The Irish language information hub:
News, events, job vacancies & more

Welcome to PEIG.ie's job vacancy database.
Below you will find information on new jobs and opportunities that involve the Irish language both here and abroad.

This page is updated daily. You can place an advertisement free of charge by contacting peig@cnag.ie. You will find at the bottom of the page what format the job vacancy should have when sending it to PEIG.

 • Múinteoirí Gaeilge - Conradh na Gaeilge

  Curtha in Airde: 30 January

  Spriocdháta: Oscailte

  Cur síos ar an bpost: Tá Múinteoirí Gaeilge á lorg ag Conradh na Gaeilge a bheidh in ann ranganna i rith an lae a thógáil i mórcheantar Bhaile Átha Cliath. Léirigh spéis trí ríomhphost a chur go rangannagaeilge@cnag.ie 

  Tuilleadh eolais: rangannagaeilge@cnag.ie  

 • 8 Feabruary: Múinteoir Naíonra - Naíonra Thuar Mhic Éadaigh

  Curtha in Airde: 24 January

  Spriocdháta: 8 Feabruary

  Cur síos ar an bpost: Ní mór d’iarrthóirí cáilíocht leibhéal 5 i gCúram Leanaí (QQI/ FETAC nó a chomhionann) agus taithí a bheith acu ag obair le páistí faoi chúig bhliana d’aois, chomh maith le taithí ag obair mar chuid d’fhoireann. Tá líofacht i nGaeilge riachtanach don phost seo.

  Tuilleadh eolais: Naíonra Thuar Mhic Éadaigh

 • 8 Feabruary: Oibrí Iarscoile - Naíonra Mhic Amhlaigh, Cnoc na Cathrach

  Curtha in Airde: 24 January

  Spriocdháta: 8 Feabruary

  Cur síos ar an bpost: Ní mór d'iarrthóirí cáilíocht leibhéal 5 i gCúram Leanaí (QQI/ FETAC nó a chomhionann) agus taithí a bheith acu ag obair le páistí faoi chúig bhliana d’aois, chomh maith le taithí ag obair mar chuid d’fhoireann. Tá líofacht i nGaeilge riachtanach don phost seo.

  Tuilleadh eolais: Naíonra Mhic Amhlaigh

 • 8 Feabruary: Riarthóir Oifige - Gaeloideachas

  Curtha in Airde: 24 January

  Spriocdháta: 8 Feabruary

  Cur síos ar an bpost: Duine le sárscileanna eagrúcháin, riaracháin oifige agus cumarsáide, mar aon le hardchaighdeán labhartha agus scríofa sa Ghaeilge de dhíth.

  Tuilleadh eolais: Gaeloideachas

 • 8 Feabruary: Feidhmeannach Cultúrtha & Turasóireachta - Amharclann Ghaoth Dobhair

  Curtha in Airde: 14 January

  Spriocdháta: 1 Feabruary

  Cur síos ar an bpost: Tá Amharclann Ghaoth Dobhair ag tairiscint post ar chonradh mar Feidhmeannach Cultúrtha & Turasóireachta

  Tuilleadh eolais:  Amharclann Ghaoth Dobhair

 • 12 Feabruary: Aistritheoirí - Institúidí an Aontais Eorpaigh

  Curtha in Airde: 9 January

  Spriocdháta: 12 Feabruary

  Cur síos ar an bpost: Is sa Bhruiséil agus i Lucsamburg is mó a bheidh na conarthaí poist atá á dtairiscint faoin bpróiseas roghnúcháin seo/faoi na próisis roghnúcháin seo. Is féidir go mbeidh líon beag conarthaí le fáil i gcathracha eile san Aontas Eorpach agus i dtoscaireachtaí an Aontais Eorpaigh áiteanna eile ar domhan.

  Tuilleadh eolais: Institúidí an Aontais Eorpaigh

 • 13 Feabruary: Oifigeach Forbartha Gaeilge - Glór na Móna

  Curtha in Airde: 7 Feabruary

  Spriocdháta: 13 Feabruary

  Cur síos ar an bpost: Tá Glór na Móna ag earcú Oifigeach Forbartha Gaeilge agus ar lorg Gaeil atá Fuinniúil, tiomónta agus cumasach.

