The Irish language information hub:
News, events, job vacancies & more

Labhair Foireann PEIG.ie le Maitiú le déanaí faoina thaithí i saol gairmiúil na Gaeilge mar eagarthóir ar an iris idirlín NÓS.ie.


Cad is ainm duit? 

Maitiú Ó Coimín

Cén earnáil ina bhfuil tú ag obair?

Is mise eagarthóir na hirise cultúir NÓS.ie

Cad a bhí mar spreagadh duit dul ag obair leis an nGaeilge?

Oibrím i nGaeilge mar bhainim leis an bpobal Gaeilge agus feictear dom go bhfuil sé tábhachtach na scéalta atá ag an bpobal sin a fhoilsiú.

Cad é an cúlra oideachais atá agat? An raibh baint ag an nGaeilge leis?

Fuair mé mo chuid scolaíochta i mBéarla ach bhí an cúrsa ollscoile san iriseoireacht i nGaeilge in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath. Tá cúrsaí éagsúla sa gcruinnscríobh déanta agam i gcaitheamh na mblianta freisin.

Cad é an rud is mó a thaitníonn leat faoi do phost?

Is maith liom go gcasaim le go leor daoine éagsúla ar fud na hÉireann agus go gcloisim na scéalta aisteacha iontacha atá acu.

An mbíonn an Ghaeilge in úsáid agat lasmuigh den obair? Céard iad na deiseanna atá ann?

Labhraím an Ghaeilge chuile lá le cairde agus gaolta. Bhog mé go Baile Átha Cliath ag tús na bliana seo agus tá i bhfad níos lú deiseanna Gaeilge a labhairt go leanúnach rialta anseo ná mar a bhí mé ag cur fúm i gConamara ach mar sin féin bíonn imeachtaí maithe ar bun ar fud na cathrach ag ar féidir an Ghaeilge a labhairt. Labhraím chuile lá í ar na meáin shóisialta freisin.

Cad iad na príomhdhualgais a bhíonn agat?

Ábhar a choimisiúnú agus a roghnú do NÓS, eagarthóireacht a dhéanamh ar ailt, agus an suíomh idirlín a riaradh.

Cad a mholfá do dhaoine a bhfuil suim acu a bheith ag obair leis an nGaeilge?

Más spéis leat an tseodóireacht, gabh leis an ngaibhneacht agus labhair Gaeilge i do cheardlann, más maith leat an aisteoireacht, glac páirt i ndrámaí Gaeilge, más fút a bheith i do spásaire, déan chuile iarracht a chinntiú gurb í an Ghaeilge an chéad teanga a labhrófar ar Mhars.

An bhfuil spéis agat cúrsa iarchéime a dhéanamh trí mheán na Gaeilge? Seo daoibh ár rogha de na cúrsaí is oiriúnaí do shaol an lae inniu.

Ard Dioplóma i Léiriú Teilifíse & na Meáin Dhigiteacha

Cuireann Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge (WIT) an cúrsa seo ar fáil i gcomhpháirt le hÚdarás na Gaeltachta agus an comhlacht léiriúcháin mór le rá Nemeton TV. Tá taithí na mblianta ag Nemeton ag plé leis na stáisiúin theilifíse is mó in Éirinn: RTÉ, TG4, BBC agus Sky Sports ina measc. Cé go bhfuil an Nemeton iad féin dírithe ar chúrsaí spóirt, tá an cúrsa seo oiriúnach d’éinne a bhfuil suim acu obair a dhéanamh taobh thiar den cheamara.

Dírítear ar chúrsaí léiriúcháin, eagarthóireachta, margaíochta agus cumarsáide, mar aon leis na scileanna teicniúla atá ag teastáil; fuaim agus soilsiú cuir i gcás. Cúrsa iontach é seo a chuirfidh go mór le do scileanna praiticiúla agus teoiriciúla araon. Lean cuntas an chúrsa ar Facebook anseo nó léigh níos mó faoi anseo.

