Lárphointe eolais don Ghaeilge: Nuacht, imeachtaí agus níos mó. . .
Information hub for the Irish language : News, events & more..

Folúntais Reatha do Phostanna le Gaeilge


Seo thíos folúntais do phostanna ina bhfuil an Ghaeilge ina riachtanas nó buntáiste. Tá réimse leathan de dheiseanna ar fáil gach lá, ó phoist mhúinteoireachta go folúntais san earnáil phríobháideach. Fógraímid poist in Éirinn agus ar fud fad an domhain. Déantar nuashonrú ar an mbunachar seo gach lá. 

Tá treoracha ag bun an leathanaigh dóibh siúd atá ag iarraidh poist a fhógairt linn, chomh maith le comhairle dóibh siúd atá ag lorg poist le Gaeilge. 

 

Teideal an Phoist Curtha in Airde Spriocdháta Cur síos ar an bpost Tuilleadh Eolais

Múinteoirí - Coláiste Ghobnatan

23 Meitheamh

6 Iúil

Tá 5 fholúntas faoi láthair i gColáiste Ghobnatan: Múinteoir Staire, Múinteoir Corp Oideachais, Múinteoir Ealaíne, Múinteoir matamaitice, agus múinteoir bitheolaíochta agus eolaíocht talmhaíochta. Tá Coláiste Ghobnatan lonnaithe i Múscraí, Co. Chorcaí.

Bord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí

Múinteoir Gaeilge le Leeson Street Institute of Education

 

23 Meitheamh

Le tosú i mí Mhean Fómhair ar feadh na bliana acadúla.

 • 14 uair ó Luan go hAoine.
 • Bliainghrúpaí: 4ú agus 5ú bliain (AL) agus 6ú bliain (GL). 
 • 4 uair ar a laghad sa bhreis ar fáil gach seachtain don duine céanna nó do dhuine eile: ranganna labhartha don 6ú bliain (GL agus AL, Samhain go hAibreán) agus rang "fáinne" don 4ú bliain (Eanáir go Márta).  

Riachtanais: 3 bliana ar a laghad de thaithí múinteoireachta agus torthaí ranganna Ardteiste den scoth. 

Seol CV chomh luath agus gur féidir chuig: 

ukearns@instituteofeducation.ie

Stiúrthóir ar Chlub Iarscoile.

 

30 Meitheamh

Tá stiúrthóir á lorg ag Club Iarscoile i gCarraigh Mhaighin, BÁC 18.
25 uair in aghaidh na seachtaine atá i gceist.
Cumas/taithí faoi leith ag obair le páistí iarscoile.
Scileana cumarsáide láidir
Gaeilge labhartha líofa (Leibhéal TEG 2 labhartha molta)
QQI Leibhéal 5 nó 6 i gcúram leanaí
Seol ríomhphost go explorersafterschool@gmail.com más spéis leat sa phost.

explorersafterschool@gmail.com

Scoláireacht do Mháistreacht Taighde i réimse na Turasóireachta Chultúrtha

   23 Meitheamh Scoláireacht gur fiú breis agus €20,000 fógartha ag Institiúid Teicneolaíochta Thrá Lí i gcomhair le hÚdarás na Gaeltachta. Ag tosú Meán Fómhair 2017. Leis an taighde seo, déanfar iniúchadh ar na slite inar féidir le pobal na Gaeltachta agus eagraíochtaí tacaíochta comhoibriú le chéile le leas a bhaint as na deiseanna a ghabhann le Slí an Atlantaigh Fhiáin.  Udarás na Gaeltachta

Bainisteoir ar Chlub Iarscoile.

 

30 Meitheamh

Tá bainisteoir á lorg ag Club Iarscoile i gCarraigh Mhaighin, BÁC 18.
25 uair in aghaidh na seachtaine atá i gceist.
Cumas/taithí faoi leith ag obair le páistí iarscoile.
Scileana cumarsáide láidir
Gaeilge labhartha líofa (Leibhéal TEG 2 labhartha molta)
QQI Leibhéal 5 nó 6 i gcúram leanaí
Seol ríomhphost go explorersafterschool@gmail.com más spéis leat sa phost.

explorersafterschool@gmail.com 

Cúntóir Naíonra

  31 Lúnasa 

Tá cúntóir le Gaeilge á lorg ag The Georgian Montessori. Beidh an té a cheapfar lonnaithe i mBaile Átha Cliath 1 agus ag tosú i Meán Fómhair. Beidh na huaireanta oibre ó 9.30 go 1. Más spéis leat an folúntas seo a líonadh nó má tá breis eolais de dhíth, seol ríomhphost chuig TheGeorgianMontessori@gmail.com

TheGeorgianMontessori@gmail.com

Dlítheangolaí

1 Meitheamh Fós ar fáil 

Fostófar beirt dhlítheangeolaithe le Gaeilge ar chonarthaí sealadacha (c. 2 bhliain) agus reáchtálfar agallaimh chun na folúntais shealadacha sin a líonadh sna seachtainí beaga amach romhainn. Cuir CV agus litir chlúdaigh (i mBéarla agus i nGaeilge) chuig an gCeann Aonaid, Peter Vavrik (peter.vavrik@europarl.europa.eu)

michelle.ryan@europarl.europa.eu

Láithreoir Raidió

Bealtaine  Fós ar fáil

Tá Raidió Rí-Rá (http://rrr.ie) sa tóir ar láithreoirí nua do sceideal an tSamhraidh!
Más spéis leat taithí a fháil ag obair le staisiún raidió trí mheán na Gaeilge, seol ríomhphost ag rira@cnag.ie

rira@cnag.ie

Feighlí Leanaí

22 Meitheamh  

Feighlí Leanaí le Gaeilge ag teastáil (ar bhonn páirtaimseartha) chun aire a thabhairt do bheirt pháistí (aois: buachaill 7 Cailín 5) ag tosú i Mí Mheán Fómhair. Beidh beagán obair tí ag teastáil freisin.
Uaireanta oibre: 1pm -6.30pm.
Dé Luain, De Mhairt , De Ceadaoin.
Tuilleadh Eolais: Ger Griffin 0872196556 gerdwyer@gmail.com

gerdwyer@gmail.com

Múinteoirí Gaeilge ar líne (langroo.com)

