Lárphointe eolais na Gaeilge: Nuacht, imeachtaí, folúntais agus níos mó

An mbíonn tú ag scríobh as Gaeilge ar bhonn reatha? Seo daoibh acmhainní iontacha atá ar fáil go poiblí le tacú leat agus tú i mbun pinn.

Is é Corpas na Gaeilge Comhaimseartha ar Gaois.ie ceann de na hacmhainní Gaeilge is luachmhaire dá bhfuil ann ar an idirlíon. Is éard atá i gceist leis ná corpas nó bunachar alt, irisleabhar agus foinsí nuachta inchuardaithe a chuimsíonn thart ar 21.4 milliún focal.

Ó thaobh na scríbhneoireachta de is féidir frásaí ná clásail a chur isteach agus na samplaí díobh in a fheiceáil. Is iontach an áis í mas ag cóipeagarthóireacht atá tú cuir i gcás. Má tá tú in amhras faoi struchtúr clásail is féidir é a chur isteach sa bhosca cuardaigh agus feiceáil an bhfuil samplaí eile d'úsáid an fhrása ar fáil sa chorpas. Molann muid go hard é. Téigh chuige anseo.


Tá obair na gcapall curtha isteach ag foireann Fhiontar & Scoil na Gaeilge in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath le blianta beaga anuas ag cur suíomhanna foclóireachta ar ardchaighdeán ar fáil do phobal na Gaeilge.

Tá roinnt acmhainní san áireamh ar Fhoireann Teanglann.ie: draoi gramadaí, bunachar foghraíochta, mar aon le Foclóir.ie, an Foclóir Nua Béarla-Gaeilge le Foras na Gaeilge. Más í an Ghaeilge an teanga atá á scríobh agat, bí cinnte go mbaineann tú úsáid as Teanglann.ie agus a chairde agus tú i mbun pinn. Téigh chuige anseo.

 

Cuireann an mana ar leathanach baile Aistear.ie síos air fhéin mar ‘shuíomh áiseanna d’aistritheoirí, d’eagarthóirí agus do gach duine a bhíonn ag scríobh i nGaeilge.’ Suíomh é Aistear.ie atá dírithe ar chruinneas scríbhneoireachta trí chéile.

Tá roinnt cleachtaí eagarthóireachta air, mar aon le leabhar iomlán darb
 ainm Cruinneas a thugann comhairle maidir leis na bealaí is fearr le tabhairt faoi scríbhneoireacht Ghaeilge go beacht. Más maith leat feabhas a chur ar do chuid cruinnis agus cumais sa scríbhneoireacht, molann muid súil a chaitheamh ar Aistear.ie. Téigh chuige anseo.

 

Bíonn pobal na Gaeilge cráite ar bhonn minice le gramadach chasta na teanga. Cé go mbíonn cainteoirí Gaeilge róbhuartha anois agus arís faoin ngramadach, tá an-tábhacht ag baint le bheith cruinn agus beacht i do chuid scríbhneoireachta. Tiocfaidh An Gramadóir, atá lonnaithe ar shuíomh Cadhan.com, go mór i gcabhair ort.

Bíonn sé áisiúil nuair atá píosaí móra téacs curtha le chéile agat. Is féidir na píosaí sin a chur isteach sa Ghramadóir le cinntiú go bhfuil siad ceart ó thaobh na gramadaí de. Níl súil go huile is go hiomlán géar ag an nGramadóir áfach, agus ní bhíonn sé in ann botúin bheaga leis an Tuiseal Ginideach a aithint cuir i gcás. Ach fós, molann muid é mar uirlis scríbhneoireachta luachmhar don té atá ag cur peann le pár. Téigh chuige anseo.

Tá caidreamh fada ilghnéitheach ag na Gaeil leis an gCaighdeán Oifigiúil. Idir dhearfach agus dhiúltach thar na blianta, tá gnéithe éagsúla den chaighdeán tar éis tionchar mór a imirt ar fhorbairt na teanga. Tugann an Caighdeánaitheoir ar PotaFocal.com deis duit a bheith ag scríobh de réir rialacha an Chaighdeáin 2017.

Más duine thú a mbíonn deacracht agat a bheith ag cloí le rialacha an leabhair ildaite, b’fhiú duit úsáid a bhaint as an acmhainn scríbhneoireachta iontaofa seo. Go háirithe do sheanteácsanna, d’fhéadadh an Caighdeánaitheoir a bheith an-chabhrach má táthar ag streachailt leis na frásaí neamhchaighdeánacha sin a thuiscint. Téigh chuige anseo.

 • How to Enter

  1) The Bliain na Gaeilge team are looking for a creative & entertaining Instagram story about how you use your Gaeilge.

  2) You must tag @gaeilge2018 in every snap you want to enter so we can see your story.

  3) You can use photos, videos, boomerang, texts, superzoom etc. to put together your story. You can aim to have around 5 'snaps' in your story.

  4) NB: If you have a private Instagram account then send us a DM and we will follow you. Alternatively you can download you story as a video and email it to us at bnag@cnag.ie 

 • Terms And Conditions

  1) The competition is open to those aged 18 years and over who are registered as a third level student on the island of Ireland.

  2) By entering the competition all participants will be deemed to have understood and accepted these terms and conditions.

  3) If required, proof of age and student status will be requested of the winner.

