Lárphointe eolais na Gaeilge: Nuacht, imeachtaí, folúntais agus níos mó

Image result for focloir

Is iomaí ábhar ríomhfhoghlama atá ar fáil le cuidiú le foghlaim na Gaeilge.  Idir fhoclóirí agus aipeanna, tá foinsí luachmhara ann a chabhróidh le saibhreas teanga, foghraíocht, nathanna nua a fhoghlaim agus scileanna léitheoireachta agus scríobh na Gaeilge a fheabhsú.

Maidir le foclóirí tá;

Focloir.ie

Foclóir Béarla-Gaeilge Fhoras na Gaeilge

Téarma.ie

Bunachar Náisiúnta Téarmaíochta don Ghaeilge

Teanglann.ie

Léargas ar struchtúir agus foirmeacha éagsúla na briathra coitianta sa Ghaeilge.

Potafocal

Gluais focal agus nathanna as Gaeilge mar aon le Litreoir Gaeilge gur féidir teacht air anseo.

Gaois.ie

Tá réimse leathan ar fáil ar Gaois.ie: corpas aonteangach Gaeilge de théacsanna comhaimseartha, corpas comhthreomhar Béarla-Gaeilge de théacsanna reachtúla téarmaí dlí agus reachtaíochta de chuid na hÉireann agus iontrálacha Gaeilge ó IATE mar aon le roinnt mhaith eile.

 

Tá Gaeilge ar fáil ar aipeanna ar nós Duolingo, atá úsáideach dóibh siúd a bhíonn gnóthach ach atá ag iarraidh cleachtadh a dhéanamh ar a scileanna teanga.

Is iomaí aip eile atá ar fáil trí mheán na Gaeilge chomh maith, Mini Lidl cuir i gcás. Tá sé ar fáil ó Google Play anseo agus ón Appstore anseo

Tá aipeann ag Cúla Caint agus Tuairisc.ie, agus ag an-chuid comhlachtaí eile. Is féidir breathnú ar liosta ar Google Play anseo agus ar an Appstore chomh maith.

Vifax (Ollscoil Mhá Nuad) an-úsáideach le cleachtadh a dhéanamh ar scileanna bainteach leis an léamhthuiscint nó an cluastuiscint.  Bíonn ceachtanna Gaeilge ag meánleibhéal agus ag bunleibhéal ar fáil ar an suíomh chuile sheachtain, bunaithe ar mhíreanna as Nuacht TG4.

Má tá fadhbanna agat leis na mbriathra, tá cúnamh ar fáil ó Verbix.

Tá na mórchanúint Gaeilge agus foinse le cabhrú le foghlaimtheoirí foghlaíocht na Gaeilge a thuiscint ar fáil ar Abair.ie

Chomh maith le hábhair bainteach le foghlaim na teanga, tá suíomhanna ar nós Logainm.ie, ar a bhfuil eolas maidir le logainmneacha na hÉireann le fáil, nó Dúchas.ie, tionscadal digitithe Chnuasach Bhéaloideas Éireann, ceann de na cnuasaigh bhéaloidis is mó ar domhan.