The Irish language information hub:
News, events, job vacancies & more

 
Labhair Foireann PEIG.ie le Nigel ar na mallaibh faoina ról ag obair in eagraíocht Ghaeilge agus faoin méid a bhí mar spreagadh dó gairm bheatha leis an teanga a roghnú i ndiaidh dó a chuid oideachais a chríochnú.


Cad is ainm duit?

Nigel Govan

Cén earnáil ina bhfuil tú ag obair?

Oibrím in earnáil na Gaeilge faoi láthair, leis an gcomhlacht Gael Linn.

Cad a bhí mar spreagadh duit dul ag obair leis an nGaeilge?

I ndiaidh dom céim a bhaint amach, ní raibh mé go hiomlán cinnte céard a bhí uaim. Thuig mé ag an tráth sin gur mhaith liom cur le stádas na Gaeilge in Éirinn nó ar an gcoigríoch. Ach an rud ba mhó a chuir i dtreo earnáil na Gaeilge mé ná an tréimhse a chaitheamh thall sa Bhruiséil i mbun tréimhse oiliúna.

Le linn na tréimhse sin, chonaic mé cé chomh bródúil is a bhí gach aon duine a bhí ag obair liom, ní hamháin in Aonad na Gaeilge ach in aonaid éagsúla as a gcultúir féin. I ndiaidh dom filleadh abhaile, ní raibh spéis dá laghad agam cur isteach ar aon phost nach raibh bainteach leis an nGaeilge. D'fhéadfá a rá go gcabhraíonn tréimhse sáite i gcultúr eile le tábhacht agus luach do chultúir féin a thuiscint.

Cad é an cúlra oideachais atá agat? An raibh baint ag an nGaeilge leis?

Bhí baint láidir ag an nGaeilge le m'oideachas go háirithe i ndiaidh na meánscoile. Rinne mé bunchéim i nGaeilge agus Spáinnis i gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath. I ndiaidh na bunchéime, rinne mé máistreacht san áit chéanna dírithe ar an aistriúchán mar aon le gnéithe eile a bhaineann leis an nGaeilge. Tar éis na máistreachta, chaith mé seal in Óstaí an Rí chun an tArd-Dioplóma san aistriúchán dlíthiúil a bhaint amach agus faoi láthair tá cúrsa ar siúl agam in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath le bheith cáilithe mar theagascóir corpacmhainne agus traenálaí pearsanta.

Cad é an rud is mó a thaitníonn leat faoi do phost?

An éagsúlacht agus an spreagadh pearsanta a fhaighim uaidh.

An mbíonn an Ghaeilge in úsáid agat lasmuigh den obair? Céard iad na deiseanna atá ann?

Bíonn, labhraím Gaeilge i measc cairde ón ollscoil nuair a bhuailim leo ach tá clubanna is foirne éagsúla timpeall Átha Cliath lenar féidir Gaeilge a labhairt.

Cad iad na príomhdhualgais a bhíonn agat?

Bím freagracht as suíomh Gael Linn faoi láthair agus na meáin shóisialta a bhíonn in úsáid againn. Uaireanta, bím ar an mbóthar ag bualadh isteach chuig scoileanna nó ag freastal ar chomórtais agus rudaí éagsúla.

Cad a mholfá do dhaoine a bhfuil suim acu a bheith ag obair leis an nGaeilge?

Má tá sibh ar an ollscoil, mholfainn páirt a ghlacadh in imeachtaí atá eagraithe ag na cumainn ghaelacha, bhuailfeá le daoine éagsúla ann agus chloisfeá faoi poist éagsúla a mbeadh baint acu leis an nGaeilge. Mura bhfuil sibh ar an ollscoil nó mura bhfuil spéis agaibh freastal ar an ollscoil, mholfainn bualadh isteach chuig grúpa nó club áitiúil a bhíonn ag plé leis an nGaeilge i do cheantar, mura bhfuil a leithéid ann, mholfainn ceann a chruthú. Ná bíodh faitíos oraibh post nua le Gaeilge nach bhfuil ann faoi láthair a chruthú. Smaoinígí ar rudaí a bheadh taitneamhach is tairbhiúil le cur ar fáil don phobal.

