Lárphointe eolais don Ghaeilge: Nuacht, imeachtaí agus níos mó. . .
Information hub for the Irish language : News, events & more..

Tá Grúpaí agus eagraíochtaí Gaeilge lonnaithe in mbailte agus sráidbhailte ó chósta go cósta.  Bíonn idir eolas, ranganna agus neart ceardlanna, seirbhísí agus imeachtaí eile ar fáil ó na grúpaí seo.  Seo a leanas mórchuid na ngrúpaí agus craobhacha agus sonraí teagmhála dóibh.

 • Lárionaid

  An Dún Áth na Long Páirc Mara Bhoirche Íochtar boircheiochtar@gmail.com
  An Dún Iúr Chinn Trá Gaeláras Mhic Ardghail macdhaibheid@btinternet.com
  Aontroim Béal Feirste Ionad Uíbh Eachach diarmuid@ionad.eu
  Aontroim Béal Feirste An Droichead Teo. fionnuala@androichead.com
  Aontroim Béal Feirste   oifig@glornamona.com
  Aontroim Béal Feirste   ccmr@btconnect.com
  Aontroim Béal Feirste Cultúrlann McAdam Ó Fiaich eimear@culturlann.ie
  Ard Mhacha Ard Mhacha Aonach Mhacha (Le forbairt) sean@cairdeteo.com
  Doire Carn Tóchair An Carn niall@fermacproperties.com
  Doire Doire Cultúrlann Uí Chanáin donncha@culturlann-doire.ie
  Baile Átha Cliath Baile Átha Cliath 6 Sráid Fhearchair julian@cnag.ie
  Baile Átha Cliath Baile Átha Cliath Áras Chrónáin brian@araschronain.ie
  Baile Átha Cliath Baile Átha Cliath   pobalnagaeilge@gmail.com
  Corcaigh Corcaigh Oifig Gael Taca eolas@gael-taca.com
  Gaillimh Gaillimh Áras na nGael gaillimh@cnag.ie
  Luimneach Luimneach Halla Íde conradhluimnigh@gmail.com
  Tiobraid Árann An tAonach Dún Mhuire cnagantaonach@gmail.com

 • Scéimeanna Pobail Gaeilge

  An Clár as Gaeilge Teo. An Clár clarasgaeilge@eircom.net
  An Droichead Teo. Aontroim fionnuala@androichead.com
  Cairde Teo. Ard Mhacha sean@cairdeteo.com
  Cairde Uí Néill Tír Eoghain cairdeuineill@hotmail.com
  Coiste Dúiche Mhaigh Eo, Conradh na Gaeilge Maigh Eo eolas@conradhmhaigheo.ie
  Coiste Forbartha Charn Tóchair Doire joe.odoherty@ancarn.org
  Comhaltas Uladh Uladh  
  Conradh na Gaeilge, Boirche Íochtar An Dún boircheiochtar@gmail.com
  Conradh na Gaeilge, Craobh an Aonaigh Tiobraid Árann cnagantaonach@gmail.com
  Conradh Na Gaeilge, Glaschu Albain cnag_glaschu@hotmail.com
  Croí Éanna Aontroim dmaccoille820@c2kni.net
  Cumann Cultúrtha Mhic Reachtain Aontroim ccmr@btconnect.com
  Cumann Gaelach na hEaglaise Áth Cliath gaeloifig@tcd.ie
  Foras na Gaeilge Náisiúnta gtrimble@forasnagaeilge.ie
  Gaeilge Locha Riach Gaillimh oifig@lochariach.com
  Gaelfhorbairt na Gaillimhe Gaillimh gaillimh@cnag.ie
  Gaelphobal Cheantar an tSratha Báin Tír Eoghain gaelphobal@btconnect.com
  Glór Cheatharlach Ceatharlach emma@glorcheatharlach.ie
  Glór na Móna Aontroim oifig@glornamona.com
  Glór na nGael, Uachtar Tíre An Dún emerohagan@yahoo.co.uk
  Ionad Uíbh Eachach Aontroim diarmuid@ionad.eu
  Muintir Chrónáin Teo. Áth Cliath brian@araschronain.ie

