Lárphointe eolais don Ghaeilge: Nuacht, imeachtaí agus níos mó. . .
Information hub for the Irish language : News, events & more..

Ranganna Gaeilge do Dhaoine Óga Fásta:

Tá rogha leathan de chúrsaí Gaeilge ar fáil do dhaoine fásta timpeall na tíre. Aimsigh rang i do cheantar féin trínár eolaire ranga

Ag foghlaim na Gaeilge ag an Tríú Leibhéal:

Tá an-chuid cúrsaí ar fáil don té atá ag iarraidh Gaeilge a fhoghlaim lasmuigh dá gcéim féin, agus iad i mbun chúrsa ag an tríú leibhéal.

Bíonn teastais agus dioplómaí éagsúla ar fáil ag roinnt de na cúrsaí seo, nó tugann siad deis d’fhoghlaimeoirí ullmhú don scrúdú TEG (Teastas Eorpach Gaeilge).  Tá na scrúduithe seo úsáideach dóibh siúd atá ag iarraidh cruinneas sa Ghaeilge a bhaint amach nó atá ag iarraidh an Ghaeilge a mhúineadh amach anseo. Tá ocht leibhéal éagsúil ann. Tá cáilíocht aitheanta ag baint leo ar fad, ní amháin timpeall na tíre ach timpeall an domhain. 

Seo liosta de na cúrsaí atá á gcur ar fáil ag na hollscoileanna difriúla: 

  • Coláiste Mhuire Gan Smál, Luimneach

    Bíonn ranganna Gaeilge ar siúl sa choláiste ar bhonn rialta. Is féidir teagmháil a dhéanamh le caitriona.breathnach@mic.ul.ie (Oifigeach Gaeilge an Choláiste). 

  • Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath

    Bíonn cúrsaí á n-eagrú ag Bord na Gaeilge COBÁC i rith na mbliana do mhic léinn, do bhaill foirne agus don phobal.

    Tuilleadh Eolais

  • Coláiste na hOllscoile Corcaigh

    Cuireann Ionad na Gaeilge Labhartha cúrsaí ar fáil don phobal, do chéimithe, do mhic léinn agus do bhaill foirne uile na hOllscoile.

    Tuilleadh Eolais

  • Coláiste Phádraig, Droim Conrach

    Cuireann Oifig na Gaeilge ranganna ar fáil do bhaill foirne an choláiste.

    Tuilleadh Eolais

  • Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath

    Cuireann Oifig na Gaeilge cúrsaí ar fáil don phobal, do chéimithe, do mhic léinn agus do bhaill foirne uile na hOllscoile.

    Tuilleadh eolais

  • Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath

    Cuireann an Cumann Gaeilge in Ollscoil Chathair Átha Cliath ranganna ar fáil i rith na bliana. Téigh i dteagmháil le cumanngaelachdcu@gmail.com

  • Ollscoil na Banríona, Béal Feirste

    Cuireann Ionad na dTeangacha san Ollscoil dhá shruth de ranganna teanga ar fáil. 

    Tuilleadh Eolais

  • Ollscoil na hÉireann, Gaillimh

    Cuireann Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge ranganna ar fáil don phobal, do chéimithe, do mhic léinn agus do bhaill foirne uile na hOllscoile, chomh maith le cúrsaí samhraidh.

    Cúrsaí Gaeilge

    Cúrsaí Samhraidh

  • Ollscoil Mhá Nuad

    Eagraíonn Ionad na dTeangacha OÉ Má Nuad cúrsaí don phobal, do chéimithe, do mhic léinn agus do bhaill foirne uile na hOllscoile. 

    Tuilleadh Eolais