The Irish language information hub:
News, events, job vacancies & more

 

Welcome to PEIG.ie's job vacancy database.
Below you will find information on new jobs and opportunities that involve the Irish language both here and abroad.

This page is updated daily. You can place an advertisement free of charge by contacting peig@cnag.ie. You will find at the bottom of the page what format the job vacancy should have when sending it to PEIG.

   

 • 11 Deireadh F: Administrative Officer - Civil Service

  Curtha in Airde: 21 Meán Fómhair

  Spriocdháta: 11 Deireadh Fómhair

  Cur síos ar an bpost:  Is é an grád mar Oifigeach Riaracháin (OR) an príomh-ghrád earcaíochta do chéimithe sa Státseirbhís agus tugann sé deis d'iarrthóirí rathúla dul chun cinn a dhéanamh chuig meánbhainistíocht. Mar Oifigeach Riaracháin bheadh ról rí-thabhachtach agat i gceapadh polasaithe agus straitéise a bhaineann le ceisteanna eacnamaíochta, airgeadais, idirnáisiúnta, timpeallachta agus sóisialta.

  Tuilleadh eolais: An Státseirbhís

 • 12 Deireadh F: Cultural Liaison Administrator - An Gaeláras in Cultúrlann Uí Chanáin

  Curtha in Airde: 4 Deireadh Fómhair

  Spriocdháta: 12 Deireadh Fómhair

  Cur síos ar an bpost: Tá Oifigeach Idirchaidrimh do chúrsaí cultúrtha á lorg ag an nGaeláras i gCultúrlann Uí Chanáin i nDoire.

  Tuilleadh eolais: An Gaeláras i gCultúrlann Uí Chanáin

 • 12 Deireadh F: Secretary/Admin Assistant - Coláiste UISCE

  Curtha in Airde: 19 Meán Fómhair

  Spriocdháta: 12 Deireadh Fómhair

  Cur síos ar an bpost: Post Riaracháin lánaimseartha i gColáiste UISCE. Ba mhaith le Coláiste UISCE fáiltiú roimh iarratais do phost an Runaí/Cúntóir Riaracháin ar bhonn lánaimseartha. Táimid ag lorg duine fuinniúil, díograiseach le Gaeilge líofa, taithí margaíochta agus seirbhísí custaiméara le hardscileanna rúnaíochta agus ríomhaireachta, don phost dúshlánach seo. Seol do C.V. chuig: UISCE, Clochar O.P., Béal an Átha, Co. Mhaigh Eo nó jobs@uisce.ie.

  Tuilleadh eolais: jobs@uisce.ie

 • 12 Deireadh F: Leader - Tuismitheoirí na Gaeltachta

  Curtha in Airde: 20 Meán Fómhair

  Spriocdháta: 12 Deireadh Fómhair

  Cur síos ar an bpost: Tá post mar Cheannasaí á thairiscint ag Tuismitheoirí na Gaeltachta leis an eagraíocht a bhainistiú, a riaradh agus a chur chun cinn. Cuireann Tuismitheoirí na Gaeltachta cúnamh agus tacaíocht ar fáil do theaghlaigh atá ag tógáil a gclann le Gaeilge sa nGaeltacht nó ar mian leo a leithéid a dhéanamh.

  Tuilleadh eolais: Tuismitheoirí na Gaeltachta

 • 12 Deireadh F: After School Club Leader - Explorers Afterschool Club

  Curtha in Airde: 20 Meán Fómhair

  Spriocdháta: 12 Deireadh Fómhair

  Cur síos ar an bpost: Táimíd ag lorg ceannaire le fostú i gclub iarscoile i mBaile na Mánach. Duine díograiseacha, iomasach, fuinniúil a bhfuil ábalta an craic a bheith acu. 20 uair sa tseachtain atá i gceist. (14.15 – 18.15 gach lá i rith an tearma scoile) Cumas/tathaí faoi leith ag obair le páistí iarscoile.

