Lárphointe eolais na Gaeilge: Nuacht, imeachtaí, folúntais agus níos mó

 

Is é is aidhm le straitéis choimisiúnaithe teilifíse BBC Gaeilge ná punann ilchineálach a thógáil de chláir uaillmhianacha, ábhartha a bhfuil tionchar láidir acu ar an phobal agus a bhfuil ardluachanna léiriúcháin acu.

I gcroílár na straitéise coimisiúnaithe atá againn, tá an lucht féachana, grúpa ilchineálach a bhfuil réimse leathan ábhar spéise agus leibhéal cumais sa teanga acu. Bíonn a lán daoine nach bhfuil Gaeilge acu ag baint sult as inneachar teilifíse Gaeilge le fotheidil fosta.

Ba chóir ár gcuid clár a bheith bríomhar ábhartha do na spriocghrúpaí leathana seo agus cuid de na cláir sin, cuirfidh siad go suntasach le tuiscint daoine ar an Ghaeilge agus ar chomhthéacsanna cultúrtha agus stairiúla na teanga.

Gach clár Gaeilge a fhaigheann 75% den mhaoiniú léiriúcháin ó Chiste Craoltóireachta na Gaeilge, ní mór go mbeadh 75% den chaint ann i nGaeilge agus ní mór fotheidil i mBéarla a bheith leis.  

Tá muid ag áitiú ort moltaí a chur isteach a bhfuil smaoineamh cúramach le feiceáil iontu agus a bhfuil taighde bríoch déanta cheana féin sula gcuirtear isteach iad.

Is é an spriocdháta ná Déardaoin 1ú Feabhra, 2018 ag 12 meán lae

Léigh tuilleadh faoin togra seo anseo

Read 461 times
Rate this item
(0 votes)