The Irish language information hub:
News, events, job vacancies & more
AIMSIGH IMEACHT
WHAT ?
WHERE ?
WHEN ?
X

Bliain na Gaeilge 2018

Céard í Bliain na Gaeilge?

Déanfar ceiliúradh ar an teanga trí ghníomhú ar chúig théama faoi leith le linn Bhliain na Gaeilge 2018: Athbheochan na Gaeilge le 125 bliain anuas; Cruthaíocht na Gaeilge; Beocht na Teanga; Rannpháirtíocht an Phobail; agus Luach ár nGaeltachtaí.

 • Déanfar tábhacht athbheochan na Gaeilge agus tionchar na hathbheochana sa phobal agus ar imeachtaí stairiúla le 125 bliain anuas a cheiliúradh agus a chraobhscaoileadh.

 • Tá féilire d’imeachtaí ildánacha, ealaíonta agus pobail ar fud an domhain beartaithe do 2018. Cuirfear le líon na n-imeachtaí i rith na bliana, agus tá cúpla eochairthionscadal a leanfaidh ar aghaidh i ndiaidh 2018.

 • Déanfar beocht na teanga a cheiliúradh agus méadófar úsáid, dea-íomhá, feiceálacht, úinéireacht roinnte agus normalú na Gaeilge sa phobal.

 • Spreagfar rannpháirtíocht láidir ón bpobal agus tabharfar aitheantas don obair atá idir lámha leis an nGaeilge a chur chun cinn.

 • Aithneofar luach ár nGaeltachtaí i saol na tíre, spreagfar próifíl agus mórtas a bpobail, agus tabharfar faoi na dúshláin atá rompu sa lá atá inniu ann, len iad a chosaint agus a neartú.

Amlíne
 • The beginning of the revival

  It was on 31 July 1893, in Dublin, that Dubhghlas de hÍde, Eoin Mac Néill agus their colleagues founded The Gaelic League. The aim the new organisation gave itself was to strengthen the Irish language through speaking it and using it.

  There are now more than 200 branches and a vast number of members involved with the Gaelic League all over the world, members that work hard to encourage the use of Irish in their local area. The Gaelic League are now involved with language rights advocacy, awareness campaigns; Seachtain na Gaeilge, as well as other campaigns since then.

 • Oireachtas na Gaeilge organised for the first time

  The first ever Oireachtas festival came together on Monday, 17 May 1897 in Dublin. It was held in the round rooms of the Rotunda. The motion was passed that ‘That an Oireachtas, or public assembly, on behalf of the Irish language, be held annually by the Gaelic League, at which prizes would be offered for readings, recitations, songs and dramatic sketches in Irish.’.

 • Founding of An Cumann Gaelach, Trinity

  An Cumann Gaelach was founded in Trinity College, Dublin in 1907. Its aim at the time was to study the language, literature, archaeology, art and to preserve the economy of Ireland.

 • Deoraíocht published

  A pioneering novel in the Irish language literary revival 'Deoraíocht' by Pádraic Ó Conaire was published.

 • Irish recognised as the national language in the south

  When the Constitution was enforced at the end of 1937, the Irish language was given constitutional preference for the first time in history. The state of the Irish language in the Irish Constitution is: “ARTICLE 8:1. The Irish language as the national language is the first official language.”.

 • Raidió na Gaeltachta broadcasts for the first time

  As a result of a strong national and local campaign run by the Gaeltacht Civil Rights Movement, Raidió na Gaeltachta came on air for the first time at 3pm, Easter Sunday, 2 April 1972. The station’s HQ is in Casla, Conamara, agus can be accessed worldwide.

 • Raidió na Life starts broadcasting

  Raidió na Life had its first broadcast servicing the greater Dublin area in 1993. Unlike Raidió na Gaeltachta, Raidió na Life allowed the using of songs with English lyrics in a hope to inspire and promote the Irish language in Ireland's main urban centre

 • TG4 ar an aer den chéad uair

  I 1993, mar thoradh ar bhrú ón bpobal trí fheachtas fada a lean breis is 20 bliain, bheartaigh an Rialtas stáisiún teilifíse Gaeilge nua a bhunú. Lonnaíodh Teilifís na Gaeilge, mar a tugadh air ag an am, i mBaile na hAbhann Co. na Gaillimhe, agus thosaigh an tseirbhís craolacháin ar an 31 Samhain 1996.

 • Recognition giving to Irish in The Good Friday

  The Irish language was given recognition for the first time in The Good Friday Agreement in 1998. As a result of this, Foras na Gaeilge was founded a year later.

 • The European Charter in the north

  Another status was given to Irish in 2001 under the European Charter for Regional and Minority languages.

 • Official Languages Act enacted

  On 14 July 2003, The President signed the Official Languages Acht 2003 into law in the south. This was the first time that stateservices were provided in general through Irish on legislative basis. It is the aim of the legislation to increase the amount of services available in Irish while improving the overall standard that public services provide.

 • Irish as an official EU language

  On 1 January 2007, Irish became an official EU working language. The status was achieved after a strong campaign from the community under the name “Stádas”. As a result of the new status of the language in Europe, it’s being used more frequently in Parliament agus in parts of the European Union. There are now job opportunities available now for Irish speakers.

 • Bliain na Gaeilge in 2018

  In 2018, we will be celebrating 125 of the Irish language revival through organising a concise activity and awareness program within the community. There are over 70 groups showing support already. The importance of the Irish language revival, the revival’s influence on the commmunity agus historical events will all be celebrated.

+ -

Nuacht Bhliain na Gaeilge

View All

Imeachtaí Bhliain na Gaeilge

View All