Lárphointe eolais na Gaeilge: Nuacht, imeachtaí, folúntais agus níos mó

An tseachtain seo caite chaith Foireann PEIG.ie súil ar roinnt grúdairí Gaelacha ar oileán na hÉireann. Seo daoibh anois roinnt drioglann a bhfuil dúil againn iontu.

Drioglann nua ar an bhfód í Drioglann Loch Measc atá lonnaithe i dTuar Mhic Éadaigh, Co. Mhaigh Eo. Tá trí bhiotáille éagsúla á ndriogadh acu,  Fuisce Aon Bhraiche Loch Measc, Jin Loch Measc, agus Vodca Loch Measc.

Reáchtálann siad suíomh idirlín na drioglainne go trítheangach, Béarla, Gaeilge is Iodáilis, agus baineann siad úsáid as uisce agus ábhar ón gceantar mórthimpeall orthu. Is féidir bairille iomlán a cheannach uathu chomh maith más maith leat bronntanas mór a bhronnadh ar chara leat. Cuirtear turais ar fáil faoi cheithre in aghaidh an lae freisin. Tá lipéadú álainn Gaelach ag an drioglann seo, gur féidir feiceáil ar a gcuntas Twitter anseo. Téigh chuig suíomh idirlín s’acu anseo
.


Micil Distillery nó Drioglann Mhicil lonnaithe ar Bhothar na Trá i gcathair na Gaillimhe. Ainmnithe in ómós do Mhicil Mac Chearra, sin-sin-seanathair an té atá i bhfeighil ar an drioglann í fhéin sa lá atá inniu ann, Pádraic Ó Griallais. Déantar dhá bhiotáille éagsúla, idir phoitín agus jin ar ardchaighdeán.

Tá brandáil láidir mhealltach in úsáid ag an drioglann agus tá siad díreach i ndiaidh aistriú isteach go foirgneamh álainn nua. Má tá tú thart faoin gcathair tapaigh an deis buaileadh isteach chuige agus poitín nó jin deas Gaelach a bhlaiseadh. Lean iad ar Twitter anseo 
nó téigh chuig suíomh idirlín s’acu anseo.


Tá an-bhród agus traidisiún ag baint le West Cork Distillers, go háirithe toisc go ndéantar an trealamh ar fad lena ndéantar an t-alcól ar an suíomh céanna, i Scibirín, Co. Chorcaí. Déantar an-chuid biotáillí éagsúla sa drioglann seo, idir vodca, jin, bhraich, fhuisce agus phoitín le réimse leathan de bhlasanna éagsúla.

Bunaithe sa bhliain 2003 as triúr cairde ag teacht le chéile, tá an drioglann ag dul ó neart go neart ag cruthú oibre don cheantar agus ag cothú le traidisiún láidir bia agus di atá ann leis na blianta. Lean an drioglann ar Twitter anseo téigh chuig suíomh idirlín s’acu anseo.


Tá oidhreacht láidir ag muintir Dhún na nGall i dtaobh alcól a dhéanamh agus is é An Sliabh Liag Distillery an chéad drioglann a tógadh le 175 bliain anuas leis an oidhreacht sin a láidriú. Oscailte in 2017, díreach an bhliain seo chaite, agus suite ar chois na hAbhann Buí, cuireadh tús le jin a dhéanamh agus déantar gach chuid den obair ar an suíomh, idir an t-alcól é féin a dhéanamh agus é a chur sa bhuidéal (atá lámh déanta).

Tá pleananna móra ag an gcomhlacht drioglann eile a thógáil níos faide síos ar an Abhainn Bhuí, ag tosú i 2019, agus táthar ag breathnú ar na deiseanna eile atá ann an traidisiún a láidriú arís sa cheantar, mar a bhí ann tráth. Is féidir turais a chur in áirithint leis an drioglann a fheiceáil agus chomh maith leis sin, is féidir a bheith páirteach sa tógáil. Féadtar a bheith páirteach sa chlub seanchaí
, agus is féidir a bheith mar chuid den teaghlach d’infheistitheoirí atá acu agus más spéis leat, is féidir ceann de na chéad 2000 buidéal a cheannach tríd an scéim “ár muintir. Is féidir níos mó a léamh futhu anseo.