Seo thíos 5 bhealach le do chuid airgid a chaitheamh ar mhaithe le gnólachtaí agus seirbhísí Gaelacha a chur chun cinn. Liosta gairid é seo a thugann cúpla sampla daoibh. Más maith leat teacht ar níos mó gnóthaí le Gaeilge, tá eolaire gnó curtha le chéile ag PEIG.ie.

Is féidir cuairt a thabhairt air má théann tú go Eolaire.PEIG.ie.

Tá réimse leathan d’ábhar le feiceáil agus tú sa Cheardlann ar an Spidéal. Ón bhfíodóireacht go hábhair déanta as gloine nó cloch go píosaí áille ealaíne eile. Tá an-chuid ar fáil atá lámhdéanta agus foirfe mar chuimhneachán ar do thuras go Conamara. Oscailte in 1984 ag teacht ó smaoineamh bhí ag fear darb ainm Jesús Modia agus le tacaíocht ó Údarás na Gaeltachta, chuaigh an Cheardlann ó neart go neart thar na blianta, le daoine a bhfuil ceirdeanna éagsúla acu ag teacht agus ag cur léi.

D’fhéadfá roinnt mhaith ama a chaitheamh ag breathnú ar an méid áilleagán éagsúla atá ar fáil. Agus tú i mbun siopadóireachta ann, d’fhéadfá stopadh sa bhialann lonnaithe sa dhúiche ar chúl. Más cúpán tae atá uait nó béile ceart, bí cinnte go bhfuil sé ar fáil ar ardchaighdeán ón mBuilín Blasta.

Is féidir níos mó a fhoghlaim faoin gCeardlann anseo.

An Fáinne. Comhartha na Gaeilge. Léirítear an bród atá againn sa teanga agus an Fáinne á chaitheamh againn. Tráth bhíodh ort scrúdú a dhéanamh le cead a fháil an Fáinne a chaitheamh; le léiriú go raibh 'líofacht' agat sa Ghaeilge. Tháinig deireadh leis an gcur chuige seo i bhfad ó shin áfach.

Is féidir anois an Fáinne a cheannach ó dhíoltóirí éagsúla timpeall na tíre agus ní hé nach bhfuil cead é a cheannach muna bhfuil ardchumas Gaeilge agat. Caith an Fáinne mar shiombal bróid, le léiriú go bhfuil tú sásta an Ghaeilge a labhairt ó lá go lá - san obair, ar scoil, i ngach gné den saol.

Is féidir an Fáinne a cheannach ó áiteanna éagsúla - An Siopa leabhar, ar líne, nó sa siopa é féin ar Shráid Fhearchair, Baile Átha Cliath. Is féidir é a cheannach ó Gael Linn, arís ar líne nó díreach óna n-oifigigh ar shráid an Dáma, Baile Átha Cliath. Díolann an Ceathrú Póilí i gCultúrlann McAdam Ó Fiaich ar Bhóthar na bhFál, Béal Féirste an fáinne chomh maith mar aon leis an suíomh idirlín Údar.ie.

Ar mhaith leat bronntannas deas Gaelach a cheannach d’ócáid mhór ar na bacáin? Más ea, ná téigh níos faide ná Criostal na Rinne, an comhlacht ceirde is fearr in Éirinn ag cruthú criostal lámh-déanta ar ardchaighdeán. Ba é Éaomann Ó Turraoin a thosaigh an comhlacht, máistircheardaí agus dearthóir tar éis dó Criostal Phort Láirge a fhágáil. Sa lá atá inniu ann, tá taithí de 45 bliain caite aige i mbun a cheirde.

Lonnaithe i nGaeltacht na Rinne, baineann Éaomann úsáid as modhanna traidisiúnta agus comhaimseartha le scoth an chriostail a dhéanamh. Is féidir breathnú ar shuíomh Chriostal na Rinne anseo.

Más duine mór spóirt thú, go háirithe má bhíonn tú i mbun iománaíochta nó camógaíochta, tuigeann tú an cráigh a bhaineann le camán a bhriseadh. Bristear ceann i ndiaidh cinn uaireanta.