  Tuilleadh eolais: Explorers Afterschool Club

 • 15 Deireadh F: Development Officer - Glór na nGael

  Curtha in Airde: 1 Deireadh Fómhair

  Spriocdháta: 15 Deireadh Fómhair

  Cur síos ar an bpost: Beidh ról an Oifigigh Forbartha tiomanta don phobal agus bainfidh an ról le fás agus forbairt Ghlór na nGael trí straitéis shainmhínithe. Cuirfidh an t-iarrthóir rathúil an Ghaeilge chun cinn trí imeachtaí comhaontaithe, caidrimh agus gníomhaíochtaí pobalbhunaithe ar fud na hÉireann.

  Tuilleadh eolais: Glór na nGael

 • 16 Deireadh F: School Secretary, Fiontar & Scoil na Gaeilge - Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath

  Curtha in Airde: 4 Deireadh Fómhair

  Spriocdháta: 16 Deireadh Fómhair

  Cur síos ar an bpost: Beidh an té a cheapfar freagrach as tacaíocht rúnaíochta agus riaracháin a sholáthar do ghníomhaíochtaí teagaisc, riaracháin agus eile de chuid na Scoile. Beidh an Rúnaí Scoile lonnaithe in Oifig na Scoile agus beidh sé/sí ag freagairt don Cheann Scoile (nó a [h]ainmní). Is féidir go dtiocfaidh athrú ar dhualgais an phoist ó am go ham ach, de ghnáth, is iad nasainghníomhaíochtaí seo a leanas a bheas i gceist leis an ról.

  Tuilleadh eolais: Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath

 • 16 Deireadh F: Assistant Content Producer - BBC Gaeilge

  Curtha in Airde: 1 Deireadh Fómhair

  Spriocdháta: 16 Deireadh Fómhair

  Cur síos ar an bpost: Táimid ag iarraidh painéal saoroibrithe a bhunú ar cainteoirí Gaeilge iad a bhfuil taithí acu ar an chraoltóireacht. Beidh an painéal ag obair i ngach cuid de BBC Gaeilge, ag clúdach sealanna saoroibrithe ad hoc de réir mar is gá in aschur Raidió agus Digiteach araon.

  Tuilleadh eolais: BBC Gaeilge

 • 19 Deireadh F: Higher Executive Officer in Human Resources - Coláiste Mhuire gan Smál

  Curtha in Airde: 5 Deireadh Fómhair

  Spriocdháta: 19 Deireadh Fómhair

  Cur síos ar an bpost: Cuirfear fáilte roimh iarratais don bpost seo a leanas: Ardoifigeach Feidhmiúcháin – Acmhainní Daonna (Post buan lánaimseartha). Cuirfear fáilte roimh iarratais ó dhaoine go bhfuil dearcadh dearfach acu i leith na Gaeilge. 

  Tuilleadh eolais: Coláiste Mhuire gan Smál

 • 19 Deireadh F: Language Planning Officer - Comharchumann Forbartha Mhúscraí Teo

  Curtha in Airde: 21 Meán Fómhair

  Spriocdháta: 19 Deireadh Fómhair

  Cur síos ar an bpost: Tá Comharchumann Forbartha Mhúscraí ag lorg duine fuinniúil cumasach chun Plean Teanga an cheantair sin a chur i bhfeidhm. Is gá árdchaighdeán Gaeilge idir labhartha agus scríofa. Post lán-aimseartha atá i gceist, lonnaithe i nGaeltacht Mhúscraí.

  Tuilleadh eolais: Comharchumann Forbartha Mhúscraí Teo

 • 22 Deireadh F: Trainee Producer - Below the Radar TV

  Curtha in Airde: 4 Deireadh Fómhair

  Spriocdháta: 21 Meán Fómhair

  Cur síos ar an bpost: Tá Below the Radar TV ag lorg Léiritheoir Faoi Oiliúint le hoibriú ar chláracha Gaeilge. Caithfear Gaeilge chruinn líofa a bheith ag an té a cheapfar agus beidh orthu táithí mhaith a bheith acu ag obair ar chláracha teilfíse Gaeilge. Beidh an post seo páirt-maoinithe ag an Chiste Craoltóireachta Gaeilge de chuid Scáileán Thuaisceart Éireann.