Lonnaithe sa Daingean, Co. Chiarraí, tá cáil ag baint leis an drionglann bheag seo, the Dingle Whiskey Distillery. Tá cur chuige ar leith acu sa chaoi is nach ndéantar an-chuid dá dtáirge ag aon am amháin. Níl siad ar an bhfód ach ó 2012 ach ó shin tá cáil bainte amach acu lena jin, vodca, agus a bhfuisce. Ní stopann an obair riamh ann, agus iad ag iarraidh feabhas a chur ar a n-oideas agus ar a dtáirgí go ginearálta.

Is léir an bród atá acu sa cheird agus oidhreacht na ceirde sa tír seo, mar bhí sé i gceist acu ónar osclaíodh doirse na drioglainne nach ndéanfar ollbhranda as. Má tá tú riamh sa Daingean, is fiú áit a chur in áirithint le turas den drioglann a fháil, ionas gur féidir an obair a dhéantar ann a fheiceáil i gceart. Lean iad ar Twitter anseo téigh chuig suíomh idirlín s’acu anseo.Is mór an borradh atá tagtha ar thionscadal na beorach le blianta beaga anuas. I gcás na mbeoracha ceirde go háirithe, tá fás as cuimse tagtha ar a n-éileamh go hidirnáisiúnta. Seo thíos roinnt grúdlanna Gaelacha a thaitníonn linn in PEIG.ie.


Grúdlann aitheanta í 9 White Deer atá lonnaithe sa Ghaeltacht i mBaile Bhuirne i gContae Chorcaí, áit a dhéantar an grúdú agus an buidéalú araon.

Baineann siad úsáid as ábhair áitiúla Éireannacha leis na beoracha uilig a dhéanamh. Bíonn an Ghaeilge le feiceáil i roinnt d’ainmneacha na mbeoracha, Stag Rua,  Ól -é agus Fia cuir i gcás. Caith súil ar shuíomh 9 White Deer anseo.

 

Four Provinces Brew Co. lonnaithe i gcroílar Bhaile Átha Cliath, agus cuireann siad an t-ainm ‘Beoir na nGael’ orthu féin. Grúdlann a bunaíodh sa bhliain 2014 í agus atá i ndiaidh dul chun cinn suntasach a dhéanamh le tamall anuas.

Is mór an éagsúlacht atá acu i measc na mbeoracha a dhéanann siad, idir ‘The Hurler’ Copper Ale, 'Válsa' Vienna Lager agus 'Láidir' Robust Porter. Léigh níos mó fúthu anseo nó téigh chuig a leathanach Facebook anseo.


Osclaíodh Beoir Chorca Dhuibhne nó West Kerry Brewery don chéad uair sa bhliain 2008, an chéad mhicreaghrúdlann sa chontae ag an am. Bíonn siad ag feidhmiú mar chuid de Thig Bhric, teach ósta atá lonnaithe i mBaile an Fheirtéaraigh i gCiarraí.

Tá 6 bheoir éagsúil acu: Carraig Dhubh, 
Cúl Dorcha agus Béal Bán mar aon le cinn eile, agus eagraítear turais timpeall na grúdlainne chomh maith leis sin. Léigh níos mó faoi Beoir Chorca Dhuibhne anseo.


Independent Brewing Co. lonnaithe ar an gCeathrú Rua i gceartlár Ghaeltacht Chonamara. Bunaithe sa bhliain 2014, tá rogha leathan ilghnéitheach de bheoracha acu mar aon le roinnt cinn thrialacha, ó phórtar chnó cócó agus go searbhán silín.

