Lárphointe eolais na Gaeilge: Nuacht, imeachtaí, folúntais agus níos mó

Straitéis 20 Bliain ó Dheas

Is féidir léamh go sonrach faoin Straitéis 20 Bliain ó Dheas ag an nasc seo, toisc go dtiteann sé faoi scóp Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003.

Is féidir an straitéis é féin a léamh ag an nasc seo

 

Straitéis 20 Bliain ó Thuaidh

I mí Eanáir 2015 d’fhoilsigh an Roinn Cultúir, Ealaíon agus Fóillíochta Straitéis le Forbairt na Gaeilge a Fheabhsú agus a Chosaint: 2015 – 2035. Tugann an Straitéis seo treoir don Fheidhmeannas agus leagann sé spriocanna síos i dtaca le forbairt na Gaeilge sna blianta atá romhainn.

Tá an Straitéis seo bunaithe ar na dualgais a cuireadh ar an Rialtas trí Chomhaontú an Chéasta 1998, Comhaontú Chill Rímhinn 2006, Clár an Rialtais 2011-2015, An Cairt Eorpach do Theangacha Réigiúnacha nó Mionlaigh agus An Coinbhinsiún UNESCO maidir le Caomhnú na hOidhreachta Cultúrtha Doláimhsithe. I measc rudaí eile, tá sé mar aidhm ag an Straitéis seo ná dul i ngleic leis na dúshláin atá roimh theanga na Gaeilge anseo agus leis an Ghaeilge a chur chun cinn mar ghnáth-theanga labhartha.

Seo a leanas na cuspóirí a leagtar síos sa Straitéis:

 1. Líon na ndaoine atá ag sealbhú na Gaeilge tríd an Ghaelscolaíocht a mhéadú
 2. Líon na ndaoine atá ag foghlaim na Gaeilge i gcóras oideachais an Bhéarla a mhéadú
 3. Líon na ndaoine atá ag foghlaim na Gaeilge taobh amuigh den chóras fhoirmiúil a mhéadú
 4. Tacú le méadú i líon na bpáistí atá á dtógáil trí Ghaeilge
 5. Na hoibleagáidí uilig a bhaineann leis an Ghaeilge faoin Chairt Eorpach do Theangacha Réigiúnacha nó Mionlaigh a chomhlíonadh
 6. Rochtain ar mheáin ardcháilíochta Ghaeilge a mhéadú
 7. Feasacht ar luach eacnamaíochta agus sóisialta na Gaeilge a mhéadú
 8. Cosaint reachtaíochta a ghnóthú don Ghaeilge
 9. Pleananna agus tionscnaimh phobalbhunaithe, áitiúla, inbhuanaithe agus ardcháilíochta don Ghaeilge a fhorbairt
 10. Deiseanna a chur ar fáil an Ghaeilge a úsáid don réimse is leithne daoine agus is féidir trí ghréasáin theaghlaigh, shóisialta agus phobail a spreagadh
 11. Tacú le méadú an líon daoine a labhraíonn Gaeilge ar bhonn laethúil
 12. Dearcthaí dearfacha ar an Ghaeilge a mhéadú i ngach cuid den phobal
 13. Dearcthaí dearfacha ar an Ghaeilge a mhéadú sa phobal Phrotastúnach, Aontachtach, Dhílseach