Lárphointe eolais na Gaeilge: Nuacht, imeachtaí, folúntais agus níos mó

Tomás Ághas agus a chomrádaithe - Óglaigh Bhriogáid Fhine Gall, 1916–17

Thomas Ashe and his comrades - The Volunteers of the Fingal Brigade, 1916–17

 

Caint dátheangach le Seosamh Ó Maolalaí, staraí áitiúil agus scéalaí

A bi-lingual talk by Seosamh Ó Maolalaí, local historian and storyteller

 

Fuair Tomás Ághas bás céad bliain ó shin. Sa léacht seo tabharfar léargas ar a  shaol, ar an bpáirt a ghlac sé i gCath Chill Dhéagláin agus an tréimhse a chaith sé fé ghlas ag Gallaibh. Déanfar trácht chomh maith ar shochraid Ághais i Reilig Ghlasnaíon agus an tábhacht a bhain leis an sochraid sin. (Dá-theangach).

This is the 100th anniversary of the death of Tomás Ashe. This lecture will look at his life and death including the Battle of Ashbourne, imprisonment, his funeral in Glasnevin Cemetery and its significance. (Bi-lingual).

 

Leabharlann Chabrach, Bóthar na hUaimhe, BÁC 7

Cabra Library, Navan Road, Dublin 7

Déardaoin an 5ú Deireadh Fómhair 6.30pm

Thursday 5th October 6.30pm

 

Cuir d’áit in áirithe ag cabralibrary@dublincity.ie nó (01) 869 1414

Booking required: cabralibrary@dublincity.ie or (01) 869 1414

 

Téigh chuig an imeacht an PEIG.ie anseo

Read 506 times
Rate this item
(0 votes)