  Tuilleadh eolais: Glór na Móna

 • 13 Feabruary: Oifigeach Tionscadail TechSpace (STEAM) as Gaeilge - Camara

  Curtha in Airde: 5 Feabruary

  Spriocdháta: 13 Feabruary

  Cur síos ar an bpost: Is fiontar sóisialta é Camara Education Ireland a bhfuil sé mar aidhm aige an córas oideachais a athchóiriú agus oideachasóirí a chumasú i bpobail atá faoi mhíbuntáiste agus a bhfuil ganntanas acmhainní acu chun oideachas den scoth a sholáthar do gach duine.

  Tuilleadh eolais: Camara

 • 15 Feabruary: Ionadaí do Naíonraí CNNG i Dhún na nGall.- Comhar Naíonraí na Gaeltachta

  Curtha in Airde: 6 Feabruary

  Spriocdháta: 15 Feabruary

  Cur síos ar an bpost: Ní mór do Iarrthóirí ar a laghad cáilíocht FETAC leibhéal 5 i gcúram leanaí a bheith acu, taithí ar obair le páistí faoi chúig bhliana d’aois. Tá líofacht Gaeilge riachtanach don phost seo.

  Tuilleadh eolais: Comhar Naíonraí na Gaeltachta

 • 15 Feabruary: Clár Reachtaire x3 - RTÉ Raidió na Gaeltachta (Casla)

  Curtha in Airde: 5 Feabruary

  Spriocdháta: 15 Feabruary

  Cur síos ar an bpost: Cuireann RTÉ Raidió na Gaeltachta seirbhís chuimsitheach raidió ar fáil do phobal na Gaeltachta agus na Gaeilge. Sna mórcheantair Ghaeltachta atá príomh stiúideonna na seirbhíse lonnaithe, agus i gCeannáras Raidió RTÉ i nDomhnach Broc, Baile Átha Cliath.

  Tuilleadh eolais: RTÉ Raidió na Gaeltachta

 • 15 Feabruary: Oibrí Spraoi lasmuigh den scoil - Mornington Community Project

  Curtha in Airde: 30 January

  Spriocdháta: 15 Feabruary

  Cur síos ar an bpost: Tá an Mornington Community Project mar chuid den Scéim Tús Gael.

  Tuilleadh eolais: Mornington Community Project

 • 15 Feabruary: Feidhmeannach Aistriúcháin - Ollscoil na hÉireann, Gaillimh

  Curtha in Airde: 30 January

  Spriocdháta: 15 Feabruary

  Cur síos ar an bpost: Is ann don phost seo chun clúdach leathama a thabhairt i gcás folúntas 0.5 FTE a éiríonn as an Scéim Oibre Páirtaimseartha. Agus dualgais an phoist á gcomhlíonadh, cuideoidh an té a cheapfar leis an Ollscoil a clár léinn i réimse Léann an Aistriúcháin a chur ar aghaidh mar aon lena beartas i leith campas eiseamláireach dátheangach a thabhairt i gcrích trí Sheirbhís Aistriúcháin ar ardchaighdeán a fheidhmiú agus trí bhearta agus tionscadail ghaolmhara a chur i gcrích.

  Tuilleadh eolais: Ollscoil na hÉireann, Gaillimh

 • 15 Feabruary: Oifigeach Forbartha Óige - Ógras

  Curtha in Airde: 24 January

  Spriocdháta: 15 Feabruary

  Cur síos ar an bpost: Beidh an tOifigeach Forbartha fostaithe chun tacaíocht a chur ar fáil le soláthar óige trí Ghaeilge a bhunú agus a fhorbairt agus le tacú le cur chun cinn na Gaeilge mar theanga phobail i measc an óige.Gach eolas faoin bpost ar fáil anseo

  Tuilleadh eolais: Ógras

 • 15 Feabruary: Bainisteoir - Comharchumann Sliogéisc Chonamara Teo.

  Curtha in Airde: 30 January

  Spriocdháta: 15 Feabruary

  Cur síos ar an bpost: Tá Bainisteoir á lorg ag Comharchumann Sliogéisc Chonamara Teo. chun dul i mbun cúraimí forbartha i gceantar feidhme an Chomharchumainn.

