Lárphointe eolais na Gaeilge: Nuacht, imeachtaí, folúntais agus níos mó

Seo agallamh le hUrsula Ní Shabhaois, an tUachtarán nuacheaptha Chomhaltas Uladh. Bíonn Ursula ag obair le Cinnteacht ar bhonn laethúil ag tabhairt comhairle agus ag cuidiú le comhlachtaí agus grúpaí Gaeilge, ag cur ceardlainne ar fáil i measc rudaí eile.

Labhraíomar léi faoina baint le Comhaltas Uladh agus céard é Comhaltas Uladh go díreach.

Céard is Comhaltas Uladh ann?
“Is Coiste Chúige Uladh do chraobhacha Chonradh na Gaeilge atá i gComhaltas Uladh, a bunaíodh i 1922 é, agus a fheidhmíonn i gCúige Uladh agus i gcontae an Lú. Díríonn sé ar chraobhacha agus ar chur chun cinn na teanga sa deich gcontae ina bhfeidhmíonn sé.”

Céard iad na spriocanna atá ag an gComhaltas?
“Is iad na spriocanna atá ag Comhaltas Uladh ná an Ghaeilge a spreagdh trí himeachtaí a reachtáil, tacaíocht a thabhairt do chraobhacha agus an Ghaeilge a spreagadh trí scoláireachtaí a chur ar fáil. Beidh scoláireachtaí Gaeltachta agus forbairt na teanga i scoileanna mar phríomhspriocanna againn.

“Ba mhaith liom béim a leagadh freisin ar ghnáthimeachtaí sóisialta agus grúpaí pobail ar féidir leo cur go mór le saol na Gaeilge ina gceantair mar chuid de Chomhaltas Uladh agus mar chuid d’infreastruchtúr na Gaeilge. Beidh béim á leagadh agam freisin ar líonrú na gcraobhacha, a bheidh in ann eolas a roinnt agus tacaíocht a thabhairt dá chéile.”

Céard a spreag thú bheith i d’Uachtarán?
“Is mo thaithí mar fhostaí de chuid Chonradh na Gaeilge, agus mo bhallraíocht dheonach leis an eagraíocht a thug spreagadh dom tabhairt faoin Uachtaránacht seo. Feicim an obair dhian dheonach a tharlaíonn san eagraíocht agus ba mhaith liom bheith in ann tacú leis seo.”

Cén fhís atá agat don Chomhaltas agus tú i d’Uachtarán?
“Tá an oiread sin ag tarlú i saol na Gaeilge ó thuaidh faoi láthair - An Dream Dearg, feachtas na mbunscoileanna, agus an oiread sin eile - agus tá sé tábhachtach go mbeidh infreastruchtúr ann do na Gaeil, a chuirfidh spásanna agus ócáidí ar fáil dóibh ina mbeidh siad in ann teacht le chéile agus a bheith ag obair ar thionscadail faoi leith.”

“Fosta, sa tréimhse atá agam mar Uachtarán ba mhaith liom tacaíocht a thabhairt do dhaltaí a fhreastalaíonn ar bhunscoileanna Gaeilge agus a bhogann ar aghaidh chuig meánscoileanna Béarla. Tá dushláin mhóra roimh mhúnteoirí freastal orthu siúd a bhfuil líofacht sa Ghaeilge agus speis sa Ghaeilge i scoileanna nach bhfuil na hacmhainní cuí acu díriú isteach air seo. Tá súil agam go mbeidh Comhaltas Uladh in ann tacaíocht a thabhairt do na múinteoirí agus na dáltaí seo, agus cuidiú leis an Ghaeilge a chur chun cinn i scoileanna trí chéile.”

Cén chaoi ar féidir le daoine nó craobhacha clárú le Comhaltas Uladh?
“Déantar clárúchán mar chraobh le hardoifig Chonradh na Gaeilge i mBaile Átha Cliath (ag www.cnag.ie), agus ansin cuirfear na sonraí sin ar aghaidh go Comhaltas Uladh. Cuirfear scéal chuig na daoine sin maidir le hócáidí agus deiseanna, ach táim lánsásta le glacadh le teachtaireachtaí am ar bith chuig uachtaran.cu@cnag.ie má bhíonn smaointe, ceisteanna nó moltaí ag aon duine. Ba mhaith linn daoine nua a mhealladh le páirt a ghlacadh.”
Más maith leat níos mó eolais a fháil ar an obair a dhéanann Comhaltas Uladh, brúigh ar an nasc anseo, nó eolas a fháil faoin obair a bhíonn ar siúl ag Ursula, brúigh anseo.

Léigh an preasráiteas de chuid Chonradh na Gaeilge faoi cheapachán Ursula anseo.

Tá blag ag Ursula chomh maith! Caith súil air anseo

Read 253 times
Rate this item
(0 votes)