Lárphointe eolais na Gaeilge: Nuacht, imeachtaí, folúntais agus níos mó
X

Aimsigh imeachtaí Gaeilge

Brúigh ar uimhir nó biorán


IMEACHTAÍ >>

Is éard atá i gceist le Bliain na Gaeilge ná ceiliúradh ar an nGaeilge sa lá atá inniu ann, chomh maith le 125 bliain d’athbheochan na Gaeilge. Déanfar ceiliúradh uirthi trí chlár cuimsitheach gnímh cruthaíochta agus feasachta a eagrú le rannpháirtíocht láidir a spreagadh i measc an phobail, a chuirfidh le dul chun cinn na Gaeilge sa dioscúrsa poiblí... Léigh tuilleadh

Nuacht as Gaeilge

Tuilleadh

Imeachtaí na Seachtaine

Tuilleadh

Faoi imeachtaí PEIG.ie

Is é PEIG.ie an t-aon suíomh idirlín a chuireann imeachtaí Gaelacha timpeall na tíre agus an domhain chun cinn. Aimsigh imeachtaí le freastal orthu nó cláraigh d’imeacht féin linn.

Tá rud éigin do chách ar ár léarscáil imeachta gach seachtain, ó chiorcail chomhrá go hoícheanta do Ghaeilgeoirí i dtithe tabhairne.

Breathnaigh ar an léarscáil idirghníomhach le feiceáil céard atá ag tarlú i do cheantar féin, nó bain úsáid as an mbarra cuardaigh le cuardach a dhéanamh de réir catagóire, contae nó dáta.

Ní gá cuntas a bheith agat le himeacht a chlárú. Brúigh anseo lenár bhfoirm imeachta a líonadh amach; tá fiseán teagaisc ann chomh maith le cabhrú leat tríd an bpróiseas.

Cuirimid meascán de na himeachtaí chun cinn ar na meáin shóisialta agus tríd ár nuachtlitir laethúil. Tapaigh an deis iontach seo poiblíocht a fháil do d’imeacht féin.

Events as Gaeilge

Faoi nuacht PEIG.ie

Is é PEIG.ie an t-aon suíomh a fhoilsíonn nuacht áitiúil agus náisiúnta na Gaeilge in aon áit amháin. Cuirimid na scéalta is déanaí ar fáil duit ó réimse leathan d’fhoinsí éagsúla chomh luath is go bhfoilsítear iad.

Clúdaímid nuacht as Gaeilge chomh maith le nuacht faoin nGaeilge, le gach rud ó chúrsaí reatha go físeáin mhearscaipthe san áireamh. Tacaímid le meascán de shuíomhanna nuachta ar nós Tuairisc.ie, MeonEile.ie agus Nos.ie. Déanaimid digitiú ar scéalta na nuachtán áitiúil chomh maith.

Is féidir clárú anseo lenár nuachtlitir dhigiteach a fháil gach maidin, le cinntiú go bhfuil tú suas chun dáta ar na scéalta agus imeachtaí is déanaí.

Cuirimid na scéalta is mó amach ar na meáin shóisialta; bí cinnte go leanann tú ár leathanach Facebook agus leathanach Twitter leis an nuacht is déanaí a fháil ar do shraith nuachta féin.

Nuacht as Gaeilge

Comórtas Fógra Teilifíse do Mhic Léinn Dara & Tríú Leibhéal

 

Tá TG4 ag obair i gcomhpháirt le Bliain na Gaeilge 2018 le fóra teilifíse a chur le chéile don bhliain agus tá bhur bhfógra uainn!

 

Céard atá le déanamh?

Coincheap d’fhógra teilifíse a chumadh

Dréachtfhíseán  den fhógra a thaifead (Ná bí buartha faoi chaighdeán an taifid seo)

Cur síos gairid a scríobh

An fhoirm iarratais ag bit.do/ComortasTG4 a líonadh isteach

 

Riachtanais

‘Beocht na Gaeilge sa lá atá inniu ann’ téama an fhógra

20 soicind ar fad

Dátheangach nó as Gaeilge amháin

Oiriúnach le scaipeadh ar na meáin shóisialta

Oiriúnach le craoladh ar an teilifís

Táthar ag lorg fógra atá cruthaitheach, glic agus físiúil chun aird an lucht féachana a mhúscailt agus íomhá nua-aimseartha a léiriú faoi Bhliain na Gaeilge agus an Ghaeilge féin.

 

DUAIS: An fógra a thaifeadadh go proifisiúnta le TG4.

€500 urraithe ag Conradh na Gaeilge

 

Spriocdháta: 12:00 i.n. Aoine 1/12/17

 

Tuilleadh eolais ar fáil ag Snag.ie/ComortasTG4

 

Is ceiliúradh í Bliain na Gaeilge 2018 de 125 bliain ónar cuireadh tús le hathbheochan na teanga le bunú Conradh na Gaeilge. Chomh maith le haitheantas a thabhairt don dul chun cinn atá déanta ag eagraíochtaí Gaeilge agus Gaeltachta ó shin, beidh Bliain na Gaeilge ag cruthú na mílte deis do mhuintir na tíre fud fad na hÉireann an teanga a úsáid. Moltar do dhaoine na deiseanna seo a thapú agus an Ghaeilge a fhoghlaim ó bhonn, nó leanúint ar aghaidh léi ón áit a críochnaíodh, nó fiú iarracht a dhéanamh í a labhairt go laethúil. Glac páirt in imeachtaí áitiúla agus náisiúnta, comórtais agus tionscadail nua a bheidh ar siúl i rith na bliana, agus déanfaimis ár dteanga dúchas a cheiliúradh le chéile.