   

Tá langroo.com sa tóir ar mhúinteoirí Gaeilge le Gaeilge a mhúineadh ar line trí Facebook. Tá sé i gceist acu daoine a earcú go leanúnach le cur lena liosta múinteoirí le cinntiú gur féidir an Ghaeilge a mhúineadh am ar bith ar fud an domhain.

langroo.com

Chomhordaitheoir Léirithe/Sceidil

   

Tá Ros na Rún sa tóir ar Chomhordaitheoir Léirithe/Sceidil. Beidh na dualgais seo a leanas i gceist leis an bpost: Sceideal seachtainiúil le haghaidh dhá stiúideo a chur le chéile, Atheisiúint a dhéanamh ar an sceideal céanna de réir mar a tharlaíonn athruithe. Taifead a choimeád d’uaireanta oibre na n-aisteoirí. Comhoibriú le Cinn Roinne éagsúla maidir le ceisteanna faoin sceideal. Scileanna maithe riaracháin, ábalta obair as a stuaim féin ar dhualgais agus tascanna laethúla.

Ba cheart go mbeadh an iarrthóir eagraithe, le scileanna maithe ríomhaireachta agus cumarsáide agus le suim faoi leith i gcúrsaí Léiriúcháin Teilifíse. Is fearr taithí a bheith ag iarrthóirí ach níl sé riachtanach. Tá sár-scileanna idir-phearsanta riachtanach. Ní mór Gaeilge líofa a bheith ag iarrthóirí.

leiriuchan@rosnarun.com

Cúntóirí scoile

   
Tá cúntóirí scoile (ag obair lasmuigh de na huaireanta scoile) de dhíth ó Ghlór na nGael Bhaile Munna. Níl aon taithí de dhíth. Más as Baile Munna duit, is féidir cur isteach ar an bpost má tá tú 20 bliain d'aois. Más as áit éigin eile don té a chuireann isteach ar an bpost, caithfear a bheith ar a laghad 21. Ráta pá: €215.50 in aghaidh na seachtaine, 19 n-uaire oibre. Más spéis leat cur isteach ar an bpost, seol ríomhphost go pobalgael@yahoo.ie 
pobalgael@yahoo.ie
Múinteoir Gaeilge    

Tá múinteoirí Gaeilge ag teastáil chun an Ghaeilge a mhúineadh sna Institiúidí Eorpacha sa Bhruiséal. Beidh an deis ag na Múinteoirí seo an Ghaeilge a mhúineadh in institiúidí, órgáin, agus gníomhaireachtaí an Aontais Eorpaigh.

CLL Language Centres

 

Conas post a fhógairt:

 • Is féidir fógra poist a chur in airde ar an leathanach seo saor in aisce, trí theagmháil a dhéanamh linn ag peig@cnag.ie.
 • Táimid lán-sásta poist in earnáil na Gaeilge a chur chun cinn anseo agus ar na meáin shóisialta éagsúla, ionas go mbeadh fostóirí in ann an méid is mó fógraíochta a fháil.
 • Moltar cur síos an phoist a chur chugainn i bhfoirm PDF, nó nasc don leathanach gréasáin ábhartha a chur ar fáil. 
 • Bí cinnte go luann tú spriocdháta an iarratais. Mura bhfuil spriocdháta luaite leis, cuirfear an fógra leis an suíomh ach bainfear arís é trí seachaine i ndiaidh.

Conas post le Gaeilge a fháil: 

Tá leabhrán cuimhsitheach curtha le chéile ag Foras na Gaeilge agus GradIreland darb ainm Do Ghairm Le Gaeilge. Foghlaim conas CV a chur le chéile as Gaeilge nó léigh faoi na réimsí oibre éagsúla ina bhfuil an Ghaeilge mar bhuntáiste. Ar fáil anseo.

Cuirimid fáilte roimh an bpobal eolas a chur chugainn faoi phost ar bith gur chóir dúinn a bheith ar an eolas faoi. 

Conas post a fhógairt:

 • Is féidir fógra poist a chur in airde ar an leathanach seo saor in aisce, trí theagmháil a dhéanamh linn ag peig@cnag.ie.
 • Táimid lán-sásta poist in earnáil na Gaeilge a chur chun cinn anseo agus ar na meáin shóisialta éagsúla, ionas go mbeadh fostóirí in ann an méid is mó fógraíochta a fháil.
 • Moltar cur síos an phoist a chur chugainn i bhfoirm PDF, nó nasc don leathanach gréasáin ábhartha a chur ar fáil. 
 • Bí cinnte go luann tú spriocdháta an iarratais. 

Conas post le Gaeilge a fháil: 

Tá leabhrán cuimhsitheach curtha le chéile ag Foras na Gaeilge agus GradIreland darb ainm Do Ghairm Le Gaeilge. Foghlaim conas CV a chur le chéile as Gaeilge nó léigh faoi na réimsí oibre éagsúla ina bhfuil an Ghaeilge mar bhuntáiste. Ar fáil anseo.

Cuirimid fáilte roimh an bpobal eolas a chur chugainn faoi phost ar bith gur chóir dúinn a bheith ar an eolas faoi.