Lárphointe eolais na Gaeilge: Nuacht, imeachtaí, folúntais agus níos mó

Irish News
6 Eanáir 2015

Mar cheann den ceanneagraíochtaí atá urraithe ag Foras na Gaeilge, tá freagracht ar Ghael Linn plé le réimsí éagsúla foghlamtha - oideachas in earnaáil an Bhéarla, oideachas d'aoiaigh agus deiseanna úsáide do dhaltaí scoile. Tá Gael Linn ag feidhmniú mar cheanneagraíocht sna réimsí seo óna oifig in Ard Mhacha, agus dheas, ón ardoifig i mBaile Átha Cliath.

In earnáil an Bhéarla, bíonn Gael Linn ag déanamh anailíse ar pholasaithe rialtas sa dá dhlínse agus ar riachtanais na hearnála ag leibhéal na bunscolaíochta, na hiar-bhunscolaíochta agus ag an tríú leibhéal le tionchar éifeachtach a imirt ar chur chuige an dá rialtas i leith na Gaeilge. Sa réimse oideachas d'aosaigh, oibríonn Gael Linn i gcomhar le Líofa agus le soláthróirí eile le cinnte a dhéanamh go mbíonn eolas cruinn ar fáil faoina bhfuil ag tarlú maidir le ranganna agus maidir le hachmhainní foghlama/teagaisc d'aosaigh.

Sa réimse deiseanna úsáidte Gaeilge bíonn Gael Linn ag obair le cinnte dhéanamh go mbíonn gréasáin úsáide Gaeilge á mbunú agus á mbuanú, thuaidh agus theas, do dhaltaí scoile ag an dá leibhéal in earnáil an Bhéarla agus na Gaelscolaíocht. Chuige seo eagraíonn Gael Linn sraith imeachtaí seach-churaclaim a spreagann daltaí scoile de gach aois le húsáid a bhaint as an Ghaeilge atá acu taobh amuigh den scoil. Tá eolas maith ag múinteoirí agus daltaí na Gaeilge ar imeachtaí spraíúla Ghael Linn; Tráth na gCeist, Abair, Coirm, Díospóireachtaí Gael Linn, Féile Peile Gael Linn, Feis Ard Mhacha, An Gaelbhratach (Bun agus Dara Leibhéal), Scléip (Comórtas Tallainne), Bréagchúirt Uí Dhálaigh, Siamsaíocht@6.

Tá gach eolas ar Gael Linn le fáil ag www.gael-linn.ie

Read 587 times
Rate this item
(0 votes)