The Irish language information hub:
News, events, job vacancies & more

On November 09, 2017
Posted by Dónal
Categories: CLASSES

Meánrang Comhrá Gaeilge - Cluain Eois

Meánrang Comhrá Gaeilge

Óstán Chreighton Chluain Eois - The Creighton Hotel Clones

Déardaoin Cluain Eois 18:30

Tuilleadh eolais ar fáil ó: feargal@mlg.ie

Featured Events