Lárphointe eolais na Gaeilge: Nuacht, imeachtaí, folúntais agus níos mó

Tráth na gCeist  Ceathrar ar gach foireann.  Cuirfear na freagraí ar leathanaigh ag na boird.  Ceist fóirne gach ceist.  Is féidir le níos mó ná foireann amháin teacht ó aon scoil.  Táille €1.00 an duine.  Bronnfar duaiseanna. Iarrtar oraibh na huimhreacha a bheith istigh roimh 5/11/18 ~~~~~~~

Díospóireacht – Sóisear agus Sinsear  Triúr ar gach foireann  Beidh 2 nóiméad ag gach iomaitheoir (Sóisear)  Tabharfar leid tar éis 1.5 nóimead (Sóisear)  Beidh 3nóiméad ag gach iomaitheoir (Sinsear)  Tabharfar leid tar éis 2 nóimead (Sinsear)  Cuirfear an rún ar fail roimhré  Táille €1.00 an duine. Iarrtar oraibh na huimhreacha a bheith istigh roimh 5/11/18 Agus tabharfar rún daoibh

Óráid – An Chéad Bhliain & An Idirbhliain  Ní mór don dalta Óráid (caint réamhullmhaithe) a leanfaidh thart ar 2 nóiméad ar ceann amháin des na hábhair thíos (a-e) a thabhairt go poiblí: a) Ceol b) Mo laethanta Saoire c) An fhoireann is fearr d) An cluiche is fearr liom e) An caitheamh aimsire is fearr liom  Iarrtar ar na múinteoirí comórtas a eagrú sa scoil – suas le seisear (6) ar a mhéid ón scoil a ligean ar aghaidh sa chomórtas seo.  Ainmneacha agus táille €1.00 an duine a bheith istigh roimh 15 /11/17  Bronnfar duaiseanna. Iarrtar oraibh na huimhreacha a bheith istigh roimh 5/11/18 ~~~~~~ * Muna n-oireann dáta le do scoilse, téigh i dteagmháil liom agus déanfaimid iarracht é a athrú. Rachaimid leis an dáta a oireann do formhór na scoileanna. Is féidir iarratas a chur isteach ar ríomhphost – cnagantaonach@gmail.com

 

Read 198 times
Rate this item
(0 votes)