Lárphointe eolais don Ghaeilge: Nuacht, imeachtaí agus níos mó. . .
Information hub for the Irish language : News, events & more..

Folúntais Reatha do Phoist le Gaeilge


Seo thíos folúntais do phostanna ina bhfuil an Ghaeilge ina riachtanas nó buntáiste. Tá réimse leathan de dheiseanna ar fáil gach lá, ó phoist mhúinteoireachta go folúntais san earnáil phríobháideach. Fógraímid poist in Éirinn agus ar fud fad an domhain. Déantar nuashonrú ar an mbunachar seo gach lá. 

Tá treoracha ag bun an leathanaigh dóibh siúd atá ag iarraidh poist a fhógairt linn, chomh maith le comhairle dóibh siúd atá ag lorg poist le Gaeilge. 

 

Teideal an Phoist Curtha in Airde Spriocdháta Cur síos ar an bpost Tuilleadh Eolais

ComhaltachtaíTaighde PhD

 

1 Meán Fómhair

Tá líon teoranta comhaltachtaí lánaimseartha taighde á dtairiscint ag Fiontar agus Scoil na Gaeilge i
réimse na teicneolaíochta agus na Gaeilge. 
Tá Bunchéim onóracha, ar a laghad, de dhíth i réimsí cuí ina measc; an teicneolaíocht, an Ghaeilge nó an t-
oideachas. Beidh ardscileanna Gaeilge, idir labhartha agus scríofa, ag an iarrthóir rathúil agus d’fhéadfaí iarraidh ar iarrthóirí tabhairt faoi mheasúnú teanga lena gcumas teanga a mheas.

Fiontar & Scoil na Gaeilge, DCU 

Cúntóir Riachtanais Speisialta

17 Lúnasa

31 Lúnasa

Tá Cúntóir Riachtanais Speisialta de dhíth ó Ghaelscoil Phádraig, Ascaill Shíleann, Baile Breac. Co. Átha Cliath. Más spéis leat sa phost, seol CV agus litir chumhdaigh chuig an Cathaoirleach ag gaelscoilphadraig15@gmail.com 
Rolla 20056P
gaelscoilphadraig15@gmail.com

Riarthóir do Shocrúchán Gaeltachta

18 Lúnasa

24 Lúnasa

Tá Riarthóir do Shocrúchán Gaeltacha de dhíth in Institiúid Oideachais OCBÁC (DCU) OCBÁC

Oifigeach Feidhmiúcháin

9 Lúnasa

1 Meán Fómhair

Is mian le Foras na Gaeilge Oifigeach Feidmhiúcháin a cheapadh ar chonradh sealadach. Beidh an té a cheapfar lonnaithe i nGaoth Dobhair, Co. Dhún na nGall.

Foras na Gaeilge

Bainisteoir/Stiúrthóir Club Iarscoile

24 Iúil

31 Lúnasa

Tá Bainisteoir agus Stiúrthóir le Gaeilge líofa (TEG B2 molta) á lorg ag Club Iarscoile i gCarraig Mhaighin, BÁC 18. 

Explorers After School

Oifigeach Cléireachais

9 Lúnasa

28 Lúnasa

Is mian le Foras na Gaeilge Oifigeach Cléireachais a cheapadh ar chonradh buan. Beidh an té a cheapfar lonnaithe i gCeannáras Fhoras na Gaeilge, Baile Átha Cliath

Foras na Gaeilge

Cúntóir Naíonra

  31 Lúnasa 

Tá cúntóir le Gaeilge á lorg ag The Georgian Montessori. Beidh an té a cheapfar lonnaithe i mBaile Átha Cliath 1 agus ag tosú i Meán Fómhair. Beidh na huaireanta oibre ó 9.30 go 1. Más spéis leat an folúntas seo a líonadh nó má tá breis eolais de dhíth, seol ríomhphost chuig TheGeorgianMontessori@gmail.com

TheGeorgianMontessori@gmail.com
 Stiúrthóir agus Rúnaí 11 Lúnasa  

Tá 2 fholúntas i gCill an Árdáin, BÁC 24.

