Lárphointe eolais na Gaeilge: Nuacht, imeachtaí, folúntais agus níos mó

Nationalist Carlow Nollaig 13

 

Seoladh suíomh idirlín nua le déanaí a bheidh an-áisiúil do thuismitheoirí atá ag foghlaim Gaeilge iad féin agus dóibh siúd go bhfuil páistí ar siúl acu.

Is áis iontach í www.irishforparents.ie atá curtha le chéile ag Gaeloideachas agus urraithe ag Foras na Gaeilge chun tacú le tuismitheoirí atá ag iarraidh cabhrú le hobair bhaile na bpáistí nó chun cur les an méid Gaeilge atá acu féin.

Gné an-chabhrach ó thaobh obair bhaile de ná go bhfuil múinteoirí beo ar líne chun ceisteanna a fhreagairt agus aistriucháin a dhéanamh gach thráthnóna ó Luain go Déardaoin ó 4-6in. Is féidir ceist a chur ar mhúinteoir agus freagra a fháil ar an bpointe! Cé go bhfuil an suíomh dírithe ar thuismitheoirí le páistí i nGaelscoileanna timpeall na tíre is cinnte go mbeidh sé úsáideach chomh maith céanna do thuismitheoirí agus iad ag iarraidh cabhrú lena bpáistí agus obair bhaile Gaeilge ar siúl acu. Tá go leor acmhainní ar fáil ar an suíomh freisin chun tacú le húsaid na Gaeilge sa bhaile agus i saol an teaghlaigh.

I gcás obair scoile agus obair bhaile tá ceachtanna beaga do thuismitheoirí ann ag míniú rialacha bunúsacha na Gaeilge agus tá cabhair le litriú sa Ghaeilge ann freisin. Tá naisc ar an suíomh chuig roinnt suíomhanna eile cosuil le “Séidean Sí” sé sin an ábhar léitheoireachta Gaeilge do naíonán bheaga agus naíonán mhóra. Cabhraíonn na gníomhaíochtaí éagsúla ar an suíomh chun tógail ar an obair a dhéantar sa seomra ranga le linn an lae. Is féidir le tuismitheoirí taitneamh a bhaint as na leabhair a léamh don pháiste agus cluichí idirghníomhacha a imirt le chéile.

Ta go leor eolais ann faoi na foclóirí ar líne cosúil le teanglann.ie agus tearma.ie agus tá na suíomhanna seo an-áisiúil d’aon tuismitheoir atá ag iarraidh níos mó Gaeilge a fhoghlaim iad féin. Tá naisc freisin chuig suíomhanna éagsúla a chabhraíonn leo an Ghaeilge a fhoghlaim. Do theaghlaigh atá ag iarraidh níos mó Gaeilge a úsáid sa bhaile tá frásaí áisiúla, téarmaí Gaeilge agus gach eolas faoi aipeanna, leabhair agus cluichí Gaeilge atá ar fáil ó fhoinsí éagsúla ar líne agus timpeall na tíre.

Gan dabht is cabhair mhór an suíomh seo d’aon tuismitheoir atá ag tacú le páiste agus iad ag foghalim Gaeilge freisin chun iad a spreagadh chun níos mó Gaeilge a úsáid sa bhaile. Teigh go www.irishforparents.ie anois agus bain triail as tú féin!

 

 

 

Read 575 times
Rate this item
(0 votes)