M.A san Aistriúchán Gaeilge, san Ateangaireacht agus i Scileanna Gairmiúla Teanga

Ollscoil Uladh ag glacadh le hiarratais i láthair na huaire don chúrsa seo atá dírithe ar mhic léinn a ullmhú le dul ag obair san Aontas Eorpach. Leagtar béim faoi leith ar ghnéithe áirithe leis an ullmhúchán seo a éascú le modúil ar an aistriúchán ríomhchuidithe, ar an aistriúchán ginearálta agus ar fhoclóireacht, eagarthóireacht agus tearmaíocht.

Cuirtear an cúrsa seo ar fáil ar bhonn páirtaimseartha nó lánaimseartha, agus tá tráchtas le scríobh sa teárma deireanach. Moltar an cúrsa seo dóibh siúd a a bhfuil spéis acu a bheith ag obair in earnáil an aistriúcháin ar an Mór-roinn nó in Éirinn. Tá an cúrsa seo lonnaithe ar champas Magee d’Ollscoil Uladh i nDoire. Léigh níos mó faoi i nGaeilge anseo nó i mBéarla anseo.

M.A/Dioplóma Iarchéime - Cleachtas Gairmiúil sna Meáin

Cúrsa spéisiúil is ea seo a chuirtear ar fáil ag Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh i gcomhpháirt le RTÉ. Éiríonn leis cur chuige uathúil a sholáthar mar gheall ar an gcomhobair dhlúth a dhéantar le RTÉ. De réir chur síos an chúrsa tá 'deis tréimhsí suntasacha a chaitheamh ar láithreacha oibre RTÉ le linn an chláir, ní mar ghnáth-intéirneach, ach mar mhac léinn a bheidh faoi stiúir acadúil leanúnach.’

Cuirtear béim mhór ar na scileanna praiticiúla atá le foghlaim faoi cheird na hiriseoirachta, na craoltóireachta agus na scríbhneoireachta. Bítear ag obair in áiteanna éagsúla, idir Bhaile na hAbhann agus Dhomhnach Broc, agus tá deis ann freastal ar imeachtaí agus ócáidí thar ceann an chraoltóra náisiúnta freisin. Léigh níos mó faoi anseo.

Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán agus san Eagarthóireacht

Cuireann Ollscoil Mhá Nuad an cúrsa seo ar fáil go iomlán ar líne le díriú ar dhaoine a bhfuil spéis acu obair le hInistitúdí an Aontais Eorpaigh amach anseo. Ar nós cúrsaí eile ar an liosta seo, cuirtear béim ar na gnéithe den teanga atá riachtanach don Aontas Eorpach: scileanna teanga, aistriúcháin agus eagarthóireachta mar aon le cinn eile nach iad.

Tá solúbthacht leis toisc gur féidir tabhairt faoi ó áit ar bith ar domhan má tá tú ag taisteal nó ar an mbóthar le do chuid oibre. Cé go mbeidh roinnt den obair le déanamh as do stuaim fhéin, cuirtear tacaíochtaí agus comhairle ar fáil ar bhonn leanúnach cé nach bhfuil aon ‘uaireanta teagmhála’ i gceist. Léigh níos mó faoi anseo.

MSc i nGnó agus i dTeicneolaíocht an Eolais

Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath chun tosaigh i gcás na gcúrsaí Gaeilge a bhaineann leis an saol nua-aimseartha. Níl aon chúrsa eile sa tír a bhíonn ag plé leis an nGaeilge agus leis an teicneolaíocht le chéile i láthair na huaire seachas an cúrsa seo.

Dírítear an staidéar ar an gcúrsa seo ar an ngnó agus ar an teicneolaíocht, agus múintear scileanna agus modhanna luachmhara faoi conas anailís theicniúil a dhéanamh agus fadhbanna teicneolaíochta a réiteach go héifeachtach. Cúrsa é atá dírithe ar an mác léinn agus de réir an chur síos tá 'deis agat taighde a dhéanamh agus saineolas a fháil trí obair a dhéanamh ar thionscadail shuimiúla a bhaineann le do chúlra agus le do spéiseanna féin.’ Léigh níos mó faoi 
anseo.