Seo daoibh Seosamh Breathnach Hurleys, déantóir camán ar ardchaighdeán lonnaithe i nGlas Naíon, Baile Átha Cliath. Cuirtear na seirbhísí uilig ar fáil trí Ghaeilge más fearr leis an gcustaiméir. Is féidir ceardlanna a eagrú leis chomh maith, más spéis leat do chamán féin a dhéanamh, mar aon le chuile chuid eile den ghnó a dhéanamh trí mheán na Gaeilge. Breathnaigh ar a leathanach Facebook ag an nasc seo.

Is mór an méid cainte atá le cloisteáil na laethanta seo faoi chúrsaí féinaire agus áille. Tá Rí na Mara, atá lonnaithe ar an Spidéal tar éis an treocht a aithint lena raon cosmaidí feamainne. Ceannaíonn siad feamainn ar ardchaighdeán ó ghearrthóirí áitiúla i gConamara a bhíonn ag baint úsáid as modhanna traidisiúnta inbhuanaithe leis an bhfeamainn a shábháil.

D’éirigh leo conradh luachmhar a fháil leis an ollmhargadh Gearmánach ALDI agus bíonn a dtáirgí le ceannach ó dhíoltóirí faoi leith eile. Is leathan an réimse táirgí atá acu, ó uachtar súile go lóis choirp mar aon le roinnt roghanna spéisiúla eile. Déanann siad ciseáin dheasa chomh maith a bheadh foirfe mar bhronntanas nó féirín. Is féidir scéal Rí na Mara a léamh as Gaeilge anseo, nó is féidir a dtáirgí uilig a fheiceáil anseo.

 

Dhá chomhlacht Gaelacha eile:

Dungarvan Brewing Company / Grúdlann na nDéise

Nach mór an borradh atá tagtha ar thionscadal na beorach le blianta beaga anuas? I gcás na mbeoracha ceirde go háirithe, tá fás as cuimse tagtha ar a n-éileamh go hidirnáisiúnta. Is comhlacht é Grúdlann na nDéise ar éirigh leo sciar suntasach den mhargadh sin a fháil. Tá 13 beoir agus leann éagsúla grúdaithe acu a bhfuil an-éagsúlacht bhlais agus stíle ag baint leo. Déantar na táirgí uilig i nDún Garbhán agus is féidir iad a cheannach i 25 contae in Éirinn agus thar lear sa Fhrainc agus san Iodáil. Téigh go suíomh na grúdlainne anseo.

Drioglann Loch Measc

Ní chóir a bheith ag labhairt faoin mbeoir cheirde gan a bheith ag labhairt ar na biotáillí ceirde chomh maith. Is dream iad Drioglann Loch Measc a dhéanann a fuisce, vodca agus jin féin atá lonnaithe i nGaeltacht Thuar Mhic Éadaigh i gcontae Mhaigh Eo. Más spéis leat is féidir baraille iomlán fuisce a cheannach uathu chomh maith. Nach mbeadh blaisín de d'fhuisce fhéin go deas ar na laethanta fuara geimhridh? Téigh chuig suíomh na drioglainne
anseo.

 

 

Déan taighde ar an gcomhlacht

An eagraíocht Ghaeilge iad? An comhlacht idirnáisiúnta iad? An bhfuil baint acu leis an Aontas Eorpach? Ba chóir duit i gcónaí an-chuid taighde a dhéanamh ar an eagraíocht nó comhlacht atá ag tairiscint an agallaimh duit. Is ceist í a chuirtear go minic in agallaimh ‘Cad a cheapann tú faoin obair atá idir lámha againn?’ Más féidir leat léiriú go bhfuil an-tuiscint agus cur amach agat ar an eagras atá i gceist, rachaidh sé sin i bhfeidhm ar na hagallóirí. Is fiú am a chur ar fáil duit féin ar mhaithe le léitheoireacht a dhéanamh ar stair an eagrais mar aon lena staid sa lá atá inniu ann.

