Lárphointe eolais don Ghaeilge: Nuacht, imeachtaí agus níos mó. . .
Information hub for the Irish language : News, events & more..

Is iomaí buntáiste atá ann dóibh siúd atá níos mó ná teanga amháin acu.
Seo a leanas roinnt buntáistí atá ann dóibh siúd a roghnaíonn oideachas trí mheán na Gaeilge

 

 

1. Níos éasca an tríú agus an ceathrú teanga a shealbhú.

2. An Dátheangachas (cumas dhá theanga a labhairt go líofa).

3. Litearthacht in dhá theanga (léamh agus scríobh in dhá theanga).

4. Cumarsáid níos forleithne (teaghlach, pobal, cairde, fostaíocht).

5. Inchultúrú níos forleithne (ag foghlaim agus ag glacadh fút féin luachanna cultúir eile); ilchultúrachas níos doimhne; Caoinfhulaingt cultúir eile níos fearr.

6. Buntáistí smaointeoireachta
(cruthaitheacht, íogaireacht cumarsáide).

7. Féinmhuinín níos airde.

8. Diongbháilteacht féiniúlachta.

9. Buntáistí eacnamaíochta agus fostaíochta.

 

 

De réir an taighde ar oideachas dátheangach seo cuid de na torthaí do dhaltaí a théann tríd an córas

Cruthú níos fearr go hacadúil (Gallagher & Hanna, 2002).

Níos éasca an tríú agus an ceathrú teanga a fhoghlaim (Cenoz & Valencia 1994).

Tuiscint agus oscailteacht do chultúir eile (Gallagher & Hanna, 2002).

Feabhas ar fheidhmiú chognaíochta sa gcruthaíocht agus sa gcumarsáid (Bialystok et al. 2005).

Scóir níos airde i mBéarla agus sa Mhata (Ionad Taighde Oideachais, 2011)

Feasacht ardaithe i leith féiniúlacht, cultúr agus tuiscint ar phobal (Baker, 2003)

Ardú i bhféinmhuinín (Baker, 2003)

Ardaíonn oideachas dátheangach feidhmiú acadúil, buanna cruthaitheacha agus féinmhuinín i ndaltaí (NMABE, 2006; Cummins, 2000)

Scileanna cumarsáide agus sóisialta feabhsaithe (Cummins, 2000)