Lárphointe eolais na Gaeilge: Nuacht, imeachtaí, folúntais agus níos mó

Bíonn imeachtaí ardú feasachta á reáchtáil i rith na mbliana ag Conradh na Gaeilge agus ag craobhacha áitiúla thart timpeall na tíre.  Is féidir do chraobh áitiúil a aimsiú anseo.  Seo thíos roinnt imeachtaí ardú feasachta a bhíonn á n-eagrú go rialta ag foireann Chonradh na Gaeilge.

Seachtain na Gaeilge

Is féile idirnáisiúnta Ghaeilge í Seachtain na Gaeilge, atá ar an
gceiliúradh is mó dár dteanga agus dár gcultúr dúchais a bhíonn
ar siúl in Éirinn agus in go leor tíortha eile gach bliain. Bíonn an
fhéile ar siúl ón 1 – 17 Márta gach bliain.  Tá tuilleadh eolais
maidir leis an bhféile ar fáil ar www.snag.ie.

Bíonn Comhrá ar siúl uair in aghaidh na bliana.  Comhrá
leanúnach as Gaeilge ar feadh seachtaine a bhíonn i gceist agus
bíonn sé ar fad le feiceáil ar líne. Glacann grúpaí éagsúla ar fud
an domhain páirt sa gcomhrá beo seo a tharla don chéad uair i
2013 i mar chuid de Bhliain na Gaeilge.  Is féidir tuilleadh a eolais
a fháil tríd ríomhphost a sheoladh chuig comhra@cnag.ie nó
glaoch a chur ar 01 4757401.


Seó Bóthair

Tá clú agus cáil bainte amach ag an Seó mar chuid thábhachtach
den fhéilire scoile.  Beimid ar an mbóthar gach seachtain ag
spreagadh daltaí i scoileanna fud fad na tíre. Beidh deis
ag na daltaí foghlaim faoi thábhacht na Gaeilge i 1916 agus faoin
mborradh atá tágtha ar an teanga ó shin. Táimid an-bhuíoch den
Roinn Oideachais & Scileanna as a gcuid tacaíochta le Seó Bóthair
2016 a eagrú.  Is féidir clárú agus tuilleadh eolais a aimsiú anseo.


Gaeilge 24

Dúshlán atá i nGaeilge 24 a chuireann dualgas orthu siúd atá ag
glacadh páirte gan ach Gaeilge a labhairt ar feadh lá iomlán.  Is í
aidhm an dúshláin seo ná daoine óga a spreagadh an Ghaeilge
a úsáid ar feadh 24 uair a’ chloig; ar scoil, sa bhaile, le cairde, i
siopaí, le clubanna spóirt agus eile!  Is féidir clárú nó tuilleadh
eolais a aimsiú anseo.