Lárphointe eolais na Gaeilge: Nuacht, imeachtaí, folúntais agus níos mó

Tá an dúshlán Gaeilge24 á reáchtáil ag Conradh na Gaeilge i gcomhar le níos mó ná 30,000 dalta i mbreis ‘s 320 scoil ar fud na hÉireann inniu (Dé Máirt, 15 Samhain 2016), áit a mbeidh na scoláirí scoile ag tiomsú airgid ar son chur chun cinn na teanga agus iad ag labhairt i nGaeilge amháin ar feadh an lae.

Is í seo an cúigiú bliain den dúshlán uathúil bliantúil seo agus tá Gaeilge24 ag dul ó neart go neart i gcónaí: tá scoileanna ó beagnach gach contae in Éirinn agus níos mó daoine ná riamh ag glacadh páirte i nGaeilge24 i mbliana. Cuidíonn Gaeilge24 le hintinn na ndaoine óga a oscailt don teanga ar bhealach spraíúil, ábhartha agus tugann eispéireas dearfach dóibh maidir le húsáid na Gaeilge ina saol féin.

Is í aidhm Gaeilge24 ná daoine óga a spreagadh chun Gaeilge amháin a labhairt ar feadh 24 uair a’ chloig i ngach aon áit agus i ngach réimse saoil s’acu ar aon lá ar leith: ar scoil, sa bhaile, ag na siopaí agus le gnólachtaí áitiúla, le cairde leo, timpeall an bhaile, sa chlub spóirt, lena muintir, agus le múinteoirí.

Arsa Aodhán Ó Deá, Stiúrthóir Forbartha Chonradh na Gaeilge agus Bainisteoir an dúshláin Gaeilge24

"Tugann sé misneach domsa go bhfuil 30,000 duine óg fud fad na tíre ag tabhairt faoin dúshlán Gaeilge24 inniu. Is méadú 20% ar líon na ndaoine a ghlac páirt anuraidh, rud a thugann le fios go bhfuil níos mó daoine óga compórdach a gcuid Gaeilge a úsáid lasmuigh den seomra ranga.”

Is iad rannpháirtithe an dúshláin Gaeilge24 féin a bheidh ag scaipeadh agus ag spreagadh úsáid na teanga i measc an phobail pé áit ina bhfuil siad, ag spreagadh daoine eile le labhairt leo i nGaeilge agus ag tacú le gach duine chun a gcuid cúpla focal féin a úsáid tríd an lá. Chomh maith leis sin, bailítear airgead le cabhrú leis an nGaeilge a chur chun cinn ar an lá, agus bíonn deis ag an bpobal ar fud an domhain páirt a ghlacadh sa dúshlán ar-líne tríd an haischlib #Gaeilge24 a úsáid ar Twitter freisin.

Deir Ciaran Mac Raghnaill, múinteoir Gaeilge i nGairmscoil Droim Sheanbhó, Co.Liatroma: 

“Ó tosaíodh Gaeilge24 bhí mo ranganna ar fad ar bís le páirt a ghlacadh sa lá, caithfidh mé a rá go mbaineann chuile duine taitneamh agus tairbhe as an ocaid. Ní hamháin go spreagann sé na daltaí chun an Ghaeilge a labhairt ach scaipeann sé an Ghaeilge i measc an phobail comh maith.”

Tá idir bhunscoileanna agus mheánscoileanna Béarla, Gaeilge agus Gaeltachta ó cheann ceann na hÉireann ag glacadh páirte sa dúshlán Gaeilge24 is déanaí de chuid Chonradh na Gaeilge inniu (15 Samhain 2016). Téann aon bhrabús ón lá i dtreo na carthanachta Conradh na Gaeilge chun tacú le cur chun cinn na Gaeilge ar fud na hÉireann.

Read 802 times
Rate this item
(0 votes)