Tá Gaeilge líofa ag an úinéir Kevin O’Hara a rinne físeán le MOLSCÉAL faoin obair a bhíonn idir lámha aige ó lá go lá. Téigh go suíomh na grúdláinne anseo nó breathnaigh ar an bhfíseán anseo.


Is comhlacht é Dungarvan Brewing Company nó Grúdlann na nDéise atá ar an bhfód le thart ar 8 mbliain go dtí seo. Tá 13 beoir agus leann éagsúla acu a bhfuil an-éagsúlacht bhlais agus stíle ag baint leo.

Déantar iad uilig i nDún Garbhán, Contae Phort Láirge. Is féidir turas a dhéanamh timpeall na grúdlainne chomh maith le feiceáil cén chaoi go ndéantar na beoracha éagsúla. Téigh chuig suíomh Ghrúdlann na nDéise anseo.

 

An maith leat do chuid airgid a chaitheamh ar mhaithe le gnólachtaí agus seirbhísí Gaelacha a chur chun cinn? Léigh níos mó anseo.


Labhair Foireann PEIG.ie le hEoin ar na mallaibh faoin obair a bhíonn idir lámha aige mar Theicneolaí Oideachais le UCD.

Cad is ainm duit?

Eoin Mc Evoy


Cén earnáil ina bhfuil tú ag obair?

Oideachas Tríú Leibhéal: UCD. Bím ag obair leis an teicneolaíocht go mór mór i mo ról mar Theicneolaí Oideachais.


Cad a bhí mar spreagadh duit dul ag obair leis an nGaeilge?

Pobal na Gaeilge a spreag i dtreo na teanga mé. Braithim gur cuid mé de dhlúthphobal cairdiúil oscailte fáiltiúil agus mé ag labhairt na Gaeilge agus tugann sé sin an-mhisneach dom. Is breá liom bheith ag obair leis an nGaeilge san ollscoil, áit a mbuailim le mic léinn as Éirinn agus mic léinn as áiteacha eile a chuireann spéis i dteangacha agus i gcultúr na hÉireann.


Cad é an cúlra oideachais atá agat? An raibh baint ag an nGaeilge leis?

D'fhreastail mé ar Scoil Náisiúnta Dharú agus Coláiste Thulach Mhór, scoileanna nach Gaelscoileanna iad, sular imigh mé le Gaeilge agus Gearmáinis in UCD. Ba sa mheánscoil ba mhó a spreagadh mé chun dul i mbun teangacha agus rinne mé staidéar ar an nGaeilge, an Fhraincis agus an Ghearmáinis ann taobh leis an ealaín agus an eolaíocht. Fuair mé an-oideachas i gColáiste Thulach Mhór i mo chuid ábhar go léir. Ba as Gaeltacht Chonamara do mo mhúinteoir i gColáiste Thulach Mhór agus d'fhág sé sin a rian ar mo chuid Gaeilge labhartha.


Cad é an rud is mó a thaitníonn leat faoi do phost?

Is breá liom an chruthaitheacht a bhaineann le teacht ar réitigh (theicniúla nó eile) ar dheacrachtaí a bhíonn ag na mic léinn agus ag an bhfoireann ó thaobh an teagaisc agus ó thaobh na foghlama de.


An mbíonn an Ghaeilge in úsáid agat lasmuigh den obair? Céard iad na deiseanna atá ann?

Bíonn! Bím ag labhairt Gaeilge le mo chuid cairde, táim páirteach i gclub leabhar (iontach) Gaeilge agus bím ag freastal ar imeachtaí Gaeilge freisin: REIC, imeachtaí sa Siopa Leabhar, IMRAM, an Pop Up Gaeltacht agus oícheanta breátha i gClub an Chonartha. Is iomaí deis atá ann an Ghaeilge a labhairt ach iad a chuardach!


Cad iad na príomhdhualgais a bhíonn agat?

