Lárphointe eolais na Gaeilge: Nuacht, imeachtaí, folúntais agus níos mó

Irish News
Céadaoin 13 Eanáir 2016

Tá dul chun cinn nach beag déanta i saol na Gaeilge le dhá scór bliain anuas sna Sé Chontae. Tá níos mó ná ceithre mhíle páiste ag fáil oideachais trí mheán na Gaeilge in earnáil na Gaelscolaíochta, tá cultúrlanna breátha tógtha nó le tógáil, tá méadú mór ar an méid Gaeilge atá le feiceáil ar agus agus le cloisteáil sna meáin nua cumarsáide.

Ní mise, áfach, gné amháin den Ghaeilge atá ag cur buairimh ar oideachasóirí ó 2009 ann; an titim i líon na ndaltaí atá ag roghnú na Gaeilge mar ábhar GCSE agus don Ard Leibhéal dá bharr.

Tá múinteoirí na Gaeilge chomh tiomanta agus chomh cumasach agus a bhí riamh (fuair 95% de na daltaí a rinne GCSE Irish grádanna A* to C in 2014 mar shampla) ach níl bealach na Gaeilge chomh héasca agus a bhí sular tógadh STEM isteach sa chóras oideachis in 2009.

Le STEM tá an bhéim ar fad ar an eolaíocht, an teicneolaíocht, an Bhéarla agus an mhata. Is lú an bhéim atá ar nua-theangacha agus ar an Ghaeilge mar sin anseo. Ar ndóigh téann an deacracht maidir leis an titim i líon na ndaltaí ag roghnú teanga agus na Gaeilge, mar ábhar GCSE agus Ard Leibhéal go 2004 nuair a rinneadh roghnú nua-theanga ag GCSE roghnaíoch sa Ríocht Aontaithe. Mar cheanneagraíocht, atá urraithe ag Foras na Gaeilge, ba mhaith le Gael Linn dul i bhfeidhm ar lucht déanta polasaí oiread is féidir agus an titim i líon na ndaltaí ag roghnú na Gaeilge ag GCSE a chur ina cheart. Seo thíos na figiúirí a léiríonn an trocht agus an buairimh atá ar Gaeilge Linn faoin Ghaeilge:

Ba é líon na ndaltaí do GCSE Irish in 2007 ná 2710; in 2008, 2335; in 2009, 2084; in 2010, 2078; in 2011, 1854; in 2012, 1737 agus in 2013, bhí sé thíos arís eile go dtí 1937.

Tá Gael Linn den tuairim gur chóir L (language) a chur le STEM agus nua-theanga amháin a bheith éigeantach ag leibhéal GCSE sa chóras oideachais anseo sa Tuaisceart.

Is cinnte go roghnódh daltaí go leor an Ghaeilge ag GCSE agus bheadh ní ba mhó daltaí sásta an Ghaeigle a dhéanamh ag Ard leibhéal agus ar an ollscoil. Is fiú a nótáil go bhfuil cohórt daltaí ó chúlra na Gaelscolaíochta a dhéanann GCSE "Irish" atá faoi chaibidil anseo agus is maith ann iad.

Molann Gael Linn do lucht déanta plasaí breathnú ar an chóras sa Bhreatain Bheag áit a bhfuil cás speisialta déanta don teanga dhúchais. An Bhreatnais ag leibhéal na bunscolaíochta agus ag leibhéal GCSE.

Measann Gael Linn is féidir a leithéid a dhéanamh anseo - nua-theanga a bheidh éigeantach arís agus an Ghaeilge mar rogha teanga ag GCSE.

Le coinneáil ar an eolas déan teagmháil le Gael Linn ag eolas@gael-linn.net

Read 450 times
Rate this item
(0 votes)