 • Contae Aontroma

  Craobh an Droichid Contae Aontroma ray.giffen@gmail.com
  Craobh Bhaile Raghnaill Contae Aontroma macapeerp@aol.com
  Craobh Dhún Lathaí Contae Aontroma maureen.gaston@btinternet.co.uk
  Craobh Ghaeil Iarthar Bhéal Feirste Contae Aontroma t_machare@yahoo.ie
  Craobh Ghlór na Móna Contae Aontroma caireann@yahoo.com
  Craobh na bhFiann Contae Aontroma  
  Craobh na Cúirte Contae Aontroma pauline@michael-flanigan.com
  Craobh Naomh Pádraig Contae Aontroma desidonnelly@hotmail.com
  Craobh Oideas Feirste Contae Aontroma  
  Craobh Sheáin Mhic Eachaidh Contae Aontroma  
  Coláiste Mhuire Béal Féirste Contae Aontroma cfox758@smucb.ac.uk
  Cumann Gaelach Ros Earcáin Contae Aontroma sharonuichathain@hotmail.com

 • Contae Ard Mhaca

  Craobh Chill Mhór Uí Nialláin Contae Ard Mhacha fmacnic@outlook.com
  Craobh na Lorgan Contae Ard Mhacha  johnnymcgibbonupperbannsf@gmail.com
  Craobh Rua, Ard Mhacha Contae Ard Mhacha

 • Contae Átha Cliath

  Coiste Contae Átha Cliath Contae Átha Cliath paulamelvin@hotmail.com
  Craobh an Athar Ó hIceadha Contae Átha Cliath icua@eircom.net
  Craobh Bhréanainn Contae Átha Cliath ptmacr@ccc.ie nó ptmac@ruairi.eu
  Craobh Borabú Contae Átha Cliath cillianburke@btinternet.com
  Craobh Ghaelphobal ACT Tamhlacht Contae Átha Cliath pobalnagaeilge@gmail.com
  Craobh Ghleann na Life Contae Átha Cliath neasa@eircom.net
  Craobh Inse Chór Contae Átha Cliath patrick_carthy35@yahoo.ie
  Craobh Liam Bulfin Contae Átha Cliath ocaollai@eircom.net
  Craobh Mháirtín Uí Chadhain, BÁC Contae Átha Cliath cris@ionad.org
  Craobh Mhoibhí Contae Átha Cliath amnua@eircom.net
  Craobh na gCeithre Cúirteanna Contae Átha Cliath eithnereidodoherty@lawlibrary.ie
  Craobh na nGael Óg Contae Átha Cliath cumannclg@gmail.com; Ruadhan90@gmail.ie;09006753@studentmail.ul.ie
  Craobh Raidió Rí-Rá Contae Átha Cliath niamh@cnag.ie
  Pobal Gaeilge 15 Contae Átha Cliath michaelmoroney@gmail.com
  Coláiste Mhuire, Marino Contae Átha Cliath sugaeilge@momail.mie.ie
  Coláiste na hOllscoile Baile Átha Cliath Contae Átha Cliath cumann.gaelach@ucd.ie
  Coláiste na hOllscoile Baile Átha Cliath Contae Átha Cliath gaeilge@ucdsu.ie
  Coláiste na Tríonóide Contae Átha Cliath reachtaire@cumann.ie
  Coláiste Phádraig, Droim Conrach Contae Átha Cliath gormlaith.maynes2@mail.dcu.ie
  Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath Contae Átha Cliath cumanngaelach@socs.dit.ie
  Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath Contae Átha Cliath cumanngdcu@gmail.com

 • Contae an Chabháin

  Craobh an Chabháin Contae an Chabháin glorbhreifne@gmail.com

 • Contae Cheatharlach

  Craobh Ghlór Cheatharlach Contae Cheatharlach emma@glorcheatharlach.ie

 • Contae Chiarraí

  Coiste Contae Chiarraí Contae Chiarraí oreooim@eircom.net
  Craobh Chill Airne Contae Chiarraí gsfaithleann.ias@eircom.net
  Craobh Chorca Dhuibhne Contae Chiarraí breandan66@gmail.com
  Craobh Cois Leamhna, Cill Orglan Contae Chiarraí jkomalley@eircom.net
  Craobh Lios Tuathail Contae Chiarraí ainel7@eircom.net
  Craobh Mhochuda Contae Chiarraí eamonnobraoin@hotmail.com
  Craobh Oileán Chiarraí Contae Chiarraí gaelscoilaogain.ias@eircom.net
  Craobh Thomás Ághas Contae Chiarraí marmat10@yahoo.com
  Craobh Thrá Lí Contae Chiarraí nodalaigh@hotmail.com
  Craobh Uíbh Ráthaigh Contae Chiarraí ccnfteo@indigo.ie
  Cillín Tiarna Contae Chiarraí eamonnobraoin@hotmail.com