M.A Scríobh & Cumarsáid na Gaeilge

Cuireann Coláiste Ollscoile Baile Átha Cliath an cúrsa seo ar fáil do dhaoine a bhfuil spéis acu a bheith ag obair leis an nGaeilge ina saol gairmiúil. Cúrsa leathan atá ann a bhfuil an-chuid roghanna éagsúla ag baint leis. Is féidir modúil a roghnú ar na meáin chumarsáide, ar an aistriúchán, ar an ateangaireacht nó ar réimse fhairsing eile, ó chúrsaí athbheochan na Gaeilge go staidéar ar na c
anúintí na teanga.

Rud uathúil eile faoin gcúrsa ná gur féidir tráchtas nó tréimhse taithí oibre a dhéanamh i rith théarma an tsamhraidh. Deis mhaith í seo taithí phraicticiúil a fháil agus foghlaim faoi shuíomh oibre lán-Ghaeilge sula bhfágann tú an cúrsa go foirmeálta. Léigh níos mó faoi anseo.

Cúrsaí luachmhara eile atá ar fáil:

Cuireann Coláiste na hOllscoile Corcaigh (UCC) rogha cúrsaí iarchéime leis an nGaeilge ar fáil. Idir M.A sa Ghaeilge agus i nDlí na hEorpa agus M.A i Léann an Aistriúcháin, déanann siad freastal ar dhaoine a bhfuil spéis acu aghaidh a thabhairt ar an Mor-Roinn. Cuireann siad cúrsa spéisiúil eile ar fáil sa Litríocht Ghaelach ar leibhéal máistreachta a mhúintear go hiomlán ar líne chomh maith.

Tá Ard–Dioplómaí a mhúintear trí mheán na Gaeilge á gcur ar fáil ag Óstaí an Rí i mBaile Átha Cliath a bhíonn ag díriú ar chúrsaí dlí agus aistriúcháin. Cuirtear cúrsa ar an Dlítheangeolaíocht agus ar an Aistriúchán Dlíthiúil ar fáil mar aon le cúrsa ar Dhlí–Chleachtadh trí Ghaeilge.

Cuireann Gaelchultúr, comhlacht atá lonnaithe i gcroílár Bhaile Átha Cliath Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán ar fáil chomh maith.

Cé a bhíonn ag earcú an méid is mó daoine le Gaeilge? Aimsigh gach eolas ag an nasc seo.

Seo daoibh rogha PEIG.ie de na haipeanna Gaeilge is fearr linn. Caith súil ar an liosta thíos. An bhfuil dearmad déanta againn ar aon cheann a bhíonn in úsáid agat?

Tá iliomad aipeanna amuigh ansin i láthair na huaire atá dírithe ar sholáthar raidió ar an bhfón póca. Éiríonn leis an Seinnteoir Raidió a leithéid a dhéanamh trí mheán na Gaeilge. Aip easca le húsáid atá inti leis an gcomhéadan úsáideora ar fad as Gaeilge.

Tá an-chuid gnéithe áisiúla eile chomh maith: is féidir aláram raidió a chur ar siúl tríd an aip, is féidir na stáisiúin is fearr leat a chur le do cheanáin agus is féidir éist siar le cláracha atá críochnaithe cheana féin. Má bhíonn tú ag éisteacht leis an raidió ar d’fhón póca, b’fhiú duit íoslódáil a dhéanamh ar An Seanntóir Raidió. Tá sé ar fáil ar an Appstore agus ón Playstore chomh maith.

