The Irish language information hub:
News, events, job vacancies & more
From September 26, 2017 19:00 until November 30, 2017 21:00
Posted by Guest

Ranganna Gaeilge | Aonad na Gaeilge, Ollscoil Luimnigh

Cuirfear tús le sraith de ranganna Gaeilge i Meán Fómhair 2017. Tionólfar ranganna ar an gcampas tráthnóna amháin sa tseachtain ar feadh dhá uair a chloig. Fad na gcúrsaí ná 10 seachtaine agus an costas ná €125. Iad seo na leibhéil a bheidh ar fáil: • Glantosaitheoirí: Beidh an leibhéal seo oiriúnach do dhaoine nach ndearna staidéar ar an nGaeilge riamh, daoine a rugadh thar lear, mar shampla, nó daoine a bhfuair díolúine ón nGaeilge ar scoil. Ag tosú Dé Máirt 26ú Meán Fómhair @ 19.00-21.00 • Bunrang: Oiriúnach do dhaoine a bhfuil an Ghaeilge acu ón scoil ach a bhraitheann nár thóg siad na bunstruchtúir leo. Beidh deis ag rannpháirtithe filleadh ar nathanna agus ar struchtúir bhunúsacha sa chúrsa seo. Ag tosú Dé Máirt 26ú Meán Fómhair @ 19.00-21.00 • Meánrang: Oiriúnach do dhaoine a raibh caighdeán maith Gaeilge acu ar scoil. Seans maith go mbeidh rannpháirtithe as cleachtadh ach beidh dúshlán á lorg acu chomh maith. Ag tosú Déardaoin 28ú Meán Fómhair 2017 @ 19.00-21.00 Clárúchán: Cuir glaoch ar Jillian 061 234 754 nó cuir ríomhphost chuig jillian.nimhaille@ul.ie

Featured Events