The Irish language information hub:
News, events, job vacancies & more

On October 05, 2017
At
Posted by Dónal
Categories: EVENTS

Comhdháil faoi dheiseanna fostaíochta le Cúirt Bhreithiúnais an AE

Dáta don Dialann

Déardaoin an 5 Deireadh Fómhair 2017 ag 6pm seolfaidh

An Príomhbhreitheamh an tOnórach Frank Clarke

 

Comhdháil faoi dheiseanna fostaíochta den scoth le Cúirt Bhreithiúnais an AE do dhlíodóirí agus do chéimithe dlí a bhfuil Gaeilge acu.

Is é Thierry Lefѐrve, Ard-Stiúrthóir an Aistriúchán .i. Ceann aonad na nDlítheangeolaithe, a beidh mar phríomhchainteoir.

Bí linn sa Halla Mór in Óstaí an Rí, Sráid Henrietta, Baile Átha Cliath 1

 

Tuilleadh eolais ar fáil ó: Daithi.MacCarthaigh@kingsinns.ie

Featured Events