Lárphointe eolais na Gaeilge: Nuacht, imeachtaí, folúntais agus níos mó

Bhuail Lisa Nic an Bhreithimh le Noelle O'Connell, Stiúrthóir Feidhmiúcháin Ghluaiseacht na hEorpa in Éirinn leis an eagraíocht agus an obair a bhíonn ar siúl acu a phlé i measc rudaí eile

Inis duinn faoi Ghluaiseacht na hEorpa in Éirinn (EMI) agus do ról fein san eagraíocht
Is eagraíocht neamhspleách, neamhbhrabúis í Gluaiseacht na hEorpa in Éirinn a oibríonn chun an nasc idir Éirinn agus an Eoraip a fhorbairt agus a chothú agus is í an eagraíocht is sine dá leithéid í, ag feidhmiú in Éirinn ón mbliain 1954 i leith.
Tá sé mar aidhm againn eolas a thabhairt don phobal in Éirinn faoinár ngaol leis an Eoraip, ach go háirithe leis an Aontas Eorpach. Reachtálaimid cláir oideachais- Clár na Réalta Goirme (www.bluestarprogramme.ie) mar shampla, tionscnamh oideachais chun tuiscint níos fearr a thabhairt do dhaltaí bunscoile ar an Aontas Eorpach trí ghníomhaíochtaí a dhéanamh sa seomra ranga. Chomh maith leis sin déanaimid a lán oibre ar chinntiú go bhfuil tuiscint ag muintir na hÉireann ar chúrsaí Eorpacha agus go gcloistear guth phobal na hÉireann i ngach réimse san Aontas Eorpach.
Is mise an stiúrthóir feidhmiúcháin agus déanaim maoirseacht ar ghníomhaíochtaí uile na heagraíochta. Ní bhíonn aon dá lá mar an gcéanna dom - b’fhéidir go mbeinn ag eagrú comhdhála leis an Aire Gnóthaí Eorpacha ar maidin, ag déanamh agallaimh raidió faoin Bhréalú tráthnóna an lae sin agus ansin ag dul ar eitleán an oíche sin chun na Bruiséile le bualadh le hoifigigh Eorapacha.
 
Is am éagsúil agus aisteach é seo don Eoraip agus do chúrsaí polaitíochta na hEorpa le Bréalú, Trump agus mar sin. Cad a cheapann tú faoin méid atá ag titim amach?
Is cinnte gur am an-eagsúil agus spéisiuil é seo don Eoraip agus dúinne mar eagraíocht i nGluaiseacht na hEorpa in Éirinn. Tá bliain imithe thart anois ón
Reifreann sa Ríocht Aontaithe, agus tá Bréalú á chur i bhfeidhm i gceart anois. Bhí go leor le déanamh againn in EMI chun dul i ngleic leis na torthaí ginearálta a tháinig amach as Bréalú d’Éirinn agus don Eoraip ina hiomláine.
Caithfimid, san Eoraip, plé leis na hathruithe móra sna gaoil idir tíortha éagsúla, go háirithe idir an Eoraip agus na Stáit Aontaithe, atá ag athrú go mór mór agus atá soiléir leis na dearcaí agus na ráitis poiblí atá ag teacht amach maidir le cúrsaí timpeallachta agus cosana, mar shampla. Beidh cúig thoghchán déag i mballstáit ar fud na hEorpa roimh am Nollag 2018. Tá sin sa chúlra dúinn anois san am atá amach romhainn, tamall beag tar éis toghchán tobann ár gcomharsan le déanaí.

