Lárphointe eolais don Ghaeilge: Nuacht, imeachtaí agus níos mó. . .
Information hub for the Irish language : News, events & more..

Fáilte go bunachar folúntais PEIG.ie.
Seo a leanas sonraí maidir leis na folúntais reatha in earnáil na Gaeilge anseo in Éirinn agus thar lear.
Déantar nuashonrú ar an mbunachar go rialta.
Is féidir fógra saor in aisce a chur in airde ar an leathanach seo, tríd teagmháil a dhéanamh linn ag peig@cnag.ie 
Moltar cur síos cuimsitheach agus spriocdháta an iarratais a lua chomh maith le haon nasc nó eolas eile atá ábhartha don fholúntas. 

 

Teideal an Phoist Spriocdháta Cur síos ar an bpost Tuilleadh Eolais

Múinteoir Gaeilge

 

Tá múinteoir Gaeilge ag teastáil chun saoire mathreachais a chlúdú. Tá 22 uair in aghaidh na seachtaine i gceist. Tá an té a cheapfar le tosú láithreach. Tá an post lonnaithe i gColáiste Treasa, Ceann Toirc, Corcaigh.
Téigh i dteagmháil le Veronica Walsh láithreach más spéis leat cur isteach ar an bpost seo.

veronica.walsh@corketb.ie

Príomhoide

9 Márta

Tá Coláiste Ghlór na Mara ag iarraidh duine a cheapadh mar Phríomoide, le dul i mbun dualgais ón 20 Márta. Beidh an post lonnaithe i mBaile Brigín, Baile Átha Cliath.

Coláiste Glór na Mara

Oifigeach Forbartha TEG

8 Márta

Tá Lárionad na Gaeilge, Ollscoil Mhá Nuad, ag lorg duine cruthaitheach tionscantach mar Oifigeach Forbartha TEG ar chonradh trí bliana. Oibreoidh an té a cheapfar le foireann TEG leis an gcóras a leathnú, comhpháirtíochtaí a bhunú agus tacú le páirtithe leasmhara, lena n-airítear foghlaimeoirí, múinteoirí, fostóirí, taighdeoirí agus comhlachtaí earcaíochta. Beidh ról gníomhach aige/aici in eagrúchán na scrúduithe.

 Larionad na Gaeilge - TEG

Múinteoirí Gaeilge (Coláiste Samhraidh) 

3 Márta

Tá múinteoirí dhá lorg ag Togra Mhaigh Eo de Chonradh na Gaeilge Caisleán an Bharraigh le haghaidh Campaí Samhraidh a bhéas ag tosú i mí Iuil 2017. Má tá suim agat sa phost seo is féidir leat do C.V a sheoladh chuig eolas@conradhmhaigheo.ie nó Conradh na Gaeilge, Sráid Ellison, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo. Má tá aon cheist agat is féidir leat glaoch a chur ar Bhrídín ag 094-90-22444 nó 087-9781166.

eolas@conradhmhaigheo.ie

Leas-Phríomhfheidhmeannach

2 Márta

Is mian le Foras na Gaeilge Leas-Phríomhfheidhmeannach a cheapadh. Is post buan é. Beidh an té a cheapfar lonnaithe in oifigí Fhoras na Gaeilge, Béal Feirste.

Foras na Gaeilge

Feidhmeannach Margaíochta

28 Feabhra

Tá Coláiste na hÉireann/Gaelchultúr ag lorg duine fuinniúil agus cumasach a bhfuil ardscileanna cumarsáide aige/aici le bheith ag obair go lánaimseartha mar chuid d’fhoireann thiomanta mar Fheidhmeannach Margaíochta. Conradh buan atá i gceist agus beidh an té a cheapfar lonnaithe in oifigí an chomhlachta i lár chathair Bhaile Átha Cliath. 

Gaelchultúr

Feidhmeannach Pleanála Teanga

24 Feabhra

Tá Feidhmeannach Pleanála Teanga á lorg ag Údarás na Gaeltachta. Duine cumasach, a bhfuil taithí agus cáilíochtaí acu i réimse pleanála nó in ábhar gaolmhar atá á lorg. Tá Ardchaighdeán Gaeilge, idir labhartha agus scríofa, de dhíth. Beidh an té a cheapfar lonnaithe in Ardoifig an Údaráis sna Forbacha, Gaillimh. 

Udarás na Gaeltachta

Múinteoir Gaeilge (Coláiste Samhraidh)

24 Feabhra

Tá post ar fáil i gColáiste Ó Direáin, Coláiste Samhraidh, ar Inis Mór, Árainn do mhúinteoir Gaeilge. Más spéis leat cur isteach ar an bpost seo, seol ríomhphost go inodireain@gmail.com

inodireain@gmail.com

Aistritheoirí Gaeilge

 

Tá aistritheoirí á lorg chun dul i mbun tionscamh nua atá ag díriú isteach ar reachtaíocht agus doiciméid dhlíthiúla a shimplú. Tá máistreacht san aistritheoireacht de dhíth, agus an Ghaeilge mar sprioctheanga oibre ag an té a cheapfar. Más speis leat an obair seo a dhéanamh nó má tá breis eolais uait, seol CV go Paula Cristina Conceição.

paula.conceicao@traductanet.com

Rialtóir Airgeadais 

 

Tá TG4 ag earcú Rialtóir Airgeadais a bheidh lonnaithe sa gCeannáras i nGaeltacht na Gaillimhe. Is ról nua é seo atá cruthaithe chun reachtáil na rannóige airgeadais a éascú agus beidh an duine a cheapfar freagrach don Stiúrthóir Airgeadais.

TG4
Múinteoir Gaeilge  

Tá múinteoirí Gaeilge ag teastáil chun an Ghaeilge a mhúineadh sna Institiúidí Eorpacha sa Bhruiséal. Beidh an deis ag na Múinteoirí seo an Ghaeilge a mhúineadh in institiúidí, órgáin, agus gníomhaireachtaí an Aontais Eorpaigh.

CLL Language Centres
Ionadaí Sheirbhísí Custaiméara  

Daoine á lorg ag Bonneagar Iompar Éireann líofa as Béarla agus as Gaeilge chun a bheith mar bhall den fhoireann sheirbhísí custaiméara.

Bonneagar Iompar Éireann