  4) The competition closes at 23.59 on the 7th November 2018.

  5) The first place prize is an Apple iPhone X 64GB. The second prize is a subscription to Netflix for one year. The third prize is a subscription to Spotify for one year.

  6) The prize may not be substituted for a cash alternative.

  7) We reserve the right to share any received entries on any of our social media platforms: Twitter, Facecbook, Snapchat, Instagram for Raidió Rí Rá, Bliain na Gaeilge, Seachtain na Gaeilge, peig.ie and Gaeilge24. We also reserve the right to share any entries on the following websites: cnag.ie, gaeilge2018.ie, peig.ie.

  8) The judging committee will choose the winners of the compeition. Their decision is final.

  9) The winners will be publicly announced on the 9th of November 2018 on Bliain na Gaeilge's Instagram account. A direct message will also be sent to the winners.

  10) If the Bliain na Gaeilge team cannot make contact with the winners within the first week of the announcement their prize will be forfeited and another winner chosen.

  11) We reserve the right to provide an alternative prize of equal or greater value in the event of unforeseen circumstances.


Is lucht teanntásach iad na Gaeil. Go háirithe nuair atá coinní i gceist, is beag eolas atá amuigh ansin faoi conas iad a mhealladh. Seo thíos ár liosta de na bealaí is éifeachtaí le dul i gcion ar do ghrá geall Gaelach.Tá iliomad cineál Gael amuigh ansin. Fíorghaeil, leathghaeil, bréagGhaeil agus eile. Is cinnte más Gael de shaghas ar bith é/í do chomrádaí, go mbeidh suim ollmhór aige nó aici i scannáin bunaithe ar stair na hÉireann.

Ar ndóigh, d’fhéadfadh an scannán atá i gceist an Gael úd a mhaslú leis an míchruinneas staire nó leis an aisteoireacht mhíchumasach, ach cinnte go mbeidh spéis aige nó aici i céard atá le feiceáil ann. Cuirfidh an scannán ag caint é/í, agus is tús maith é sin do choinne dar linn. Déan do dhícheall gan easaontú leis/léi ar aon mhórcheist staire áfach - rachaidh cúrsaí in olcas dá bharr.
Cloistear go minic go bhfuil dúil ag roinnt Gael san alcól, agus más maith linn ginearálú leathan a dhéanamh is fíor an ráiteas sin. Chun leas a bhaint as an dúil sin, d’fhéadfaí turas a shocrú go drioglann, grúdlann nó áit eile a dhéanann a ndeoch alcóil fhéin.

Cuireann formhór na n-áiteanna seo béim ar an ‘eispéireas’ a chuirtear ar fáil agus is minic go mbíonn eispéiris dhearfacha ag Gaeil nuair atá alcól i gceist. Turas foghlama, spraíúil agus dodhearmadta a bheidh ann má cheannaíonn tú cuimhneachán dó/dí sa siopa ag an deireadh. Deoch gur féidir libh a roinnt ar an gcéad choinne eile b’fhéidir?


Taitníonn na rudaí simplí leis na Gaeil. Suaimhneas, an Ghaeilge agus ar ndóigh, bricfeasta mór friochta ar maidin. Bricfeasta folláin mór Gaelach atá i gceist againn anseo. Ceann a thugann sásamh agus biseach dó/di le tús ceart a thabhairt don lá.

Má dhéanann tú di/dó bheadh sé sin níos fearr arís. Beidh tú níos mó leis/léi má chaitheann tú an t-am ag gríoscadh an bhagúin, ag scalladh na n-uibheaccha agus ag tóstáil an aráin sin. Geallaimid daoibh - beidh ríméad an tsaoil ar an nGael ina dhiaidh sin.
Níl bealach níos fearr le do ghrá geall a mhealladh le hoíche lán le filíocht, idir dhánta grinn agus grá, agus ar ndóigh, an Ghaeilge. Bíonn oícheanta mar seo ar fáil timpeall na tíre, mar sin tá rogha leathan agaibh freastal ar áiteanna éagsúla.

D’fhéadfá fiú dán a chumadh agus é a chur faoina mbráid ar an oíche le do ghrá a léiriú dóibh agus a gcroí a mhealladh. B’fhéidir gur fiú é a chinntiú le cara leat roimh ré nach bhfuil an dán iomarcach nó thar fóir. Is lucht léannta iad na Gaeil, nach iad?
Má tá paisean ag na Gaeil don teanga is ionann an paisean nuair atá an CLG i gceist. Cuirtear faoi gheasa iad is dathanna a gcontae fhéin le feiceáil ar an bpáirc imeartha, agus téann siad ar mire nuair a shéidtear an fheadóg mhór ag cur tús leis an gcluiche.

Eispéireas taithneamhach a bheidh ann cinnte má éiríonn le contae an Ghaeil úd an bua a bhaint amach, agus a mhalairt glan má theipeann orthu. Pé scéal é, bheadh sé chun do leasa suim agus paisean do chuid fhéin a léiriú agus an cluiche faoi lánseol. Beidh sibh beirt in ann an ceangal eadraibh a láidriú ag úsáid an chur chuige seo. 

 

 

 

 

 

 

 

See below a list of Irish language services available from companies, organisations agus groups for Schools to contact in need of workshops, classes, and assistance in Irish language promotion