Déan anailís ar an bpost

Is fiú go mór díriú isteach ar céard é go díreach a bhaineann leis an bpost atá i gceist. Léigh tríd na riachtanais atá le feiceáil ar an bhfógra: cad iad na scileanna oiriúnacha atá agat atá luaite air? An bhfuil gné den phost a bhfuil saineolas agat inti? An bhfuil baint ag aon chuid de na dualgais le ról a bhí agat roimhe seo? Is iomaí cineál anailíse gur féidir déanamh chun cinntiú go bhfuil tú réidh agus ullamh sula leagann tú cos sa seomra agallaimh. Molaimid duit nótaí a bhreacadh síos ionas go mbeidh tú in ann breathnú ar na rudaí is fearr le rá agat.

Cuir seicliosta cuimsitheach le chéile

Agus tú ag ullmhú d’agallamh, tá an-chuid gnéithe éagsúla le plé leo, idir rudaí luaite ar an liosta seo agus rudaí praiticiúla eile: an bhfuil turas fada le déanamh ar maidin an agallaimh, nó an mbeidh ort leathlá a ghlacadh ó phost eile, cuir i gcás. Beidh gach rud níos éasca agus seicliosta agat. Cuireann sé ord agus eagar ar do chuid ullmhúcháin agus ar na gnéithe eile a bhaineann leis an agallamh. Beidh faoiseamh ort nach bhfuil dearmad déanta agat ar na mionrudaí agus tugann sé an deis duit a bheith níos compordaí agus lá an agallaimh ag druidim leat.

Caith éadaí oiriúnacha

Ba chóir am a chur ar leataobh ar mhaithe le do chuid éadaí a ullmhú. Tá méid ama teoranta agat tú féin a chur i láthair do na hagallóirí agus tugann éadaí deis duit léiriú conas chomh dáiríre is atá tú faoin bpost. Bí cinnte go gcaitheann tú éadaí néata agus snasta, mar aon le héadaí a mbíonn tú ar do chompord iontu. Cinntigh go bhfuil na héadaí a bheidh á gcaitheamh agat glan agus iarnáilte agus go mbíonn cuma phroifisiúnta orthu. Má cheapann tú go bhfuil ball éadaigh áirithe píosa beag róbheag nó rómhór, b’fhearr é a sheachaint.

Smaoinigh faoi na deiseanna ardú céime

Caithfear a bheith ag smaoineamh chun cinn agus tú ag ullmhú do do chuid agallamh. An luaitear aon rud faoi dheiseanna ardú céime i sonraí fhógra an phoist? An bhfuil an chuma ar an scéal go mbeidh poist eile ar fáil san eagras nuair a thagann deireadh le do chonradh? Más maith leat gairm a bheith agat in earnáil ar leith, is fiú machnamh a dhéanamh ar na deiseanna a nochtfar duit sa todhchaí. Chomh maith leis sin bíonn ceisteanna againn uilig faoi chúrsaí airgid. Má tá tú in amhras faoin tuarastal, is fiú i gcónaí an mata a dhéanamh: an mbeidh mé in ann maireachtáil go compordach leis an méid seo airgid? Cuir do chuid taistil agus do chuid chíosa san áireamh.

Bí aireach ar an gclog agus ar do chuid cainte

Agus tú san agallamh é féin, ba chóir súil leanúnach a choimeád ar an am. Má tá cur i láthair nó tasc le déanamh agat lena linn, bí cinnte nach ritheann tú thar an méid ama atá curtha ar leataobh dó. Léiríonn sé seo an díogras atá agat agus go bhfuil tú in ann cloí le rialacha atá leagtha amach duit roimh ré. Bain úsáid as uaireadóir agus tú ag cleachtadh chun an t-am a thomhas. Is ionann an cur chuige i gcás ceisteanna a fhreagairt chomh maith; déan do dhícheall an bleadar agus an béarlagair a sheachaint do i chuid freagraí agus ná téigh ar seachrán leo. Más féidir leat freagra díreach gonta a thabhairt ar cheist atá curtha ort, léiríonn sé sin muinín agus compord do na hagallóirí agus gur féidir leat a bheith beacht agus cruinn i do chuid oibre. 

 

Tá tacaíochtaí fostaíochta curtha le chéile ag PEIG.ie dóibh siúd atá ar thóir post leis an nGaeilge.

