Lárphointe eolais don Ghaeilge: Nuacht, imeachtaí agus níos mó. . .
Information hub for the Irish language : News, events & more..

Tá rogha chúrsa leathan ar fáil don té atá ag iarraidh Gaeilge a fhoghlaim nó feabhas a chur ar a gcuid Gaeilge agus iad i mbun chúrsa ag an tríú leibhéal.

Bíonn teastais agus dioplóma éagsúla ar fáil ag roinnt de na cúrsaí seo, nó tugann siad deis d’fhoghlaimeoirí ullmhú don scrúdú TEG (Teastas Eorpach Gaeilge), atá úsáideach dóibh siúd atá ag iarraidh cruinneas Gaeilge a bhaint amach nó dóibh siúd atá ag iarraidh an Ghaeilge a mhúineadh amach anseo. Tá leibhéil éagsúla ann agus is cáilíocht aitheanta é léiríonn cumas sa teanga scríofa agus labhartha.

 

 • Coláiste Mhuire Gan Smál, Luimneach

  Bíonn ranganna Gaeilge ar siúl sa choláiste eagraithe ar bhonn rialta, is féidir teagmháil a dhéanamh le hOifigeach Gaeilge an Choláiste;

  caitriona.breathnach@mic.ul.ie

 • Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath

  Bíonn cúrsaí ar rith ag Bord na Gaeilge COBÁC i rith na mbliana do mhic léinn, do bhaill foirne agus don phobal.

  Tuilleadh Eolais

 • Coláiste na hOllscoile Corcaigh

  Coláiste na hOllscoile Corcaigh

  Cuireann Ionad na Gaeilge Labhartha cúrsaí ar fáil don phobal, do chéimithe, do mhic léinn agus do bhaill foirne uile na hOllscoile.

  Tuilleadh Eolais

 • Coláiste Phádraig, Droim Conrach

  Coláiste Phádraig, Droim Conrach

  Cuireann Oifig na Gaeilge ranganna ar fáil do bhaill foirne an choláiste.

  Tuilleadh Eolais

 • Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath

  Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath

  Cuireann Oifig na Gaeilge cúrsaí ar fáil don bpobal, do chéimithe, do mhic léinn agus do bhaill foirne uile na hOllscoile.

 • Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath

  Ollscoil Chathair Átha Cliath

  Cuireann an Cumann Gaeilge in Ollscoil Chathair Átha Cliath ranganna ar fáil i rith na bliana;

  cumanngaelachdcu@gmail.com

 • Ollscoil na Banríona, Béal Feirste

  Cuireann Ionad na dTeangacha san Ollscoil dhá sruth do ranganna teanga ar fáil;

  Tuilleadh Eolais

 • Ollscoil na hÉireann, Gaillimh

  Ollscoil na hÉireann Gaillimh

  Cuireann Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge ranganna at fáil don bpobal, do chéimithe, do mhic léinn agus do bhaill foirne uile na hOllscoile, chomh maith le cúrsaí samhraidh.

  Cúrsaí Gaeilge

  Cúrsaí Samhraidh

 • Ollscoil Mhá Nuad

  Ollscoil Mhá Nuad

  Ofrálann Ionad na dTeangacha OÉ Má Nuad cúrsaí don phobal, do chéimithe, do mhic léinn agus do bhaill foirne uile na hOllscoile;

  Tuilleadh Eolais