1. Tá Stiúrthóir AIM ag teastáil ó Naíonra Chaitlín Maude. 15/20 uair, 38 seachtain agus laethanta saoire €11.25 san uair. Is gá go mbeadh cáilíocht CDBO leibhéal 5 agat agus suim sa Ghaeilge.

2. Runaí don oifig 15 uair, 38 seachtain agus laethana saoire, €11.25 san uair. Taithí ar obair oifige agus suim sa Ghaeilge ag teastáil. Má theastaíonn tuilleadh eolais uait faoi na postanna seo is féidir dul i dteagmháil le hAisling 087 2283276, nó ar ríomhphost chuignaionra.cm@gmail.com 

chuignaionra.cm@gmail.com

Múinteoir Gaeilge (ranganna oíche)

8 Lúnasa  

Tá múinteoir Gaeilge de dhíth le ranganna oíche a mhúineadh sa Charn, Carn Tóchair, Machaire Rátha.
- Riachtanach; taithí ar GCSE
- Inmhianta; taithí ar A leibhéal
Beidh an té a cheapfar ag teagasc an chúrsa Gaeilge Gan Stró agus TEG (http://www.teg.ie) mar chuid d'fhoireann. Níl aon réamhthaithí ar TEG de dhíth.
Más spéis leat sa phost, téigh i dteagmháil le leonne.niloinsigh@ancarn.org 

leonne.niloinsigh@ancarn.org 

Feighlí Leanaí

18 Iúil  

Tá Feighlí Leanaí a bheadh in ann aire a thabhairt do bheirt pháistí (buachaill 10 mí & cailín 3 bl.) go páirt aimseartha. Bheadh sé iontach dá mbeadh an té ina gcónaí timpeall Cluain Tarbh, Cill Easra, Ard Aidhin (BÁC 3/5) 

Bheadh an post seo ag tosnú i dtreo dheireadh na bliana agus laethanta le cinntú fós, ach deis a bheith solúbhta maidir le laethanta agus saoire.

lauranicheallaigh@gmail.com

Múinteoir dara leibhéal

13 Iúil  

Tá folúntas poist ar fáil againn i gColáiste na nOileán do mhúinteoir dara leibhéil Gaeilge ar chúrsa J 27/7/17 - 10/8/17. Is dianchúrsa é seo do lucht na hArdteiste. Tá uimhir chomhairle múinteoireachta ag teastáil chun iarratas a dhéanamh ar phost linn. Má tá suim agat nó má tá aithne agat ar aon duine a mbeadh suim acu sa phost téigh i dteagmháil leis an oifig ag 091-551933 nó seol ríomhphost chuig colnanoilean@gmail.com.

colnanoilean@gmail.com

Cúrsaí iarchéime le Fiontar & Scoil na Gaeilge

4 Iúil  

Tá Fiontar & Scoil na Gaeilge (DCU) ag glacadh le hiarratais ar na cláir iarchéime seo a leanas faoi láthair: MA i Léann na Gaeilge agus MSc i nGnó agus i dTeicneolaíocht an Eolais.
Tá líon teoranta scoláireachtaí ar fáil.

Fiontar & Scoil na Gaeilge

Dlítheangolaí

1 Meitheamh Fós ar fáil 

Fostófar beirt dhlítheangeolaithe le Gaeilge ar chonarthaí sealadacha (c. 2 bhliain) agus reáchtálfar agallaimh chun na folúntais shealadacha sin a líonadh sna seachtainí beaga amach romhainn. Cuir CV agus litir chlúdaigh (i mBéarla agus i nGaeilge) chuig an gCeann Aonaid, Peter Vavrik (peter.vavrik@europarl.europa.eu)

michelle.ryan@europarl.europa.eu

Láithreoir Raidió

Bealtaine  Fós ar fáil

Tá Raidió Rí-Rá (http://rrr.ie) sa tóir ar láithreoirí nua do sceideal an tSamhraidh!
Más spéis leat taithí a fháil ag obair le staisiún raidió trí mheán na Gaeilge, seol ríomhphost ag rira@cnag.ie