Brúigh anseo leis na folúntais Ghaeilge is déanaí a fheiceáil nó anseo le CV samplach Gaeilge a fheiceáil

 

 

Bí réidh don aimsir a bheas ann

In Éirinn, d’fhéadfadh an ghriain a bheith ag scaoilte na gcloch nó seans an-mhaith go mbeidh sé ag stealladh báistí, ní bheadh a fhios agat ó lá go lá! Bí cinnte go bhfuil do chóta báistí agat leat mar aon le huachtar gréine! Ní haon dochar é cúpla péire bríste gearra a bheith leat chomh maith le gnathbhríste.

Is dócha go mbeidh cúpla tráthnóna á gcaitheamh agaibh cois farraige. Mar sin, bígí bhur éadaí snámha leat. Agus, ar ndóigh, ná dearmad go leor leor fo-éadaí agus stocaí a bheith agat leat, ar fhaitíos nach bhfuil córas níocháin ar fáil go rialta!

 

Tóg éadaí le feistis a chruthú

Bíonn ócáidí spraíúla éagsúla ar siúl istoíche i gColáistí Samhraidh timpeall na tíre le deireadh taitneamhach a chur leis an lá. Uaireanta, bíonn téamaí nó comórtais ag baint leis na hoícheanta seo, ina bhfuil ortsa agus do chéilte tí dul san iomaíocht leis na daltaí eile leis an bhfeisteas is fearr a chruthú agus an bua a bhaint amach do do theach!

Mar sin, tóg éadaí ildaite, suimiúla agus éagsúla leat. Molaimid péint aghaidhe a thabhairt leat chomh maith más féidir, cuireann sé go mór leis na feistis. Go n-éirí libh!

 

Peann, páipéar, mála scoile, foclóir

Maraon leis an spraoi agus craic a bheidh ann sa Ghaeltacht, beidh ort tabhairt faoi cúpla rang Gaeilge chomh maith. Ná bí buartha, ní bheidh tú cráite le cúrsaí gramadaí agus filíochta, beidh rudaí taitneamhacha ar siúl agat sa rang, ar nós cluichí foghlama nó ag tabhairt faoi amhráin éagsúla a fhoghlaim, eispéiris a chuirfidh go mór le do chuid cuimhní den am a chaith tú sa Ghaeltacht.

Ná bí fágtha i bponc más é go bhfuil ort roinnt scríbhneoireachta a dhéanamh. Molaimid peann agus páipéar a thabhairt leat, ach chomh maith leis sin bíonn foclóir póca beag go maith má tá tú sa tóir ar fhocal nua nó focal spéisiúil a bhaineann leis an méid atá idir lámha agat.

 

Má sheineann tú uirlis, tóg leat é

Is áit í an Ghaeltacht a thugann deis do dhaltaí teacht agus a gcuid cruthaitheachta a thaispeáint do dhaoine eile. Cuirtear fáilte mhór roimh dhaoine uirlisí ceoil a thabhairt leo agus mar sin má tá tú in ann ceann a sheinm ba chóir duit í a thabhairt leat.

An giotár, an fidil, na drumaí, an triantán: beidh fáilte rompu uilig. Is minic go gcuirtear ceolchoirm ar siúl le linn na gcúrsaí agus is deis an-mhaith é sin do thallann a léiriú. Bí cinnte go dtógann tú cás na huirlise leat freisin!

 

Airgead tirim - bíodh sé agat

Ag amanna éagsúla le linn an chúrsa tabharfar an deis duit dul chuig an siopa áitiúil nó chuig áit eile a dhíolann bia nó deochanna. Ar ndóigh beidh airgead tirim ag teastáil más maith leat aon rud a cheannach. Is deas an rud é uachtar reoite a fháil ar lá breá gréine nach é?

Molann muid suim bheag airgead a thabhairt leat díreach ar mhaithe le sneaiceanna a cheannach. Gheobhaidh tú trí bhéile in aghaidh an lae ón mBean an Tí a bheidh agat ach bíonn sé go maith sneaic nó dhó a cheannach idir na béilí sin.

 

Nodanna sa bhreis:

Tuáille - Bíodh tuáille libh - is minic go ndéantar dearmad orthu. Beidh sé riachtanach. Ag fanacht le Bean an Tí a bheidh tú, ní in óstán.

