Lárphointe eolais na Gaeilge: Nuacht, imeachtaí, folúntais agus níos mó

Dungarven Observer 11/11/2016

 

Bhuaigh Cárthach Ó Faoláin, ó Rinn ó gCuanach, Comórtas Díospóireachta Gael Linn don Triú Leibhéal 2016 i gCill Airne. Bhí sé ar fhoireann Choláiste na hOllscoile, Corcaigh in éindí lena chorn-chainteoir Áine Ní hAilíosa. Chuaigh siad go mór i gcionn ar na moltóirí agus ar an lucht féachana mór ag an mbabhta ceannais a reáchtáladh ar an Satharn seo caite 5 Samhain, le linn Oireachtas na Gaeilge.

Ghlac foirne ó choláistí triú leibhéal ar fud na tíre páirt i réamhbhabhtaí le roinnt seachtainí anuas. Chuaigh ceithre fhoireann – Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, Coláiste na hOllscoile Corcaigh, Coláiste na Tríonóide, Átha Cliath agus Coláiste na hOllscoile, Átha Cliath – ar aghaidh ansin go dtí an craobhchomórtas.

Ba é an rún tráthúil a bhí le plé ag na foirne ná ‘Tá an duais Nobel don litríocht tuilte ag Bob Dylan!’ Bhí seacht nóiméad ag gach cainteoir a gcuid tuairimí ar an ábhar a chur i láthair. Bhí deis acu chomh maith pointí eolais a thabhairt do chainteoirí na bhfoirne eile i rith na hócáide, rud a chuir go mór le spleodracht agus teannas na díospóireachta. Bhí Seán Ó Ceilligh, Bainisteoir Scéimeanna Náisiúnta, Gael Linn mar chathaoirleach ar an ócáid, agus d’fháiltigh sé roimh aoichainteoir na hócáide, an ceoltóir agus cumadóir, Gearóid Ó Murchú. Léirigh Gearóid an-spéis sna hóráidí uilig, agus chuir sé a thuairimí féin ar an ábhar in iúl, i dtaca le véarsaí ó amhráin de chuid Bob Dylan! Mhol sé an teacht i láthair agus an cumas argóna a bhí ag na cainteoirí ar dhá thaobh ar rúin, maraon le feith an ghrinn.

Fágadh faoi na moltóirí Áine Hensey, James Kelly agus Gerry Motherway teacht ar bhreith, agus bhíodar aontaithe gur éirigh le foireann Choláiste na hOllscoile, Corcaigh, a dtaobh den rún a chruthú go muiníneach is go paiseanta, agus bhronnadar an céadh áit orthu. Bhí ríméad ar Chárthach Ó Faoláin agus ar Áine Ní hAilíosa glacadh le Corn Gael Linn/The Irish Times, mar aon le duais €100 an duine, ó Leas-Phíomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge, Séan Ó Coinn, Ba iad foireann Choláiste na Tríonóide, Átha Cliath, a tháinig sa dara háit.

Thréaslaigh Antoine Ó Coileáin, Príomhfheidhmeannach Gael Linn, leis na duaiseoirí, agus dúirt: “Mórócáid na hóige ag an Oireachtas is ea an comórtas díospóireachta seo. Is dea-thuar don Ghaeilge mic léinn ó gach cearn den tír a bheith ag nascadh snaidhm cairdis lena chéile trí Ghaeilge. Is tógáil croí do Gael Linn daoine a fheiceáil ag dul ar aghaidh ónár gcomórtais ar an dara leibhéal."


Read 447 times
Rate this item
(0 votes)