  Tuilleadh eolais: Below the Radar TV

 • 22 Deireadh F: Class Director/ Helper - Naíonra Thaobh na Coille

  Curtha in Airde: 14 Lúnasa

  Spriocdháta: 22 Deireadh Fómhair

  Cur síos ar an bpost: Bunaíodh Gaelscoil Thaobh na Coille i 1999. Is naíonra forásach é a mhúineann na páistí trí mhéan na Gaeilge leagtha amach tríd an gclár Aistear. Tá an seachtain oibre ar feadh cúig lae, ón Luain – Aoine (9am-4pm) le dhá seisiún in aghaidh an lae ,le 38 seachtain in aghaidh na bliana.

  Tuilleadh eolais: Naíonra Thaobh na Coille

 • 25 Deireadh F: Toursim Marketing Officer - Teach Solais Fhánada

  Curtha in Airde: 4 Deireadh Fómhair

  Spriocdháta: 25 Deireadh Fómhair

  Cur síos ar an bpost: Tá post mar Oifigeach Margaíochta Turasóireachta, a mhairfidh suas le dhá bhliain, á thairiscint ag Forbairt Fhánada CTR, d’iarrthóirí a bhfuil líofacht sa nGaeilge acu. Beidh an té a cheapfar lonnaithe ag Teach Solais Chionn Fhánada i dtuaisceart Dhún na nGall.

  Tuilleadh eolais: Teach Solais Fhánada

 • 30 Deireadh F: Executive Officer - An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta

  Curtha in Airde: 2 Deireadh Fómhair

  Spriocdháta: 30 Deireadh Fómhair

  Cur síos ar an bpost: Fáilteofar roimh iarratais do phost mar Oifigeach Feidhmiúcháin in oifig Bhaile Átha Cliath na Comhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta. 

  Tuilleadh eolaisAn Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta

 • 31 Deireadh F: Writers, actors, artists, designers - Breacadh

  Curtha in Airde: 5 Deireadh Fómhair

  Spriocdháta: 31 Deireadh Fómhair

  Cur síos ar an bpost: Cuireann Breacadh acmhainní foghlama trí Ghaeilge ar fáil d’fhoghlameoirí fásta sa Ghaeltacht. Beidh áiseanna éagsúla á gcoimisiúnú ag Breacadh i 2018 & 2019, sna trí mhórchanúintí Gaeilge, ina measc áiseanna dírithe ar scileanna litearthachta don chainteoir dúchais Ghaeilge agus áiseanna i réimsí éagsúla den ghairmoiliúint.

  Tuilleadh eolais: Breacadh

 • 5 Samhain: Chief Executive Officer - Comhar na nOileán CTR

  Curtha in Airde: 5 Deireadh Fómhair

  Spriocdháta: 5 Samhain

  Cur síos ar an bpost: Tá Comhar na nOileán CTR ag lorg duine atá spreagach agus cumasach le post a ghlacadh mar Phríomh-Oifigeach Feidhmiúcháin den Ghrúpa Forbartha Áitiúil Comhtháite do na hoileáin amach ón gcósta. Tá an post lonnaithe ar oileán Inis Oírr, Oileáin Árann, Co. na Gaillimhe.

  Tuilleadh eolais: Comhar na nOileán CTR

 • 6 Samhain: Naíonra Helper - Naíonra an Chuilinn (Baile an Tirialaigh)

  Curtha in Airde: 25 Meán Fómhair

  Spriocdháta: 6 Samhain

  Cur síos ar an bpost: Tá Cúntóir Naíonra á lorg faoi láthair do Naíonra an Chuilinn i mBÁC 15.

  Tuilleadh eolais: Naíonra an Chuilinn

 • 26 Samhain: Stiúrthóir Cúnta - Naíonra Shliabh Rua (BÁC 18)

  Curtha in Airde: 27 Meán Fómhair

  Spriocdháta: 26 Samhain

  Cur síos ar an bpost: Stiúrthóir cúnta ag teastáil do Naíonra Shliabh Rua, Baile Uí Ógain, B.Á.C 18. Cumas faoi leith ag obair le leanaí óga agus scileanna cumarsáide láidre de dhíth.