Fearais spóirt - Imrítear an-chuid spóirt ar na cúrsaí Gaeltachta, beagnach gach uile lá. Mar sin ba chóir duit an trealamh cuí a thabhairt leat: camán & clogad, liathróid peile/rugbaí, friosbaí, maide haca nó rud ar bith eile a ritheann leat. Déantar iarracht éagsúlacht spóirt a imirt agus más imreoir friosbaí iontach thú, ná caill an deis do chuid scileanna a léiriú do na daltaí eile.

 

                                                                    
Labhair Foireann PEIG.ie le Niamh O Regan le déanaí faoina ról ag plé leis na meáin shóisilata agus faoi na deiseanna atá amuigh ansin do chainteoirí Gaeilge sa tír.

Cad is ainm duit?

Niamh O Regan

Cén earnáil ina bhfuil tú ag obair?

Earnáil na meán sóisialta agus miondíolachán ar líne

Cad a bhí mar spreagadh agat dul ag obair leis an nGaeilge?

Rinne mé staidéar ar an nGaeilge do mo chéim, agus bhí fonn orm leanúint ar aghaidh á húsáid agus mé ag obair, ionas go mbeadh an deis agam fós, an Ghaeilge a labhairt gach lá agus an Ghaeilge a chur chun cinn fad is mé i mbun oibre. Tugann sé áthas dom an Ghaeilge a úsáid, mothaím níos fearr ar na laethanta a úsáidim Gaeilge. Braithim ar nós go bhfuil níos mó fuinnimh agam théis Gaeilge a labhairt.

Cad é an cúlra oideachais atá agat? An raibh baint ag an nGaeilge leis?

Chaith mé an chuid is mó de m'oideachas bunscoile thar lear, agus mar sin níor thosaigh mé ag foghlaim na Gaeilge i gceart go dtí go raibh mé naoi mbliana d'aois. Nuair a d'fhill mé, bhí múinteoir den scoth agam i mo bhunscoil, a thug uair breise de ranganna Gaeilge dom gach aon seachtain ar feadh na scoilbhliana agus faoi deireadh bhí an leibhéal céanna agam leis na daltaí eile i mo rang. Ó shin d'fhreastail mé ar mheánscoil lánghaelach agus rinne mé staidéar ar an nGaeilge mar cuid de mo chéim, i gcomhpháirt leis an bpolaitíocht.

Cad é an rud is mó a thaitníonn leat faoi do phost?

An saoirse a bhíonn agam leis; is féidir mórán feachtas a chur chun cinn thar na meáin shóisialta, agus iad a athrú go rialta, agus tá saoirse iomlán agam leis na feachtais atá fonn orm a thriail.

An mbíonn an Ghaeilge in úsáid agat lasmuigh den obair? Céard iad na deiseanna atá ann?

Bíonn. Labhraím Gaeilge le Gaeilgeoirí mo chlainne, le mo chairde ó mo chéim agus ó mo scoil. Freastalaím ó am go chéile ar an bPop Up Gaeltacht agus ar an gClub ar Shráid Fhearcair. Chomh maith leis sin bím ag léamh as Gaeilge, agus déanaim beagáinín scríbhneoireachta as Gaeilge. Déanaim mo dhícheall an leagan Gaeilge a roghnú ar shuíomhanna idirlíne agus ar an ATM chomh maith.

Cad iad na príomhdhualgais a bhíonn agat?

Bíonn orm na fógraí ar fad ar na meáin shóisialta éagsúla a chur amach, glaochanna a chur ar iarchustaiméirí, labhairt le hollscoileanna lasmuigh d'Éirinn a dhéanann ranganna as Gaeilge. Léitheoireacht agus litríocht na Gaeilge a chur chun cinn timpeall an domhain ar fad.

Cad a mholfá do dhaoine a bhfuil suim acu a bheith ag obair leis an nGaeilge?

Ná héistigí leo siúd a déarfadh nach bhfuil postanna ann; tá. Déan cleachtadh ar do chuid Gaeilge chomh minic agus is féidir. Anuas air sin bain úsáid as na deiseanna atá ann an Ghaeilge a úsáid; idir Facebook a bheith as Gaeilge, tvuíteáil as Gaeilge, déan clár raidió nó éist le podchraoladh as Gaeilge. Tá na deiseanna ann!