Bím ag tacú leis an bhfoireann acadúil anseo i Scoil na Gaeilge, an Léinn Cheiltigh agus an Bhéaloidis UCD agus iad ag iarraidh leas a bhaint as an teicneolaíocht le cur leis an teagasc. Bím ag cruthú áiseanna foghlama agus measúnaithe ar líne freisin do na mic léinn. Táim i bhfeighil ar Cultúr@UCD, cuntas Soundcloud na Scoile, agus táim ag obair in éineacht le Bairbre Ní Chonchúir, Riarthóir na Nua-Ghaeilge in UCD, ar an tsraith físeán #Gaeilge365, a bhfuil muid ag obair uirthi do Bhliain na Gaeilge.


Cad a mholfá do dhaoine a bhfuil suim acu a bheith ag obair leis an nGaeilge?

1. Cuir aithne ar an bpobal agus bain sult as bheith i gcomhluadar daoine eile a labhraíonn Gaeilge.
2. Léigh leabhair Ghaeilge.
3. Cuir feabhas ar do chuid gramadaí agus do chuidse cainte. Má bhíonn tú cruinn rachaidh do chuid seansanna san earnáil i méid go mór.Tá an-chuid roghanna amuigh ansin más maith leat cúrsa bunchéime a dhéanamh leis an nGaeilge. Seo daoibh roinnt acu a bhfuil dúil againn in PEIG.ie iontu.

B.A - Gaeilge agus Léann an Aistriúcháin

Cuireann Ollscoil na hÉireann Gaillimh rogha leathan cúrsaí Gaeilge ar fáil ag leibhéal na bunchéime. Cé gur roghnaíodh an cúrsa seo le bheith ar ár liosta, is féidir breathnú ar na cúrsaí eile leis an teanga atá acu anseo. I gcás an chúrsa seo dírítear go sonrach ar staidéar na Gaeilge agus an Aistriúcháin, agus múintear na modúil ar an aistriúchán trí Ghaeilge le cabhrú le tumadh agus foghlaim na teanga.

Caitear súil ar shaol an aistritheora gairmiúil chomh maith agus ar na dualgais a bhíonn le comhlíonadh aige ó lá go lá. Má tá spéis agat aghaidh a thabhairt ar Institúidí an Aontais Eorpaigh mar aistritheoir amach anseo, is é an cúrsa seo an ceann is oiriúnaí duit. Léigh níos mó anseo.

BComm (Idirnáisiúnta) le Gaeilge

Tá domhan na Gaeilge ag fás níos mo lá i ndiaidh lae. Ag dul leis an bhfás sin bíonn éileamh ar ghnóthaí agus seirbhísí le freastal ar chainteoirí na teanga. Tugann an cúrsa seo deis duit foghlaim faoi na scileanna agus na modhanna oibre is éifeachtaí le dul i ngleic le saol an ghnó. Tapaigh an deis seo an Ghaeilge a fhoghlaim in éineacht leis an tráchtáil.

Tá rogha an-leathan ar fáil i gcás na modúl ar an nGaeilge agus sa tríú bliain bíonn socrúchán oibre le déanamh. Tugann an ghné seo taithí phracticiúil i suíomh oibre do na mic léinn ar an gcúrsa sula bhfágann siad an ollscoil. Do na fiontraithe inár measc - is daoibhse an cúrsa seo. Bain úsáid as do Ghaeilge chun an lámh in uachtar a thabhairt duit agus tú ag tosú amach i ndomhan an ghnó. Léigh níos mó anseo.

BCL - Dlí & Gaeilge

Cúrsa sách nua ar an bhfód é an cúrsa seo a cuireadh ar fáil ag Coláiste Ollscoile Bhaile Átha Cliath don chéad uair sa bhliain 2017/2018. Nascann an cúrsa seo staidéar dlí agus staidéar ar theanga na Gaeilge le chéile. Múintear modúil ar scríobh agus cruinneas na Gaeilge sa chéad agus sa dara bliain, agus ina dhiaidh sin tugtar rogha leathan modúl ar an Aistriúchán Dlíthiúil, Iriseoireacht na Gaeilge agus cinn eile a chuirfidh go mór le do chumas sa teanga i gcomhthéacs an dlíchleachtaidh.