 • Contae an Chabháin

  Craobh an Chabháin Contae an Chabháin glorbhreifne@gmail.com

 • Contae Chill Dara

  Craobh Ghlór na Ríogh Contae Chill Dara anitanicamh@yahoo.co.uk
  Craobh Rith Contae Chill Dara amandadiver@hotmail.com

 • Contae an Chláir

  An Clár as Gaeilge Contae an Chláir clarasgaeilge@eircom.net
  Coiste Contae an Chláir Contae an Chláir joanne_callinan@hotmail.com
  Craobh Chill Chaoi Contae an Chláir craiglia2@eircom.net
  Craobh na hInse Contae an Chláir  
  Craobh na Sionna Contae an Chláir lodonnghaile@hotmail.com

 • Contae Chorcaí

  Coiste Contae Chorcaí Contae Chorcaí  
  Craobh an Chraoibhín Aoibhinn Contae Chorcaí  
  Craobh Bhaile Mhúirne Contae Chorcaí bernicevdoyle@gmail.com
  Craobh Bheanntraí Contae Chorcaí  
  Craobh Chúil Aodha Contae Chorcaí d.ohaodha@ucc.ie
  Craobh Eochaill Contae Chorcaí donachaocarroll1@gmail.com
  Craobh Mhainistir na Corann Contae Chorcaí edmond.osullivan@corkcoco.ie
  Craobh Mhala Contae Chorcaí liamsampey@gmail.com
  Craobh Sciobairín Contae Chorcaí conandmyra@gmail.com
  Craobh Thraolach Mhic Suibhne Contae Chorcaí gaelteo@eircom.net
  Coláiste na hOllscoile Corcaigh Contae Chorcaí anchuallacht@uccsocieties.ie
  Coláiste na hOllscoile Corcaigh Contae Chorcaí gaeilge@uccsu.ie
  Coláiste na hOllscoile Corcaigh Contae Chorcaí cumannd@uccsocieties.ie

 • Contae Dhoire

  Comhaltas Uladh Contae Dhoire  nm.comer@ulster.ac.uk
  Craobh Bhaile an tSuaitrigh Contae Dhoire  
  Craobh Dhoire Contae Dhoire  
  Craobh Ghleann Iolair Contae Dhoire nm.comer@ulster.ac.uk
  Craobh Phort na Binne Uaine Contae Dhoire  

 • Contae an Dhúin

  Craobh an Iúir Contae an Dúin teresa.mcavoy@sky.com
  Craobh Ard Mhic Nasca Contae an Dúin O_Fachtna@gmx.de
  Craobh Bheannchair Contae an Dúin  
  Craobh Choilleach Eanach Contae an Dúin  
  Craobh Leath Chathail Contae an Dúin eamonn.macconmidhe@gmail.com
  Craobh na Glasdromainne (Boirche Íochtar) Contae an Dúin info@lowermournecnag.com
  Craobh Rinn Mhic Giolla Rua Contae an Dúin  
  Craobh Ros Treabhair Contae an Dúin  
  Craobh Uí Fhiaich (Cill Shléibhe) Contae an Dúin macdhaibheid@btinternet.com

 • Contae Dhún na nGall

  Craobh Leitir Ceannainn Contae Dhún na Gall rosha@utvinternet.com;rmcclafferty@donegalcoco.ie
  Craobh Oileán Árainn Mhóir Contae Dhún na Gall nmuldowneyie@yahoo.co.uk
  Coiste Forbartha Dhobhair Teoranta Contae Dhún na nGall ionadnp@eircom.net
  Craobh Chéim Aniar Contae Dhún na nGall  
  Craobh Ghleann Fhinne Contae Dhún na nGall micodoc@gmail.com
  Craobh Phádraig Uí Dhomhnaill Contae Dhún na nGall barry.scanlon5@mail.dcu.ie

