Lárphointe eolais don Ghaeilge: Nuacht, imeachtaí agus níos mó. . .
Information hub for the Irish language : News, events & more..

Céard í Bliain na Gaelige?

Cuireadh tús le hathbheochan na Gaeilge 125 bliain ó shin agus mar sin beidh ceiliúradh á dheanamh ag lucht na Gaeilge don bhliain ar fad in 2018. Tá sé breá éasca páirt a ghlacadh agus beidh an-chuid imeachtaí áitiúla chomh maith le mórimeachtaí ar siúl.

BEO 2018:

Beidh mórshiúl á réachtáil ar 3 Márta le ceiliúradh a dhéanamh ar bhunú Chonradh na Gaeilge agus, mar sin, athbheochan na Gaeilge. Tá fáilte roimh chách freastal ar an imeacht lae a gcuirfear tús leis le mórshiúil ó Chearnóg Parnell, i mBaile Átha Cliath, agus leanfaidh sé ar aghaidh go Faiche Stiabhna; áit a mbeidh imeachtaí éagsúla oiriúnacha do gach aoisghrúpa ar fáil. I measc na n-imeachtaí beidh siamsaíocht, ceol, óráidí, lá teaghlaigh agus eile. Beidh BEO mar cheann de phríomhimeachtaí Bliain na Gaeilge 2018. 

Imeachtaí áitiúla:

Beidh na mílte imeachtaí ar siúl i rith na bliana mar chuid de Bhliain na Gaeilge agus beidh siad uilig ar fáil ar an léarscáil idirgníomhach. Más maith leat d'imeacht féin a chlárú leis an eolas a scaipeadh faoi, is feidir é a chlárú ar ár Leathanach Clárú Imeachta

 

Comórtas:

Beidh roinnt comórtas ar siúl i rith na bliana mar chuid de Bhliain na Gaeilge le ceiliúradh a dhéanamh ar dul chun cinn na teanga le 125 bliain anuas.

Tá an Ghaeilge ag dul ó neart go neart agus ag forbairt gan fadhb le teicneolaíocht 's an gnáthshaol go ginearálta. Seo roinnt de na comórtais a bheidh ar siúl mar chuid de Bhliain na Gaeilge.

 

Comórtas fógra teilifíse do Mhic Léinn Dara & Tríú Leibhéal:Tá TG4 ag obair i gcomhpháirt le Bliain na Gaeilge 2018 le fóra teilifíse a chur le chéile don bhliain agus tá bhur bhfógra uainn!

Céard atá le déanamh?
- Coincheap d’fhógra teilifíse a chumadh
- Dréachtfhíseán den fhógra a thaifead (Ná bí buartha faoi chaighdeán an taifid seo)
- Cur síos gairid a scríobh
- An fhoirm iarratais ag bit.do/ComortasTG4 a líonadh isteach

Riachtanais

- ‘Beocht na Gaeilge sa lá atá inniu ann’ téama an fhógra
- 20 soicind ar fad
- Dátheangach nó as Gaeilge amháin
- Oiriúnach le scaipeadh ar na meáin shóisialta
- Oiriúnach le craoladh ar an teilifís
- Táthar ag lorg fógra atá cruthaitheach, glic agus físiúil chun aird an lucht féachana a mhúscailt agus íomhá nua-aimseartha a léiriú faoi Bhliain na Gaeilge agus an Ghaeilge féin.

DUAIS: An fógra a thaifeadadh go proifisiúnta le TG4.

€500 urraithe ag Conradh na Gaeilge

Spriocdháta: 12:00 i.n. Aoine 1/12/17

Tuilleadh eolais ar fáil ag Snag.ie/ComortasTG4

Is ceiliúradh í Bliain na Gaeilge 2018 de 125 bliain ónar cuireadh tús le hathbheochan na teanga le bunú Conradh na Gaeilge. Chomh maith le haitheantas a thabhairt don dul chun cinn atá déanta ag eagraíochtaí Gaeilge agus Gaeltachta ó shin, beidh Bliain na Gaeilge ag cruthú na mílte deis do mhuintir na tíre fud fad na hÉireann an teanga a úsáid. Moltar do dhaoine na deiseanna seo a thapú agus an Ghaeilge a fhoghlaim ó bhonn, nó leanúint ar aghaidh léi ón áit a críochnaíodh, nó fiú iarracht a dhéanamh í a labhairt go laethúil. Glac páirt in imeachtaí áitiúla agus náisiúnta, comórtais agus tionscadail nua a bheidh ar siúl i rith na bliana, agus déanfaimis ár dteanga dúchas a cheiliúradh le chéile.

 

Má tá níos mó eolais uait faoin gceiliúradh, is féidir ríomhphost a sheoladh go bnag@cnag.ie