Bíonn deiseanna fostaíochta éagsúla sna hinstitiúidí Eorpacha do shaoránaigh Éireannacha is cosúil?
Bíonn cinnte, bíonn go leor deiseanna éagsúla do dhaoine le Gaeilge nó le haon teanga oifigiúil eile de chuid an AE. Is mór an buntáiste trí theanga a bheith agat má tá tú ag smaoineamh ar dhul ag obair do na hinstitiúidí Eorpacha – an
Ghaeilge, an Béarla agus an Fhraincis mar shampla. Ó aithníodh an Ghaeilge mar theanga oifigiúil de chuid an Aontais Eorpaigh i
2007 cruthaíodh go leor deiseanna in éagsúlacht réimsí oibre sna hinstitiúidí Eorpacha mar shampla san aistriúchán agus leis an dlítheangeolaíocht. Bíonn poist san aistriúchán sna hinstitiúidí- go háirithe leis an gCoimisiún agus sa
Phairliamaint. Bíonn sé go maith i gcónaí a fheiceáil mar Éireannaigh, go bhfuil Feisirí Phairliamaint na hEorpa ag úsáid ár dteanga náisiúnta oifigiúil sa Phairliamaint.
Bíonn liosta de na deiseanna reatha uile atá ar fáil in aon seachtain amháin leis na hinstitiúidí Eorpacha agus eagraíochtaí eile a oibríonn ar bhonn Eorpach, mar shampla leis an Roinn Gnóthaí Eachtracha, ar ár suíomh www.europeanmovement.ie gach Déardaoin, mar sin d’éinne atá ag smaoineamh ar phost nó intéirneacht is fiú breathnú air sin. Bíonn folúntais ann i gcónaí do dhaoine a bhfuil scileanna difriúla acu i réimsí difriúla, mar sin pé réimse ina bhfuil duine is fiú breathnú ar na deiseanna atá ansin do shaoránaigh Eorpacha.

Tá tú i mbun ceachtanna Gaeilge mar chuid de do ról mar stiúrthóir le tamall anuas anois a Noelle, cén fáth ar thosaigh tú á ndéanamh sin?
Bhuel, tá mé ag déanamh ceachtanna Gaeilge le bliain anuas anois. Tá cion phearsanta agam féin ar an teanga, cé nach raibh go leor deiseanna agam í a úsáid agus feabhas a chur ar mo chuid Gaeilge ó d’fhág mé an scoil. Ní bhíonn sé éasca i gcónaí do dhaoine cosúil liom féin nach n-úsáideann an teanga gach lá an muiníon a bheith againn an teanga a úsáid go proifisiúnta. Tá mé mar Stiúrthóir ar EMI, eagraíocht a fhorbraíonn an nasc idir Éirinn agus na ballstáit eile ánois áfach agus mar sin ceapaim gur cheart go bhfuil mé in ann solais a shileadh ar an obair a dhéanaimid trí Ghaeilge, ár dteanga náisiúnta. Mar sin thosaigh mé ag déanamh ceachtanna Gaeilge, ag obair ar óráidí Gaeilge, píosaí Gaeilge don suíomh idirlín agus eile. Creidim go láidir nach leor a bheith ag caint faoi dheiseanna fostaíochta Gaeilge agus mar sin de, gan seasamh a ghlacadh mé féin, agus iarracht a dhéanamh é sin a dhéanamh trí Ghaeilge. Tá an chumarsái  tábhachtach agus tá teangacha ríthábhachtach domsa agus dúinne in EMI.

Ar deireadh a Noelle, inis dúinn faoi na meáin shóisialta agus an Ghaeilge - bíonn tú ag tuíteáil i roinnt teangacha nach mbíonn?
Bhuel táimid, in EMI, gníomhach ar na meáin shóisialta mar eagraíocht atá bunaithe ar an gcumarsáid. Ceapaim go bhfuil sé tábhachtach dúinn mar eagraíocht a bheith in ann insint don phobal faoinár gcuid oibre trí theangacha éagsúla a oiread agus is féidir. Tá rannóga dár súiomh idirlíon dátheangach, le leaganacha Gaeilge agus déanaim féin iarracht tuíteanna a chur amach i nGaeilge go minic agus uaireanta sa Spáinnis agus sa Fhraincis freisin.
Is féidir EMI a leanúint ar Twitter ag @emireland agus tá mé féin ag @Noelle_OC.
 
Is féidir tuilleadh eolais a fháil faoi EMI ar www.europeanmovement.ie 

Read 342 times
Rate this item
(0 votes)