 • Contae Fhear Manach

  Tús Nua, Fear Manach Thoir Contae Fhear Manach tusnua.fearmanach@hotmail.com

 • Contae na Gaillimhe

  Coiste Chontae na Gaillimhe Contae na Gaillimhe annahernon10@hotmail.com
  Craobh Anach Cuain Contae na Gaillimhe  
  Craobh Bhaile Átha an Rí Contae na Gaillimhe riada06@gmail.com
  Craobh Bhaile Locha Riach Contae na Gaillimhe oifig@lochariach.com
  Craobh Bhéal Átha na Slua Contae na Gaillimhe josephbergin@eircom.net
  Craobh Chairde de hÍde, Óran Mór Contae na Gaillimhe gsdehide.ias@eircom.net
  Craobh Dhúiche Raifteirí Contae na Gaillimhe joemurphykilcolgan@hotmail.com
  Craobh Ghort Inse Guaire Contae na Gaillimhe  
  Craobh Mhaigh Chuilinn Contae na Gaillimhe peadarconradhnagaeilge@eircom.net
  Craobh na Gaillimhe Contae na Gaillimhe  
  Craobh Thuama Contae na Gaillimhe peadar@cnag.ie
  Cumann na hAchréidh Contae na Gaillimhe eibhlinconradhnagaeilge@eircom.net
  Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge Contae na Gaillimhe coistesoisialta@socs.oegaillimh.ie
  Institiúid Teicneolaíochta Ghaillimh Contae na Gaillimhe paddyfarrell1@hotmail.com

 • Contae Laoise

  Craobh Phort Laoise Contae Laoise mscully@laoiscoco.ie

 • Contae Liatroma

  Craobh Thomáis Uí Dhuibhir Contae Liatroma mac.muiri@gmail.com

 • Contae Loch Garman

  Craobh Ghuaire Contae Loch Garman brona_k@hotmail.com
  Craobh Loch Garman Contae Loch Garman oduinnp@eircom.net

 • Contae Lú

  Craobh Dhún Dealgan Contae Lú glengat@gmail.com
  Craobh Ó Méith Contae Lú gearoidz@hotmail.com

 • Contae Luimnigh

  Craobh Chathair Luimnigh Contae Luimnigh bealmill@hotmail.com
  Craobh Ráth Caola Contae Luimnigh tonyjojce@eircom.net
  Dáil na Mumhan Contae Luimnigh nodalaigh@hotmail.com
  Coláiste Mhuire Gan Smál Contae Luimnigh aislingwoulfe@gmail.com
  Coláiste Mhuire Gan Smál Contae Luimnigh 14155907@micstudent.ul.ie
  Coláiste Mhuire Gan Smál Contae Luimnigh carroll.johnmichael@gmail.com
  Coláiste Mhuire Gan Smál Contae Luimnigh grantyrs10@gmail.com
  Ollscoil Luimnigh Contae Luimnigh gaeilgeul@gmail.com

 • Contae Mhaigh Eo

  Coiste Contae Mhaigh Eo Contae Mhaigh Eo eireoh@gmail.com
  Conradh na Gaeilge, Maigh Eo Contae Mhaigh Eo eolas@conradhmhaigheo.ie
  Craobh Bhall Álainn Contae Mhaigh Eo beogodeo@eircom.net
  Craobh Chaisleán a Bharraigh Contae Mhaigh Eo stiofan37@gmail.com
  Craobh Chill Mhór Iorras Contae Mhaigh Eo cnagiorrais@hotmail.com
  Craobh Chlár Chlainne Mhuiris Contae Mhaigh Eo colmanor@anu.ie
  Institiúid Teicneolaíochta Mhaigh Eo Contae Mhaigh Eo fhla94@yahoo.ie

 • Contae Mhuineacháin

  An Cumann Gaelach, Muineachán Contae Mhuineacháin michaelcallaghan@gmail.com
  Craobh Chluain Eois Contae Mhuineacháin eois.ias@eircom.net

 • Contae na Mí

  Coiste Contae na Mí Contae na Mí oduinnp@eircom.net
  Craobh Cholmchille, Ceanannas Contae na Mí tdeh@eircom.net
  Craobh na hUaimhe Contae na Mí joerc@eircom.net
  Craobh Ráth Cairn Contae na Mí  
  Craobh Uí Ghramhnaigh, Baile Átha Buí Contae na Mí info@athbui.com