Dóibh siúd a bhfuil spéis acu sa Ghaeilge agus suim acu sa dlí, ní thiocfar ar chúrsa níos fearr ná an ceann seo. Léigh níos mó faoi anseo. Cuireann Ollscoil Luimnigh cúrsa Dlí le Gaeilge ar fáil chomh maith. Is féidir léamh níos mó faoin gcúrsa sin anseo.

B.A - Ríomheolaíocht & Teanga

Cuireann Coláiste na Tríonóide 20 spás ar an gcúrsa uathúil seo ar fáil do dhaoine gur mian leo céim sna dána a bhaint amach sa ríomheolacíoht agus sa Ghaeilge. Is é seo an t-aon chúrsa amháin sa tír a thugann deis dá mic léinn staidéar a dhéanamh ar an dá ábhar seo le chéile.

Tá fás ollmhór tagtha ar an éileamh ar dhaoine a bhfuil ardscileanna códaithe agus ríomhaireachta acu, go háirithe leis an méid ollchomhlachtaí teicneolaíochta atá lonnaithe in Éirinn. Más Gael thú le cur amach maith ar ríomhairí agus ar an gcaoi a mbíonn siad ag feidhmiú go hinmheánach, tá an cúrsa seo foirfe duit. Léigh níos mó faoi anseo.

B.A - Gaeilge & Iriseoireacht

Cúrsa mór le rá é an cúrsa seo atá á reáchtáil ag Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath le blianta anuas. Tá modúil atá dírithe ar chumarsáid agus scríobh na Gaeilge ar an gcúrsa, chomh maith le modúil a mhúintear in éineacht leis na mic léinn ó Scoil na hIriseoirachta trí mheán an Bhéarla.

Tá an cúrsa seo roghnaithe againn don liosta seo toisc go dtugann sé deis duit scileanna praiticiúla áisiúla a fhoghlaim a thiocfaidh i gcabhair go mór ort i do shaol gairmiúil. Má tá bua agat sa scríbhneoireacht agus Gaeilge ar do thoil agat b’fhiú duit machnamh a dhéanamh ar an gcúrsa seo. Léigh níos mó faoi anseo.

B.A - Teangacha & Turasóireacht Idirnáisiúnta

D’éirigh le Institúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath stádas ollscoil theicniúil a bhaint amach an tseachtain seo caite agus beidh foirgnimh éagsúla s’aige ag aistriú go campas úrnua atá lonnaithe ar an nGráinseach Ghormáin i dtuaisceart na hardcathrach. Cuirtear an cúrsa ilghnéitheach seo ar fáil le rogha teangacha, an Ghaeilge cuid amháin acu.

Dírítear ar chúrsaí margaíochta agus bainisíochta i gcás na turasóireachta ar an gcúrsa agus ó thaobh na Gaeilge de tá modúil ar chultúr na hÉireann agus ar scríobh agus léamh na teanga. Cúrsa iontach é seo d’éinne le spéis san earnáil turasóireachta nó aíochta. Foghlaim na scileanna úsáideacha agus foghlaim faoi conas an Ghaeilge a shníomh isteach i do shaol gairmiúil amach anseo. Léigh níos mó faoi anseo.

Cuireann ollscoileanna eile ar oileán na hÉireann rogha cúrsaí bunchéime Gaeilge ar fáil chomh maith. Caith súil ar na cúrsaí de chuid Ollscoil Ulaidh, Ollscoil na Banríona agus Ollscoil Mhá Nuad.


Spéis agat tabhairt faoi cúrsa iarchéime? Breathnaigh ar ár liosta
anseo.