  Tuilleadh eolais: Naíonra Shliabh Rua

 •  

  No deadline has been set on the following job listings:

   

 • Ionadaí Seirbhíse do Chustaiméirí - PRC Recruitment (Gníomhaireacht)

   

  Curtha in Airde: Deireadh Fómhair

  Cur síos ar an bpost: Tá Ionadaí Seirbhíse do Chustaiméirí á lorg ag PRC Recruitment don ról seo i mBaile Bhlainséir. Tuilleadh eolais: PRC Recruitment

 • Fostaithe d'Ionad Glaonna, Foireann Meán Sóisialta agus Cúntóirí Poiblíochta & Margaíochta - Go-Ahead Ireland

   

  Curtha in Airde: 4 Deireadh Fómhair

  Cur síos ar an bpost: Tá róil éagsúla le Gaeilge ar oscailt ag Go-Ahead Ireland faoi láthair.

  Tuilleadh eolais: Go-Ahead Ireland

 • Oifigeach Fíorúcháin - SGS Ireland

   

  Curtha in Airde: 28 Meán Fómhair

  Cur síos ar an bpost: Tá Oifigeach Fíorúcháin á lorg ag SGS Ireland, comhlacht atá lonnaithe i Seantrabh i mBaile Átha Cliath. Feictear ar an nGaeilge mar bhuntáiste breise don ról seo.

  Tuilleadh eolais: SGS Ireland

 • Eagarthóir Léarscáilíochta Iarléirithe GIS le Gaeilge - Concentrix

   

  Curtha in Airde: 27 Meán Fómhair

  Cur síos ar an bpost: Tá Eagarthóir Léarscáilíochta Iarléirithe GIS le Gaeilge á lorg ag Concentrix i mBéal Feirste faoi láthair. Tá Gaeilge líofa de dhíth don ról seo.

  Tuilleadh eolais: Concentrix

 • Múinteoir Ceoil - Gymboree (Dún Garbháin)

   

  Curtha in Airde: 25 Meán Fómhair

  Cur síos ar an bpost: Tá múinteoir ceoil á lorg ar mhaithe le ranganna a mhúineadh do pháistí. Feictear ar an nGaeilge mar bhuntáiste don ról. 

  Tuilleadh eolais: Gymboree

 • Cúntóir Riachtanais Speisialta - Gaelscoil an Bhradáin Feasa

   

  Curtha in Airde: 24 Meán Fómhair

  Cur síos ar an bpost: Lá Naíonáin atá i gceist. 8.30-2.10i.n ag tosú láithreach. Gaelscoil ilchreidmheach í faoi phatrúnacht an Fhorais Pátrúnachta. Iarratais i nGaeilge amháin led’ thoil. Seol iarratas chuig: postgsanbf@gmail.com

  Tuilleadh eolais: postgsanbf@gmail.com 

 • Cainteoirí Gaeilge do thogra taighde teanga - Lionbridge

   

  Curtha in Airde: 18 Meán Fómhair

  Cur síos ar an bpost: Tá daoine le Gaeilge á lorg ag Lionbridge don togra seo ar chainteoirí na teanga.

  Tuilleadh eolais: Lionbridge

 • Folúntais Éagsúla Innealtóireachta - Cambus Medical (Gaillimh)

   

  Curtha in Airde: 13 Meán Fómhair

  Cur síos ar an bpost: Tá roinnt folúntas le Cambus Medical faoi láthair atá lonnaithe i mBaile an tSagairt, Co. na Gaillimhe.

  Tuilleadh eolais: Cambus Medical

 • Oifigeach Pleanála Teanga i bPort Láirge - Comhlucht Forbartha na nDéise CTR

   

  Curtha in Airde: 13 Meán Fómhair

  Cur síos ar an bpost: Tá deis iontach á tairiscint ag ár gcliaint, Comhlucht Forbartha na nDéise c.t.r., an eagraíocht atá freagrach as an plean teanga do Limistéar Pleanála Teanga na nDéise a chur i bhfeidhm, chun Oifigeach Pleanála Teanga a fhostú le bheith mar chuid dá fhoireann.