 

Tá an suíomh Foclóir.ie forbartha ag Foras na Gaeilge le blianta beaga anuas agus is í aidhm an ardáin nó Foclóir Béárla-Gaeilge ar ardchaighdeán a chur ar fáil. Faoi láthair tá os cionn 10 milliún iontráil san fhoclóir agus táthar ag cur níos mó leis ar bhonn leanúnach. Ag Oireachtas na Gaeilge 2017 seoladh aip nua Foclóir.ie, atá ar fáil ar an Appstore agus ón Playstore.

Tá an aip ar fáil saor in aisce mar chuid de Bhliain na Gaeilge agus tugann sí deis duit rochtain a fháil ar bhunachar na bhfocal nuair nach bhfuil nasc idirlín agat, agus is féidir réalt a chur leis na focail a bhfuil dúil agat iontu. Má tá tú le haon aip Ghaeilge a íoslódáil, bíodh aip Foclóir.ie í.

 

Is aip/feidhmchlár thar a bheith luachmhar í Gaelspell. Faraor, níl chuile fheidhmchlár scríbhneoireachta ar fáil le foclóir Gaeilge nó le seiceálaí gramadaí. Cruthaíodh Gaelspell go díreach le dul i ngleic leis an bhfadhb sin!

Is aip í seo don ríomhaire in áit an ghutháin ach molaimid í fós má bhíonn tú ag scríobh an-chuid as Gaeilge nó ag baint go leor úsáid as Microsoft Word. Tá sé ar fáil do ríomhairí Apple agus Microsoft. Ar an suíomh Cruinneog.com, tá teacht ar aipeanna eile cosúil le Gaelspell a dhíríonn ar ghramadach na Gaeilge amháin.

 

Is soláthróir nuachta agus ábhar eile Gaeilge ar líne é Tuairisc.ie. Tá teacht air ar shuíomh idirlín agus chomh maith leis sin is féidir é a fháil i bhfoirm aipe.

Bíonn an aip suas chun dáta leis na hailt nuachta is déanaí agus tá sé formádaithe i bhfoirm dheas shimplí agus éasca le leanúint. Chomh maith leis sin, tá áiseanna ann d’fhoghlaimeoirí - idir shraithphictiúir, léamhthuiscintí, fhilíocht, phrós, agus eile mar aon le rannóg ghrinn/aoire. Tá aip Tuairisc.ie ar fáil ar an Appstore agus ar an Playstore.

 

Is sraith d’aipeanna dírithe ar pháistí óga é Cúla Caint le cuidiú leo i dtaobh foghraíochta agus stór focal na Gaeilge. Tá siad bainteach leis an gclár do pháistí Cúla 4 atá le feiceáil i rith an lae ar TG4.

Baintear úsáid as cartúin, pictiúir dheasa agus réimse leathan dathanna le súil an pháiste a mhealladh. Tá an aip dheas shimplí le húsáid agus molaimid go mór é mar áis fhoghlamtha fhónta. Tá 3 aip sa sraith faoi láthair mar aon le roinnt aipeanna eile do pháistí atá forbartha ag TG4. Aipeanna riachtanacha iad sraith Cúla Caint do thuismitheoirí atá ag tógáil a bpáistí trí Ghaeilge. Tá siad ar fáil saor in aisce ón Appstore agus ón Playstore.

Aipeanna luachmhara eile:

PEIG.ieNá dearmad bhfuil aip againn freisin. Is féidir na scéalta nuachta, eolas faoi na folúntais is déanaí, agus eolas faoi imeachtaí Bhliain na Gaeilge ag tarlú i do cheantar a fháil saor in aisce ar an App Store le Apple agus ar an Play Store le Android.


TeanglannTá na dearthóirí céanna taobh thiar den aip seo is atá den aip Focloir.ie. Tá teacht ar na foclóirí éagsúla mór le rá ar an aip - idir Fhoclóir Uí Dhónaill agus Fhoclóir De Bhaldraithe, mar aon le foclóir Gaeilge-Gaeilge agus bunachar foghraíochta! Tá Teanglann ar fáil ar an Appstore agus ar an Playstore.