The Irish language information hub:
News, events, job vacancies & more

On October 28, 2017
Categories: CONVERSATION CIRCLES

Maidin Caife- Cill Mhor

ciorcal comhrá Cill Mhor

áit- Costa Caife, Ionad Siopadóireachta an Taoibh Thuaidh, Bóthar Oscar Traynor, BÁC 13

am-11am

fáilte romhat!

Featured Events