Lárphointe eolais don Ghaeilge: Nuacht, imeachtaí agus níos mó. . .
Information hub for the Irish language : News, events & more..

Folúntais Reatha do Phostanna le Gaeilge


Seo thíos folúntais do phostanna ina bhfuil an Ghaeilge ina riachtanas nó buntáiste. Tá réimse leathan de dheiseanna ar fáil gach lá, ó phoist mhúinteoireachta go folúntais san earnáil phríobháideach. Fógraímid poist in Éirinn agus ar fud fad an domhain. Déantar nuashonrú ar an mbunachar seo gach lá. 

Tá treoracha ag bun an leathanaigh dóibh siúd atá ag iarraidh poist a fhógairt linn, chomh maith le comhairle dóibh siúd atá ag lorg poist le Gaeilge. 

 

Teideal an Phoist Spriocdháta Cur síos ar an bpost Tuilleadh Eolais

Leas-Phríomhfheidhmeannach agus Stiúrthóir Seirbhísí Oideachais

9 Bealtaine Is mian le Foras na Gaeilge Leas-Phríomhfheidhmeannach agus Stiúrthóir Seirbhísí Oideachais a cheapadh. Beidh an post lonnaithe in Oifigí Fhoras na Gaeilge, Béal Feirste. Foras na Gaeilge

Oifigeach Forbartha Gaeilge

28 Aibreán  Tá Oifigeach Forbartha Gaeilge á lorg ag Gael-Fhorbairt na Gaillimhe Teo.  Tá Taithí oibre i réimse forbartha na Gaeilge, Ardscileanna cumarsáide, ríomhaireachta agus caidrimh poiblí agus ardchaighdeán scríofa agus labhartha na Gaeilge de dhíth. Más spéis leat cur isteach ar an bpost, seol alt 300 focal ar "Do thuairimí faoi chur chun cinn na Gaeilge i nGaillimh" móide litir iarratais agus CV chuig: An Rúnaí, Gael-Fhorbairt na Gaillimhe, 45 Sr. Doiminic, Gaillimh nó peadar@cnag.ie. Gael-Fhorbairt na Gaillimhe Teo.

Aistritheoir Grád III

27 Aibreán

Is mian le Tithe an Oireachtais, Aistritheoir, Grád III a earcú. Bíonn Aistritheoirí ag plé le tiontuithe oifigiúla ar Achtanna an Oireachtais agus Ionstraimí Reachtúla, le seirbhís aistriúcháin chomhuainigh do Thithe an Oireachtais agus le haistriúcháin ar ábhar
eile le haghaidh Sheirbhís Thithe an Oireachtais.
Tithe an Oireachtais

Múinteoirí meánscoile (x4) 

27 Aibreán

Is meánscoil lán-Ghaeilge nuabhunaithe é Gaelcholáiste Dhoire atá ar tí an tríú hiontógáil daltaí a ghlacadh isteach i Meán Fómhair 2017. Tá ceathrar múinteoirí agus cúntóir ranga á lorg ag Gaelcholáiste Dhoire le bheith mar chuid d’fhoireann dhíograiseach, dhinimiciúil agus spreagúil.
Gaelcholáiste Dhoire

Cúntóirí scoile

 
Tá cúntóirí scoile (ag obair lasmuigh de na huaireanta scoile) de dhíth ó Ghlór na nGael Bhaile Munna. Níl aon taithí de dhíth. Más as Baile Munna duit, is féidir cur isteach ar an bpost má tá tú 20 bliain d'aois. Más as áit éigin eile don té a chuireann isteach ar an bpost, caithfear a bheith ar a laghad 21. Ráta pá: €215.50 in aghaidh na seachtaine, 19 n-uaire oibre. Más spéis leat cur isteach ar an bpost, seol ríomhphost go pobalgael@yahoo.ie 
pobalgael@yahoo.ie

Múinteoirí Gaeilge - Coláiste na bhFiann

 
Tá 12 chúrsa á reáchtáil an Samhradh seo ag Coláiste na bhFiann agus tá folúntais, mar sin, do mhúinteoirí. Reáchtálfar na cúrsaí seo thar mhí an Mheithimh, mí Iúil agus mí Lúnasa i gceithre ionad - Ros Muc, Co. na Gaillimhe, Gaoth Dobhair, Co. Thír Chonaill agus, Ráth Chairn agus Droim Rí, Co. na Mí. Déan teagmháil le Michelle chun breis sonraí a fháil michelle@cnb.ie
michelle@cnb.ie

Oifigeach Turasóireachta agus Fobairt Gnó

20 Aibreán
Tá Comharchumann Forbartha an Leith-Triúigh Teo. ag lorg Oifigeach Turasóireachta agus Forbairt Gnó d’Ionad Eolais Thurasóirí atá lonnaithe sa Thinteán Ceoil sa Chlochán. Is deis iontach é seo scileanna luachmhara a fhorbairt i dtionscal na turasóireachta. Conradh 5 mhí atá i gceist, 5 lá in aghaidh na seachtaine. 
Halla Le Chéile 066 7138137.

