Lárphointe eolais na Gaeilge: Nuacht, imeachtaí, folúntais agus níos mó
X

Aimsigh imeachtaí Gaeilge

Brúigh ar uimhir nó biorán

AIMSIGH IMEACHTAÍ >>
Céard?
Cén áit?
Cathain?

Is éard atá i gceist le Bliain na Gaeilge ná ceiliúradh ar an nGaeilge sa lá atá inniu ann, chomh maith le 125 bliain d’athbheochan na Gaeilge. Déanfar ceiliúradh uirthi trí chlár cuimsitheach gnímh cruthaíochta agus feasachta a eagrú le rannpháirtíocht láidir a spreagadh i measc an phobail, a chuirfidh le dul chun cinn na Gaeilge sa dioscúrsa poiblí... Léigh tuilleadh

Nuacht as Gaeilge

Tuilleadh

Imeachtaí na Seachtaine

Tuilleadh

Faoi imeachtaí PEIG.ie

Is é PEIG.ie an t-aon suíomh idirlín a chuireann imeachtaí Gaelacha timpeall na tíre agus an domhain chun cinn. Aimsigh imeachtaí le freastal orthu nó cláraigh d’imeacht féin linn.

Tá rud éigin do chách ar ár léarscáil imeachta gach seachtain, ó chiorcail chomhrá go hoícheanta do Ghaeilgeoirí i dtithe tabhairne.

Breathnaigh ar an léarscáil idirghníomhach le feiceáil céard atá ag tarlú i do cheantar féin, nó bain úsáid as an mbarra cuardaigh le cuardach a dhéanamh de réir catagóire, contae nó dáta.

Ní gá cuntas a bheith agat le himeacht a chlárú. Brúigh anseo lenár bhfoirm imeachta a líonadh amach; tá fiseán teagaisc ann chomh maith le cabhrú leat tríd an bpróiseas.

Cuirimid meascán de na himeachtaí chun cinn ar na meáin shóisialta agus tríd ár nuachtlitir laethúil. Tapaigh an deis iontach seo poiblíocht a fháil do d’imeacht féin.

Events as Gaeilge

Faoi nuacht PEIG.ie

Is é PEIG.ie an t-aon suíomh a fhoilsíonn nuacht áitiúil agus náisiúnta na Gaeilge in aon áit amháin. Cuirimid na scéalta is déanaí ar fáil duit ó réimse leathan d’fhoinsí éagsúla chomh luath is go bhfoilsítear iad.

Clúdaímid nuacht as Gaeilge chomh maith le nuacht faoin nGaeilge, le gach rud ó chúrsaí reatha go físeáin mhearscaipthe san áireamh. Tacaímid le meascán de shuíomhanna nuachta ar nós Tuairisc.ie, MeonEile.ie agus Nos.ie. Déanaimid digitiú ar scéalta na nuachtán áitiúil chomh maith.

Is féidir clárú anseo lenár nuachtlitir dhigiteach a fháil gach maidin, le cinntiú go bhfuil tú suas chun dáta ar na scéalta agus imeachtaí is déanaí.

Cuirimid na scéalta is mó amach ar na meáin shóisialta; bí cinnte go leanann tú ár leathanach Facebook agus leathanach Twitter leis an nuacht is déanaí a fháil ar do shraith nuachta féin.

Nuacht as Gaeilge

Téarmaí Úsáide

Is le haghaidh faisnéis agus úsáid ghinearálta amháin é inneachar leathanaigh an tsuímh gréasáin seo. D’fhéadfaí é a athrú gan fógra ar bith.

Is faoi riosca an úsáideora féin atá sé aon úsáid a bhaintear as faisnéis nó ábhar ar an suíomh gréasáin seo, agus ní bheidh aon dliteanas ar PEIG 

Níl PEIG freagrach as aon suíomhanna gréasáin seachtracha a bhfuil nasc acu leis an suíomh gréasáin seo nó ar féidir rochtain a fháil orthu ón suíomh gréasáin seo. Ní ionann nascacht an tsuímh gréasáin seo le suíomh gréasáin seachtrach agus tacaíocht nó aontú leis na suíomhanna gréasáin sin. Ní cheadaítear aon ábhar ar an suíomh gréasáin seo a atáirgeadh chun críocha tráchtála gan cead i scríbhinn a fháil roimh ré ó PEIG.

Is féidir inneachar a atáirgeadh chun críocha pearsanta ach ní mór é a atáirgeadh ina iomláine agus aitheantas a thabhairt dá fhoinse. Tá úsáid an tsuímh gréasáin seo agus aon aighneas a éiríonn as an úsáid sin faoi réir ag dlí na hÉireann. Is ionann leanúint d’úsáid an tsuímh seo agus deimhniú go ngla