Lárphointe eolais na Gaeilge: Nuacht, imeachtaí, folúntais agus níos mó

Cearta Sibhialta na Gaeltachta 1968 - An Uair Sin agus Anois

7in, Dé Máirt, 29 Bealtaine, 2018

Cultúrlann McAdam Ó Fiaich, 216 Bóthar na bhFál, Béal Feirste, BT12 6AH

 

Beidh an clár faisnéise An Mar a Chéile Muid? leis an stiúrthóir Seán Ó Cualáin ó Sónta Films á thaispeáint.

Clár 25 bomaite é seo a amharcann ar an ghluaiseacht cearta sibhialta sa Ghaeltacht ag deireadh na 1960idí agus sna 1970idí. Cuirtear an cheist cad é a tharla do spiorad an ama sin i bhfianaise na saincheisteanna a bhaineann leis an Ghaeltacht agus go mór mhór leis an Ghaeilge.

I ndiaidh an chláir, déanfaidh an painéal seo a leanas cíorú ar cheisteanna éagsúla a bhaineann le cearta sibhialta:-

Seosamh Ó Cuaig, a bhí gníomhach i gcúrsaí cearta sibhialta i gConamara i 1968
Gormfhlaith Ní Thuairisg, craoltóir le RTÉ Raidió na Gaeltachta
Edel Ní Churraoin, craoltóir le Raidió Fáilte agus léiritheoir teilifíse
Feargal Mac Ionnrachtaigh, An Dream Dearg agus oibrí pobail in Glór na Móna

An CathaoirleachPóilín Ní Chiaráin, iriseoir agus craoltóir

Le háit a chur in áirithe, gabh chuig: https://getinvited.to/slugger/gaeltacht-civil-rights-1968/The event is bilingual but the number of headsets for simultaneous translation is limited. To book one of these, please e-mail: attwoodt@belfastcity.gov.uk

 

Tuilleadh eolais le fáil ón Chomhairleoir Tim Atwood, An Rúnaí, Coiste Comórtha Ghluaiseacht na gCeart Sibhialta. 07802 279939 nó attwood@belfastcity.gov.uk

 

50th ANNIVERSARY OF CIVIL RIGHTS
COMMEMORATION COMMITTEE

Gaeltacht Civil Rights 1968 – Then and Now 

7pm, Tuesday, 29 May, 2018

Cultúrlann McAdam Ó Fiaich, 216 Falls Road, Belfast, BT12 6AH

There will be a screening of the documentary An Mar a Chéile Muid? (with subtitles), directed by Seán Ó Cualáin of Sónta Films.

The 25 minute documentary looks at the Gaeltacht Civil Rights movement of the late 1960s and 1970s and asks what has happened to the spirit of those times in the context of the issues facing the Gaeltacht and, in particular, the Irish language.

The documentary will be followed by a panel discussion on civil rights:

Seosamh Ó Cuaig, 1968 civil rights activist from Conamara
Gormfhlaith Ní Thuairisg, broadcaster with RTÉ Raidió na Gaeltachta
Edel Ní Churraoin, broadcaster with Raidió Fáilte and television producer
Feargal Mac Ionnrachtaigh, An Dream Dearg and community worker with Glór na Móna

Chair: P
óilín Ní Chiaráin, journalist and broadcaster


To reserve a place: https://getinvited.to/slugger/gaeltacht-civil-rights-1968/


The event is bilingual but the number of headsets for simultaneous translation is limited. To book one of these, please e-mail: attwoodt@belfastcity.gov.uk

For further information contact Cllr Tim Attwood, Secretary, Civil Rights Commemoration Committee, 07802 279939 or attwoodt@belfastcity.gov.uk

 

‘An Mar a Chéile Muid?’

I 1969, tháinig grúpa daoine óga i gConamara le chéile le troid ar son cearta a bpobail féin. Ba iad an bochtanas, an eisimirce agus easpa measa ar an Ghaeilge a spreag chun gnímh iad. Gluaiseacht Cearta Sibhialta na Gaeltachta a tugadh ar an ghrúpa. Bhí 8 n-aidhm acu a bhí de dhíth, dar leo, lena bpobal agus a dteanga dhúchais a thabhairt slán. Le scór bliain anuas, tá athrú as cuimse tagtha ar Chonamara. Pobal tuaithe bisiúil, nua-aimseartha atá ann anois agus tá glúin an lae inniu i ndiaidh tairbhe mór a bhaint as an athrú a tháinig ar chúrsaí.

I mí na Samhna 2014, d’iarr Seán Ó Cualáin ar ghrúpa seanchairde ó Chonamara theacht le chéile. Dhá scór bliain roimhe sin, bhí a ngrúpa, Gluaiseacht Cearta Sibhialta na Gaeltachta, ar cheann de na grúpaí pobail ba réabhlóidí ó bhunú an stáit. Throideadar ar son cearta a muintire le go mbeidís féin i gceannas ar a gcinniúint féin. Lena mbeart agus a mbriathar, shlánaigh siad pobal a bhí ligthe i ndearmad ag an stát. I 1974, nuair a d’éirigh leo Oireachtas na Gaeilge a thógáil amach as Baile Átha Cliath agus a reáchtáil sa Ghaeltacht den chéad uair riamh, bhí an ghluaiseacht i mbarr a réime, agus iad fós ag iarraidh an pobal a mhisniú agus a spreagadh. Ag an Oireachtas sin, d’impigh Joe Steve Ó Neachtain ar phobal na Gaeltachta a ndroim a chur le rútaí a gcultúir aibí lena chosaint, ach is amhlaidh anois go bhfuil ár ndroim casta againn leis.

Cad é atá tarlaithe dúinn ó bhí 1974 ann? An mar a chéile inniu cuspóirí agus spriocanna glúin na réabhlóide sin agus aidhmeanna na nglúnta a lean? An mairfidh an Ghaeltacht glúin eile?

 

‘An Mar a Chéile Muid?’

In 1969 a group of young people in Connemara came together to fight for the rights of their local communities. Poverty, emigration and a lack of respect for the Irish language was their motivation. The group became known as The Gaeltacht Civil Rights Movement and they chose 8 aims they felt were required to save their communities and native language. The following twenty years transformed Connemara into a modern and vibrant rural community, and today’s generation has benefited greatly from the fruits of change.

In November, 2014, Seán Ó Cualáin asked a group of old friends from Connemara to meet up again. Forty years previously, their group, The Gaeltacht Civil Rights Movement, was one of the most revolutionary community groups since the founding of the state. They fought so their people could take charge of their own destiny. Through their words and deeds, they saved a community that had been forgotten by the state. In 1974, when they succeeded in taking Oireachtas na Gaeilge, a national Irish language and cultural festival, out of Dublin and into the Gaeltacht for the first time, the movement was at its peak and still encouraging and motivating the public. Joe Steve Ó Neachtain implored the people of the Gaeltacht to turn to the roots of their own mature culture and protect it, but now it seems we have turned our back on it.

What has happened to us since 1974? Are the aspirations and goals of the revolutionary generation still in tune with those of today’s generation? Will the Gaeltacht survive another generation?

Read 523 times
Rate this item
(0 votes)