Cúntóir Naíonra

 

Tá cúntóir le Gaeilge á lorg ag The Georgian Montessori. Beidh an té a cheapfar lonnaithe i mBaile Átha Cliath 1 agus ag tosú i Meán Fómhair. Beidh na huaireanta oibre ó 9.30 go 1. Más spéis leat an folúntas seo a líonadh nó má tá breis eolais de dhíth, seol ríomhphost chuig TheGeorgianMontessori@gmail.com

 TheGeorgianMontessori@gmail.com 

Riarthóir Sheirbhísí Custaiméara (le Gaeilge)

 

Tá Riarthóir Sheirbhísí Custaiméara le Gaeilge á earcú ag Capita Customer Solutions. Beidh an té a cheapfar lonnaithe i bPáirc Teicneolaíochta Iarthar Chorcaí, Cloich na Coillte, Corcaigh. 

Beidh ar an té a cheapfar próiseáil a dhéanamh ar aon chomhaid ar na córais, cinntiú go bpléitear i gceart le gach glaoch, cinntiú go gcuirtear seibhís mhaith ar fáil do chustaiméirí, deileáil le haon cheist ó chustaiméirí nó cliaint agus deileáil leis na custaiméirí nó cliaint i gceart. Tá Béarla labhartha agus scríofa de dhíth, chomh maith le scileanna Gaeilge, taithí ag obair i seirbhísí custaiméara, taithí obair foirne, scileanna cumarsáide, agus a bheith in ann obair a chríochniú a bhfuil spriocanna dochta leagtha amach dó.   

jacinta.conlon@capitacustomersolutions.ie 

Múinteoir Gaeilge

 

Tá múinteoir Gaeilge ag teastáil chun saoire mathreachais a chlúdú. Tá 22 uair in aghaidh na seachtaine i gceist. Tá an té a cheapfar le tosú láithreach. Tá an post lonnaithe i gColáiste Treasa, Ceann Toirc, Corcaigh.
Téigh i dteagmháil le Veronica Walsh láithreach más spéis leat cur isteach ar an bpost seo.

veronica.walsh@corketb.ie

Aistritheoirí Gaeilge

 

Tá aistritheoirí á lorg chun dul i mbun tionscamh nua atá ag díriú isteach ar reachtaíocht agus doiciméid dhlíthiúla a shimplú. Tá máistreacht san aistritheoireacht de dhíth, agus an Ghaeilge mar sprioctheanga oibre ag an té a cheapfar. Más speis leat an obair seo a dhéanamh nó má tá breis eolais uait, seol CV go Paula Cristina Conceição.

paula.conceicao@traductanet.com
Múinteoir Gaeilge  

Tá múinteoirí Gaeilge ag teastáil chun an Ghaeilge a mhúineadh sna Institiúidí Eorpacha sa Bhruiséal. Beidh an deis ag na Múinteoirí seo an Ghaeilge a mhúineadh in institiúidí, órgáin, agus gníomhaireachtaí an Aontais Eorpaigh.

CLL Language Centres
Ionadaí Sheirbhísí Custaiméara  

Daoine á lorg ag Bonneagar Iompar Éireann líofa as Béarla agus as Gaeilge chun a bheith mar bhall den fhoireann sheirbhísí custaiméara.

Bonneagar Iompar Éireann

 

Conas post a fhógairt:

  • Is féidir fógra poist a chur in airde ar an leathanach seo saor in aisce, trí theagmháil a dhéanamh linn ag peig@cnag.ie.
  • Táimid lán-sásta poist in earnáil na Gaeilge a chur chun cinn anseo agus ar na meáin shóisialta éagsúla, ionas go mbeadh fostóirí in ann an méid is mó fógraíochta a fháil.
  • Moltar cur síos an phoist a chur chugainn i bhfoirm PDF, nó nasc don leathanach gréasáin ábhartha a chur ar fáil. 
  • Bí cinnte go luann tú spriocdháta an iarratais. 

Conas post le Gaeilge a fháil: 

Tá leabhrán cuimhsitheach curtha le chéile ag Foras na Gaeilge agus GradIreland darb ainm Do Ghairm Le Gaeilge. Foghlaim conas CV a chur le chéile as Gaeilge nó léigh faoi na réimsí oibre éagsúla ina bhfuil an Ghaeilge mar bhuntáiste. Ar fáil anseo.

Cuirimid fáilte roimh an bpobal eolas a chur chugainn faoi phost ar bith gur chóir dúinn a bheith ar an eolas faoi. 

Conas post a fhógairt:

  • Is féidir fógra poist a chur in airde ar an leathanach seo saor in aisce, trí theagmháil a dhéanamh linn ag peig@cnag.ie.
  • Táimid lán-sásta poist in earnáil na Gaeilge a chur chun cinn anseo agus ar na meáin shóisialta éagsúla, ionas go mbeadh fostóirí in ann an méid is mó fógraíochta a fháil.
  • Moltar cur síos an phoist a chur chugainn i bhfoirm PDF, nó nasc don leathanach gréasáin ábhartha a chur ar fáil. 
  • Bí cinnte go luann tú spriocdháta an iarratais. 

Conas post le Gaeilge a fháil: 

Tá leabhrán cuimhsitheach curtha le chéile ag Foras na Gaeilge agus GradIreland darb ainm Do Ghairm Le Gaeilge. Foghlaim conas CV a chur le chéile as Gaeilge nó léigh faoi na réimsí oibre éagsúla ina bhfuil an Ghaeilge mar bhuntáiste. Ar fáil anseo.

Cuirimid fáilte roimh an bpobal eolas a chur chugainn faoi phost ar bith gur chóir dúinn a bheith ar an eolas faoi.