  Tuilleadh eolais: Comharchumann Sliogéisc Chonamara Teo

 • 18 Feabruary: Cúntóirí Chúram Lae L2 & L3 - Ionad Uíbh Eachach

  Curtha in Airde: 8 January

  Spriocdháta: 18 Feabruary

  Cur síos ar an bpost: Uaireanta: Postanna Lán- aimseartha & Páirt-aimseartha ar fáil Lán-aimseartha 30-35 uair/seachtain Páirt-aimseartha 20-25 uair/seachtain

  Tuilleadh eolais: Ionad Uíbh Eachach

 • 22 Feabruary: Comhordaitheoir Réigiúnach Techspace (Cúige Uladh) - Muintearas Teo/Camara Education Ireland

  Curtha in Airde: 6 Feabruary

  Spriocdháta: 22 Feabruary

  Cur síos ar an bpost: Is comhpháirtíocht é an Clár Oideachais TechSpace i gCúige Uladh idir Muintearas/Óige na Gaeltachta agus Camara Eduaction Ireland (www.camaraireland.ie) maoinaithe ag an Roinn Cultúir, Oidhreachta & Gaeltachta. Faoi láthair tá folúntas ann do Chomhordaitheoir Réigiúnach Páirtaimseartha.

  Tuilleadh eolais: Muintearas Teo/Camara Education Ireland

 • 25 Feabruary: Príomhoifigeach Cúnta (Caighdeánach) (Gaeilge) - Roinn Cultúir, Oidhreachta, agus Gaeltachta

  Curtha in Airde: 4 Feabruary

  Spriocdháta: 25 Feabruary

  Cur síos ar an bpost: Tá folúntais ann faoi láthair i Rannán Gaeltachta na Roinne atá lonnaithe sna Forbacha, Co. na Gaillimhe. Is í an Ghaeilge teanga oibre na hoifige sin.

  Tuilleadh eolais: Roinn Cultúir, Oidhreachta, agus Gaeltachta

 • 1 Márta: Bainisteoir Turasóireachta - Ionad Cois Locha, Dún Lúiche

  Curtha in Airde: 7 Feabruary

  Spriocdháta: 1 Márta

  Cur síos ar an bpost: Beidh ar an duine Clár margaíochta a fhorbairt agus a chur I bhfeidhm, plean gnó a a ullmhú agus imeachta an Ionaid a riaradh agus a bhainistiú.

  Tuilleadh eolais: Ionad Cois Locha

 • 6 Márta: Ceannairí Deonacha - Feachtas

  Curtha in Airde: 4 Feabruary

  Spriocdháta: 6 Márta

  Cur síos ar an bpost: Faoi láthair, tá muid ag lorg ceannairí deonacha dár gclubanna i mBaile Brigín, i dTamhlachta agus i mBaile Munna.

  Tuilleadh eolais: Feachtas

 •  

  No deadline has been set on the following job listings:

   

 • Oibrí Cúram Leanaí - Naíonra Cró na nÓg, Coraigh

   

  Curtha in Airde: 30 January

  Cur síos ar an bpost: Tá duine an bhfuil spéis aige nó aici sa Ghaeilge á lorg.

  Tuilleadh eolais: Naíonra Cró na nÓg

 • Oifigeach Fíorúcháin - SGS Ireland

   

  Curtha in Airde: 25 January

  Cur síos ar an bpost: Tá Oifigeach Fíorúcháin á lorg SGS Ireland faoi láthair.

  Tuilleadh eolais: SGS Ireland

 • Comhairleoir Seirbhíse do Chustaiméirí le Gaeilge - Rigney Dolphin Group

   

  Curtha in Airde: 25 January

  Cur síos ar an bpost: Tá Rigney Dolphin Group ag lorg Comhairleoir Seirbhíse do Chustaiméirí le Gaeilge a bheidh lonnaithe i bPort Láirge.

  Tuilleadh eolais: Rigney Dolphin Group

 • Oibrí Cúram Leanaí (x2) - Ionad Cúram Leanaí Rathchairn

   

  Curtha in Airde: 24 January

  Cur síos ar an bpost: Tá dhá post ar fail san ionad Cúram Leanaí bunaithe san Iarscoil . Siad na huaireanta nó ó 2 go dtí and 6 ón Luain go dtí and hAoine.

