The Irish language information hub:
News, events, job vacancies & more

On October 28, 2017
Categories: EVENTS

Féile na bPúcaí

Féile ina ngléastar i mbréag éide agus ina mbuailtear bobana ar a chéile, tóraíocht taisce, céilí, ceolchoirm.

Tuilleadh eolais ar fáil ó: halloweenaranislands@gmail.com 

Téigh chuig leathanach Facebook an imeachta anseo

Featured Events