  Tuilleadh eolais:  Comhlucht Forbartha na nDéise CTR

 • Ionadaí Sheirbhís do Chustaiméirí - Prometric (Dún Dealgan)

   

  Curtha in Airde: 13 Meán Fómhair

  Cur síos ar an bpost: Tá Gaeilge agus Béarla líofa de dhíth don ról seo buan lánaimseartha seo.

  Tuilleadh eolais: Prometric 

 • Gníomhaire um Sheirbhís do Chustaiméirí - Capita Customer Solutions

   

  Curtha in Airde: Meán Fómhair

  Cur síos ar an bpost: Tá duine le Gaeilge á lorg ag Capita Customer Solutions a bheidh lonnaithe i gCloich na Coillte, Co. Chorcaí.

  Tuilleadh eolais: Capita Customer Solutions

 • Múinteoirí Luathblianta (x2) - Naíonraí Mológa Teo, Crois Araild

   

  Curtha in Airde: Meán Fómhair

  Cur síos ar an bpost: Beirt Mhúinteoirí Luathblianta ag teastáil, 5 lá sa tseachtain i Naíonraí Mológa Teo. Crois Araild, B.Á.C. 6 Thiar. FETAC/QQI leibhéal 5/6 agus cumas maith Gaeilge riachtanach. 

  Tuilleadh eolais: dnichuilinn@gmail.com

 • Stiúrthóir Bialainne/Cócaire - Croí An Chairn (Doire)

   

  Curtha in Airde: 5 Meán Fómhair

  Cur síos ar an bpost: Tá tionscadal nua bunaithe in An Carn i gcontae Dhoire, bialann Croí An Chairn atá le hoscailt san Fhómhar. Tá Coiste Forbartha Charn Tóchair ag lorg stiúrthóra/chef/cócaire agus foireann eile a bhfuil an Ghaeilge acu le bheith páirteach sa tionscadal nua seo. 

  Tuilleadh eolais: Croí An Chairn

 • Múinteoir Gaeilge - Rang de 10 duine fásta i dTrá Lí

   

  Curtha in Airde: 4 Meán Fómhair

  Cur síos ar an bpost: Múinteoir Gaeilge atá cáilithe nó mac léinn ag déanamh staidéir ar an nGaeilge chun rang a mhúineadh de 10 duine fásta ag an mbunleibhéal Gaeilge, 1/2 lá sa tseachtain.

  Tuilleadh eolais: Anseo

 • Aisteoir, ceoltóir, damhsóir, dearthóir nó léiritheoir - An Taibhdhearc

   

  Curtha in Airde: 4 Meán Fómhair

  Cur síos ar an bpost: Más aisteoir, ceoltóir, damhsóir, dearthóir nó léiritheoir thú a bheadh suim agat obair leis an Taibhdhearc amach anseo nó eolas a fháil faoi deiseanna taibhithe Gaeilge amach anseo ,bheadh riméad orthu chloisteáil uait. Fáilte roimh ríomhphost go eolas@antaibhdhearc.com le do cv.

  Tuilleadh eolais: eolas@antaibhdhearc.com

 • Cúramóirí Baile - Cúram Baile Casla

   

  Curtha in Airde: 4 Meán Fómhair

  Cur síos ar an bpost: Tá Cúram Baile Chasla ag lorg iarratais do phostanna mar chúramóirí baile i gCeantar Chonamara.

  Tuilleadh eolais: Cúram Baile Casla

 • Múinteoirí Gaeilge - Ionad Uíbh Eachach

   

  Curtha in Airde: 24 Lúnasa

  Cur síos ar an bpost: Beidh ranganna Gaeilge ag toiseacht arís in Ionad Uíbh Eachach i mí Mheán an Fhómhair agus beidh múinteoirí de dhíth orainn le cuid de na ranganna a ghlacadh. Más suim le duine ar bith rang ar bith a theagasc (gach leibhéal de dhíth) cuir CV reatha agus litir iarratais chuig Cillian tríd an ríomhphost cultur@ionad.eu

  Tuilleadh eolais: cultur@ionad.eu

 • Teagascóirí Drámaíochta - Tuismitheoirí na Gaeltachta

   

  Curtha in Airde: 22 Lúnasa

  Cur síos ar an bpost: An bhfuil spéis agat sa drámaíocht? Tá teagascóirí drámaíochta ag teastáil ó Thuismitheoirí na Gaeltachta le ceardlanna aonuaire a chur ar siúl.