 • Contae Phort Láirge

  Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge Contae Phort Láirge cathalharte@eircom.net

 • Craobh Ros Comáin Contae Ros Comáin maeve_cas@yahoo.ie

 • Contae Shligigh

  Feis Shligigh Contae Shligigh  
  Coláiste San Aingeal, Sligeach Contae Shligigh sugaeilgeandculture@stangelas.nuigalway.ie

 • Contae Thiobraid Árann

  Cumann Gaelach Chluain Meala Contae Thiobhraid Árann liamoduibhir@oceanfree.net
  Coiste Contae Thiobraid Árann Contae Thiobraid Árann emoronaigh@yahoo.ie
  Craobh an Aonaigh Contae Thiobraid Árann emoronaigh@yahoo.ie
  Craobh Chaiseal Mumhan Contae Thiobraid Árann  
  Craobh Dhurlas Éile Contae Thiobraid Árann  
  Craobh Ros Cré Contae Thiobraid Árann  
  Craobh Uí Icí (Carraig na Siúire) Contae Thiobraid Árann cnichochlaigh@yahoo.com

 • Contae Thír Eoghain

  Craobh an Domhnaigh Mhóir Contae Thír Eoghain  
  Craobh an Sratha Bán Contae Thír Eoghain conradh_ansrathban@hotmail.com
  Craobh Ard Bó Contae Thír Eoghain  
  Craobh Chabhán an Chaorthainn Contae Thír Eoghain  
  Craobh Chaisléan na Deirge Contae Thír Eoghain  
  Craobh Loch Mhic Ruairí Contae Thír Eoghain SeamusMullan@LoughmacroryGFC.net
  Craobh na Carraige Móire Contae Thír Eoghain  
  Craobh Phort an Dúnáin Contae Thír Eoghain  deansloan06@gmail.com
  Craobh Port Mór Contae Thír Eoghain  
  Craobh Ruairí Mhic Easmainn Contae Thír Eoghain  
  Pobal ar a’n Iúl Contae Thír Eoghain pobalaraniul@gmail.com

 • Contae Uibh Fháilí

  Craobh Cholum Cille, Uíbh Fhailí Contae Uíbh Fhailí maryberry13@gmail.com
  Craobh Thulach Mhór Contae Uíbh Fhailí

 • Thar Lear

  Craobh Phádraig Mhic Phiarais, Glaschú Alba cnag_glaschu@hotmail.com
  Craobh Bheirlín An Ghearmáin r.henneberg@gmx.de
  Comharchumann Shealbhóirí na Gaeltachta Ceanada bowesjulie@hotmail.com
  Cumann na Gaeltachta Ceanada bowesjulie@hotmail.com
  Oireachtas Gaeilge Cheanada Ceanada milseoggirl72@gmail.com
  Conradh na Gaeilge Páras France cngparas@hotmail.fr; ciaran92@free.fr
  Craobh Birmingham Sasana  
  Craobh an Athar Emmet Fullen, Manchain Sasana phoswell66@hotmail.co.uk
  Craobh Birmingham Sasana  
  Craobh Mhic Easmainn Sasana  
  Craobh Newcastle upon Tyne Sasana seanocadhain@uwclub.net
  Craobh Nollaig Uí Chonaill Sasana  
  Craobh Sheáin Uí Dhonnabháin, Learpholl Sasana tonybirtill@hotmail.com
  Conradh na Gaeilge Shasana Nua Stáit Aontaithe Mheiriceá eolas@gaeilge.org
  Craobh an Ghleanna, Maigheamaí Stáit Aontaithe Mheiriceá  
  Craobh Bhaile Phitt Stáit Aontaithe Mheiriceá cngaeilge@aol.com
  Craobh Illinois Stáit Aontaithe Mheiriceá  
  Cumann Gaelach Tír Chikasha Stáit Aontaithe Mheiriceá MidSouthIrish@gmail.com
  Craobh Thír na gCnoc, Travis, Texas Stáit Aontaithe Mheiriceá moyer.misti@gmail.com
  Craobh na nAingeal Stáit Aontaithe Mheiriceá kristen.mich.rogers@gmail.com
  Craobh Austin, Texas Stáit Aontaithe Mheiriceá