Information hub for the Irish language:
News, events & more

Seo daoibh Dúshlán na Míosa Bhliain na Gaeilge le hambasadóirí Bhliain na Gaeilge.

Cuireann na hambasadóirí dúshláin roimh an bpobal agus caithfear iarracht a dhéanamh iad a bhaint amach. Bíonn dúshláin nua acu chuile mhí daoibh!

Is féidir ríomhphost a fháil go míosúil le páirt a ghlacadh i mBUA - Bain Úsáid Aisti agus dúshláin éagsúla a fháil chuile mhí le triail. Téigh go www.snag.ie/buag le clárú!

 • Mí Eanáir

 • Mí Feabhra

 • Mí Márta

Seo daoibh focal na míosa mar chuid de Bhliain na Gaeilge. Faigheann an buaiteoir gach mí dearbhán One4All ar luach €100

 • Mí Eanáir

 • Mí Feabhra

Céard í Bliain na Gaeilge?

Déanfar ceiliúradh ar an teanga trí ghníomhú ar chúig théama faoi leith le linn Bhliain na Gaeilge 2018: Athbheochan na Gaeilge le 125 bliain anuas; Cruthaíocht na Gaeilge; Beocht na Teanga; Rannpháirtíocht an Phobail; agus Luach ár nGaeltachtaí.

 • Déanfar tábhacht athbheochan na Gaeilge agus tionchar na hathbheochana sa phobal agus ar imeachtaí stairiúla le 125 bliain anuas a cheiliúradh agus a chraobhscaoileadh.

 • Tá féilire d’imeachtaí ildánacha, ealaíonta agus pobail ar fud an domhain beartaithe do 2018. Cuirfear le líon na n-imeachtaí i rith na bliana, agus tá cúpla eochairthionscadal a leanfaidh ar aghaidh i ndiaidh 2018.

 • Déanfar beocht na teanga a cheiliúradh agus méadófar úsáid, dea-íomhá, feiceálacht, úinéireacht roinnte agus normalú na Gaeilge sa phobal.

 • Spreagfar rannpháirtíocht láidir ón bpobal agus tabharfar aitheantas don obair atá idir lámha leis an nGaeilge a chur chun cinn.

 • Aithneofar luach ár nGaeltachtaí i saol na tíre, spreagfar próifíl agus mórtas a bpobail, agus tabharfar faoi na dúshláin atá rompu sa lá atá inniu ann, len iad a chosaint agus a neartú.

 • 1. Pobal líofa sa Ghaeilge
 • 2. Pobal na Gaeltachta
 • 3. Pobal leis an gcúpla focal nó atá báúil don teanga
 • 4. Pobal an diaspóra

BEO – Gaelach agus Bródúil

BEO; Gaelach agus Bródúil will be held on 14 April in Dublin City. 

Na Gaeil will come together to celebrate the Irish language and to express their pride in it.

This will be a historical event, in which we will recognise the progress made by the Irish language, but to show that there is still work to be done.

Over 4000 are expected to attend this march on the streets of Dublin. It gives us the opporunity to come together to celebrate our native tongue, as well as the opportunity to recognise the liveliness, community, heritage, culture, and the future of the language. It also gives us the opportunity to show the difficulties still fancing the Irish language and Gaeltacht areas today.

The march will go from the north of the city to the south, where there will be a stage where music, speeches and entertainment will take place.

There will be schools, Irish language and Gaeltacht groups, sports clubs like GAA clubs, other sports clubs, third level societies, community groups and families taking part. Everyone is welcome to attend! Buses and other forms of transport will be organised for those coming from outside of Dublin. To get the latest info on BEO, make sure to keep an eye on Bliain na Gaeilge social media pages, where the information will be spread as it is received.

Any group, whether large or small, can register for this event. A special package will be sent out to any group that registers, which includes a blank banner, on which you'll be asked to design and draw on to bring with you on the day.

 

Here is the timetable for the day:

12:00 - Meet at Parnell Square. 

13:00 - Start the march across the city in the largest Irish language street festival ever. 

14:00 - Arrive at the stage at Merrion Square, where the music, entertainment and speeches will begin. With music from Kíla, Scannal & Delorentos. 

15:00 - The workshops and fun starts in Merrion square.

16:00 - Finish.

 

Bí Gaelach.

Bí bródúil.

Bí ann.