Lárphointe eolais na Gaeilge: Nuacht, imeachtaí, folúntais agus níos mó

Is mór an chúis áthais dúinn cuireadh a chur ort chuig an gcomhdháil ar 'An Ghaeilge mar theanga oifigiúil agus oibre iomlán de chuid an AE – an acmhainn teanga sa Ghaeilge a mhéadú', atá á comheagrú ag an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta de Rialtas na hÉireann agus ag an gCoimisiún Eorpach. Is in The Alex Hotel, 41-47 Sráid na bhFíníní, Baile Átha Cliath 2 a bheidh an chomhdháil, ar an 6 Samhain 2018 agus tosóidh sí ag 9.00 r.n.

In 2015, ghlac Ballstáit an Aontais Eorpaigh le hiarratas na hÉireann teanga oifigiúil agus oibre iomlán de chuid an AE a dhéanamh den Ghaeilge ó Eanáir 2022 amach. De bharr an chinnidh sin, tá institiúidí an AE ag ullmhú chun na bearta is gá a dhéanamh leis an sprioc sin a bhaint amach. Chun an obair sin a chríochnú i gceart, teastóidh dlúthchomhar idir institiúidí an AE agus Éire chun breis forbartha a dhéanamh ar na hacmhainní a bheidh ag teastáil. Is é is aidhm don Chomhdháil seo daoine a chur ar an eolas faoi na deiseanna atá ar fáil do theangeolaithe Gaeilge san AE agus in Éirinn, agus aghaidh a thabhairt le chéile ar na gnéithe éagsúla den mhéadú acmhainne, earcaíocht, acmhainn earnáil an tsaoraistriúcháin agus an teicneolaíocht teanga ina measc.

 

RSVP faoin 29 Deireadh Fómhair 2018 chuig:

DGT-GA-CONF-18@ec.europa.eu

agus abair, le do thoil, an bhfuil lón uait

agus, má tá, an bhfuil aon riachtanas cothaithe ar leith agat.

 

Read 208 times
Rate this item
(0 votes)