rira@cnag.ie

Feighlí Leanaí

22 Meitheamh  

Feighlí Leanaí le Gaeilge ag teastáil (ar bhonn páirtaimseartha) chun aire a thabhairt do bheirt pháistí (aois: buachaill 7 Cailín 5) ag tosú i Mí Mheán Fómhair. Beidh beagán obair tí ag teastáil freisin.
Uaireanta oibre: 1pm -6.30pm.
Dé Luain, De Mhairt , De Ceadaoin.
Tuilleadh Eolais: Ger Griffin 0872196556 gerdwyer@gmail.com

gerdwyer@gmail.com

Cúntóirí scoile

   
Tá cúntóirí scoile (ag obair lasmuigh de na huaireanta scoile) de dhíth ó Ghlór na nGael Bhaile Munna. Níl aon taithí de dhíth. Más as Baile Munna duit, is féidir cur isteach ar an bpost má tá tú 20 bliain d'aois. Más as áit éigin eile don té a chuireann isteach ar an bpost, caithfear a bheith ar a laghad 21. Ráta pá: €215.50 in aghaidh na seachtaine, 19 n-uaire oibre. Más spéis leat cur isteach ar an bpost, seol ríomhphost go pobalgael@yahoo.ie 
pobalgael@yahoo.ie
Múinteoir Gaeilge    

Tá múinteoirí Gaeilge ag teastáil chun an Ghaeilge a mhúineadh sna Institiúidí Eorpacha sa Bhruiséal. Beidh an deis ag na Múinteoirí seo an Ghaeilge a mhúineadh in institiúidí, órgáin, agus gníomhaireachtaí an Aontais Eorpaigh.

CLL Language Centres

 

Conas post a fhógairt:

  • Is féidir fógra poist a chur in airde ar an leathanach seo saor in aisce, trí theagmháil a dhéanamh linn ag peig@cnag.ie.
  • Táimid lán-sásta poist in earnáil na Gaeilge a chur chun cinn anseo agus ar na meáin shóisialta éagsúla, ionas go mbeadh fostóirí in ann an méid is mó fógraíochta a fháil.
  • Moltar cur síos an phoist a chur chugainn i bhfoirm PDF, nó nasc don leathanach gréasáin ábhartha a chur ar fáil. 
  • Bí cinnte go luann tú spriocdháta an iarratais. Mura bhfuil spriocdháta luaite leis, cuirfear an fógra leis an suíomh ach bainfear arís é trí seachaine i ndiaidh.

    *Mura luaitear spriocdháta leis an bhfolúntas, cuirfear in airde é ar feadh 30 lá, agus théis 30 lá déanfar teagmháil leat le fiorsú an bhfuil an folúntas fós ar fáíl*

Conas post le Gaeilge a fháil: 

Tá leabhrán cuimhsitheach curtha le chéile ag Foras na Gaeilge agus GradIreland darb ainm Do Ghairm Le Gaeilge. Foghlaim conas CV a chur le chéile as Gaeilge nó léigh faoi na réimsí oibre éagsúla ina bhfuil an Ghaeilge mar bhuntáiste. Ar fáil anseo.

Cuirimid fáilte roimh an bpobal eolas a chur chugainn faoi phost ar bith gur chóir dúinn a bheith ar an eolas faoi. 

Conas post a fhógairt:

  • Is féidir fógra poist a chur in airde ar an leathanach seo saor in aisce, trí theagmháil a dhéanamh linn ag peig@cnag.ie.
  • Táimid lán-sásta poist in earnáil na Gaeilge a chur chun cinn anseo agus ar na meáin shóisialta éagsúla, ionas go mbeadh fostóirí in ann an méid is mó fógraíochta a fháil.
  • Moltar cur síos an phoist a chur chugainn i bhfoirm PDF, nó nasc don leathanach gréasáin ábhartha a chur ar fáil. 
  • Bí cinnte go luann tú spriocdháta an iarratais. 

Conas post le Gaeilge a fháil: 

Tá leabhrán cuimhsitheach curtha le chéile ag Foras na Gaeilge agus GradIreland darb ainm Do Ghairm Le Gaeilge. Foghlaim conas CV a chur le chéile as Gaeilge nó léigh faoi na réimsí oibre éagsúla ina bhfuil an Ghaeilge mar bhuntáiste. Ar fáil anseo.

Cuirimid fáilte roimh an bpobal eolas a chur chugainn faoi phost ar bith gur chóir dúinn a bheith ar an eolas faoi.