The Irish language information hub:
News, events, job vacancies & more

On October 16, 2017
At
Posted by Dónal
Categories: CONVERSATION CIRCLES

Caifé Cultúir an Iúir

Caifé Cultúir an Iúir: Iarsmalann an Iúir agus Mhúrn, Caisleán Bagenal, Sráid an Chaisleáin, An tIúr, Co. an Dúin

9 Deireadh Fómhair, 13 Samhain, 4 Nollaig 2017 ag 1.00pm

 

Caifé Cultúir an Iúir

Is é an aidhm atá le Caifé Cultúir an Iúir ná deis a thabhairt dóibh siúd a bhfuil spéis ar leith acu i gcúrsaí cultúrtha agus ealaíona teacht le chéile ar bhonn rialta.

 

Cén bhrí atá ag “cultúr” duit?

An bhfuil cúrsaí cultúrtha agus ealaíona lárnach i do shaol?

An ealaíontóir, scríbhneoir, file, amhránaí, scéalaí thú?

 

Deis iontach a bheidh ann don phobal na féidearthachtaí do na healaíona san Iúr agus sna ceantair máguaird a phlé agus tuairimí, smaointe agus saineolas á malartú i dtimpeallacht thaitneamhach agus chairdiúil i gcomhluadar na nGael.

Tá súil ag an Oireachtas go gcothófar cairdeas, craic agus comhoibriú i measc na rannpháirtithe ag Caifé Cultúir an Iúir!

Glac briseadh ag am lóin agus bí linn ag an sraith dátaí den “Caifé Cultúir” a bheidh á reáchtáil ag an Oireachtas i gcomhar le Comhairle Ceantair an Iúir, Mhúrn agus an Dúin.

Teagmhálaí: Laura Rawdon, Oifigeach Gréasán, An tOireachtas | laura@antoireachtas.ie

Tuilleadh eolais ar fáil ó: ursula.mhicantsaoir@nmandd.org