Lárphointe eolais na Gaeilge: Nuacht, imeachtaí, folúntais agus níos mó

Aidhm na Bliana:
Ceiliúradh a dhéanamh ar an nGaeilge in 2018 agus 125 bliain d’athbheochan na Gaeilge trí chlár
cuimsitheach gnímh cruthaíochta agus feasachta a eagrú a spreagfaidh rannpháirtíocht láidir ón
bpobal agus a chuirfidh dul chun cinn na Gaeilge sa dioscúrsa poiblí.
Spriocanna:

 •  Tábhacht athbheochan na Gaeilge agus tionchar na hathbheochana sa phobal agus ar
  imeachtaí stairiúil le 125 bliain anuas a cheiliúradh agus a chraobhscaoileadh
 • Féilire d’imeachtaí ildánach, ealaíonta agus pobail a eagrú ar fud an domhain in 2018 le
  cúpla eochairthionscadal a leanfaidh ar aghaidh i ndiaidh 2018
 • Beocht na teanga a cheiliúradh agus úsáid, dea-íomhá, feiceálacht agus normalú na Gaeilge
  sa phobal a mhéadú
 • Spreagadh agus aitheantas a thabhairt don obair idir lámha leis an nGaeilge a chur chun cinn
 • Spreagadh agus cosaint a thabhairt don Ghaeltacht
  Aitheantas oifigiúil:
 • Go mbeidh an Bhliain aitheanta ag an Rialtas ó dheas mar imeacht oifigiúil agus mar
  phríomhimeacht d’Éire Ildánach 2017-22 1
 • Go mbeidh an Bhliain aitheanta ag an Rialtas ó thuaidh mar imeacht oifigiúíl
  Spriocphobail:
  Déanfar freastal ar na spriocphobail seo a leanas le himeachtaí na Bliana 2 :
  1. An pobal líofa sa Ghaeilge
  2. Muintir na Gaeltachta
  3. An pobal le cúpla focal
  4. Daoine sa phobal gan Gaeilge ach báúil
  5. An diaspóra
  Haischlib:
  #125Gaeilge


 • Grúpaí Bhliain na Gaeilge

  Liosta na ngrúpaí páirteach i nGrúpa Oibre Bhliain na Gaeilge go dtí seo

  Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge
  An Clár as Gaeilge Teo.
  An Coimisiúin le Rincí Gaelacha
  An Foras Pátrúnachta
  An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta
  Aontas na Mac Léinn in Éirinn
  Aontas na Mac Léinn Iarbhunscoile
  BBC
  Buan-Chomhchoiste Gaeilge agus Gaeltachta
  Cairde Teo.
  Cairde Uí Néill
  Coiste Dúiche Mhaigh Eo, Conradh na Gaeilge
  Coiste Forbartha Charn Tóchair
  Bord na Gaeilge, An Coláiste Ollscoile, BÁC
  Comhairle na Gaelscolaíochta
  Comhaltas Ceoltóirí Éireann
  Comhaltas Uladh
  Conradh na Gaeilge
  Conradh na Gaeilge, Boirche Íochtar
  Conradh na Gaeilge, Craobh an Aonaigh
  Cumann Gaelach Leath Chathail
  Cumann Lúthchleas Gael
  Cumann na bhFiann
  Feachtas
  Foras na Gaeilge
  Gael Linn
  Gael-Taca
  Gaelfhorbairt na Gaillimhe
  Gaeloideachas
  Gaillimh le Gaeilge
  Glór Cheatharlach
  Glór na Móna
  Glór na nGael
  Gnó Mhaigh Eo
  Ionad Uíbh Eachach
  Líofa
  Líofa
  Muineachán le Gaeilge
  Muintir Chrónáin Teo.
  Na Gaeil Óga
  Ógras
  Oideas Gael
  Oifig an Choimisinéara Teanga
  Oireachtas na Gaeilge
  PEIG
  Pobal ar an Iúl, Conradh na Gaeilge
  Raidió Fáilte
  Raidió na Life
  Raidió Rí-Rá
  Raidió na dTreabh
  Rith
  RTÉ
  RTÉ Raidió na Gaeltachta
  Seachtain na Gaeilge
  TG4
  Údarás na Gaeltachta

 •  

  Beidh gach eolas maidir le Bliain na Gaeilge ar fáil ina iomlán ó 31 Deireadh Fómhair 2017