Lárphointe eolais don Ghaeilge: Nuacht, imeachtaí agus níos mó. . .
Information hub for the Irish language : News, events & more..

Is cuma más mac léinn tú atá ag lorg roghanna gairme duit féin nó duine oilte gairmiúil a dteastaíonn dúshlán nua uait, aimseoidh tú eolas ar an gcuid seo den suíomh gréasáin faoi na roghanna gairme atá ar fáil in institiúidí an Aontais Eorpaigh. Aimseoidh tú deiseanna spreagúla gairme sna hinstitiúidí Eorpacha agus an chaoi le difríocht a dhéanamh san Eoraip.

                                                

Osclaíonn institiúidí an Aontais Eorpaigh gairmréim idirnáisiúnta do dhaoine uaillmhianacha, éirimiúla. Má thograíonn tú post a fháil leo, sin an chéad chéim a d’fhéadfadh an iliomad roghanna a chruthú duit i ngairm a mhairfidh ar feadh i bhfad. Beidh tú lonnaithe i gceartlár na hEorpa agus bainfidh tú sult as an timpeallacht idirnáisiúnta agus as freagrachtaí a ghlacadh ón gcéad lá sa phost. Déanaimid freastal ar 500 milliún duine in 28 Ballstát, rud a thabharfaidh réimse an-leathan agus ar scála an-mhór duit mar rogha – agus beidh deis agat difríocht shuntasach bhuan a dhéanamh.

Más mac léinn thú atá ar tí críochnú nó más céimí thú, tig leat iarratas a dhéanamh ar phost ar an leibhéal iontrála san AE i réimsí éagsúla; sin túsphointe do ghairmréim spreagúil Eorpach. Déanaimid céimithe a bhfuil taithí oibre acu, pearsanra riaracháin agus gairmithe oilte a earcú go rialta i réimse leathan speisialtachtaí, agus aistritheoirí agus ateangairí freisin.

Le linn duit bheith ag obair in institiúidí an AE, bainfidh tú úsáid as scileanna láidre anailíseacha, eagrúcháin agus cumarsáide i dtimpeallachtaí éagsúla. Éireoidh leat rudaí a thabhairt chun críche, déanfaidh tú iarracht an toradh is fearr is féidir a bhaint amach agus beidh tú muiníneach ag obair i bhfoireann ilchultúrtha. Tá suim agat san fhoghlaim agus do chuid eolais, do scileanna agus do theangacha a fhorbairt. Maidir leis na poist do chéimithe, léiríonn tú go bhfuil scileanna ceannaireachta agat agus gur féidir leat daoine a spreagadh le torthaí a bhaint amach.