  Tuilleadh eolais: Ionad Cúram Leanaí Rathchairn

 • Cúntóir Riachtanas Speisialta - S.N. an Fháirche, Gaillimh

   

  Curtha in Airde: 24 January

  Cur síos ar an bpost: Is 0.25 de phost í seo i scoil Gaeltachta Da bhrí sin beifear ag súil le Gaeilge d'ard chaighdeán idir labhartha agus scríofa ó iarrathóirí.

  Tuilleadh eolais: S.N. an Fháirche

 • Bainisteoir Oifige - Casla Home Care

   

  Curtha in Airde: 21 January

  Cur síos ar an bpost: Post lán-aimseartha lonnaithe in Indreabhán.

  Tuilleadh eolais: Casla Home Care

 • Cúramóirí - Casla Home Care

   

  Curtha in Airde: 21 January

  Cur síos ar an bpost: Poist lán agus páirt aimseartha ar fáil ar fud na Gaillimhe agus go mór mór i gConnamara.

  Tuilleadh eolais: Casla Home Care

 • Teagascóirí sna hEalaíona Dúchasacha (Gaeltacht Chonamara agus Árann) - Ealaín na Gaeltachta

   

  Curtha in Airde: 17 January

  Cur síos ar an bpost: Tá Ealaín (na Gaeltachta) Teo. ag cur painéal teagascóirí le chéile a mbeadh suim acu ranganna sna healaíona dúchasacha (ceol, damhsa, lúibíní agus agallamh beirte, amhránaíocht) a sholáthar trí mheán na Gaeilge, i nGaeltacht Chonamara agus Árann, idir Mí January 2019 agus Mí Meithimh 2019.

  Tuilleadh eolais: Ealaín na Gaeltachta

 • Gníomhaire Cúram Custaiméirí - Manpower

   

  Curtha in Airde: 15 January

  Cur síos ar an bpost: Daoine le Gaeilge á lorg i gCorcaigh

  Tuilleadh eolais: Manpower

 • Stiúrthóir Cúnta don Naíonra agus don Iar Aire.- Naíonra Tigh na Sí, Baile Locha Riach

   

  Curtha in Airde: 9 January

  Cur síos ar an bpost: Folúntas i Naíonra Tigh na Sí, Baile Locha Riach, Co. na Gaillimhe. Stiúrthóir Cúnta don Naíonra agus don Iar Aire.

  Tuilleadh eolais: Naíonra Tigh na Sí

 • Scoláireacht Nua-Ghaeilge - Ollscoil Leipzig

   

  Curtha in Airde: 8 January

  Cur síos ar an bpost: Tá Ollscoil Leipzig ag taisiscint 'a teaching and study scholarship for Modern Irish for initially 7 months starting on the 1st of March 2019.'

  Tuilleadh eolais: Ollscoil Leipzig

 • Feidhmeannach Ionad Teagmhála x2 - FMI (Field Management Ireland)

   

  Curtha in Airde: 8 January

  Cur síos ar an bpost: Tá post in FMI ar fail do Feidhmeannach Ionad Teagmhála cumasach agus spreagtha le bheith mar baill d’ár príomh-foireann i mBaile Átha Cliath.

  Tuilleadh eolais: FMI

 • Feighlí leanaí de dhíth i Rath Garbh

   

  Curtha in Airde: 4 January

  Cur síos ar an bpost: Tá feighlí leanaí ag teastáil le haire a thabhairt do triú pháiste álainn i Rath Garbh i mBaile Átha Cliath 6 go lánaimseartha ón Luan go dtí an Aoine. Táimid sásta tuarastal níos airde ná an gnáththuarastal feighlíochta leanaí a chur ar fáil ag braith ar taithí agus ar cháilíocht an té a éiríonn léi/leis an post a bhaint amach.

  Tuilleadh eolais: despainn@gmail.com

 • Craoltóirí Raidió - Raidió Fáilte

   

  Curtha in Airde: 4 January

  Cur síos ar an bpost: Tá Ráidó Fáilte ag lorg craoltóirí nua faoi láthair. Téigh sa seans!

  Tuilleadh eolais:  Raidió Fáilte

 • Tras-scríbhneoirí Deonacha - Meitheal Dúchas.ie

   

  Curtha in Airde: 19 Nollaig

  Cur síos ar an bpost: An bhfuil fonn tras-scríofa ort? Ar mhaith leat páirt a ghlacadh sa tionscadal ach níl tú cinnte cén áit is fearr le tosú? Lean na naisc thíos agus tabharfar scéal randamach ón mbailiúchán duit le tras-scríobh!

