoirí Deonacha - Raidió na Life

  Curtha in Airde: 23 Bealtaine

  Cur síos ar an bpost: Tá folúntais sa stáisiún do láithreoirí & tuairisceoirí deonacha ar chláir éagsúla i rith an tsamhraidh. Bain triail as rud éigin nua, agus as an stiúideonua atá againn ar Shráid Amiens! Beidh oiliúint ar fáil, déan teagmháil linn!

  Tuilleadh eolais: Raidió na Life

 •                           dfdfdfdfdffdfd

  dfgdfsgfdgsdfgdfgsfg

Conas post a fhógairt:

 • Is féidir fógra poist a chur in airde ar an leathanach seo saor in aisce, trí theagmháil a dhéanamh linn ag PEIG@cnag.ie.

 • Táimid lán-sásta poist in earnáil na Gaeilge a chur chun cinn anseo agus ar na meáin shóisialta éagsúla, ionas go mbeadh fostóirí in ann an méid is mó fógraíochta a fháil.

 • Moltar cur síos an phoist a chur chugainn i bhfoirm PDF, nó nasc don leathanach gréasáin ábhartha a chur ar fáil. 

 • Bí cinnte go luann tú spriocdháta an iarratais. Mura bhfuil spriocdháta luaite leis, cuirfear an fógra leis an suíomh ach bainfear arís é trí seachaine i ndiaidh.

  *Mura luaitear spriocdháta leis an bhfolúntas, cuirfear in airde é ar feadh 30 lá, agus théis 30 lá déanfar teagmháil leat le fiorsú an bhfuil an folúntas fós ar fáíl*

 

Conas post le Gaeilge a fháil:

Tá leabhrán cuimhsitheach curtha le chéile ag Foras na Gaeilge agus GradIreland darb ainm Do Ghairm Le Gaeilge. Foghlaim conas CV a chur le chéile as Gaeilge nó léigh faoi na réimsí oibre éagsúla ina bhfuil an Ghaeilge mar bhuntáiste. Tá sé ar fáil anseo.

Cuirimid fáilte roimh an bpobal eolas a chur chugainn faoi phost ar bith gur chóir dúinn a bheith ar an eolas faoi.