Lárphointe eolais don Ghaeilge: Nuacht, imeachtaí agus níos mó. . .
Information hub for the Irish language : News, events & more..

The Gaelic Revival started 125 years ago this year and with that in mind the Irish speaking community shall come together in joyous celebration during 2018.It is easy to take part due to sheer amount of events, both big and small, that will be run around the country.

 

BEO 2018

A large public celebration is being organised for the 3rd of March in order to celebrate the founding of Conradh na Gaeilge, and in turn, the Gaelic Revival. All are welcome to this day-long event which will start at Parnell Square in Dublin and will make its way down to St. Stephen’s Green where events suitable for all ages will be available. Entertainment, music, speeches and family events will be among the wide range of activities available on the day. BEO will be one of the many main events of Bliain na Gaeilge 2018.

Local Events:

Many events shall be put on as part of Bliain na Gaeilge and they shall all be accessible through the interactive map on PEIG.ie/2018. If you wish to register your own event, you may do so at the ‘Create Event’ page.

Competitions:

As well as events, Bliain na Gaeilge will be full of competitions for both young and old  to promote the celebration nationally.

The Irish language is going from strength to strength and developing alongside everyday technology. Bliain na Gaeilge aims to amalgamate the two together with its wide selection of competitions.

 

Bliain na Gaeilge TV Advert Competition

TG4 are working alongside Bliain na Gaeilge 2018 to create a television advert promoting the year, and we need your help!

This is a great opportunity for students in secondary schools and third level institutions alike to participate in a national competition, improve their communicative skills and win brilliant prizes, sponsored by Conradh na Gaeilge.

How do I enter?

 •       Come up with a concept for an advert promoting Blian na Gaeilge.
 •       Record a rough draft (Don’t worry too much about the quality of this recording)
 •       Write a short description of the ad (100 – 200 words).
 •        Fill in the application form at bit.do/ComortasTG4.

 

Requirements:

 •        ‘Beocht na Gaeilge sa lá atá Inniu ann/Vibrancy of the Irish Language in this Day and Age’  is the theme of the ad
 •         No longer than 20 seconds
 •         Bilingual or in Irish only
 •         Suitable to be shared on social media
 •         Suitable to be televised
 •         We are looking for a creative, smart and visually appealing advert that will grab the audience’s attention and show the modern side of Bliain na Gaeilge and the Irish language

 

Deadline

12:00i.n. 01/12/2017

Prize for the best ad

A professional recording with TG4

€500 prize sponsored by Conradh na Gaeilge

 

What is Bliain na Gaeilge?

In 2018, we will be celebrating 125 of the Irish language revival through organising a concise activity and awareness program that will encourage strong participation from the community and that will push the Irish language forward in the public discourse.

Comórtas Fógraíochta Bliain na Gaeilge

Tá TG4 ag obair i gcomhpháirt le Bliain na Gaeilge 2018 le fógra teilifíse a chur le chéile don bhliain agus tá bhur bhfógra uainn!

Is deis iontach í seo do mhic léinn sna meánscoileanna agus sa tríú leibhéal páirt a ghlacadh i gcomórtas náisiúnta, scileanna cumarsáide a fhorbairt agus duaiseanna iontacha a bhaint amach atá curtha ar fáil ag Conradh na Gaeilge

Céard atá le déanamh?

 • Coincheap d’fhógra teilifíse le Bliain na Gaeilge 2018 a chur chun cinn a chumadh.
 • Dréachtfhíseán den fhógra a thaifead ar fón, ceamara nó gléas leictreonach ar bith a bhfuil rochtain agat air. (Ná bí buartha faoi chaighdeán an taifid seo, is é an coincheap taobh thiar den fhógra an rud is tábhachtaí)
 • Cur síos idir gairid a scríobh (100 – 200 focal).
 • An fhoirm ag bit.do/ComortasTG4 a líonadh isteach.

Riachtanais:

‘Beocht na Gaeilge sa lá atá inniu ann’ téama an fhógra
20 soicind ar fad
Dátheangach nó as Gaeilge amháin
Oiriúnach do na meáin shóisi alta agus físeán mearscaipthe
Oiriúnach le bheith craolta ar an dteilifís
Táthar ag lorg fógra atá cruthaitheach,glic agus físiúil, chun aird an lucht féachana a mhúscailt agus íomhá nua-aimseartha a léiriú faoi Bhliain na Gaeilge agus an Ghaeilge féin

Céard í Bliain na Gaeilge?

Is ceiliúradh í Bliain na Gaeilge 2018 de 125 bliain ónar chuireadh tús le hathbheochan na teanga le bunú Conradh na Gaeilge. Comh maith le haitheantas a thabhairt don dul chun cinn a bhfuil déanta ag eagraíochtaí Gaeilge agus Gaeltachta ó shin, beidh Bliain na Gaeilge ag cruthú na mílte deiseanna do mhuintir na tíre fud fad an oileáin an teanga a úsáid. Moltar do dhaoine na deiseanna seo a thapú agus an Ghaeilge a úsáid pé áit gur féidir. Glac páirt in imeachtaí áitiúla agus náisiúnta, comórtais agus tionscadail nua a bheidh ar siúl i rith na bliana, agus déanfaimis ár dteanga dúchas a cheiliúradh le chéile.
Bileog Eolais

Spriocdháta
12:00i.n. 01/12/2017

Duais don fhógra is fearr

An fógra a thaifeadadh go proifisiúnta le TG4– €500 urraithe ag Conradh na Gaeilge


Buaiteoir an Chomórtais Fógraíochta 2013

Comórtas Fógra Teilifíse do Mhic Léinn Dara & Tríú Leibhéal

 

Tá TG4 ag obair i gcomhpháirt le Bliain na Gaeilge 2018 le fóra teilifíse a chur le chéile don bhliain agus tá bhur bhfógra uainn!