  Tuilleadh eolais: Meitheal Dúchas.ie

 • Measúnóirí Pearsantaithe Idirlín (Éire) - Lionbridge

   

  Curtha in Airde: 12 Nollaig

  Cur síos ar an bpost: Tá Lionbridge sa tóir ar dhaoine le Béarla agus Gaeilge líofa le léirmheasanna a dhéanamh ar thorthaí cuardaigh idirlín.

  Tuilleadh eolais: Lionbridge

 • Feighlí Linbh - Teaghlach i dTír an Iúir, Baile Átha Cliath 6 Thiar

   

  Curtha in Airde: 5 Nollaig

  Cur síos ar an bpost: Tá feighlí uainn le taithí ag tabhairt aire do pháistí, le haire a thabhairt do pháiste atá beagnach dhá bhliain d'aois ó mhí January ar aghaidh i dTír an Iúir, Baile Átha Cliath 6 Thiar.

  Is í an Ghaeilge an teanga baile sa teaghlach mar sin ba mhian linn go mbeadh an Ghaeilge amháin a úsáid go leanúnach lenár bpáiste/í.

  D'fhéadfaidh go mbeadh idir bhailiú amháin nó dhó agus aire a thabhairt do bheirt pháiste eile s'againn (4 & 8 (m)bliana) i gceist leis an ról seo.

  Beidh solúbthacht i gceist leis na huaireanta i dtoiseach báir agus tá sé i gceist go dtiocfadh uaireanta níos rialta amach anseo. Ráta íocaíochta le deimhniú. 

  Tuilleadh eolais: Déan teagmháil le Tara ar 086 8930748 má tá aon cheist agat. 

 • Ceannaire ar Chlub Iarscoile - Fhionns Afterschool (Sord)

   

  Curtha in Airde: 22 Samhain

  Cur síos ar an bpost: Feictear ar líofacht sa Ghaeilge mar bhuntáiste don ról seo atá lonnaithe in Sord, Baile Átha Cliath.

  Tuilleadh eolais: Fhionns Afterschool 

 • Feighlí Linbh - Baile Átha Cliath Thuaidh

   

  Curtha in Airde: 20 Samhain

  Cur síos ar an bpost: Feighlí linbh ag teastáil i mBÁC Thuaidh - Feighlí linbh ag teastáil i mBÁC Thuaidh (Ard Aidhin, Beaumont) ó January 2019 ar aghaidh - Leanbh 11mhí d'aois agus páiste 3 bliana (ag freastal ar naíonra) - Uaireanta: 8:00 go 4:00, Luan go Aoine. Páiste 3 bliana a bhailiú ón naíonra ar 11:30 - Ceadúnas tiomána riachtanach - Gach eolas ó Marie Uí Chearbhaill, mariney@europe.com

  Tuilleadh eolais: mariney@europe.com

 • Tréimhse Oiliúna - Aonad Aistriúcháin na Gaeilge i bParlaimint na hEorpa

   

  Curtha in Airde: 19 Samhain

  Cur síos ar an bpost: Is é an sprioc atá le sealanna oiliúna Schuman ná cur le hoideachas agus gairmoiliúint shaoránaigh an Aontais agus deis a thabhairt dóibh léargas a fháil ar an obair a dhéantar i bParlaimint na hEorpa.

  Tuilleadh eolais: Aonad Aistriúcháin Gaeilge i bParlaimint na hEorpa

 • Cúramóirí - Casla Home Care

   

  Curtha in Airde: 16 Samhain

  Cur síos ar an bpost: Tá cúramóirí á lorg ag Casla Home Care a bheidh lonnaithe timpeall chathair na Gaillimhe agus thart faoin gcontae.

  Tuilleadh eolais: Casla Home Care

 • Saoraistritheoirí Gaeilge - STAR Translation Services

   

  Curtha in Airde: 13 Samhain

  Cur síos ar an bpost: Tá STAR Translation Services sa tóir ar Shaoraistritheoirí Gaeilge i láthair na huauire ar mhaithe le roinnt cineálacha aistriúcháin a chur ar fáil.

