Lárphointe eolais don Ghaeilge: Nuacht, imeachtaí agus níos mó. . .
Information hub for the Irish language : News, events & more..

Cuireadh tús le hathbheochan na Gaeilge 125 bliain ó shin agus mar sin beidh ceiliúradh á dheanamh ag lucht na Gaeilge don bhliain ar fad in 2018. Tá sé breá éasca páirt a ghlacadh agus beidh an-chuid imeachtaí áitiúla chomh maith le mórimeachtaí ar siúl.

 

BEO 2018

Beidh mórshiúl á réachtáil ar 3 Márta le ceiliúradh a dhéanamh ar bhunú Chonradh na Gaeilge agus, mar sin, athbheochan na Gaeilge. Tá fáilte roimh chách freastal ar an imeacht lae a gcuirfear tús leis le mórshiúil ó Chearnóg Parnell, i mBaile Átha Cliath, agus leanfaidh sé ar aghaidh go Faiche Stiabhna; áit a mbeidh imeachtaí éagsúla oiriúnacha do gach aoisghrúpa ar fáil. I measc na n-imeachtaí beidh siamsaíocht, ceol, óráidí, lá teaghlaigh agus eile. Beidh BEO mar cheann de phríomhimeachtaí Bliain na Gaeilge 2018.

Is féidir níos mó a léamh faoi BEO - Gaelach agus Bródúil anseo

 

Imeachtaí áitiúla:

Beidh na mílte imeachtaí ar siúl i rith na bliana mar chuid de Bhliain na Gaeilge agus beidh siad uilig ar fáil ar an Léarscáil Idirghníomhach.

Más maith leat d'imeacht féin a chlárú leis an eolas a scaipeadh faoi, is feidir é a chlárú ar ár Leathanach Clárú Imeachta agus beidh d'imeacht mar chuid den chlár oifigiúil!

 

Comórtais:

Beidh roinnt comórtas ar siúl i rith na bliana mar chuid de Bhliain na Gaeilge le ceiliúradh a dhéanamh ar dul chun cinn na teanga le 125 bliain anuas.


Cén focal is fearr leat?

Is féidir cur isteach ar an gcomórtas seo le deis dearbhán €100 oneforall a bhuachan chuile mhí agus ag deireadh na bliana beidh an deis ann veain champála a fháil ar feadh seachtaine! Díreach lean an nasc seo. Ní ghlacann sé mórán ama in aon chor!

 

Gaelfhíseán na Bliana

Cruthaigh físeán ceoil agus tá seans €1,000 a bhuachan don fhíseán is fearr i ngach contae. Tá fáilte roimh bhunscoileanna agus iar-bhunscoileanna cur isteach ar an gcomórtas. Lean na treoracha thíos agus bainigí sult as!

Roghnaigh amhrán atá ann cheana agus cur focail nua leis nó is féidir amhrán nua a chumadh
Cuir foireann le chéile le taifead a dhéanamh ar an bhfíseán
Socraigh trealamh agus suíomh le taifead a dhéanamh ar an bhfíseán
Cuir grúpa le chéile le bheith páirteach ann. Is fearr an méid is mó daoine a bheith páirteach ann idir daltaí, múinteoirí agus tuismitheoirí
Déan taifead ar an bhfíseán agus eagarthóireacht air
Seol bhur n-iarrtais go Bliain na Gaeilge, 6 Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath 2 nó i bhfoirm ríomhphoist go bnag@cnag.ie

Leideanna:

Breathnaigh ar na físeán samplacha iontacha thíos le hinspioráid a fháil

Roghnaigh áit gheall le dathanna agus cúlra deas le taifead a dhéanamh

Cruthaigh cáipéis le ról gach dalta agus múinteoir sa bhfíseán

Gabh buíochas le gach duine a ghlac páirt ag deireadh an físeán

Spriocdháta : 20 Aibreán 2018

Seo thíos samplaí:

https://www.youtube.com/watch?v=V32lxYsnf8g&t=22s


https://www.youtube.com/watch?v=kYsX3PmyLos

 

Comórtas Ealaíne
Tá Comórtas Ealaíne ar siúl le linn Bliain na Gaeilge do dhaltaí bunscoile ar fud na tíre. Tá duais €1000 don phictiúir is fearr i ngach contae. An téama atá roghnaithe i mbliana ná ‘Tionchar na Gaeilge ar mo shaol/bhaile féin’ agus is féidir pictiúir a tharraingt nó a phéinteáil bunaithe ar an téama seo.

Mar shampla:

Ceol trí Ghaeilge
Spórt trí Ghaeilge
Laochra na Gaeilge
Oidhreacht na Gaeilge i mo bhaile
Gaeilge sa bhaile/ ar scoil

Leideanna:

Is féidir tomhas A4, A3 nó A2 a úsáid
Is féidir dathanna ó lógó Bliain na Gaeilge a úsáid ( Glas, Oráiste, Gorm agus Bándearg)

Is féidir iontráil amháin an duine a sheoladh go Bliain na Gaeilge, 6 Sráid Fhearchair, BÁC 2 nó i bhfoirm ríomhphoist go bnag@cnag.ie

Spriocdháta : 20 Aibreán 2018