 

Céard atá le déanamh?

Coincheap d’fhógra teilifíse a chumadh

Dréachtfhíseán  den fhógra a thaifead (Ná bí buartha faoi chaighdeán an taifid seo)

Cur síos gairid a scríobh

An fhoirm iarratais ag bit.do/ComortasTG4 a líonadh isteach

 

Riachtanais

‘Beocht na Gaeilge sa lá atá inniu ann’ téama an fhógra

20 soicind ar fad

Dátheangach nó as Gaeilge amháin

Oiriúnach le scaipeadh ar na meáin shóisialta

Oiriúnach le craoladh ar an teilifís

Táthar ag lorg fógra atá cruthaitheach, glic agus físiúil chun aird an lucht féachana a mhúscailt agus íomhá nua-aimseartha a léiriú faoi Bhliain na Gaeilge agus an Ghaeilge féin.

 

DUAIS: An fógra a thaifeadadh go proifisiúnta le TG4.

€500 urraithe ag Conradh na Gaeilge

 

Spriocdháta: 12:00 i.n. Aoine 1/12/17

 

Tuilleadh eolais ar fáil ag Snag.ie/ComortasTG4

 

Is ceiliúradh í Bliain na Gaeilge 2018 de 125 bliain ónar cuireadh tús le hathbheochan na teanga le bunú Conradh na Gaeilge. Chomh maith le haitheantas a thabhairt don dul chun cinn atá déanta ag eagraíochtaí Gaeilge agus Gaeltachta ó shin, beidh Bliain na Gaeilge ag cruthú na mílte deis do mhuintir na tíre fud fad na hÉireann an teanga a úsáid. Moltar do dhaoine na deiseanna seo a thapú agus an Ghaeilge a fhoghlaim ó bhonn, nó leanúint ar aghaidh léi ón áit a críochnaíodh, nó fiú iarracht a dhéanamh í a labhairt go laethúil. Glac páirt in imeachtaí áitiúla agus náisiúnta, comórtais agus tionscadail nua a bheidh ar siúl i rith na bliana, agus déanfaimis ár dteanga dúchas a cheiliúradh le chéile.

 

 

WHAT IS CISTE 125?

A fund of €125,000 will be available for small grants for groups planning events/projects for Bliain na Gaeilge 2018. This fund is available
thanks to Foras na Gaeilge * and the Department of Culture, Heritage and Gaeltacht. It is expected to award over 125 grants through the
fund and that grants will be between €500 and €1000 on average.
Up to €50,000 will be available for events organised in the first six months of 2018 and a further €75,000 will be available for events that
are organised in the second six months of 2018. Any group can apply for funding in the two rounds of funding if they so wish.


WHAT ARE THE IMPORTANT DATES?
First round of funding (January - June) – €50,000
- Opening date for applications 15/11/2017
- Closing date for applications 28/11/2017
- Decisions will be communicated by 09/12/2017
- Payments will be made by 15/01/2018
- Report due by 11/06/2018
Second round of funding (July - December) – €75,000
- Opening date for applications 01/01/2018
- Closing date for applications 15/04/2018
- Decisions will be communicated by 30/04/2018
- Payments will be made by 31/05/2018
- Report due by 07/12/2018

WHO CAN APPLY?
Any group, organisation, committee or club who intends to run an event/project for Bliain na Gaeilge.

HOW TO APPLY?
Applicants must fill in an application form available at https://www.surveymonkey.com/r/Ciste125; or send a completed application
form by e-mail to ciste125@cnag.ie; or in the post with the following information:
1. Applicant details including full name, address, contact details and bank details.
2. Description of the event/project including venue(s) and date(s).
3. Applicant’s experience in organising similar events/projects.
4. Description of how the event/project links in with Bliain na Gaeilge and Irish language promotion.
5. Breakdown of entire budget for event/project and how funding from Bliain na Gaeilge Support Fund will be spent.
6. Description of how the event/project depends on funding from Bliain na Gaeilge Support Fund.
An application form can be filled in on-line at www.peig.ie/Ciste2018; or send an applications electronically to ciste125@cnag.ie or

by post to: Ciste 125, Conradh na Gaeilge, 6 Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath 2

The deadlines for applications is 15.00 on November 28th for round one and 15.00 on April 15 th 2018 for the second round.

Incomplete or late applications will not qualify for assessment.

WHAT ASSESSMENT CRITERIA WILL BE USED?

Description of event/project 30
Experience with Bliain na Gaeilge, Conradh na Gaeilge and/or similar events/projects 10
How will this event/project promote the Irish language 20
How will the event/project link with Bliain na Gaeilge’s objectives 20
Budget breakdown and details of how funding through Ciste 125 would be spent 20
TOTAL 100

WHAT TERMS AND CONDITIONS APPLY?
- Successful applicants are required to send a report and pictures after the event/project.
Funding will not be available for the following activities through Ciste 125:
- Events during Seachtain na Gaeilge, 1-17 March 2018
(the festival already has an event fund; see www.snag.ie)
- Commercial activity
- Core or ongoing costs (such as rent, salaries)
- Overseas travel
- Work that has already taken place
- Non-charitable activities
- Political activities
- Sponsorship of fundraising events

 

The form is available at the link below

 

* The funding of Ciste 125 is dependent on approval from the Board of Foras na Gaeilge on the 8 th of December 2017

In 2018, we will be celebrating 125 of the Irish language revival through organising a concise activity and awareness program that will encourage strong participation from the community and that will push the Irish language forward in the public discourse...read more