  Tuilleadh eolais: STAR Translation Services

 • Eagarthóir Tíre & Teanga Iarléirithe GIS - Concentrix

   

  Curtha in Airde: 7 Samhain

  Cur síos ar an bpost: Tá duine le Gaeilge líofa á lorg i láthair na huaire.

  Tuilleadh eolais: Concentrix

 • Saoraistritheoir Gearmáinis go Gaeilge - STAR Translation Services

   

  Curtha in Airde: 7 Samhain

  Cur síos ar an bpost: Tá aistritheoir á lorg ag  STAR Translation Services ar mhaithe le tograí teicniúla aistriúcháin a dhéanamh.

  Tuilleadh eolais: STAR Technology Solutions

 • Cúntóir Cúraim Athlonnaithe - Teach Altranais Charna

   

  Curtha in Airde: 6 Samhain

  Cur síos ar an bpost: Tá Cúntóir Cúraim Athlonnaithe á lorg ag Teacht Altranais Charna faoi láthair. Fáilte roimh Churamoirí a bhfuil Gaeilge ar a dtoil acu.

  Tuilleadh eolais: Teach Altranais Charna

 • Teagascóirí Gaeilge - Hibernia College

   

  Curtha in Airde: 10 Deireadh Fómhair

  Cur síos ar an bpost: Tá Teagascóirí Gaeilge á lorg ag Hibernia College faoi láthair. Tá máistreacht ag teastáil don ról seo.

  Tuilleadh eolais: Hibernia College

 • Múinteoirí & Ceartaitheoirí - Gaelchultúr

  Curtha in Airde: 16 Iúil

  Cur síos ar an bpost: Tá painéal páirtaimseartha múinteoirí agus ceartaitheoirí ag Gaelchultúr agus bímid ag féachaint i gcónaí le cur leis an bpainéal sin. Má thagann aon obair mhúinteoireachta/cheartúcháin chun cinn a mheasaimid a bheadh oiriúnach duit, rachaimid i dteagmháil leat chun agallamh a shocrú.

  Tuilleadh eolais: Gaelchultúr

 • Ceannaire Ógra - Feachtas (Mórcheantar Bhaile Átha Cliath)

  Curtha in Airde: 3 Iúil

  Cur síos ar an bpost: Mar cheannaire ógra, beidh tú freagrach as cabhrú leis an gclub óige a reáchtáil. Cuireann ceannairí áit shábháilte, shóisialta ar fáil do na daoine óga inar féidir leo scíth a ligean agus spraoi a dhéanamh. Beidh páirt lárnach ag na daoine óga féin i reáchtáil an chlub ach beidh na ceannairí ann mar thacaíocht thábhachtach chun imeachtaí an chlub a éascú.

  Is deis iontach é do cheannairí bualadh le daoine nua agus scileanna nua a fhoghlaim. Gheobhaidh tú taithí den scoth ar an obair don aos óg agus beidh tú ag cur le féinmhuinín agus le forbairt phearsanta daoine óga i do cheantar. Gheobhaidh tú traenáil sa gharchabhair agus sa chúram leanaí, maraon le traenáil eile.

  Tuilleadh eolais: Feachtas

 • Láithreoirí & Tuairisceoirí Deonacha - Raidió na Life

  Curtha in Airde: 23 Bealtaine

  Cur síos ar an bpost: Tá folúntais sa stáisiún do láithreoirí & tuairisceoirí deonacha ar chláir éagsúla i rith an tsamhraidh. Bain triail as rud éigin nua, agus as an stiúideonua atá againn ar Shráid Amiens! Beidh oiliúint ar fáil, déan teagmháil linn!

  Tuilleadh eolais: Raidió na Life

 •  

  Vacancies for teachers available below and also at educationposts.ie anseo 

How to advertise a job vacancy

 • You can put a job advertisement on this page free of charge, through contacting us by email peig@cnag.ie
 • We have no problem advertising the job vacancy both her and through our various social media pages, so that employers may receive as much advertisement as possible.
 • We recommend that the job description comes in PDF format, or that a link to a website containing the information be provided.
 • Make sure a deadline date is also given.

How to get an Irish language job.

 • Foras na Gaeilge and GradIreland have published a comprehensive handbook titled "Do Ghairm le Gaeilge". Learn how to put a CV together in Irish or read about the various job opportunities available in which having the Irish language is an advantage. You can find that here.

We welcome any member of the public to send us information on Irish language job vacancies that we should know about.