  Tuilleadh eolais: Tuismitheoirí na Gaeltachta

 • Cúntóir Naíonra - Naíonra Iognaid

   

  Curtha in Airde: 8 Lúnasa

  Cur síos ar an bpost: Cúntóir Naíonra ag teastáil cúig lá sa tseachtain i Naíonra Iognáid, cathair na Gaillimhe. FETAC leibhéal 6 agus cumas maith Gaeilge riachtanach. Taithí ag obair i naíonra ina buntáiste.

  Tuilleadh eolais: Glaoch a chur ar Gwen ag 087 2024289

 • Múinteoirí & Ceartaitheoirí - Gaelchultúr

  Curtha in Airde: 16 Iúil

  Cur síos ar an bpost: Tá painéal páirtaimseartha múinteoirí agus ceartaitheoirí ag Gaelchultúr agus bímid ag féachaint i gcónaí le cur leis an bpainéal sin. Má thagann aon obair mhúinteoireachta/cheartúcháin chun cinn a mheasaimid a bheadh oiriúnach duit, rachaimid i dteagmháil leat chun agallamh a shocrú.

  Tuilleadh eolais: Gaelchultúr

 • Ceannaire Ógra - Feachtas (Mórcheantar Bhaile Átha Cliath)

  Curtha in Airde: 3 Iúil

  Cur síos ar an bpost: Mar cheannaire ógra, beidh tú freagrach as cabhrú leis an gclub óige a reáchtáil. Cuireann ceannairí áit shábháilte, shóisialta ar fáil do na daoine óga inar féidir leo scíth a ligean agus spraoi a dhéanamh. Beidh páirt lárnach ag na daoine óga féin i reáchtáil an chlub ach beidh na ceannairí ann mar thacaíocht thábhachtach chun imeachtaí an chlub a éascú.

  Is deis iontach é do cheannairí bualadh le daoine nua agus scileanna nua a fhoghlaim. Gheobhaidh tú taithí den scoth ar an obair don aos óg agus beidh tú ag cur le féinmhuinín agus le forbairt phearsanta daoine óga i do cheantar. Gheobhaidh tú traenáil sa gharchabhair agus sa chúram leanaí, maraon le traenáil eile.

  Tuilleadh eolais: Feachtas

 • Láithreoirí & Tuairisceoirí Deonacha - Raidió na Life

  Curtha in Airde: 23 Bealtaine

  Cur síos ar an bpost: Tá folúntais sa stáisiún do láithreoirí & tuairisceoirí deonacha ar chláir éagsúla i rith an tsamhraidh. Bain triail as rud éigin nua, agus as an stiúideonua atá againn ar Shráid Amiens! Beidh oiliúint ar fáil, déan teagmháil linn!

  Tuilleadh eolais: Raidió na Life

 •  

  Vacancies for teachers available below and also at educationposts.ie anseo 

How to advertise a job vacancy

 • You can put a job advertisement on this page free of charge, through contacting us by email peig@cnag.ie
 • We have no problem advertising the job vacancy both her and through our various social media pages, so that employers may receive as much advertisement as possible.
 • We recommend that the job description comes in PDF format, or that a link to a website containing the information be provided.
 • Make sure a deadline date is also given.

How to get an Irish language job.

 • Foras na Gaeilge and GradIreland have published a comprehensive handbook titled "Do Ghairm le Gaeilge". Learn how to put a CV together in Irish or read about the various job opportunities available in which having the Irish language is an advantage. You can find that here.

We welcome any member of the public to send us information on Irish language job vacancies that we should know about.