Lárphointe eolais na Gaeilge: Nuacht, imeachtaí, folúntais agus níos mó

Ciallaíonn Hackathon daoine ag teacht le chéile chun teacht ar réiteach ar fhadhb. Tá sé ar nós Dragons Den ach cruthaítear an táirge ar an lá. Beidh daoine á dhéanamh ag daoine i bhfoirne de chúigear. Ní gá go mbainfeadh sé díreach le teicneolaíocht amháin, fáilte roimh rannpháirtí earraí crua a chur i bhfeidhm nó fiú an coincheap freisin. Is comórtas é an Hackathon atá déanta laistigh de lúibín-ama, 10 n-uaire sa cheann seo. Ag an deireadh cuirfidh daoine ón bhfoireann a dtionscadal i láthair os comhair na moltóirí mar phitseáil agus roghnófar foireann mar bhuaiteoirí agus dár ndóigh bronnfar duais orthu.

Beidh Hackathon na Gaeilge ar siúl i mBanc na hÉireann, Montrose, díreach trasna an bhóthair ó COBÁC (UCD) an Mháirt, 11 Aibreán 9.00-20.00

CAD É AN TÉAMA AGUS AN FÍS AG BAINT LEIS AN HACKATHON SEO?

Tá muintir láidir a labhraíonn Gaeilge agus muintir le Gaeilge atá sásta seirbhísí a úsáid trí Ghaeilge. An rud atá uainn ná go mbeadh tuilleadh seirbhísí ar fáil trí Ghaeilge a threiseodh an Ghaeilge agus a bheadh úsáideach i ngnáthshaol mhuintir na Gaeilge. Mar atá thuasluaite níl an t-imeacht seo díreach bunaithe ar an teicneolaíocht ach táimid ag tnúth leis an teicneolaíocht a bheidh fite fuaite tríd na tionscnaimh uilig.

NÍL A LÁN GAEILGE AGAM AN FÉIDIR LIOM PÁIRT A GHLACADH?

IS FÉIDIR LEAT. Más rud é go bhfuil cúpla focal, Gaeilge bhriste nó go bhfuil Gaeilge líofa agat, beidh fáilte romhat. Is gá Gaeilge a bheith ag duine amháin ar an bhfoireann agus beidh an pitseáil as gaeilge, mar sin aimsigh do chara le Gaeilge. Beidh daoine ag siúl timpeall a bheidh lán sásta cuidiú leat maidir le Gaeilge agus ina theannta sin tá neart acmhainní ar an idirlíon.

NÍL MÉ IN ANN CÓDÁIL AN FÉIDIR LIOM PÁIRT A GHLACADH?

IS FÉIDIR LEAT AGUS MOLTAR É. Tá scileanna difriúla ag gach uile duine agus i gcomórtas mar seo tá siad uilig tábhachtach. Is deis é seo do chairde ó ghairmeacha éagsúla a tharraingt le chéile chun táirge a chruthú agus pitseáil agus do scileanna forbartha a fhorbairt...IONTACH. (Mura bhfuil foireann agat is féidir leat foireann a fháil ansin ar an lá.)

FOIREANN SAMPLACH LE MEASCÁN DAOINE:

1: DUINE AG DÉANAMH STAIDÉIR AR AN nGAEILGE: Bheadh an duine seo cabhrach leis an teanga agus friotal an táirge. Nasc leis an ngaeilge agus saol na gaeilge atá acu chun chur leis an bhfoireann (De gnáth bíonn craic ag baint leo agus is daoine inoiriúnaithe iad).

2: DUINE LE SCILEANNA RÍOMHAIREACHTA: D’fheadfadh an té le scileanna ríomhaireachta teacht ó chibé cúlra ach de gnáth is duine ó ríomheolaíocht nó innealtóireacht iad. Is é an duine seo an nasc idir an fhoireann agus na teangacha coimhthíocha ríomhaireachta. Fíor úsáideach, oibríonn siad go maith i mbeirteanna agus dheanfadh siad an obair fhorbartha ar fad má tá an táirge bainteach le ríomhairí.

3: DUINE LE SCILEANNA MARGAÍOCHTA: Tógfaidh an duine seo smaoineamh maith go smaoineamh iontach agus cuirfidh siad airgead i do phóca ag deireadh an lae. Is iad na daoine atá ag iarraidh cuma mhealach ar an táirge. Déanfaidh siad an pitseáil agus cur i láthair chun tacú leis an táirge.

Breis eolais ar fáil ó https://www.eventbrite.com/e/hackathon-na-gaeilge-tickets-32686981642  

#HnaG17 

 

http://www.peig.ie/feilire/event/53137-hackathon-na-gaeilge 

Read 571 times
Rate this item
(0 votes)